code L: Antineoplastische en immunomodulerende middelen

L01 Противоопухолевые препараты
L02 Противоопухолевые гормональные препараты
L03 Иммуномодуляторы
L04 Иммунодепрессанты

Код L01. Antineoplastische

L01A Алкилирующие препараты

L01AA Аналоги азотистого иприта

L01AA01 Cyclofosfamide
L01AA02 Khlorambutsil
L01AA03 Melfalane
L01AA06 Ifosfamid

L01AB Алкилсульфонаты

L01AB01 Busulfan
L01AB02 Треосульфан

L01AC Этиленимина производные

L01AC01 Тиотепа

L01AD Производные нитрозомочевины

L01AD01 Karmustin
L01AD02 Lomustin
L01AD04 Стрептозоцин
L01AD05 Fotemustine
L01AD06 Нимустин

L01AX Прочие алкилирующие препараты

L01AX03 Темозоломид
L01AX04 Dakarʙazin

L01B Антиметаболиты

L01BA Аналоги фолиевой кислоты

L01BA01 Methotrexaat
L01BA04 Pemetrexed

L01BB Аналоги пурина

L01BB02 Merkaptopurin
L01BB03 Тиогуанин
L01BB04 Кладрибин
L01BB05 Fludaraʙin
L01BB07 Неларабин

L01BC Аналоги пиримидина

L01BC01 Цитарабин
L01BC02 Ftoruracil
L01BC03 Tegafur
L01BC05 Gemcitabine
L01BC06 Capecitabine
L01BC07 Азацитидин
L01BC53 Тегафур в комбинации с другими препаратами

L01C Алкалоиды растительного происхождения

L01CA Алкалоиды барвинка и его аналоги

L01CA01 Vynblastyn
L01CA02 Vynkrystyn
L01CA04 Vynorelbyn

L01CB Производные подофиллотоксина

L01CB01 Etoposide
L01CB02 Тенипозид

L01CD Таксаны

L01CD01 Paclitaxel
L01CD02 Docetaxel

L01CX Andere kruidenalkaloïden en andere preparaten van natuurlijke oorsprong

L01CX01 Trabectadine

L01D Antikankerantibiotica

L01DA Actinomycinen

L01DA01 Dactinomycine

L01DB Anthracyclines

L01DB01 Doxorubicine
L01DB02 Daunorubicine
L01DB03 Epirubicine
L01DB06 Idaruʙiцin
L01DB07 Mytoksantron

L01DC Прочие противоопухолевые антибиотики

L01DC01 Bleomycine
L01DC03 Mitomycine

L01X Другие противоопухолевые препараты

L01XA Соединения платины

L01XA01 Cisplatine
L01XA02 Carboplatine
L01XA03 Oxaliplatin

L01XB Метилгидразины

L01XB01 Procarbazine

L01XC Моноклональные антитела

L01XC02 Rituximab
L01XC03 Trastuzumab
L01XC04 Алемтузумаб
L01XC06 Cetuximab
L01XC07 bevacizumab
L01XC08 Панитумумаб

L01XD Препараты для фотодинамической терапии

L01XD02 Вертепорфин
L01XD04 Аминолевулиновая кислота

L01XE Ингибиторы протеинкиназы

L01XE04 Sunitinib
L01XE05 Sorafenib
L01XE06 Dasatinib
L01XE07 Lapatiniʙ
L01XE08 Нилотиниб
L01XE09 Темсиролимус

L01XX Прочие противоопухолевые препараты

L01XX02 Asparaginase
L01XX03 Altretamine
L01XX05 Gidroksikarʙamid
L01XX09 Милтефозин
L01XX11 Estramustine
L01XX14 Tretinoïne
L01XX17 Topotecan
L01XX19 Irinotecan
L01XX24 Пегаспаргаза
L01XX28 Иманитиб
L01XX31 Гефитиниб
L01XX32 Bortezomib
L01XX34 Erlotinib

Код L02. Противоопухолевые гормональные препараты

L02A Гормоны и их производные

L02AA Эстрогены

L02AA02 Poliestradiola fosfaat
L02AA04 Фосфэстрол

L02AB Прогестагены

L02AB02 Medroxyprogesterone
L02AB03 Гестонорон

L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона

L02AE01 Buserelyn
L02AE02 Leuproreline
L02AE03 Goserelin
L02AE04 Triptoreline

L02B Антагонисты гормонов и их аналоги

L02BA Антиэстрогены

L02BA01 Tamoxifen
L02BA02 Toremifen
L02BA03 Фулвестрант

L02BB Антиандрогены

L02BB01 Flutamide
L02BB02 Нилутамид
L02BB03 Bikalutamid

L02BG Ингибиторы ферментов

L02BG01 Аминоглутетимид
L02BG03 Anastrozol
L02BG04 Letrozol

Код L03. Immunomodulatoren

L03A Иммуностимуляторы

L03AA Колониестимулирующие факторы

L03AA02 Filgrastim
L03AA03 Молграмостим
L03AA10 Lenograstim
L03AA13 Pjegfilgrastim

L03AB Интерфероны

L03AB01 Interferon alfa
L03AB03 Интерферон гамма
L03AB04 Интерферон альфа-2a
L03AB05 Интерферон альфа-2b
L03AB06 Интерферон альфа-n1
L03AB07 Interferon beta-1a
L03AB08 Интерферон бета-1b
L03AB10 Пэгинтерферон альфа-2b
L03AB11 Peginterferon-2a alьfa

L03AC Интерлейкины

L03AC01 Aldesleykïn

L03AX Иммуностимуляторы другие

L03AX03 БЦЖ-вакцина
L03AX05 Пидотимод

Код L04. Immunosuppressieve

L04A Иммунодепрессанты

L04AA Селективные иммунодепрессанты

L04AA04 Immunoglobuline antitimotsitarnyi
L04AA06 Mycofenolaatmofetil
L04AA10 Сиролимус
L04AA18 Эверолимус
L04AA21 Эфализумаб
L04AA24 Абатацепт

L04AB Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (TNF-?)

L04AB01 Этанерцепт
L04AB02 Infliximab
L04AB04 Adalimumab

L04AC Ингибиторы интерлейкина

L04AC01 Daklizumaʙ
L04AC02 Basiliximab
L04AC05 Ustekinumab
L04AC07 Тоцилизумаб

L04AD Ингибиторы кальцийнерина

L04AD01 Cyclosporine
L04AD02 Tacrolimus

L04AX Прочие иммунодепрессанты

L04AX01 Azathioprine
L04AX04 Lenalidomide
L04AX13 Glatirameeracetaat

Terug naar boven knop