U J: Obecná antiinfektiva pro systémové použití

J01 Antibakteriální látky pro systémové použití
J02 Antimykotika pro systémové použití
J04 Drogy, aktivní proti mykobakterií
J05 Antivirotika pro systémovou aplikaci
J06 Imunitní séra a imunoglobuliny
Vakcíny J07

Код J01. Antibakteriální látky pro systémové použití

J01A Tetratsiklinы

J01AA Tetratsiklinы

J01AA02 Doxycyklin
J01AA06 Окситетрациклин
J01AA07 Tetracyklin
J01AA12 Тигециклин

J01B Амфениколы

J01BA Амфениколы

J01BA01 Chloramfenikol
J01BA02 Тиамфеникол

J01C Beta-laktamová antibiotika - peniciliny

J01CA peniciliny širokospektrá

J01CA01 Ampicillin
J01CA03 Karbenicillin
J01CA04 Amoksiцillin
J01CA12 Пиперациллин
J01CA20 penicilin široké spektrum působení v kombinaci

J01CE Пенициллины, citlivé na beta-laktamázami

J01CE01 Benzilpenicillin
J01CE02 Fenoksimetilpenitsillin
J01CE08 Benzathine benzilpenitsillin
J01CE09 Penicilin prokain
J01CE30 Пенициллины пенициллиназачувствительные в комбинации

J01CF Пенициллины, odolný proti beta-laktamázami

J01CF04 Оксациллин

J01CG inhibitory beta-laktamázy

J01CG01 Sulbaktam

J01CR Комбинации пенициллинов (včetně kombinací s inhibitory beta-laktamázy)

J01CR01 Ampicillin v kombinaci s inhibitory enzymů
J01CR02 Amoxicillin v kombinaci s inhibitory enzymů
J01CR03 Tikarцillin v kombinaci s inhibitory enzymů
J01CR04 Сультамициллин
J01CR05 Piperacilin v kombinaci s inhibitory enzymů
J01CR50 Комбинации пенициллинов

J01D Beta-laktamová antibiotika jiné

J01DA Цефалоспорины

J01DA10 Cefotaxim
J01DA24 Cefepim

J01DB cefalosporiny první generace

J01DB01 Cephalexin
J01DB03 Tsefalotin
J01DB04 Tsefazolyn
J01DB05 Цефадроксил

J01DC cefalosporiny druhé generace

J01DC01 Цефокситин
J01DC02 Cefuroxim
J01DC03 Цefamandol
J01DC04 Cefaclor

J01DD cefalosporiny třetí generace

J01DD01 Cefotaxim
J01DD02 Ceftazidim
J01DD04 Ceftriaxon
J01DD08 Cefixime
J01DD12 Cefoperazon
J01DD14 Tseftybuten
J01DD62 Cefoperazon v kombinaci s jinými drogami

J01DE cefalosporiny čtvrté generace

J01DE01 Cefepim
J01DE02 Цефпиром

J01DF Монобактамы

J01DF01 Aztreonam

J01DH Карбапенемы

J01DH02 Meropenem
J01DH03 Ertapenem
J01DH51 dehydropeptidázou inhibitor a Imipenem

J01DI Цефалоспорины другие

J01DI01 Цeftoʙiprola medokaril

J01E Sulyfanilamidы a trimethoprim

J01EB krátkodobé působící sulfonamidy

J01EB03 Sulьfadimidin
J01EB06 Sulfanilamide
J01EB07 Sulьfatiazol

J01EC Sulfonamidy střednědobě působícího

J01ED dlouhodobě působící sulfonamidy

J01ED01 Sulfadimetoksin
J01ED02 Sulfalen

J01EE Sulyfanilamidы v kombinaci s trimetoprimom (včetně jejich deriváty)

J01EE01 Co-trimoxazole [sulfamethoxazol + trimethoprim]
J01EE03 Sulyfametrol a trimethoprim

J01F Макролиды, linkosamidy a streptograminy

J01FA Макролиды

J01FA01 Erythromycin
J01FA02 Spiramycine
J01FA03 Midekamicin
J01FA05 Oleandomiцin
J01FA06 Roksitromitsin
J01FA07 Dzhozamitsin
J01FA09 Klarithromycin
J01FA10 Azithromycin

J01FF Линкозамиды

J01FF01 Klindamiцin
J01FF02 Линкомицин

J01G Aminoglikozidы

J01GA Стрептомицины

J01GA01 Streptomycin

J01GB Různé aminoglikozidы

J01GB01 Tobramycin
J01GB03 Gentamicin
J01GB04 Kanamycin
J01GB06 Amikacin
J01GB07 Netilmicin

J01M Antibakteriální - chinolonu deriváty

J01MA Фторхинолоны

J01MA01 Ofloxacin
J01MA02 Ciprofloxacin
J01MA03 Pefloxacin
J01MA06 Norfloxacin
J01MA07 Lomefloxacin
J01MA09 Sparfloxacine
J01MA11 Грепафлоксацин
J01MA12 Levofloxacin
J01MA14 Moxifloxacin
J01MA15 Гемифлоксацин
J01MA16 Гатифлоксацин

J01MB Другие хинолоны (s výjimkou ve skupině G04AB)

J01MB04 Kyselina Pipedimovaya
J01MB05 Оксолиновая кислота

J01R Kombinace antibakteriální látky

J01RA Kombinace antibakteriální látky

J01X jiné antibakteriální léky

Antibiotika J01XA glykopeptidový struktura

J01XA01 Vancomycin
J01XA02 Тейкопланин
J01XB Полимиксины

J01XB01 Колистин

Antibiotika J01XC steroid struktura

J01XC01 Kyselina fusidová

J01XD Proizvodnыe imidazol

J01XD01 Metronidazol
J01XD02 Tinidazol
J01XD03 Ornidazol

J01XE Производные нитрофурана

J01XE01 Nitrofurantoin

J01XX Ostatní antibakteriální

J01XX00 Furazidin
J01XX01 Fosfomycin
J01XX04 Spectinomycin
J01XX07 Nitroksolin
J01XX08 Linezolid
J01XX09 Даптомицин

Код J02. Antimykotika pro systémové použití

J02A Antimykotika pro systémové použití

Antifungální antibiotika J02AA

J02AA01 Amphotericin B

J02AB Производные имидазола

J02AB02 Ketokonazol

J02AC Proizvodnыe triazolu

J02AC01 Flukonazol
J02AC02 Itrakonazol
J02AC03 Vorikonazol
J02AC04 Posakonazol

J02AX jiná antimykotika pro systémovou aplikaci

J02AX01 Flucytosin
J02AX04 Kaspofungin
J02AX05 Микафунгин

Код J04. Přípravy, aktivní proti mykobakterií

J04A TB drogy

J04AA kyselina aminosalicylová a její deriváty

J04AA01 Kyselina aminosalicylová

J04AB Antibiotika

J04AB01 Cykloserin
J04AB02 Rifampicin
J04AB04 Rifabutin
J04AB05 Рифапентин
J04AB30 Capreomycin

J04AC Гидразиды

J04AC01 Isoniazid
J04AC51 isoniazid v kombinaci s jinými drogami

J04AD thiomočovinové deriváty

J04AD01 Protionamid
J04AD03 Ethionamid

J04AK Ostatní anti-TB drogy

J04AK01 Pyrazinamid
J04AK02 Ethambutol
J04AK03 Terizidon

J04AM kombinace TBC drog

J04AM02 Isoniazid + Rifampicin
J04AM03 isoniazid + ethambutol
J04AM05 Isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin
J04AM06 isoniazid + Pyrazinamid + Rifampicin + Ethambutol

J04B Protivoleproznye drogy

J04BA Protivoleproznye drogy

J04BA02 Dapson

Код J05. Antivirotika pro systémové použití

J05A Antivirotika přímou akci

J05AB nukleosidů a nukleotidů

J05AB01 Acyclovir
J05AB04 Ribavirin
J05AB06 Ганцикловир
J05AB09 Famciclovir
J05AB11 Valacyclovir
J05AB14 Valganciklovir

J05AC Tsiklichyeskiye vražda

J05AC02 Rimantadin

J05AE HIV-протеиназы ингибиторы

J05AE01 Sagvinavir
J05AE02 Indinavir
J05AE03 Ritonavir
J05AE04 Nelfinavir
J05AE06 Lopinavir
J05AE07 Фосампренавир
J05AE08 Atazanavir
J05AE10 Darunavir

J05AF nukleosidů a nukleotidů - inhibitory reverzní transkriptázy

J05AF01 Zidovudin
J05AF02 Didanosin
J05AF03 Зальцитабин
J05AF04 Stavudin
J05AF05 Lamivudin
J05AF06 Abakavir
Tenofovir J05AF07
J05AF10 Энтекавир
J05AF11 Telbivudin
J05AF30 inhibitory reverzní transkriptázy v kombinaci

J05AG nenukleosidových - inhibitory reverzní transkriptázy

Nevirapin J05AG01
J05AG03 Efavirenz

Inhibitory neuraminidázy J05AH

J05AH01 Zanamivir
J05AH02 Oseltamivir

J05AR antivirové činidlo pro léčbu infekce HIV v kombinaci

J05AR01 Zidovudin + Lamivudin
Abakavir J05AR04 + Lamivudin + Zidovudin

J05AX Ostatní antivirotika

J05AX05 Inozin pranobex
J05AX07 Enfuvirtid
J05AX08 Ралтегравир

Код J06. Imunitní séra a imunoglobuliny

J06A imunní sérum

Sérum imunní J06AA

J06AA01 Дифтерийный анатоксин
J06AA02 Stolbnяchnый ​​toxoid
J06AA03 Sloučení Iron Serum silný krev protijedu
J06AA04 Ботулиновый анатоксин
J06AA05 Antigangrenoznaya Serum

J06B Иммуноглобулины

J06BA normální lidský imunoglobulin

J06BA01 normální lidský imunoglobulin pro / m
J06BA02 normální lidské imunoglobulin pro zapnutí / v

J06BB specifické imunoglobuliny

J06BB01 Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)
J06BB02 Lidský tetanus imunoglobulin
J06BB04 lidského imunoglobulinu proti hepatitidě B
J06BB05 Иммуноглобулин человека антирабический
J06BB08 lidského imunoglobulinu stafylokokové
J06BB09 lidského imunoglobulinu antitsitomegalovirusny
J06BB10 lidského imunoglobulinu antidiphtheritic
J06BB12 lidského imunoglobulinu proti klíšťové encefalitidě
J06BB30 specifické imunoglobuliny v kombinacích

J06BC jiné imunoglobuliny

Код J07. Vakcíny

Pododdíl “Vakcíny”, код J07, To zahrnuje následující skupiny léků:

Bakteriální vakcíny J07A

J07AC Вакцины сибиреязвенные

J07AC01 Сибиреязвенный антиген

J07AD Вакцины бруцеллезные

J07AD01 Бруцеллезный антиген

J07AE Вакцины холерные

J07AG Вакцины против Haemophilus influenza B

J07AG01 Hemophilus chřipky B антиген очищенный конъюгированный

J07AH meningokokové vakcíny

J07AH01 meningokoků polysacharid A, antigen čistí
J07AH04 tetravalentní meningokoků polysacharid antigen čistí

J07AK mor vakcíny

J07AK01 Plague bakterie jsou inaktivovány celek

Vakcína J07AL Protivopnevmokokkovye

Pneumokoková polysacharidová J07AL02 čištěný antigen konjugovaný

Tetanus vakcína J07AM

J07AM51 Stolbnяchnый ​​toxin v kombinaci s difteriйnыm toksinom

J07AN vakcíny proti tuberkulóze

J07AN01 Tuberkulóza živé vakcíny,

Vakcína J07AP Protivobryushnotifoznye

J07AP03 tyfu bakterie vyčištěný polysacharid antigen

Vakcína J07AR Protivosypnotifoznye

J07AR01 inaktivovaná celou patogeny bakterie tyfus

J07AX jiné antibakteriální vakcíny

J07B virové vakcíny

Vakcína J07BA Protivoentsefalitnye

J07BA01 Inaktivovaný celý virus encefalitidy

Vakcíny proti chřipce J07BB

J07BB01 Chřipkový virus - inaktivované celý virus
J07BB02 virus chřipky - čištěný antigen

Vakcína J07BC antihepatitis

J07BC01 Hepatitis B virus - čištěný antigen
J07BC02 Virus hepatitidy A - čištěný antigen
J07BC20 jater vakcíny v kombinaci

J07BD spalničky vakcína

J07BD01 virus spalniček - živý oslabený
J07BD51 virus spalniček v kombinaci s virus příušnic - živými oslabenými
J07BD52 virus spalniček v kombinaci s příušnicím a zarděnkám virů - živými oslabenými

J07BE vakcína, aby se zabránilo příušnicím

J07BE01 virus příušnic - živý oslabený

Vakcína J07BF Protivomielitnye

J07BF03 virus dětské obrny - inaktivovaná trojmocný

Vakcíny J07BG vztekliny

J07BG01 virus vztekliny - inaktivovaná celek

Zarděnkám J07BJ

J07BJ01 Rubella virus - živý oslabený

Planým neštovicím J07BK

Zarděnky, plané neštovice virus J07BK01 - zeslabený živě

J07BL vakcíny proti žluté zimnici

J07BL01 viru žluté zimnice - živý oslabený

J07BM Vakcíny proti infekcím papilomaviru

J07BM01 papillomavirus (typy lidské viry 6, 11, 16, 18)
J07BM02 papillomavirus (typy lidské viry 16 a 18)

Jiné antivirové vakcíny J07BX

J07C kombinace protivirové a antibakteriální vakcíny

J07CA kombinace protivirových a anti-bakteriální vakcíny

J07CA02 vakcína proti záškrtu-tetanu-pertusi
J07CA05 vakcína proti záškrtu, Hepatitis B, černému kašli a stolbnяka
J07CA06 vakcína proti záškrtu, Hemophilus chřipky B, černý kašel, Obrna, stolbnyaka

Tlačítko Zpět nahoru