Zásady ochrany osobních údajů

zásady ochrany osobních údajů webových stránek omedicine.info

Tento dokument "Zásady ochrany osobních údajů" (dále jen "politika") představuje podmínky použití vlastníků stránek (dále jen „my“ a/nebo „správa“) data uživatelů internetu (dále jen "vy" a/nebo "uživatel"), shromážděné pomocí webu https://omedicine.info (dále jen "stránka").

1. Zpracovaná data

1.1. Pomocí Stránek neshromažďujeme vaše osobní údaje.

1.2. Všechny data, shromážděné na Stránce, poskytnuty a přijaty v anonymní podobě (dále - "anonymní údaje").

1.3. Anonymizovaná data zahrnují následující informace, které neumožňují vaši identifikaci:

1.3.1. Informace, které o sobě poskytnete sami pomocí online formulářů a programových modulů Stránek, včetně jména nebo telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy.

1.3.2. Údaje, které jsou přenášeny v neosobní podobě v automatickém režimu v závislosti na nastavení softwaru, který používáte.

1.4. Správa má právo stanovit požadavky na složení Neosobních uživatelských údajů, které jsou shromažďovány pomocí webu.

1.5. Pokud určité informace nejsou označeny jako požadované, jeho poskytnutí či zpřístupnění provádí Uživatel dle vlastního uvážení a z vlastní iniciativy.

1.6. Správa neověřuje správnost poskytnutých údajů a zda má Uživatel potřebný souhlas s jejich zpracováním v souladu s těmito Zásadami, za předpokladu, že Uživatel jedná v dobré víře, obezřetně a vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby tyto informace byly aktuální a získaly všechny potřebné souhlasy k jejich použití.

1.7. Berete na vědomí a přijímáte možnost použití softwaru třetích stran na stránce, v důsledku čehož mohou tyto osoby přijímat a předávat údaje uvedené v bodě 1.3 v anonymizované podobě.

Příklad! Uvedený software třetích stran zahrnuje systémy pro shromažďování statistik návštěv Google Analytics a Yandex.Metrika.

1.8. Složení a podmínky pro shromažďování anonymizovaných dat pomocí softwaru třetích stran určují přímo jejich držitelé autorských práv a mohou zahrnovat:

  • data prohlížeče (typ, Verze, cookie);
  • data a umístění zařízení;
  • data operačního systému (typ, Verze, Rozlišení obrazovky);
  • požadovat údaje (doba, přechodový zdroj, IP adresa).

1.9. Správa nenese odpovědnost za postup při používání Anonymizovaných uživatelských dat třetími stranami.

2. Účely zpracování dat

2.1. Správa používá údaje pro následující účely:

2.1.1. Zpracování příchozích požadavků a komunikace s Uživatelem;

2.1.2. Informační servis, včetně distribuce reklamních a informačních materiálů;

2.1.3. Provádění marketingu, statistické a jiné výzkumy;

2.1.4. Zacílení reklamních materiálů na Stránce.

3. Požadavky na ochranu dat

3.1. Administrace uchovává data a zajišťuje jejich ochranu před neoprávněným přístupem a distribucí v souladu s interními pravidly a předpisy.

3.2. Přijatá data jsou důvěrná, kromě, když je Uživatel zveřejní, a také když technologie a software třetích stran používané na Stránkách nebo nastavení softwaru používaného Uživatelem umožňují otevřenou výměnu s těmito osobami a/nebo jinými účastníky a uživateli internetu.

3.3. Za účelem zlepšení kvality práce má Správa právo ukládat protokolové soubory o akcích, spáchaného Uživatelem v rámci používání Stránek během 1 (Jeden) rok.

4. Přenos dat

4.1. Správa má právo předat údaje třetím stranám v následujících případech:

  • Uživatel s takovými akcemi souhlasil, včetně případů, kdy Uživatel používá nastavení používaného softwaru, neomezující poskytování určitých informací;
  • Převod je nezbytný v rámci používání funkčnosti Stránek Uživatelem;
  • Předání je vyžadováno v souladu s účely zpracování údajů;
  • V souvislosti s převodem Stránky, použití nebo vlastnictví takové třetí strany;
  • Na žádost soudu nebo jiného oprávněného státního orgánu v rámci zákonem stanoveného postupu;
  • K ochraně práv a oprávněných zájmů Administrace v souvislosti s porušováním ze strany Uživatele.

5. Změna Zásad ochrany osobních údajů

5.1. Tyto Zásady může Správa jednostranně změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění Uživatele.. Nová verze Zásad vstupuje v platnost okamžikem, kdy je zveřejněna na Stránkách, pokud nová verze Zásad nestanoví jinak.

5.2. Aktuální verze Zásad je umístěna na Webové stránce na internetu na adrese https://omedicine.info/policy

Aktuální verze Zásad ze dne 10 červenec 2022 rok.

Tlačítko Zpět nahoru