Код J: Antiinfecțioase generale pentru uz sistemic

J01 Antibacteriene pentru uz sistemic
J02 Medicamente antifungice de uz sistemic
Preparate J04, activ împotriva micobacteriilor
J05 Medicamente antivirale pentru uz sistemic
J06 Ser imun și imunoglobuline
V0 Vaccinuri

Cod J01. Medicamente antibacteriene de uz sistemic

J01A Tetracicline

J01AA Tetracicline

J01AA02 Doxiciclina
J01AA06 Oxytetracycline
J01AA07 Tetraciclina
J01AA12 Tigecycline

J01B Amfenicol

J01BA Amfenicol

J01BA01 Cloramfenicol
J01BA02 Tiamfenicol

J01C Antibiotice beta-lactamice - peniciline

J01CA Peniciline cu spectru larg

J01CA01 Ampicilină
J01CA03 Karbenicillin
J01CA04 Amoksiцillin
J01CA12 Piperacilină
J01CA20 Peniciline cu spectru larg în combinație

J01CE Peniciline, sensibil la beta-lactamază

J01CE01 Benzilpenicillin
J01CE02 Fenoximetilpenicilină
J01CE08 Benzathine benzilpenicilina
J01CE09 Procina penicilinei
J01CE30 Peniciline sensibile la penicilină în combinație

J01CF Peniciline, rezistent la beta-lactamază

J01CF04 Oxacilină

Inhibitori de beta-lactamază J01CG

J01CG01 Sulbactam

J01CR Combinații de peniciline (inclusiv combinații cu inhibitori de beta-lactamază)

J01CR01 Ampicilina în combinație cu inhibitori de enzimă
J01CR02 Amoxicilină în combinație cu inhibitori de enzimă
J01CR03 Tikarцillin în combinație cu inhibitori de enzime
J01CR04 Sultamicilină
J01CR05 Piperacilină în combinație cu inhibitori de enzimă
J01CR50 Combinații de peniciline

J01D Alte antibacteriene beta-lactam

J01DA Cefalosporine

J01DA10 Cefotaxim
J01DA24 Cefepim

J01DB Cefalosporine de primă generație

J01DB01 Cefalexin
J01DB03 Tsefalotin
J01DB04 Tsefazolyn
J01DB05 Cefadroxil

J01DC Cefalosporine de a doua generație

J01DC01 Cefoxitin
J01DC02 Cefuroxim
J01DC03 Цefamandol
J01DC04 Cefaclor

J01DD Cefalosporine de a treia generație

J01DD01 Cefotaxim
J01DD02 Ceftazidimă
J01DD04 Ceftriaxone
J01DD08 Cefixim
J01DD12 Cefoperazonă
J01DD14 Tseftybuten
J01DD62 Cefoperazone în combinație cu alte medicamente

J01DE Cefalosporine de a patra generație

J01DE01 Cefepim
J01DE02 Cefpirom

J01DF Monobactams

J01DF01 Aztreonam

J01DH Carbapenem

J01DH02 Meropenem
J01DH03 Ertapenemul
J01DH51 Inhibitor de imipenem și dehidropeptidază

J01DI Alte cefalosporine

J01DI01 Ceftobiprola medokaril

J01E Sulfanilamide și trimetoprim

J01EB Sulfonamide cu acțiune scurtă

J01EB03 Sulьfadimidin
J01EB06 Sulfanilamide
J01EB07 Sulьfatiazol

J01EC Sulfonamide cu durată medie

J01ED Sulfonamide cu acțiune lungă

J01ED01 Sulfadimetoksin
J01ED02 Sulfalen

J01EE Sulfonamide în combinație cu trimetoprim (inclusiv derivați ai acestora)

J01EE01 Cotrimoxazol [sulfametoxazol + trimetoprim]
J01EE03 Sulfametrol și trimetoprim

Macrolide J01F, lincosamide și streptograme

J01FA Macrolide

J01FA01 Eritromicină
J01FA02 Spiramycine
J01FA03 Midekamicin
J01FA05 Oleandomiцin
J01FA06 Roksitromitsin
J01FA07 Dzhozamitsin
J01FA09 Claritromicină
J01FA10 Azitromicina

Jonoff Lincozamide

J01FF01 Klindamiцin
J01FF02 Lincomicină

J01G Aminoglicozide

Streptomicina J01GA

J01GA01 Streptomicină

J01GB Alte aminoglicozide

J01GB01 Tobramicina
J01GB03 Gentamicină
J01GB04 Kanamicină
J01GB06 Amicacin
J01GB07 Netilmicină

Antibacterieni J01M - derivați de chinolone

J01MA Fluorochinolone

J01MA01 Ofloxacina
J01MA02 Ciprofloxacin
J01MA03 Pefloxacina
J01MA06 Norfloxacin
J01MA07 Lomefloxacin
J01MA09 Sparfloxacina
J01MA11 Grepafloxacin
J01MA12 Levofloxacin
J01MA14 Moxifloxacina
J01MA15 Gemifloxacin
J01MA16 Gatifloxacin

J01MB Alte chinolone (cu excepția celor enumerate în grupul G04AB)

J01MB04 Acidul pipedimic
J01MB05 Acid oxolinic

J01R Combinații de medicamente antibacteriene

J01RA Combinații de medicamente antibacteriene

J01X Alte medicamente antibacteriene

J01XA Antibiotice, structura glicopeptidelor

J01XA01 Vancomicină
J01XA02 Teicoplanină
J01XB Polimixina

J01XB01 Colistin

J01XC Antibiotice cu structură de steroizi

J01XC01 Acid Fusidic

J01XD Derivați de imidazol

J01XD01 Metronidazol
J01XD02 Tinidazol
J01XD03 Ornidazol

J01XE Derivați de nitrofuran

J01XE01 Nitrofurantoin

J01XX Alte medicamente antibacteriene

J01XX00 Furazidin
J01XX01 Fosfomycin
J01XX04 Spectinomicină
J01XX07 Nitroksolin
J01XX08 Linezolid
J01XX09 Daptomicină

Cod J02. Medicamente antifungice de uz sistemic

J02A Medicamente antifungice de uz sistemic

J02AA Antibiotice antifungice

J02AA01 Amfotericină B

J02AB Derivați de imidazol

J02AB02 Ketoconazol

J02AC derivați de triazol

J02AC01 Fluconazol
J02AC02 Itraconazol
J02AC03 Voriconazol
J02AC04 Posaconazol

J02AX Alte antifungice sistemice

J02AX01 Flucitozin
J02AX04 Kaspofungin
J02AX05 Mikafungin

Cod J04. Preparate, activ împotriva micobacteriilor

J04A Medicamente anti-tuberculoză

J04AA Acidul aminozalicilic și derivați

J04AA01 Acid aminosalicilic

J04AB Antibiotice

J04AB01 Cicloserină
J04AB02 Rifampicina
J04AB04 Rifabutină
J04AB05 Rifapentin
J04AB30 Capreomycin

Hidrazide J04AC

J04AC01 Izoniazida
J04AC51 Isoniazid în asociere cu alte medicamente

J04AD Derivați de tiocarbamidă

J04AD01 Protionamid
J04AD03 Etionamida

J04AK Alte medicamente anti-tuberculoză

J04AK01 Pirazinamida
J04AK02 Etambutol
J04AK03 Terizidon

J04AM Combinații de medicamente anti-tuberculoză

J04AM02 Izoniazida + Rifampicina
J04AM03 Isoniazid + Etambutol
J04AM05 Izoniazida + Pirazinamida + Rifampicina
J04AM06 Isoniazid + Pirazinamida + Rifampicina + Etambutol

J04B Preparatele antilepros

J04BA Preparatele antilepros

J04BA02 Dapsone

Cod J05. Medicamente antivirale de uz sistemic

J05A Antivirale cu acțiune directă

J05AB Nucleozide și nucleotide

J05AB01 Aciclovir
J05AB04 Ribavirină
J05AB06 Ganciclovir
J05AB09 Famciclovir
J05AB11 Valacyclovir
J05AB14 Valganciclovir

J05AC Amine ciclice

J05AC02 Rimantadin

Inhibitori de protează HIV J05AE

J05AE01 Sagvinavir
J05AE02 Indinavir
J05AE03 Ritonavir
J05AE04 Nelfinavir
J05AE06 Lopinavir
J05AE07 Fosamprenavir
J05AE08 Atazanavir
J05AE10 Darunavir

J05AF Nucleozide și nucleotide - inhibitori de transcriptază inversă

J05AF01 Zidovudina
J05AF02 Didanozină
J05AF03 Zalcitabină
J05AF04 Stavudina
J05AF05 Lamivudina
J05AF06 Abacavir
J05AF07 Tenofovir
J05AF10 Entecavir
J05AF11 Telbivudine
J05AF30 Inhibitori de transcriptază inversă în combinație

J05AG Non-nucleozide - inhibitori de transcriptază inversă

J05AG01 Nevirapină
J05AG03 Efavirenz

Inhibitori de neuraminidază J05AH

J05AH01 Zanamivir
J05AH02 Oseltamivir

J05AR Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV în combinații

J05AR01 Zidovudină + Lamivudina
J05AR04 Abacavir + Lamivudina + Zidovudina

J05AX Alte medicamente antivirale

J05AX05 Pranobex Inosine
J05AX07 Enfuvirtid
J05AX08 Raltegravir

Cod J06. Ser imun și imunoglobuline

J06A Seruri imune

J06AA Ser imunitar de sânge

J06AA01 Toxoid difteric
J06AA02 Anatoxina pilonului
J06AA03 Ser împotriva veninului de șarpe
J06AA04 Toxoid botulinic
J06AA05 Ser antigangrenos

J06B Imunoglobuline

J06BA Imunoglobulină umană normală

J06BA01 Imunoglobulină umană normală pentru administrare intramusculară
J06BA02 Imunoglobulină umană normală pentru administrare intravenoasă

J06BB Imunoglobuline specifice

J06BB01 Anti-rhesus imunoglobulină umană Rho(D)
J06BB02 Imunoglobulină antitetanică umană
J06BB04 Imunoglobulină umană hepatită B
J06BB05 Antirabia imunoglobulinei umane
J06BB08 Imunoglobulină stafilococică umană
J06BB09 Imunoglobulină umană Antictomtomegalovirus
J06BB10 Antidifterie de imunoglobulină umană
J06BB12 Imunoglobulină umană împotriva encefalitei transmisă de căpușe
J06BB30 Imunoglobuline specifice în combinații

J06BC Alte imunoglobuline

Cod J07. Vaccinuri

Sub-secțiunea “Vaccinuri”, cod J07, include următoarele grupuri de medicamente:

J07A Vaccinuri bacteriene

V04AC Vaccinuri antrax

J07AC01 Antigen antrax

J07AD Vaccinuri împotriva brucelozei

J07AD01 Antigen Bruceloza

J07AE Vaccinuri împotriva holerei

J07AG Vaccinuri împotriva Haemophilus gripă B

J07AG01 Conjugat purificat antigenul gripal B Hemophilus B

J07AH Vaccinuri meningococice

J07AH01 Meningococcus Un antigen polizaharidic purificat
J07AH04 Purificat polizaharidă antigen meningococic tetravalent

J07AK Vaccinuri împotriva ciumei

J07AK01 Bacterii de ciumă întregi, inactivate

J07AL Vaccinuri pneumococice

J07AL02 Antigenul polizaharidic purificat pneumococic conjugat

Vaccinuri contra tetanicului J07AM

J07AM51 Toxina tetanică în combinație cu toxina difterică

J07AN Vaccinuri contra tuberculozei

J07AN01 Vaccin tuberculos viu atenuat

J07AP Vaccinuri tifoide

J07AP03 Antigen polizaharidic purificat de bacterii tifoide

J07AR Vaccinuri contra tifosului

J07AR01 Inactivat bacterii întregi de agenți patogeni de tifos

J07AX Alte vaccinuri antibacteriene

J07B Vaccinuri virale

V04BA Vaccinuri contra encefalitei

J07BA01 Virusul de encefalită transmisă de căpușă integrală inactivată

V04BB Vaccinuri împotriva gripei

J07BB01 Virus gripal - virus inactivat întreg
J07BB02 Antigen gripal - antigen purificat

J07BC Vaccinuri împotriva hepatitei

J07BC01 Virusul hepatitei B - antigen purificat
J07BC02 Antigen purificat virus Hepatita A
J07BC20 Vaccinuri împotriva hepatitei în asociere

J07BD Vaccinuri împotriva rujeolei

J07BD01 Virusul rujeolei - atenuat viu
J07BD51 Virusul rujeolei în combinație cu virusul oreionului - atenuat viu
J07BD52 Virusul rujeolei în combinație cu oreionul și virusurile rubeolei - atenuate vii

J07BE Vaccin pentru prevenirea oreionului

J07BE01 Mumps virus - viu atenuat

Vaccinuri antimielită J07BF

J07BF03 Virusul poliomielitei - trivalent inactivat

J07BG Vaccinuri antirabic

J07BG01 Virus Rabies - Inactivat întreg

J07BJ Vaccinuri pentru rubeola

J07BJ01 Virusul rubeolei - atenuat viu

V04BK Vaccin contra varicelei

J07BK01 Varicela-virusul zoster - viu atenuat

J07BL Vaccinuri împotriva febrei galbene

J07BL01 Virusul febrei galbene - atenuat viu

J07BM Vaccinuri împotriva papilomavirusului uman

J07BM01 Virusul papiloma (tipuri de virusuri umane 6, 11, 16, 18)
J07BM02 Virusul papiloma (tipuri de virusuri umane 16 și 18)

J07BX Alte vaccinuri antivirale

J07C Combinații de vaccinuri antivirale și antibacteriene

J07CA Combinație de vaccinuri antivirale și antibacteriene

J07CA02 Vaccinul pentru difteria-pertussis-tetanos
J07CA05 Vaccin contra difteriei, Hepatita b în, tuse convulsivă și tetanos
J07CA06 Vaccin contra difteriei, Gripa Hemophilus B, tuse convulsivă, poliomielită, tetanos