Politica de Confidențialitate

Politica de confidențialitate a site-ului omedicine.info

Acest document „Politica de confidențialitate” (denumită în continuare „politică”) reprezintă termenii de utilizare de către Proprietarii Site-ului (denumit în continuare „noi” și/sau „Administrație”) Datele utilizatorilor de internet (denumit în continuare „dvs.” și/sau „Utilizator”), colectate folosind site-ul https://omedicine.info (denumit în continuare „Site”).

1. Date prelucrate

1.1. Nu colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal utilizând Site-ul.

1.2. Toate datele, colectate pe Site, furnizate și acceptate într-o formă anonimă (în continuare - „Date anonime”).

1.3. Datele anonimizate includ următoarele informații, care nu vă permit să fiți identificat:

1.3.1. informație, pe care le furnizați despre dvs. pe cont propriu folosind formularele online și modulele de program ale Site-ului, inclusiv numele sau numărul de telefon și/sau adresa de e-mail.

1.3.2. Date, care sunt transmise într-o formă impersonală în mod automat, în funcție de setările software-ului pe care îl utilizați.

1.4. Administrația are dreptul de a stabili cerințe pentru componența Datelor Impersonale ale Utilizatorului, care sunt colectate prin utilizarea Site-ului.

1.5. Dacă anumite informații nu sunt marcate ca fiind necesare, furnizarea sau dezvăluirea acesteia este efectuată de către Utilizator la propria discreție și din proprie inițiativă.

1.6. Administrația nu verifică acuratețea datelor furnizate și dacă Utilizatorul are consimțământul necesar pentru prelucrarea acestora în conformitate cu această Politică, presupunând, că Utilizatorul acționează cu bună-credință, prudent și depune toate eforturile rezonabile pentru a menține aceste informații la zi și pentru a obține toate acordurile necesare pentru utilizarea lor.

1.7. Recunoașteți și acceptați posibilitatea de a utiliza software terță parte pe Site, în urma căreia astfel de persoane pot primi și transmite datele specificate în clauza 1.3 într-o formă anonimă.

Exemplu! Software-ul specificat al terților include sisteme de colectare a statisticilor privind vizitele Google Analytics și Yandex.Metrika.

1.8. Compoziția și condițiile pentru colectarea datelor anonimizate folosind software-ul terților sunt determinate direct de deținătorii drepturilor de autor și pot include:

  • datele browserului (tip, versiune, prăjitură);
  • datele și locația dispozitivului;
  • datele sistemului de operare (tip, versiune, rezolutia ecranului);
  • solicitați date (timp, sursa de tranzitie, adresa IP).

1.9. Administrația nu este responsabilă pentru procedura de utilizare a Datelor anonime ale utilizatorului de către terți.

2. Scopurile prelucrării datelor

2.1. Administrația utilizează datele în următoarele scopuri:

2.1.1. Procesarea cererilor primite și comunicarea cu Utilizatorul;

2.1.2. Serviciul de informare, inclusiv distribuția de materiale publicitare și informaționale;

2.1.3. Realizarea marketingului, cercetări statistice și de altă natură;

2.1.4. Direcționarea materialelor publicitare de pe Site.

3. Cerințe de protecție a datelor

3.1. Administrația stochează datele și asigură protecția acestora împotriva accesului și distribuirii neautorizate în conformitate cu regulile și reglementările interne.

3.2. Datele primite sunt păstrate confidențiale, cu excepția, atunci când sunt făcute publice de către Utilizator, precum și atunci când tehnologiile și software-ul terților utilizate pe Site sau setările software-ului utilizat de către Utilizator prevăd un schimb deschis cu aceste persoane și/sau alți participanți și utilizatori ai Internetului..

3.3. Pentru a îmbunătăți calitatea muncii, Administrația are dreptul de a stoca fișiere jurnal despre acțiuni, comise de Utilizator ca parte a utilizării Site-ului în timpul 1 (unu) an.

4. Transfer de date

4.1. Administrația are dreptul de a transfera datele către terți în următoarele cazuri:

  • Utilizatorul și-a dat acordul pentru astfel de acțiuni, inclusiv cazurile în care Utilizatorul utilizează setările software-ului utilizat, nelimitând furnizarea anumitor informații;
  • Transferul este necesar ca parte a utilizării de către Utilizator a funcționalității Site-ului;
  • Transferul este necesar în conformitate cu scopurile prelucrării datelor;
  • În legătură cu transferul Site-ului, utilizarea sau proprietatea unei astfel de terțe părți;
  • La cererea unei instanțe judecătorești sau a altui organ de stat abilitat în cadrul procedurii stabilite de lege;
  • Pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale Administrației în legătură cu încălcările comise de Utilizator.

5. Modificarea politicii de confidențialitate

5.1. Această Politică poate fi modificată sau reziliată de Administrație în mod unilateral fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.. Noua versiune a Politicii intră în vigoare din momentul în care este postată pe Site, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii prevede altfel.

5.2. Versiunea actuală a Politicii se află pe site-ul de internet la adresa https://omedicine.info/policy

Versiunea actuală a Politicii datată 10 iulie 2022 an.

Butonul înapoi la început