Termenii de utilizare a site-ului web

TERMENI DE UTILIZARE

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Acest acord de utilizare (în continuare - Acord) se referă la site-ul omedicine.info, situat la https://omedicine.info

1.2. Site-ul omedicine.info (mai departe - Website) este proprietatea Proprietarilor Site-ului.

1.3. Acest Acord guvernează relația dintre Administrația Site-ului https://omedicine.info (în continuare - Administrarea Site-ului) și Utilizatorul acestui Site.

1.4. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, adăugați sau eliminați clauze din acest Acord fără a anunța Utilizatorul.

1.5. Utilizarea Site-ului de către Utilizator înseamnă acceptarea Acordului și a modificărilor, făcut la acest acord.

1.6. Utilizatorul este personal responsabil pentru verificarea acestui Acord pentru
schimbări în ea.

2. DEFINIȚII TERMENILOR

2.1. Următorii termeni au următoarele semnificații în sensul prezentului Acord:

2.1.1 omedicine.info - resursă de internet, situat pe un nume de domeniu https://omedicine.info, desfășurându-și activitățile prin resursa Internet și serviciile conexe (mai departe – Website).

2.1.2. omedicine.info - site, care conțin informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau Alte valori pentru utilizator, Vânzători și/sau Furnizori de servicii, permițând o alegere, comanda si (sau) achiziționarea Bunurilor, și/sau primirea unui serviciu.

2.1.3. Administrare Site - angajații autorizați să administreze Site-ul, acționând în numele Proprietarilor Site-ului.

2.1.4. Utilizatorul site-ului (mai departe – Utilizator) - față, având acces la Site, prin Internet și folosind Site-ul.

2.1.5. Conținutul site-ului (mai departe - Conținut) – rezultate protejate ale activității intelectuale, inclusiv texte ale operelor literare, numele lor, prefaţă, adnotări, articole, ilustrații, acoperă, lucrări muzicale cu sau fără versuri, grafic, text, fotografică, derivate, lucrări compozite și alte lucrări, interfețe cu utilizatorul, interfețe vizuale, nume de mărci înregistrate, logos, programe de calculator, Bază de date, precum și design, structura, alegere, coordonare, aspect, stilul general și aranjarea acestui conținut, incluse în Site și alte obiecte de proprietate intelectuală toate împreună și/sau separat, cuprinse pe site https://omedicine.info.

3. OBIECTUL ACORDULUI

3.1. Obiectul acestui Acord este de a oferi Utilizatorului acces la Bunurile și/sau serviciile furnizate pe Site.

3.1.1. Site-ul oferă Utilizatorului următoarele tipuri de servicii (Servicii):

  • oferind Utilizatorului posibilitatea de a posta mesaje, comentarii, analizele utilizatorului, evaluarea conținutului site-ului;
  • familiarizarea cu bunurile/serviciile, postat pe Site;
  • selectarea și comandarea bunurilor/serviciilor pentru achiziția sau înregistrarea ulterioară pe acest Site.

3.1.2. Toate existente (într-adevăr
functionare) momentan servicii (Servicii) Site, precum și orice ulterioară
modificări și servicii suplimentare care apar în viitor (Servicii).

3.2. Accesul la site este oferit gratuit.

3.3. Acest acord este o ofertă publică. Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul
considerat că a aderat la acest acord.

3.4. Utilizarea materialelor și serviciilor Site-ului este guvernată de regulile actuale
legislație.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1. Administratia site-ului are dreptul:

4.1.1. Modificați regulile de utilizare a Site-ului, și modificați conținutul acestui site. Modificările intră în vigoare din momentul publicării noii versiuni a Acordului pe Site.

4.2. Utilizatorul are dreptul:

4.2.1. Utilizați toate serviciile disponibile pe Site, și achiziționați orice Bunuri și/sau Servicii, oferite pe Site.

4.2.2. Pune orice întrebări, legate de serviciile site-ului:

  • prin e-mail:
  • prin formularul de feedback, situat la:

4.2.3. Utilizați Site-ul numai în scopurile și în modul, stipulate de Acord și neinterzise de lege.

4.2.5. Solicitați administrației să ascundă orice informații despre utilizator.

4.2.6. Utilizați informațiile site-ului în scopuri comerciale fără permisiunea specială.

4.3. Utilizatorul Site-ului se obligă:

4.3.1. Furnizați informații suplimentare la solicitarea Administrației Site-ului, care are legătură directă cu serviciile oferite de acest Site.

4.3.2. Respectați drepturile de proprietate și non-proprietate ale autorilor și ale altor deținători de drepturi de autor atunci când utilizați Site-ul.

4.3.3. Nu luați nicio măsură, ceea ce poate fi considerat a încălca funcționarea normală a Site-ului.

4.3.4. Nu distribuiți prin utilizarea Site-ului informații confidențiale și protejate legal despre persoane fizice sau juridice.

4.3.5. Evitați orice acțiune, drept urmare confidențialitatea informațiilor protejate de lege poate fi încălcată.

4.3.6. Nu utilizați Site-ul pentru a distribui informații promoționale, altfel decât cu acordul Administrației Site-ului.

4.3.7. Nu utilizați serviciile în acest scop:

4.3.7.1. încălcări ale drepturilor minorilor şi (sau) să le facă rău în vreun fel.

4.3.7.2. încălcarea drepturilor minorităților.

4.3.7.3. uzurparea identității unei alte persoane sau a unui reprezentant al unei organizații și (sau) comunități fără drepturi suficiente, inclusiv pentru angajatii acestui site.

4.3.7.4. denaturarea proprietăților și caracteristicilor oricăror Bunuri și/sau servicii, postat pe Site.

4.3.7.5. compararea incorectă a Bunurilor și/sau Serviciilor, precum şi formarea unor atitudini negative faţă de persoane, (nu) folosind anumite Bunuri și/sau servicii, sau condamnarea unor astfel de persoane.

4.3.7.6. descărcări de conținut, ceea ce este ilegal, încalcă orice drept al terților; promovează violența, cruzime, ura si (sau) discriminare rasială, naţional, sexual, religios, semne sociale; conţine informaţii false şi (sau) insulte la adresa anumitor persoane, organizatii, Autoritățile.

4.3.7.7. incitare la comiterea de fapte ilegale, precum și asistență pentru persoane fizice, ale căror acțiuni vizează încălcarea restricțiilor și interdicțiilor.

4.3.8. Asigurați acuratețea informațiilor furnizate

4.3.9. Asigurați siguranța datelor cu caracter personal de la accesul de către terți.

4.4. Utilizatorul este interzis:

4.4.1. Utilizați orice dispozitiv, programe, Proceduri, algoritmi si metode, dispozitive automate sau procese manuale echivalente pentru acces, achizitii, copierea sau urmărirea conținutului Site-ului.

4.4.2. Perturba buna functionare a Site-ului.

4.4.3. Ocoliți structura de navigare a Site-ului în orice mod pentru a obține sau încerca să obțineți orice informație, documente sau materiale prin orice mijloace, care nu sunt reprezentate în mod specific de serviciile acestui Site.

4.4.4. Acces neautorizat la funcțiile Site-ului, orice alte sisteme sau rețele, legate de acest Site, precum și orice serviciu, oferite pe Site.

4.4.4. Încălcarea sistemului de securitate sau de autentificare de pe Site sau de pe orice rețea, referitoare la Site.

4.4.5. Efectuați o căutare inversă, urmăriți sau încercați să urmăriți orice informație despre orice alt Utilizator al Site-ului.

4.4.6. Utilizați Site-ul și Conținutul acestuia în orice scop, interzis de lege, precum și să incite orice activitate ilegală sau altă activitate, încălcarea drepturilor Site-ului sau ale altor persoane.

5. UTILIZAREA SITE-ULUI

5.1. Site și conținut, incluse în Site, deținut și operat de Administrația Site-ului.

5.2. Continutul Site-ului este protejat prin drepturi de autor, legea mărcilor, precum și alte drepturi, legate de proprietatea intelectuală, și dreptul concurenței neloiale.

5.3. Acest Acord se aplică tuturor termenilor și condițiilor suplimentare pentru achiziționarea Bunurilor și/sau furnizarea de servicii, furnizate pe Site.

5.4. Info, postat pe Site nu trebuie interpretat ca o modificare a acestui Acord.

5.5. Administrația site-ului are dreptul de a aduce modificări listei de Bunuri și servicii în orice moment, fără a anunța Utilizatorul, oferite pe Site, și (sau) preturile lor.

5.6. Documentul menționat la alin 5.7. din acest Acord guvernează în partea relevantă și se aplică utilizării de către Utilizator a Site-ului.

5.7. Politica de Confidențialitate: https://omedicine.info/policy

5.8. Oricare dintre documente, enumerate la paragraf 5.7 din prezentul acord poate fi actualizat. Modificările intră în vigoare din momentul în care sunt publicate pe Site..

6. O RESPONSABILITATE

6.1. Orice pierdere, pe care utilizatorul o poate suporta în cazul unei încălcări intenționate sau imprudente a oricărei prevederi a prezentului acord, precum și din cauza accesului neautorizat la comunicările altui Utilizator, Administrarea site-ului nu este rambursată.

6.2. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru:

6.2.1. Întârzieri sau eșecuri în procesul tranzacției, cauzate de forta majora, precum și orice caz de defecțiuni în telecomunicații, calculator, sisteme electrice și alte sisteme conexe.

6.2.2. Acțiuni ale sistemelor de transfer, bănci, sistemele de plată și pentru întârzierile legate de activitatea lor.

6.2.3. Funcționarea corectă a Site-ului, când, dacă Utilizatorul nu dispune de necesarul
mijloace tehnice de utilizare a acestuia, nici nu are nicio obligație să furnizeze utilizatorilor astfel de instrumente.

7. ÎNCĂLCAREA TERMENILOR ACORDULUI DE UTILIZARE

7.1. Administrația site-ului are dreptul de a dezvălui informații despre Utilizator, dacă legea aplicabilă cere sau permite o astfel de dezvăluire.

7.2. Administrația site-ului are dreptul, fără notificare prealabilă a Utilizatorului, să rezilieze și (sau) blocați accesul la Site, în cazul în care Utilizatorul a încălcat prezentul Acord sau termenii de utilizare ai Site-ului cuprinsi în alte documente, precum și în cazul rezilierii Site-ului sau din cauza unei defecțiuni sau probleme tehnice.

7.3. Administrația Site-ului nu este răspunzătoare față de Utilizator sau terți pentru încetarea accesului la Site în cazul încălcării de către Utilizator a oricărei prevederi a prezentului Acord sau a altui document., care conțin termenii de utilizare ai Site-ului.

8. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1. În cazul oricăror dezacorduri sau dispute între părțile la prezentul acord, o condiție prealabilă înainte de a merge în instanță este depunerea unei cereri. (propunere scrisă de soluționare voluntară a litigiului).

8.2. Solicitați destinatarul în termen 30 zile calendaristice de la data primirii, notifică în scris reclamantul cu privire la rezultatele examinării plângerii.

8.3. În cazul în care este imposibilă soluționarea litigiului pe bază voluntară, oricare dintre părți are dreptul de a se adresa instanței de judecată pentru apărarea drepturilor lor., care le sunt acordate de legislaţia în vigoare.

8.4. Orice reclamație cu privire la condițiile de utilizare a Site-ului trebuie să fie adusă în considerare 5 zile după ce a apărut cauza acțiunii, cu excepția protecției dreptului de autor pentru materialele Site-ului protejate în conformitate cu legea. În cazul încălcării condițiilor prezentului alineat, orice pretenție este lăsată de instanță fără a fi luată în considerare..

9. TERMENI SUPLIMENTARE

9.1. Administrația site-ului nu acceptă contraoferte din partea Utilizatorului privind modificările aduse acestui Acord de Utilizare.

9.2. analizele utilizatorului, postat pe Site, nu sunt informații confidențiale și pot fi utilizate de către Administrația Site-ului fără restricții.

Butonul înapoi la început