Pie Dž: Vispārēji pretinfekcijas līdzekļi sistēmiskai lietošanai

J01 Antibakteriālie līdzekļi sistēmisku lietošanai
J02 antifungals sistēmisku lietošanai
J04 narkotikas, aktīvā pret m.
J05 apdraudētākajiem sistēmiskai lietošanai
J06 imūnās serumi un imūnglobulīni
J07 vakcīnas

J01 kodu. Antibakteriālie līdzekļi sistēmisku lietošanai

J01A tetraciklīniem

J01AA tetraciklīniem

J01AA02 Doksiciklīns
J01AA06 oksitetraciklīns
J01AA07 Tetraciklīnu
J01AA12 Tigeciklin

J01B Amfenikoly

J01BA Amfenikoly

J01BA01 Hloramfenikolu
J01BA02 Tiamfenikol

J01c Beta-laktāma antibiotikas ir penicilīns

J01CA plaša spektra penicilīna

J01CA01 Ampicilīna
J01CA03 Karbenicillin
J01CA04 Amoksiцillin
J01CA12 Piperacillin
J01CA20 Peniciliny plaša spektra kombinācijā

J01CE Penicilīni, jutīgas pret beta-lactamazam

J01CE01 Benzilpenicillin
J01CE02 Fenoksimetilpenicilīns
J01CE08 Benzatin benzilpenicilīna
J01CE09 penicilīnu prokaīns
J01CE30 Penicilīni penicillinazačuvstvitel′nye kopā

Penicilīni J01CF, izturīgs pret beta-lactamazam

J01CF04 Oxacillin

J01CG inhibitori no beta-lactamaza

J01CG01 Sulbaktāma

J01CR kombinācijas Penicilīni (tajā skaitā kopā ar beta-lactamase inhibitori)

J01CR01 ampicilīnu kombinācijā ar inhibitori fermentu
J01cr02 amoksicilīns kombinācijā ar inhibitori fermentu
J01CR03 Tikarцillin kombinācijā ar inhibitori fermentu
J01CR04 Sultamicillin
J01CR05 Piperacillin kombinācijā ar inhibitori fermentu
J01CR50 kombinācijas Penicilīni

J01D Beta-laktāma Antibakteriālie līdzekļi citām

J01DA cefalosporīni

J01DA10 Cefotaksīma
J01DA24 Cefepime

J01DB pirmās paaudzes cefalosporīni

J01DB01 Cephalexin
J01DB03 Tsefalotin
J01DB04 Tsefazolyn
J01DB05 Zefadroksil

J01DC paaudzes cefalosporīni

J01DC01 Cefoxitin
J01DC02 Cefuroksīms
J01DC03 Цefamandol
J01DC04 Cefaclor

J01DD trešās paaudzes cefalosporīni

J01DD01 Cefotaksīma
J01DD02 Ceftazidime
J01DD04 Ceftriaxone
J01DD08 Cefixime
J01DD12 Cefoperazons
J01DD14 Tseftybuten
J01DD62 medicīnas produktiem kombinācijā ar citām narkotikām

J01DE ceturtās paaudzes cefalosporīni

J01DE01 Cefepime
J01DE02 Cefpirome

J01DF Monobaktamy

J01DF01 Aztreonāms

J01DH Carbapenem

J01DH02 Meropenēma
J01DH03 Ertapenēms
J01DH51 imipenem un degidropeptidazy inhibitors

J01DI cefalosporīni

J01DI01 Ceftobiprola medokaril

J01e Sulfonamides un trimetoprims

J01EB īsā rīkojoties Sulfonamides

J01EB03 Sulьfadimidin
J01EB06 Sulfanilamide
J01EB07 Sulьfatiazol

Sulfonamides J01EC vidējais ilgums

J01ED ilgi darbojas Sulfonamides

J01ED01 Sulfadimetoksin
J01ED02 Sulfalen

J01EE Sulfonamides kombinācijā ar trimetoprimom (ieskaitot to atvasinājumi)

J01EE01 Kotrimoksazolu [sulfametoksazols + trimetoprima]
J01EE03 Sulfametrol un trimetoprims

J01F makrolīdiem, linkozamīdiem un streptogramīnus

J01FA makrolīdiem

J01FA01 Eritromicīns
J01FA02 Spiramycine
J01FA03 Midekamicin
J01FA05 Oleandomiцin
J01FA06 Roksitromitsin
J01FA07 Dzhozamitsin
J01FA09 Klaritromicīns
J01FA10 Azitromicīnu

J01FF linkozamīdiem

J01FF01 Klindamiцin
J01FF02 linkomicīns

J01G Aminoglycoside

J01GA Streptomiciny

J01GA01 Streptomicīns

J01GB citi aminoglikozīdus

J01GB01 Tobramicīns
J01GB03 Gentamicīns
J01GB04 Kanamicīns
J01GB06 Amikacīns
J01GB07 Netilmicin

J01M grupas atvasinājumi-Antibakteriālie līdzekļi

J01MA Fluoroquinolones

J01MA01 Ofloksacīnu
J01MA02 Ciprofloxacin
J01MA03 Pefloxacin
J01MA06 Norfloksacīns
J01MA07 Lomefloxacin
J01MA09 Sparfloxacine
J01MA11 Grepafloksacin
J01MA12 Levofloksacīnam
J01MA14 Moksifloksacīns
J01MA15 Gemifloxacin
J01MA16 Gatifloxacin

J01MB citi hinoloniem (izņemot uzskaitīti zem G04AB)

J01MB04 Pipedimovaja acid
J01MB05 oksolīnskābes

Šajās dienās antibakteriālo medikamentu kombinācija

J01RA antibakteriālo medikamentu kombinācijas

J01X citi Antibakteriālie līdzekļi

J01XA antibiotikas glikopeptidnoj struktūra

J01XA01 Vankomicīna
J01XA02 Tejkoplanin
J01XB Polimiksin

J01XB01 kolistīns

J01XC steroid struktūru antibiotikas

J01XC01 Fusidic acid

J01XD Imidazols atvasinājumi

J01XD01 Metronidazol
J01XD02 Tinidazol
J01XD03 Ornidazol

J01XE nitrofurana atvasinājumi

J01XE01 Nitrofurantoīnu

J01XX citi Antibakteriālie līdzekļi

J01XX00 Furazidin
J01XX01 Fosfomycin
J01XX04 Spektinomicīns
J01XX07 Nitroksolin
J01XX08 Linezolīds
J01XX09 Daptomycin

Kods J02. Antifungals sistēmisku lietošanai

J02A antifungals sistēmisku lietošanai

J02AA, pretsēnīšu antibiotikas

J02AA01 Amfotericīns B

J02AB Imidazols atvasinājumi

J02AB02 Ketokonazols

J02AC triazola atvasinājumi

J02AC01 Flukonazols
J02AC02 Itrakonazols
J02AC03 Vorikonazols
J02AC04 Posaconazole

J02AX citu antifungals sistēmisku lietošanai

J02AX01 Flucytosine
J02AX04 Kaspofungin
J02AX05 Mikafungin

Kods J04. Preparāti, aktīvā pret m.

J04A TB narkotikas

J04AA Aminosalicylic acid un tā atvasinājumi

J04AA01 Aminosalicilskābe

J04AB antibiotikas

J04AB01 Cikloserīns
J04AB02 Rifampicīnu
J04AB04 Rifabutīna
J04AB05 Rifapentin
J04AB30 Capreomycin

J04AC maleīnhidrazīda

J04AC01 Izoniazīds
J04AC51 Isoniazid kombinācijā ar citām narkotikām

J04AD tiokarbamida atvasinājumi

J04AD01 Protionamid
J04AD03 Ethionamide

J04AK citas anti-TB narkotikas

J04AK01 Pyrazinamide
J04AK02 Ethambutol
J04AK03 Terizidon

J04AM anti-tuberkulozes zāles kombinācija

J04AM02 Izoniazīds + Rifampicīnu
J04AM03 Isoniazid + Ethambutol
J04AM05 Izoniazīds + Pyrazinamide + Rifampicīnu
J04AM06 Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicīnu + Ethambutol

J04B Protivoleproznye preparāti

J04BA Protivoleproznye preparāti

J04BA02 Dapsons

Kods J05. Apdraudētākajiem sistēmisku lietošanai

J05A tieši darbojoties apdraudētākajiem

J05AB nukleozīdu un nukleotīdu

J05AB01 Acyclovir
J05AB04 Ribavirīna
J05AB06 Ganciclovir
J05AB09 Famciklovira
J05AB11 Valacyclovir
J05AB14 Valgancikloviru

J05ac cikliskie amīni

J05AC02 Rimantadin

J05AE HIV-proteināzei inhibitori

J05AE01 Sagvinavir
J05AE02 Indinavīrs
J05AE03 Ritonavirs
J05AE04 Nelfinavirs
J05AE06 Lopinavirs
J05AE07 Fosamprenavir
J05AE08 Atazanavīrs
J05AE10 Darunavīra

J05AF nukleozīdu un nukleotīdu apgrieztās transkriptāzes inhibitoru —

J05AF01 Zidovudīns
J05AF02 Didanozīna
J05AF03 Zalcitabine
J05AF04 Stavudīnu
J05AF05 Lamivudīns
J05AF06 Abakaviru
J05AF07 Tenofovir
J05AF10 Entecavir
J05AF11 Telbivudine
J05AF30 apgrieztās transkriptāzes inhibitoru kombinācija

J05AG Nenukleozidy apgrieztās transkriptāzes inhibitoru

J05AG01 nevirapīns
J05AG03 Efavirenzs

J05AH neiraminidāzes inhibitori

J05AH01 Zanamivirs
J05AH02 Oseltamivira

J05AR pretvīrusu aģentiem par attieksmi pret HIV infekciju kombinācijas

J05AR01 Zidovudīns + Lamivudīns
J05AR04 Abakaviru + Lamivudīns + Zidovudīns

J05AX citi apdraudētākajiem

J05AX05 Inozīn pranobex
J05AX07 Enfuvirtid
Raltegravir ir J05AX08

Kods J06. Imūnsistēmas serumi un imūnglobulīni

J06A imūnās serumi

Imūnsistēmas seruma J06AA

J06AA01 difterijas Toxoid
J06AA02 stingumkrampji toxoid
J06AA03 Cyvorotka asinis pret čūsku indi
J06AA04 Botulinum toxoid
J06AA05 Antigangrenoznaja serums

J06B imūnglobulīni

J06BA normālu cilvēka imūnglobulīns

J06BA01 normālu cilvēka imūnglobulīns / m Ievads
J06BA02 normālu cilvēka imūnglobulīns par/Ievads

J06BB specifiskie imūnglobulīni

Cilvēka imūnglobulīns J06BB01 antiresus Rho(D)
Cilvēka imūnglobulīns J06BB02 protivostolbnjachnyj
J06BB04 cilvēka hepatīta b imūnglobulīns
Cilvēka imūnglobulīns J06BB05 antirabicheskij
Cilvēka imūnglobulīns J06BB08 stafilokokkovi
Cilvēka imūnglobulīns J06BB09 anticitomegalovirusnyj
Cilvēka imūnglobulīns J06BB10 protivodifterijnyj
J06BB12 cilvēka imūnglobulīns pret ērču encefalīta
J06BB30 specifiskie imūnglobulīni kombinācijas

J06BC imūnglobulīni

Kods J07. Vakcīnas

Apakšiedaļa “Vakcīnas”, kods J07, ietver šādas grupas narkotiku:

Bakteriālās vakcīnas J07A

J07AC vakcīna sibireyazvenne

J07AC01 Sibīrijas mēra antigēns

J07AD vakcīna brucelleznye

J07AD01 Bruzellezny antigēns

J07AE vakcīna-

J07AG Haemophilus B gripas vakcīna

J07AG01 Hemophilus gripas B, attīrīts antigēns konjugētu bilirubīna ir

J07AH vakcīna meningokokkovye

J07AH01 Meningococcus A, attīrīti polisaharīdu antigēns
J07AH04. Meningokoku polisaharīdu antigēnu tetravalentnyj attīra

J07AK mēra vakcīnām

J07AK01 mēra baktērijas neatņemama deaktivizēts

J07AL Protivopnevmokokkovye vakcīna

J07AL02 Pnevmokokkovyj attīra polisaharīdu antigēna konjugātu

J07AM stingumkrampju vakcīnas

J07AM51 stingumkrampju toksīna kombinācijā ar difterijas toksīnu

J07AN anti-TB vakcīnas

J07AN01 Tb dzīvas novājinātas vakcīnas

J07AP Protivobrjushnotifoznye vakcīna

J07AP03 Bruchnotifozhnykh polisaharīdu antigēnu attīra baktērijas

J07AR Protivosypnotifoznye vakcīna

J07AR01, inaktivēta visu baktēriju patogēnu izsitumu

J07AX citu protivobakterialnye vakcīna

J07B vīrusu vakcīnas

J07BA Protivojencefalitnye vakcīna

J07BA01 viengabala Inactivated ērču encefalīta vīruss

J07BB gripas vakcīnu

J07BB01 gripas vīruss ir viengabala inaktivētu vīrusa
J07BB02 gripas vīruss — attīrīts antigēns

J07BC Protivogepatitnye vakcīna

J07BC01 b hepatīta vīruss tiek attīrīts antigēns
J07BC02 hepatīta vīruss ir attīrīts antigēns
J07BC20 gepatitnye vakcīnu kombinācijā

J07BD vakcīna masalas visā Irākas

Dzīvot ir novājināts J07BD01 masalu vīruss
Masalu vīrusa J07BD51 kombinācijā ar parotīta vīruss ir novājināts dzīvot
Masalu vīrusa J07BD52 kombinācijā ar cūciņu un masaliņu vīrusu dzīvot novājināts

J07BE a vakcīnu pret parotīta profilakses

J07BE01 parotīta vīruss ir dzīvot novājinātu

J07BF Protivomielitnye vakcīna

Ir trīsvērtīgas inaktivēta poliomielīta vīruss J07BF03

J07BG trakumsērgas vakcīnu

J07BG01 trakumsērgas vīruss ir deaktivizēts viengabala

J07BJ masaliņu vakcīna

Dzīvot ir novājināts J07BJ01 masaliņu vīruss

J07BK varicella vakcīna

J07BK01 vēja baku vīruss ir novājināts dzīvot

J07BL dzeltenā drudža vakcīna

J07BL01 dzeltenā drudža vīrusa dzīvot novājināts

J07BM a vakcīnas pret cilvēka papillomavirus infection

J07BM01 papilomas vīruss (cilvēka vīrusu tipi 6, 11, 16, 18)
J07BM02 papilomas vīruss (cilvēka vīrusu tipi 16 un 18)

J07BX citi anti-vīrusu vakcīnas

Pretvīrusu un antibakteriālo vakcīnu J07C kombinācijas

J07CA kombinācija pretvīrusu un antibakteriālo vakcīnas

J07CA02 a vakcīna pret difteriju pertussis stingumkrampji
J07CA05 difterijas vakcīna, hepatīts b, garais klepus un stingumkrampji
J07CA06 difterijas vakcīna, Hemophilus gripas B, garais klepus, poliomielīts, stolbnяka

Atpakaļ uz augšu poga