Vietnes lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šis lietotāja līgums (turpmāk tekstā – Līgums) atsaucas uz vietni omedicine.info, Atrodas https://omedicine.info

1.2. Vietne omedicine.info (tālāk - Mājas lapa) ir Vietnes īpašnieku īpašums.

1.3. Šis Līgums regulē attiecības starp Vietnes administrāciju https://omedicine.info (turpmāk tekstā - Vietnes administrācija) un šīs vietnes lietotājs.

1.4. Vietnes administrācija patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas, pievienot vai noņemt šī Līguma punktus, nebrīdinot Lietotāju.

1.5. Vietnes izmantošana Lietotājam nozīmē piekrišanu Līgumam un izmaiņām, kas pievienoti šim Līgumam.

1.6. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par šī Līguma pārbaudi
izmaiņas tajā.

2. TERMINU DEFINĪCIJAS

2.1. Tālāk norādītajiem terminiem šī Līguma nozīmē ir šāda nozīme:

2.1.1 omedicine.info - interneta resurss, atrodas uz domēna vārda https://omedicine.info, veicot savas darbības, izmantojot interneta resursus un saistītos pakalpojumus (tālāk – Mājas lapa).

2.1.2. omedicine.info - vietne, satur informāciju par Precēm un/vai pakalpojumiem un/vai citām lietotāja vērtībām, Pārdevēji un/vai pakalpojumu sniedzēji, ļaujot izvēlēties, pasūtīt un (vai) Preču iegāde, un/vai pakalpojuma saņemšana.

2.1.3. Vietnes administrācija – pilnvaroti darbinieki, lai pārvaldītu Vietni, rīkojoties Vietnes īpašnieku vārdā.

2.1.4. Vietnes lietotājs (tālāk – Lietotājs) - seja, piekļūt Vietnei, izmantojot internetu un vietni.

2.1.5. Vietnes saturs (tālāk - Saturs) – aizsargāti intelektuālās darbības rezultāti, ieskaitot literāro darbu tekstus, viņu vārdi, priekšvārds, anotācijas, rakstus, ilustrācijas, vāki, mūzikas darbi ar vai bez tekstiem, grafisks, tekstu, fotogrāfisks, atvasinājumi, kompozīcijas un citi darbi, lietotāja saskarnes, vizuālās saskarnes, preču zīmju nosaukumi, logotipi, datorprogrammas, Datu bāze, kā arī dizains, struktūra, izvēle, koordināciju, izskats, šī satura vispārīgais stils un izkārtojums, iekļauti Vietnē un citos intelektuālā īpašuma objektos kopā un/vai atsevišķi, kas atrodas vietnē https://omedicine.info.

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS

3.1. Šī Līguma priekšmets ir nodrošināt Lietotājam piekļuvi Vietnē piedāvātajām precēm un/vai pakalpojumiem.

3.1.1. Vietne nodrošina Lietotājam šādus pakalpojumu veidus (pakalpojumus):

  • nodrošinot Lietotājam iespēju ievietot ziņojumus, komentāri, lietotāju atsauksmes, vietnes satura vērtējums;
  • iepazīšanās ar precēm/pakalpojumiem, ievietots Vietnē;
  • preču/pakalpojumu izvēle un pasūtīšana turpmākai iegādei vai reģistrācijai šajā Vietnē.

3.1.2. Visas esošās (tiešām
funkcionēšanu) šobrīd pakalpojumi (Pakalpojumi) Vietne, kā arī jebkuru turpmāko
modifikācijas un papildu pakalpojumi, kas parādīsies nākotnē (Pakalpojumi).

3.2. Piekļuve vietnei tiek nodrošināta bez maksas.

3.3. Šis Līgums ir publisks piedāvājums. Piekļūstot Vietnei, Lietotājs
uzskata par pievienojušos šim Līgumam.

3.4. Vietnes materiālu un pakalpojumu izmantošanu regulē spēkā esošie noteikumi
tiesību aktiem.

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Vietnes administrācijai ir tiesības:

4.1.1. Mainiet Vietnes lietošanas noteikumus, un mainīt šīs vietnes saturu. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad Vietnē tiek publicēta Līguma jaunā versija.

4.2. Lietotājam ir tiesības:

4.2.1. Izmantojiet visus vietnē pieejamos pakalpojumus, un iegādāties jebkādas preces un/vai pakalpojumus, piedāvāts Vietnē.

4.2.2. Uzdodiet visus jautājumus, kas saistīti ar vietnes pakalpojumiem:

  • pa e-pastu:
  • izmantojot atsauksmju veidlapu, Atrodas:

4.2.3. Izmantojiet vietni tikai mērķiem un veidā, kas ir atrunāti Līgumā un nav aizliegti ar likumu.

4.2.5. Pieprasīt administrācijai slēpt jebkādu informāciju par lietotāju.

4.2.6. Izmantojiet vietnes informāciju komerciāliem nolūkiem bez īpašas atļaujas.

4.3. Vietnes lietotājs apņemas:

4.3.1. Sniedziet papildu informāciju pēc vietnes administrācijas pieprasījuma, kas ir tieši saistīts ar šīs vietnes sniegtajiem pakalpojumiem.

4.3.2. Izmantojot Vietni, ievērojiet autoru un citu autortiesību īpašnieku mantiskās un nemantiskās tiesības.

4.3.3. Neveiciet nekādas darbības, kas var tikt uzskatīts par Vietnes normālas darbības pārkāpšanu.

4.3.4. Neizplatiet, izmantojot Vietni, nekādu konfidenciālu un ar likumu aizsargātu informāciju par fiziskām vai juridiskām personām.

4.3.5. Izvairieties no jebkādas darbības, kā rezultātā var tikt pārkāpta ar likumu aizsargātās informācijas konfidencialitāte.

4.3.6. Neizmantojiet vietni reklāmas informācijas izplatīšanai, citādi nekā ar Vietnes administrācijas piekrišanu.

4.3.7. Neizmantojiet pakalpojumus šim mērķim:

4.3.7.1. nepilngadīgo tiesību pārkāpumi un (vai) jebkādā veidā kaitēt viņiem.

4.3.7.2. mazākumtautību tiesību pārkāpums.

4.3.7.3. uzdošanās par citu personu vai organizācijas pārstāvi un (vai) kopienas bez pietiekamām tiesībām, tostarp šīs vietnes darbiniekiem.

4.3.7.4. jebkādu Preču un/vai pakalpojumu īpašību un īpašību sagrozīšana, ievietots Vietnē.

4.3.7.5. nepareizs Preču un/vai pakalpojumu salīdzinājums, kā arī negatīvas attieksmes veidošanos pret personām, (nav) izmantojot noteiktas Preces un/vai pakalpojumus, vai šādu personu nosodīšana.

4.3.7.6. satura lejupielādes, kas ir nelikumīgs, pārkāpj jebkādas trešo personu tiesības; veicina vardarbību, cietsirdība, naids un (vai) rasu diskriminācija, valsts, seksuāla, reliģisko, sociālās zīmes; satur nepatiesu informāciju un (vai) apvainojumi konkrētiem cilvēkiem, organizācijām, iestādes.

4.3.7.7. pamudināšana uz nelikumīgām darbībām, kā arī palīdzība privātpersonām, kuru darbības ir vērstas uz ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšanu.

4.3.8. Nodrošiniet sniegtās informācijas precizitāti

4.3.9. Nodrošināt personas datu drošību no trešo personu piekļuves.

4.4. Lietotājam ir aizliegts:

4.4.1. Izmantojiet jebkuru ierīci, programmas, procedūras, algoritmi un metodes, automātiskās ierīces vai līdzvērtīgi manuāli piekļuves procesi, iegādes, Vietnes satura kopēšana vai izsekošana.

4.4.2. Traucēt pareizu Vietnes darbību.

4.4.3. Jebkurā veidā apiet Vietnes navigācijas struktūru, lai iegūtu vai mēģinātu iegūt jebkādu informāciju, dokumentus vai materiālus ar jebkādiem līdzekļiem, kuras nav īpaši pārstāvētas šīs vietnes pakalpojumos.

4.4.4. Neatļauta piekļuve Vietnes funkcijām, jebkuras citas sistēmas vai tīkli, kas saistīti ar šo vietni, kā arī jebkuru pakalpojumu, piedāvāts Vietnē.

4.4.4. Pārkāpt drošības vai autentifikācijas sistēmu Vietnē vai jebkurā tīklā, saistībā ar Vietni.

4.4.5. Veiciet apgriezto meklēšanu, izsekot vai mēģināt izsekot jebkādai informācijai par jebkuru citu vietnes lietotāju.

4.4.6. Izmantojiet vietni un tās saturu jebkuram mērķim, aizliegts ar likumu, kā arī mudināt uz jebkuru nelikumīgu darbību vai citu darbību, Vietnes vai citu personu tiesību pārkāpšana.

5. VIETNES IZMANTOŠANA

5.1. Vietne un saturs, iekļauts Vietnē, pieder Vietnes administrācijai un to pārvalda.

5.2. Vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām, preču zīmju likums, kā arī citas tiesības, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu, un negodīgas konkurences tiesības.

5.3. Šis Līgums attiecas uz visiem papildu noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz Preču iegādi un/vai pakalpojumu sniegšanu, sniegta Vietnē.

5.4. Informācija, Vietnē ievietotās ziņas nav jāuztver kā izmaiņas šajā Līgumā.

5.5. Vietnes administrācijai ir tiesības jebkurā laikā, nebrīdinot Lietotāju, veikt izmaiņas Preču un pakalpojumu sarakstā, piedāvāts Vietnē, un (vai) to cenas.

5.6. punktā minētais dokuments 5.7. šī Līguma noteikumi regulē attiecīgajā daļā un attiecas uz Vietnes Lietotāja lietošanu.

5.7. Privātuma politika: https://omedicine.info/policy

5.8. Jebkurš no dokumentiem, punktā uzskaitītās 5.7 punktu var atjaunināt. Izmaiņas stājas spēkā no brīža, kad tās ir publicētas Vietnē..

6. ATBILDĪBA

6.1. Jebkurš zaudējums, kas Lietotājam var rasties jebkura šī Līguma noteikuma tīša vai neapdomīga pārkāpuma gadījumā, kā arī sakarā ar nesankcionētu piekļuvi cita Lietotāja sakariem, Vietnes administrācija netiek atlīdzināta.

6.2. Vietnes administrācija nav atbildīga par:

6.2.1. Darījuma procesa kavēšanās vai kļūmes, izraisījusi nepārvarama vara, kā arī jebkurš telekomunikāciju darbības traucējumu gadījums, dators, elektriskās un citas saistītās sistēmas.

6.2.2. Pārvades sistēmu darbības, bankas, maksājumu sistēmām un kavējumiem, kas saistīti ar viņu darbu.

6.2.3. Vietnes pareiza darbība, kad, ja Lietotājam nav nepieciešamā
tehniskie līdzekļi tā lietošanai, tai arī nav pienākuma nodrošināt lietotājus ar šādiem rīkiem.

7. LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMS

7.1. Vietnes administrācijai ir tiesības izpaust informāciju par Lietotāju, ja piemērojamie tiesību akti pieprasa vai atļauj šādu izpaušanu.

7.2. Vietnes administrācijai ir tiesības bez iepriekšēja Lietotāja brīdinājuma izbeigt un (vai) bloķēt piekļuvi vietnei, ja Lietotājs ir pārkāpis šo Līgumu vai citos dokumentos ietvertos Vietnes lietošanas noteikumus, kā arī Vietnes darbības pārtraukšanas gadījumā vai tehniskas kļūmes vai problēmas dēļ.

7.3. Vietnes administrācija nav atbildīga pret Lietotāju vai trešajām personām par piekļuves Vietnei pārtraukšanu, ja Lietotājs pārkāpj kādu no šī Līguma vai cita dokumenta noteikumiem., kas satur Vietnes lietošanas noteikumus.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

8.1. Ja starp šī Līguma Pusēm rodas nesaskaņas vai strīdi, priekšnoteikums pirms vēršanās tiesā ir prasības iesniegšana (rakstisks priekšlikums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu).

8.2. Pretenzijas adresāts robežās 30 kalendārās dienas no saņemšanas dienas, rakstiski paziņo sūdzības iesniedzējam par sūdzības izskatīšanas rezultātiem.

8.3. Ja strīdu nav iespējams atrisināt brīvprātīgi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vērsties tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības., kuras viņiem piešķir spēkā esošie tiesību akti.

8.4. Jebkura pretenzija par Vietnes lietošanas noteikumiem ir jāiesniedz iekšā 5 dienas pēc rīcības iemesla rašanās, izņemot autortiesību aizsardzību Vietnes materiāliem, kas aizsargāti saskaņā ar likumu. Ja tiek pārkāpti šī punkta nosacījumi, tiesa atstāj jebkuru prasību bez izskatīšanas..

9. PAPILDU NOTEIKUMI

9.1. Vietnes administrācija nepieņem Lietotāja pretpiedāvājumus par izmaiņām šajā Lietotāja līgumā.

9.2. Lietotāju atsauksmes, ievietots Vietnē, nav konfidenciāla informācija, un vietnes administrācija to var izmantot bez ierobežojumiem.

Atpakaļ uz augšu poga