Privātuma politika

omedicine.info vietnes privātuma politika

Šis dokuments "Privātuma politika" (turpmāk tekstā "Politika") atspoguļo Vietnes īpašnieku lietošanas noteikumus (turpmāk tekstā "mēs" un/vai "Administrācija") interneta lietotāja dati (turpmāk tekstā "jūs" un/vai "lietotājs"), savākti, izmantojot vietni https://omedicine.info (turpmāk tekstā "Vietne").

1. Apstrādātie dati

1.1. Mēs neievācam jūsu personas datus, izmantojot Vietni.

1.2. Visi dati, savākti Vietnē, sniegta un pieņemta anonīmā veidā (turpmāk - "Anonīmi dati").

1.3. Anonimizētie dati ietver šādu informāciju, kas neļauj jūs identificēt:

1.3.1. Informācija, ko jūs sniedzat par sevi, izmantojot Vietnes tiešsaistes veidlapas un programmu moduļus, ieskaitot vārdu vai tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi.

1.3.2. Dati, kas tiek pārraidīti bezpersoniskā formā automātiskajā režīmā atkarībā no jūsu izmantotās programmatūras iestatījumiem.

1.4. Administrācijai ir tiesības noteikt prasības Bezpersoniskā lietotāja datu sastāvam, kas tiek savākti, izmantojot Vietni.

1.5. Ja noteikta informācija nav atzīmēta atbilstoši prasībām, tā nodrošināšanu vai izpaušanu Lietotājs veic pēc saviem ieskatiem un pēc savas iniciatīvas.

1.6. Administrācija nepārbauda sniegto datu pareizību un to, vai Lietotājam ir nepieciešamā piekrišana to apstrādei saskaņā ar šo politiku, pieņemot, ka Lietotājs rīkojas godprātīgi, apdomīgi un dara visu iespējamo, lai šādu informāciju atjauninātu un iegūtu visas nepieciešamās piekrišanas tās izmantošanai.

1.7. Jūs atzīstat un piekrītat iespējai Vietnē izmantot trešās puses programmatūru, kā rezultātā šādas personas var saņemt un pārsūtīt 1.3.punktā norādītos datus anonimizētā veidā.

Piemērs! Norādītajā trešo pušu programmatūrā ir iekļautas sistēmas Google Analytics un Yandex.Metrika apmeklējumu statistikas apkopošanai.

1.8. Sastāvu un nosacījumus anonimizētu datu vākšanai, izmantojot trešās puses programmatūru, nosaka tieši to autortiesību īpašnieki, un tie var ietvert:

  • pārlūkprogrammas dati (tips, versija, cepums);
  • ierīces dati un atrašanās vieta;
  • operētājsistēmas dati (tips, versija, Ekrāna izšķirtspēja);
  • pieprasīt datus (laiks, pārejas avots, IP adrese).

1.9. Administrācija nav atbildīga par kārtību, kādā trešās personas izmanto anonimizētos lietotāja datus.

2. Datu apstrādes mērķi

2.1. Administrācija izmanto datus šādiem mērķiem:

2.1.1. Ienākošo pieprasījumu apstrāde un saziņa ar Lietotāju;

2.1.2. Informācijas dienests, tostarp reklāmas un informācijas materiālu izplatīšana;

2.1.3. Mārketinga veikšana, statistiskie un citi pētījumi;

2.1.4. Reklāmas materiālu mērķauditorijas atlase Vietnē.

3. Datu aizsardzības prasības

3.1. Administrācija uzglabā datus un nodrošina to aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi un izplatīšanu saskaņā ar iekšējiem noteikumiem un noteikumiem.

3.2. Saņemtie dati tiek glabāti konfidenciāli, izņemot, kad Lietotājs tos publisko, kā arī tad, ja Vietnē izmantotās trešo personu tehnoloģijas un programmatūra vai Lietotāja izmantotās programmatūras iestatījumi nodrošina atklātu apmaiņu ar šīm personām un/vai citiem interneta dalībniekiem un lietotājiem..

3.3. Lai uzlabotu darba kvalitāti, Administrācijai ir tiesības saglabāt žurnālfailus par veiktajām darbībām, laikā, kad Lietotājs ir izdarījis Vietnes lietošanas ietvaros 1 (Viens) gads.

4. Datu pārsūtīšana

4.1. Administrācijai ir tiesības nodot datus trešajām personām sekojošos gadījumos:

  • Lietotājs ir piekritis šādām darbībām, tostarp gadījumos, kad Lietotājs izmanto izmantotās programmatūras iestatījumus, neierobežojot noteiktas informācijas sniegšanu;
  • Pārsūtīšana ir nepieciešama, jo Lietotājs izmanto Vietnes funkcionalitāti;
  • Pārsūtīšana ir nepieciešama saskaņā ar datu apstrādes mērķiem;
  • Saistībā ar Vietnes nodošanu, šādas trešās personas izmantošana vai īpašums;
  • Pēc tiesas vai citas pilnvarotas valsts institūcijas pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā;
  • Aizsargāt Administrācijas tiesības un likumīgās intereses saistībā ar Lietotāja pieļautajiem pārkāpumiem.

5. Privātuma politikas maiņa

5.1. Administrācija šo Politiku var mainīt vai izbeigt vienpusēji, iepriekš nebrīdinot Lietotāju.. Politikas jaunā versija stājas spēkā no brīža, kad tā ir ievietota Vietnē, ja vien Politikas jaunajā redakcijā nav noteikts citādi.

5.2. Pašreizējā Politikas versija atrodas Vietnē internetā plkst https://omedicine.info/policy

Pašreizējā politikas versija datēta 10 jūlijā 2022 gads.

Atpakaļ uz augšu poga