Code L: Antineoplastic and immunomodulating agents

L01 Antineoplastic drugs
L02 Antitumor hormonal drugs
L03 Immunomodulators
L04 Immunosuppressants

Code L01. Antineoplastic

L01A Alkylating agents

L01AA Analogues of nitrogen mustard

L01AA01 Cyclophosphamide
L01AA02 Khlorambutsil
L01AA03 Melfalane
L01AA06 Ifosfamid

L01AB Alkyl sulfonates

L01AB01 Busulfan
L01AB02 Treosulfan

L01AC Ethyleneimine derivatives

L01AC01 Thiotepa

L01AD Nitrosourea derivatives

L01AD01 Karmustin
L01AD02 Lomustin
L01AD04 Streptozocin
L01AD05 Fotemustine
L01AD06 Nimustine

L01AX Other alkylating agents

L01AX03 Temozolomide
L01AX04 Dakarʙazin

L01B Antimetabolites

L01BA Folic acid analogues

L01BA01 Methotrexate
L01BA04 Pemetrexed

L01BB Purine analogues

L01BB02 Merkaptopurin
L01BB03 Thioguanine
L01BB04 Cladribine
L01BB05 Fludaraʙin
L01BB07 Nelarabine

L01BC Pyrimidine analogues

L01BC01 Cytarabine
L01BC02 Ftoruracil
L01BC03 Tegafur
L01BC05 Gemcitabine
L01BC06 Capecitabine
L01BC07 Azacitidine
L01BC53 Tegafur in combination with other drugs

L01C Alkaloids of plant origin

L01CA Vinca alkaloids and analogues

L01CA01 Vynblastyn
L01CA02 Vynkrystyn
L01CA04 Vynorelbyn

L01CB Podophyllotoxin derivatives

L01CB01 Etoposide
L01CB02 Teniposide

L01CD Taxa

L01CD01 Paclitaxel
L01CD02 Docetaxel

L01CX Alkaloids of plant origin and other preparations of natural origin, others

L01CX01 Trabectadine

L01D Antitumor antibiotics

L01DA Actinomycins

L01DA01 Dactinomycin

L01DB Anthracyclines

L01DB01 Doxorubicin
L01DB02 Daunorubicin
L01DB03 Epirubicin
L01DB06 Idaruʙiцin
L01DB07 Mytoksantron

L01DC Other antitumor antibiotics

L01DC01 Bleomycin
L01DC03 Mitomycin

L01X Other antineoplastic drugs

L01XA Platinum connections

L01XA01 Cisplatin
L01XA02 Carboplatin
L01XA03 Oxaliplatin

L01XB Methylhydrazines

L01XB01 Procarbazine

L01XC Monoclonal antibodies

L01XC02 Rituximab
L01XC03 Trastuzumab
L01XC04 Alemtuzumab
L01XC06 Cetuximab
L01XC07 Bevacizumab
L01XC08 Panitumumab

L01XD Preparations for photodynamic therapy

L01XD02 Verteporfin
L01XD04 Aminolevulinic acid

L01XE Protein kinase inhibitors

L01XE04 Sunitinib
L01XE05 Sorafenib
L01XE06 Dasatinib
L01XE07 Lapatinib
L01XE08 Nilotinib
L01XE09 Temsirolimus

L01XX Other antineoplastic drugs

L01XX02 Asparaginase
L01XX03 Altretamïn
L01XX05 Gidroksikarʙamid
L01XX09 Miltefosine
L01XX11 Estramustine
L01XX14 Tretinoin
L01XX17 Topotecan
L01XX19 Irinotecan
L01XX24 Pegaspargas
L01XX28 Faithful
L01XX31 Gefitinib
L01XX32 Bortezomib
L01XX34 Erlotiniʙ

Code L02. Antitumor hormonal drugs

L02A Hormones and their derivatives

L02AA Estrogens

L02AA02 Poliestradiola phosphate
L02AA04 Phosphestrol

L02AB Progestagen

L02AB02 Medroxyprogesterone
L02AB03 Hestonoron

L02AE Gonadotropin-releasing hormone analogues

L02AE01 Buserelyn
L02AE02 Leuprorelin
L02AE03 Goserelin
L02AE04 Triptorelin

L02B Hormone antagonists and their analogues

L02BA Antiestrogens

L02BA01 Tamoxifen
L02BA02 Toremifene
L02BA03 Fulvestrant

L02BB Antiandrogens

L02BB01 Flutamid
L02BB02 Nilutamide
L02BB03 Bikalutamid

L02BG Enzyme inhibitors

L02BG01 Aminoglutethimide
L02BG03 Anastrozol
L02BG04 Letrozole

Code L03. Immunomodulators

L03A Immunostimulants

L03AA Colony-stimulating factors

L03AA02 Filgrastim
L03AA03 Molgramostim
L03AA10 Lenograstim
L03AA13 Pegfilgrastim

L03AB Interferon

L03AB01 Interferon alfa
L03AB03 Interferon gamma
L03AB04 Interferon alpha-2a
L03AB05 Interferon alpha-2b
L03AB06 Interferon alfa-n1
L03AB07 Interferon beta-1a
L03AB08 Interferon beta-1b
L03AB10 Peginterferon alfa-2b
L03AB11 Peginterferon-2a alьfa

L03AC Interleukins

L03AC01 Aldesleykïn

L03AX Other immunostimulants

L03AX03 BCG vaccine
L03AX05 Supply

Code L04. Immunosuppressive

L04A Immunosuppressant

L04AA Selective immunosuppressants

L04AA04 Immunoglobulin antitimotsitarnyi
L04AA06 Mycophenolate mofetil
L04AA10 Sirolimus
L04AA18 Everolimus
L04AA21 Efalizumab
L04AA24 Abatacept

L04AB Tumor necrosis factor alpha inhibitors (TNF-?)

L04AB01 Etanercept
L04AB02 Infliximab
L04AB04 Adalimumab

L04AC Inhibitor of interleukin

L04AC01 Daklizumaʙ
L04AC02 Basiliximab
L04AC05 Ustekinumab
L04AC07 Tocilizumab

L04AD Calcinerin inhibitors

L04AD01 Cyclosporine
L04AD02 Tacrolimus

L04AX Other immunosuppressants

L04AX01 Azathioprine
L04AX04 Lenalidomide
L04AX13 Glatiramer acetate

Back to top button