קטגוריה: מערכת עוצר דמום - הוא תומך מצב דם נורמלי - ניתוח, אבחון של הפרעות

Диагностика тромбофилий и контроль за антитромботической терапией

Учение о тромбофилиях позволяет выделить ряд факторов и критериев тромбогенного риска, контроль за которыми важен при обследовании и лечении соответствующего контингента больных. Гемореологические и цитологические

עקרונות של אבחון קליני ומעבדה של הפרות גדולות של עצירת דימום

Клинические ориентиры, определяющие направленность и объем исследований Развернутое исследование всех звеньев системы гемостаза очень громоздко, трудоемко, требует большой затраты времени и крови исследуемого

Fiʙrinoliz – המערכת של עצירת דימום

Ферментная система, вызывающая асимметричное расщепление фибрина/фибриногена на все более и более мелкие фрагменты, носит название фибринолитической, или плазминовой. Главным компонентом этой системы