מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של אתר omedicine.info

מסמך זה "מדיניות פרטיות" (להלן "פוליטיקה") מייצג את תנאי השימוש של בעלי האתר (להלן "אנחנו" ו/או "הנהלה") נתוני משתמש באינטרנט (להלן "אתה" ו/או "משתמש"), נאסף באמצעות האתר https://omedicine.info (להלן "אתר").

1. נתונים מעובדים

1.1. אנו לא אוספים את הנתונים האישיים שלך באמצעות האתר.

1.2. כל הנתונים, נאסף באתר, מסופק ומתקבל בצורה אנונימית (להלן - "נתונים אנונימיים").

1.3. נתונים אנונימיים כוללים את המידע הבא, שלא מאפשרים לזהות אותך:

1.3.1. מֵידָע, שאתה מספק על עצמך בעצמך באמצעות הטפסים המקוונים ובמודולי התוכנית של האתר, כולל שם או מספר טלפון ו/או כתובת מייל.

1.3.2. הנתונים, אשר מועברים בצורה לא אישית במצב אוטומטי, בהתאם להגדרות התוכנה שבה אתה משתמש.

1.4. למינהל הזכות לקבוע דרישות להרכב נתוני המשתמש הבלתי אישיים, שנאספים באמצעות האתר.

1.5. אם מידע מסוים אינו מסומן כנדרש, אספקתו או חשיפתו מתבצעת על ידי המשתמש על פי שיקול דעתו וביוזמתו.

1.6. המינהל אינו מוודא את נכונות הנתונים שנמסרו והאם למשתמש יש את ההסכמה הדרושה לעיבודם בהתאם למדיניות זו, בהנחה, שהמשתמש פועל בתום לב, בזהירות ועושה כל מאמץ סביר לשמור על מידע כזה מעודכן ולקבל את כל ההסכמות הנדרשות לשימוש בו.

1.7. אתה מאשר ומקבל את האפשרות להשתמש בתוכנת צד שלישי באתר, כתוצאה מכך אנשים כאלה יכולים לקבל ולשדר את הנתונים המפורטים בסעיף 1.3 בצורה אנונימית.

דוגמא! התוכנה המצוינת של צדדים שלישיים כוללת מערכות לאיסוף סטטיסטיקות של ביקורים ב-Google Analytics ו-Yandex.Metrika.

1.8. ההרכב והתנאים לאיסוף נתונים אנונימיים באמצעות תוכנת צד שלישי נקבעים ישירות על ידי בעלי זכויות היוצרים שלהם ועשויים לכלול:

  • נתוני הדפדפן (סוג, גִרְסָה, עוגייה);
  • נתוני ומיקום המכשיר;
  • נתוני מערכת ההפעלה (סוג, גִרְסָה, רזולוציית מסך);
  • לבקש נתונים (זמן, מקור מעבר, כתובת ה - IP).

1.9. המינהל אינו אחראי לנוהל השימוש בנתוני המשתמש האנונימיים על ידי צדדים שלישיים.

2. מטרות עיבוד הנתונים

2.1. המינהל משתמש בנתונים למטרות הבאות:

2.1.1. עיבוד בקשות נכנסות ותקשורת עם המשתמש;

2.1.2. שירות מידע, לרבות הפצת חומרי פרסום ומידע;

2.1.3. ביצוע שיווק, מחקר סטטיסטי ואחר;

2.1.4. מיקוד חומרי פרסום באתר.

3. דרישות הגנת מידע

3.1. המינהל אוגר נתונים ומבטיח את הגנתם מפני גישה והפצה בלתי מורשית בהתאם לכללים ולתקנות פנימיים.

3.2. הנתונים שהתקבלו נשמרים בסודיות, מלבד, כאשר הם מפורסמים על ידי המשתמש, וכן כאשר הטכנולוגיות והתוכנות של צדדים שלישיים המשמשים באתר או הגדרות התוכנה המשמשת את המשתמש מספקות חילופי דברים פתוחים עם אנשים אלה ו/או משתתפים ומשתמשים אחרים באינטרנט..

3.3. על מנת לשפר את איכות העבודה, למינהל הזכות לאחסן קובצי יומן אודות הפעולות, בוצע על ידי המשתמש במסגרת השימוש באתר במהלך 1 (אחד) שנה.

4. העברת נתונים

4.1. למינהל הזכות להעביר נתונים לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  • המשתמש הסכים לפעולות כאלה, לרבות מקרים בהם המשתמש משתמש בהגדרות התוכנה שבה נעשה שימוש, לא מגביל את מתן מידע מסוים;
  • ההעברה הכרחית כחלק מהשימוש של המשתמש בפונקציונליות של האתר;
  • ההעברה נדרשת בהתאם למטרות עיבוד הנתונים;
  • בקשר להעברת האתר, שימוש או רכוש של צד שלישי כאמור;
  • לבקשת בית משפט או גוף ממלכתי מוסמך אחר במסגרת ההליך הקבוע בחוק;
  • להגן על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של המינהל בקשר להפרות שביצע המשתמש.

5. שינוי מדיניות הפרטיות

5.1. מדיניות זו עשויה להשתנות או להפסיק על ידי המינהל באופן חד צדדי ללא הודעה מוקדמת למשתמש.. הגרסה החדשה של המדיניות נכנסת לתוקף מרגע פרסומו באתר, אלא אם כן נקבע אחרת בגרסה החדשה של המדיניות.

5.2. הגרסה העדכנית של המדיניות נמצאת באתר האינטרנט בכתובת https://omedicine.info/policy

הגרסה הנוכחית של הפוליסה מיום 10 יולי 2022 שנה.

כפתור חזרה למעלה