מערכת עוצר דמום - הוא תומך מצב דם נורמלי - ניתוח, אבחון של הפרעות

כפתור חזרה למעלה