Код G: Лекарства за лечение на заболявания на урогениталните органи и половите хормони

G01 антисептици и антимикробни средства за лечение на гинекологични заболявания G02 Други лекарства за лечение на гинекологични заболявания G03 полови хормони G04 лекарства за лечение на урологични

Код A: Лекарства, засягащи храносмилателния тракт и метаболизма

Кодът на A01. Стоматологични лекарства Код A02. Лекарства за лечение на заболявания, свързани с нарушение на киселинността Код A03. Лекарства за лечение на функционални нарушения на храносмилателния тракт Код A04. антиеметик