Политика за поверителност

Политика за поверителност на уебсайта omedicine.info

Този документ "Политика за поверителност" (наричано по-долу "политика") представлява условията за ползване от Собствениците на Сайта (наричани по-долу "ние" и/или "Администрация") Интернет потребителски данни (по-долу "вие" и/или "Потребител"), събрани с помощта на сайта https://omedicine.info (наричан по-долу "Сайт").

1. Обработени данни

1.1. Ние не събираме вашите лични данни, използвайки Сайта.

1.2. Всички данни, събрани на Сайта, предоставени и приети в анонимна форма (по-нататък - "Анонимни данни").

1.3. Анонимните данни включват следната информация, които не ви позволяват да бъдете идентифицирани:

1.3.1. Информация, които предоставяте за себе си сами, като използвате онлайн формуляри и програмни модули на Сайта, включително име или телефонен номер и/или имейл адрес.

1.3.2. Данни, които се предават в безлична форма в автоматичен режим, в зависимост от настройките на софтуера, който използвате.

1.4. Администрацията има право да установява изисквания за състава на безличните потребителски данни, които се събират чрез използването на Сайта.

1.5. Ако определена информация не е маркирана като изисквана, предоставянето или разкриването му се извършва от Потребителя по негова преценка и по негова инициатива.

1.6. Администрацията не проверява точността на предоставените данни и дали Потребителят има необходимото съгласие за тяхното обработване в съответствие с тази Политика, предполагайки, че Потребителят действа добросъвестно, разумно и полага всички разумни усилия да поддържа тази информация актуална и да получи всички необходими съгласия за нейното използване.

1.7. Вие потвърждавате и приемате възможността за използване на софтуер на трети страни на Сайта, в резултат на което такива лица могат да получават и предават данните, посочени в точка 1.3, в анонимизирана форма.

Пример! Посоченият софтуер на трети страни включва системи за събиране на статистически данни за посещенията Google Analytics и Yandex.Metrica.

1.8. Съставът и условията за събиране на анонимни данни с помощта на софтуер на трети страни се определят директно от техните притежатели на авторски права и могат да включват:

  • данни на браузъра (тип, версия, бисквитка);
  • данни и местоположение на устройството;
  • данни от операционната система (тип, версия, Резолюция на екрана);
  • искане на данни (време, източник на преход, IP адрес).

1.9. Администрацията не носи отговорност за процедурата по използване на Анонимните потребителски данни от трети лица.

2. Цели на обработката на данни

2.1. Администрацията използва данните за следните цели:

2.1.1. Обработка на входящи заявки и комуникация с Потребителя;

2.1.2. Информационно обслужване, включително разпространение на рекламни и информационни материали;

2.1.3. Провеждане на маркетинг, статистически и други изследвания;

2.1.4. Таргетиране на рекламни материали в Сайта.

3. Изисквания за защита на данните

3.1. Администрацията съхранява данни и гарантира тяхната защита от неоторизиран достъп и разпространение в съответствие с вътрешните правила и разпоредби.

3.2. Получените данни се пазят в тайна, с изключение на, когато са оповестени публично от Потребителя, както и когато използваните на Сайта технологии и софтуер на трети страни или настройките на използвания от Потребителя софтуер предвиждат открит обмен с тези лица и/или други участници и потребители на Интернет..

3.3. С цел подобряване на качеството на работа, Администрацията има право да съхранява лог файлове за действията, извършени от Потребителя като част от използването на Сайта по време на 1 (едно) година.

4. Трансфер на данни

4.1. Администрацията има право да прехвърля данни на трети лица в следните случаи:

  • Потребителят се е съгласил с подобни действия, включително случаите, когато Потребителят използва настройките на използвания софтуер, не ограничава предоставянето на определена информация;
  • Прехвърлянето е необходимо като част от използването от Потребителя на функционалността на Сайта;
  • Прехвърлянето се изисква в съответствие с целите на обработката на данните;
  • Във връзка с прехвърлянето на Сайта, използване или собственост на такава трета страна;
  • По искане на съд или друг упълномощен държавен орган в рамките на установения от закона ред;
  • Да защитава правата и законните интереси на Администрацията във връзка с нарушения, извършени от Потребителя.

5. Промяна на Политиката за поверителност

5.1. Тази Политика може да бъде променена или прекратена от Администрацията едностранно без предизвестие на Потребителя.. Новата версия на Политиката влиза в сила от момента на публикуването й на Сайта, освен ако не е предвидено друго в новата версия на Политиката.

5.2. Текущата версия на Политиката се намира на Уебсайта в Интернет на адрес https://omedicine.info/policy

Актуалната версия на Политиката от дата 10 Юли 2022 година.

Бутон за връщане към началото