Владимир Андреевич Диденко

Владимир Андреевич Диденко

Доктор медицинских наук, общий врачебный стаж 35 години
Окончил с отличием СибГМУ (г.Томск) аз н 1984 ж. ОТ 1989 от 1993 работал в ВКНЦ АМН СССР, от 1993 от 2003 – в «Мединцентре» ГлавУпДК МИД РФ, от 2003 – в LLC "Нова поликлиника". То има 55 научни произведения.
Работи:
Ефектът на ангиотензин II рецепторния блокер лосартан върху метаболитните параметри и морпхофункционалното състояние на миокарда в процеса на терапия на хипертонични пациенти / В.А.. Диденко, Д.В. Симонов // Клинична медицина. - 1998. - № 9. - ОТ. 33-37.
Връзката на концентрацията на инсулин в кръвта със състоянието на системата ренин-ангиотензин-алдостерон и клиничната картина на хипертонията / В.А.. Диденко, Д.В. Симонов // Терапевтичен архив. - 1999. - № 1. - ОТ. 26-31.
Взаимоотношения инсулинорезистентности, активността на ренин-ангиотензин-алдостероновата система и калциевия метаболизъм при пациенти с артериална хипертония, свързани с метаболитен синдром / В.А.. Диденко, Д.В. Симонов, П.Х. Джанашия // Руско списание по кардиология. - 2000. - № 3. - ОТ. 12-17.
Научни трудове на автора Владимир Диденко в Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=qkd3tlcAAAAJ
Бутон за връщане към началото