Владимир Андреевич Диденко

Доктор на медицинските науки, общ медицински опит 35 летОкончил с отличием СибГМУ (г-н Томск) аз н 1984 ж. ОТ 1989 от 1993 работи във VKNTs AMS СССР, от 1993 от 2003 - в "Мединцентър" ГлавУпДК на Министерството на външните работи на Руската федерация, от 2003 – в LLC "Нова поликлиника". То има 55 научни произведения.Работи:Ефектът на ангиотензин II рецепторния блокер лосартан върху метаболитните параметри и морпхофункционалното състояние на миокарда в процеса на терапия на хипертонични пациенти / В.А.. Диденко, Д.В. Симонов // Клинична медицина. - 1998. - № 9. - ОТ. 33-37.Връзката на концентрацията на инсулин в кръвта със състоянието на системата ренин-ангиотензин-алдостерон и клиничната картина на хипертонията / В.А.. Диденко, Д.В. Симонов // Терапевтичен архив. - 1999. - № 1. - ОТ. 26-31.Взаимоотношения инсулинорезистентности, активността на ренин-ангиотензин-алдостероновата система и калциевия метаболизъм при пациенти с артериална хипертония, свързани с метаболитен синдром / В.А.. Диденко, Д.В. Симонов, П.Х.. Джанашия // Руско списание по кардиология. - 2000. - № 3. - ОТ. 12-17.Научни трудове на автора Владимир Диденко в Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=qkd3tlcAAAAJ
Бутон за връщане към началото