Vladimír Andrejevič Didenko

Doktor lekárskych vied, všeobecné lekárske skúsenosti 35 летОкончил с отличием СибГМУ (pán Tomsk) v 1984 g. FROM 1989 podľa 1993 pracoval vo VKNTs AMS ZSSR, z 1993 podľa 2003 - v "Medincenter" GlavUpDK Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie, z 2003 – v LLC „Nová poliklinika“. Má to 55 vedeckých prác.Vedecké práce:Vplyv blokátora receptorov angiotenzínu II losartanu na metabolické parametre a morfofunkčný stav myokardu pri liečbe pacientov s hypertenziou / V.A. Didenko, D.V. Šimonov // Klinická medicína. - 1998. - № 9. - FROM. 33-37.Vzťah koncentrácie inzulínu v krvi so stavom systému renín-angiotenzín-aldosterón a klinickým obrazom hypertenzie / V.A. Didenko, D.V. Šimonov // Terapeutický archív. - 1999. - № 1. - FROM. 26-31.Vzťahy inzulínovej rezistencie, aktivitu systému renín-angiotenzín-aldosterón a metabolizmus vápnika u pacientov s arteriálnou hypertenziou, spojené s metabolickým syndrómom / V.A. Didenko, D.V. Šimonov, P.H. Janashia // Ruský kardiologický časopis. - 2000. - № 3. - FROM. 12-17.Vedecké práce autora Vladimira Didenka na Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=qkd3tlcAAAAJ
Tlačidlo Späť na začiatok