Kategori: Sjukdomar i mag-tarmkanalen

Terapeutisk kost vid sjukdomar i matsmältningssystemet – Terapeutisk tabellnummer 1 – Terapeutisk tabellnummer 2 – Terapeutisk tabellnummer 3 – Terapeutisk tabellnummer 4 – Terapeutisk tabellnummer 5 – Terapeutisk tabellnummer 15

Effekt - antagningsprocessen, digerering, absorption och assimilering av näringsämnen i kroppen, nödvändigt för att kompensera för energi, regenerering av celler och vävnader i kroppen, genomförandet av regleringen av kroppsfunktioner.

Örtmedicin i gastroenterologi

Med den ökande förekomsten av matsmältningsorgan är mest akuta frågor om behandling och förebyggande av denna sjukdom. Särskild uppmärksamhet ägnas åt användningen av icke-konventionella behandlingsmetoder, i synnerhet, vid behandling av örter. Viktigt…