Fragmin

Aktívny materiál: Dalteparínom sodný
Keď ATH: B01AB04
CCF: Antikoagulačný priame akcie – Heparín nizkomolyekulyarnyi
ICD-10 kódy (svedectvo): I20.0, I21, i26, I74, I82
Keď CSF: 01.12.11.06.02
Výrobca: PFIZER MFG. BELGICKO N.V. (Belgicko)

Lieková forma, zloženie a balenie

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

0.2 ml
dalteparínom sodný2500 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: chlorid sodný, Hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková qs, voda d / a.

0.2 ml – sklenené injekčné striekačky s jednorazovou dávkou (5) – pľuzgiere (2) – balenie kartón.

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

0.2 ml
dalteparínom sodný5000 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: Hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková qs, voda d / a.

0.2 ml – sklenené injekčné striekačky s jednorazovou dávkou (5) – pľuzgiere (2) – balenie kartón.

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

0.3 ml
dalteparínom sodný7500 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: voda d / a.

0.3 ml – sklenené injekčné striekačky s jednorazovou dávkou (5) – pľuzgiere (2) – balenie kartón.

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

0.4 ml
dalteparínom sodný10 000 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: voda d / a.

0.4 ml – sklenené injekčné striekačky s jednorazovou dávkou (5) – pľuzgiere (1) – balenie kartón.

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

1 ml
dalteparínom sodný10 000 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: chlorid sodný, Hydroxid sodný alebo kyselina chlorovodíková qs, voda d / a.

1 ml – ampulky (10) – balenie kartón.

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

0.5 ml
dalteparínom sodný12 500 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: voda d / a.

0.5 ml – sklenené injekčné striekačky s jednorazovou dávkou (5) – pľuzgiere (1) – balenie kartón.

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

0.6 ml
dalteparínom sodný15 000 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: voda d / a.

0.6 ml – sklenené injekčné striekačky s jednorazovou dávkou (5) – pľuzgiere (1) – balenie kartón.

Riešenie pre I / O a p / k úvodu jasný, bezfarebný alebo žltkastý nádych.

0.72 ml
dalteparínom sodný18 000 ME (anti-Ha)

Pomocné látky: voda d / a.

0.72 ml – sklenené injekčné striekačky s jednorazovou dávkou (5) – pľuzgiere (1) – balenie kartón.

 

Farmakologický účinok

Antikoagulačný priame akcie. Jedná sa o nízkomolekulárny heparín, zdôraznené v kontrolovanom depolymerizácia (s kyselinou dusitou) Heparín sodný zo sliznice tenkého čreva prasaťa a podrobia ďalšiemu čisteniu za použitia iónomeničovej chromatografie. Skladá sa z sulfátované polysacharidových reťazcov, majúci priemernú molekulovú hmotnosť 5000 Dalton; kde 90% majú molekulovú hmotnosť v rozmedzí od 2000 na 9000 Dalton; stupeň sulfatácie – z 2 na 2.5 disacharidov.

Viaže antitrombínu plazmy, čím sa inhibuje aktivitu faktora Xa a trombínu. Antikoagulačný účinok dalteparínom sodný predovšetkým z dôvodu inhibície faktora Xa; na koagulačné čas významne ovplyvňuje. V porovnaní s heparínom má slabo exprimovaný vplyv na zachytávaniu doštičiek a, tak, To má menší vplyv na primárnej hemostázy.

 

Farmakokinetika

Farmakokinetické parametre dalteparínom sodný sa nemení v závislosti na veľkosti dávky lieku.

Vstrebávanie

Potom, čo s / c injekcie biologická dostupnosť dalteparínom sodný je o 90%.

Dedukcie

T1/2 Potom, čo na / v úvode 2 žiadna, po s / na zavedenie – 3-5 žiadna. Dalteparínom sodný vylučuje prevažne obličkami, ale biologicky aktívne fragmenty, sú vylučované močom, úboho dohodnuté. Moč sa určuje menej 5% anti-Xa aktivitu. Klírens anti-Xa aktivitu dalteparínom plasma po jednom I / správy ako bolus 30 a 120 ME (анти-Away)/kg je v priemere 24,6 ± 5,4 a 15,6 ± 2,4 ml / h / kg, v danom poradí,, T1/2 – 1.47± 0,3 a 2,5 ± 0,3 hod.

Farmakokinetika v osobitných klinických situáciách

Pacienti s urémia T1/2 zvyšuje.

U pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, hemodialýzu, po jedinej v / v dávke dalteparínom sodíka 5000 ME T1/2, je určená anti-Xa, To bolo 5,7 ± 2 h a bol významne vyšší, než u zdravých dobrovoľníkov. Príslušne, takí pacienti môžu očakávať výraznejší akumuláciu lieku.

 

Svedectvo

- Akútna hlboká žilová trombóza;

- Pľúcna embólia;

- Prevencia zrážania krvi v mimotelovom okruhu pri hemodialýze alebo hemofiltrácia u pacientov s akútnou alebo chronické zlyhanie obličiek;

- Prevencia trombózy v chirurgických zákrokov;

- Prevencia tromboembolických komplikácií u pacientov s terapeutickými ochorenie, pri akútnej fáze a obmedzenou pohyblivosťou (vr. za podmienok,, vyžadujúce pokoj na lôžku);

- Nestabilná angina pectoris a infarktu myokardu (bez patologického Q vlny na EKG);

- Dlhodobá liečba (na 6 mesiaca) aby sa zabránilo opakovaniu žilovej trombózy a pľúcnej embólie u pacientov s rakovinou.

 

Režim dávkovania

Fragmin® nie je možné zadať / m!

Liečba akútnej hlbokej žilovej trombózy a pľúcnej embólie

Fragmin® predstavil n / 1-2 x / deň. V rovnakej dobe, môžete okamžite začať liečbu s nepriamymi antikoagulanciami (Antagonisti vitamínu K). Táto kombinačná liečba by mala pokračovať až, zatiaľ čo index protrombín dosahuje terapeutických hladín (zvyčajne nie skôr ako 5 dní). Liečba pacientov ambulantne sa môže vykonávať v dávkach, doporučené pre liečbu v nemocnici.

Ak je podávaný 1 Čas / deň dávku, zložka 200 IU / kg telesnej hmotnosti, predstavil n / a. Jednotlivá dávka by nemala prekročiť 18 000 ME. Monitorovanie antikoagulačnej aktivity liečivá, možno upustiť.

Ak je podávaný 2 krát / deň podávať 100 IU / kg s / c. Monitorovanie antikoagulačnej aktivity liečivá, možno upustiť, ale mala by zohľadňovať, ktoré môžu byť požadované v liečbe určitých populácie pacientov. Odporúčaná maximálna koncentrácia liečiva v plazme by mala byť 0.5-1 ME anti-HA / ml.

Prevencia zrážania krvi v mimotelovom okruhu počas hemodialýzy alebo hemofiltrácie

Fragmin® zavedenie / in.

Pacienti s chronickým zlyhaním obličiek alebo u pacientov bez rizika krvácania, zvyčajne, To si vyžaduje režim malé korekčné, tak vo väčšine prípadov nie je potrebné pre časté monitorovanie anti-Xa. V odporúčaných dávkach podávaných počas dialýzy zvyčajne dosiahne úroveň aktivity anti-Xa 0.5-1 IU / ml. Na Doba trvania hemodialýzy alebo hemofiltrácia nie je viac 4 žiadna zavedenie drog / jet na 30-40 IU / kg telesnej hmotnosti nasleduje / kvapkách sa rýchlosťou 10-15 IU / kg / h alebo jednorazová dávka bolus 5000 ME. Na Doba trvania hemodialýzy alebo hemofiltrácie viac 4 žiadna vykonáva in / lieku bolus v dávke 30-40 IU / kg, po ktorom nasleduje / kvapkách sa rýchlosťou 10-15 IU / kg / h.

Pri aplikácii Fragmin® v Pacienti akútna obličková nedostatočnosť, alebo u pacientov s vysokým rizikom krvácania zavedenie droga / jet je založená 5-10 IU / kg, nasledoval v / kvapkanie rýchlosťou 4-5 IU / kg / h. Pri tiesňovom dialýzu (pre akútne zlyhanie obličiek) To si vyžaduje viac starostlivé sledovanie anti-Xa, ako rozsah terapeutických dávok týchto pacientov má oveľa, ako u pacientov, chronickej hemodialýze. Maximálna odporúčaná hladina anti-Xa aktivity v plazme by mala byť do 0.2-0.4 IU / ml.

Prevencia trombózy u chirurgických zákrokov

Fragmin® predstavil n /. Monitorovanie antikoagulačnú aktivitu, zvyčajne, nie je požadované. Pri uplatňovaní drogu v odporúčaných dávkach Cmax plazmové od 0.1 na 0.4 ME anti-HA / ml.

Na operácie všeobecne chirurgické praxi u pacientov s rizikom tromboembolických komplikácií drog injekčne s / C v dávke 2500 Mi 2 hodiny pred operáciou, potom po operácii 2500 IU / deň (Každé ráno) počas doby, zatiaľ čo je pacient na lôžku (zvyčajne 5-7 dní).

Pacienti s ďalšími rizikovými faktormi pre tromboembolické príhody (vr. pacienti s zhubných nádorov) Fragmin® by mali byť použité po celú dobu, zatiaľ čo je pacient na lôžku (zvyčajne 5-7 dní alebo viac). A tak na začiatku liečby deň pred operáciou Fragmin® injekčne s / c v dávke 5000 IU noc pred operáciou, potom po operácii 5000 IU každú noc. Na začiatku liečby v deň operácie podávaný s / C 2500 Mi 2 hodín pred operáciou a 2500 ME cherez 8-12 žiadna, ale nie skôr ako 4 hodín po skončení operácie; potom ďalší deň každé ráno 5000 ME.

Na vedenie ortopedické operácie (napr, počas bedrového kĺbu) Fragmin® byť podávaný až do 5 týždňov po operácii, Výberom jednej z alternatívnych dávkovacích režimoch. Na začiatku liečby sa liečivo podáva v dávke 5000 IU p / noc, pred operáciou, potom 5000 IU každý večer po operácii. Na začiatku liečby denne chirurgia Fragmin® injekčne s / c v dávke 2500 Mi 2 hodín pred operáciou a 2500 ME cherez 8-12 žiadna, ale nie skôr ako 4 h po operácii; potom ďalší deň každé ráno – podľa 5000 ME.

Na začiatku liečby, po operácii je liek podávaný s / c v dávke 2500 ME cherez 4-8 hodiny po operácii, ale nie skôr ako 4 h po operácii; potom ďalší deň n / k pre 5000 IU / deň.

Profylaxia tromboembolických komplikácií u pacientov s terapeutickými ochorenie, pri akútnej fáze a obmedzenou pohyblivosťou (vr. za podmienok,, vyžadujúce pokoj na lôžku)

Fragmin® by malo nadobudnúť n / a pre 5000 ME 1 krát / deň, obvykle v rámci 12-14 dní alebo dlhšie (u pacientov s pokračujúcou obmedzenou pohyblivosťou). Monitorovanie antikoagulačnú aktivitu, zvyčajne, nie je požadované.

Nestabilná angina pectoris alebo infarkt myokardu bez patologických Q vlny na EKG

Monitorovanie antikoagulačnú aktivitu, zvyčajne, nie je požadované, ale je treba mať na pamäti,, že môže byť nutné pri liečení špeciálnych skupín pacientov. Odporúčaná Cmax liek v plazme by mali byť 0.5-1 ME anti-HA / ml (Súčasne je účelné vykonávať terapiu kyseliny acetylsalicylovej v dávke 75 na 325 mg / deň). Fragmin® podávané s / c na 120 IU / kg telesnej hmotnosti každý 12 žiadna. Maximálna dávka neprekročí 10 000 ME / poludnie. Liečba by mala pokračovať až, je klinický stav pacienta sa nestane stabilný (typicky aspoň 6 dní) alebo dlhší (podľa uváženia lekára). Potom sa presuňte na odporučiť dlhodobú terapiu Fragmin® v konštantnej dávke až do revaskularizácia (perkutánna koronárna intervencia alebo bypass koronárnej štepenie). Celková doba liečby by nemala presiahnuť 45 dní.

Dávka Fragmin® vyberané na základe pohlavia a telesnej hmotnosti pacienta. Ženy váženie < 80 kg a muži váženie < 70 kg liek by mal byť podávaný s / C na 5000 IU každý 12 žiadna. Žien s hmotnosťou ≥ 80 kg a muži váženia ≥ 70 kg by mal byť podávaný 7500 IU p / každého 12 žiadna.

Dlhodobá liečba, aby sa zabránilo opakovaniu tromboembolické choroby u pacientov s rakovinou

1 mesiac – označiť p / dávku 200 IU / kg telesnej hmotnosti 1 Čas / deň. Maximálna denná dávka – 18 000 JA.

2-6 mesiaca – menovať n / a dávka látky okolo 150 IU / kg telesnej hmotnosti 1 Čas / deň, za použitia injekčnej striekačky s fixnou dávke v tabuľke 1.

Stôl 1. Stanovenie dávky Fragmin® v závislosti na telesnej hmotnosti liečebného obdobia 2-6 mesiaca.

Telesná Hmotnosť (kg)Dávka Fragmin® (JA)
≤ 567 500
57-6810 000
69-8212 500
83-9815 000
≥ 9918 000

Na trombocytopénia, vyvinuté proti chemoterapie s krvných doštičiek < 50 000/l využitie Fragmin® To by malo byť pozastavené, kým zvýšenie počtu krvných doštičiek cez 50 000/l. Pre počtu krvných doštičiek 50 000/l 100 000/l dávka by mala byť znížená 17-33% vzhľadom k počiatočnej dávkou, v závislosti na telesnej hmotnosti pacienta v súlade s tabuľkou 2. Pri obnove počtu doštičiek na úroveň ≥ 100 000/l lieku by mala byť daná celú dávku.

Stôl 2. Zníženie dávky Fragmin® pre trombocytopénia 50 000/L-100000 / mikrol

Telesná Hmotnosť (kg)Plánovaná dávka Fragmin® (JA)Znížená dávka Fragmin® (JA)Zníženie dávky (%)
≤ 567 5005 00033
57-6810 0007 50025
69-8212 50010 00020
83-9815 00012 50017
≥ 9918 00015 00017

U ťažkej renálnej insuficiencie s hladín kreatinínu než v 3 doba, prevyšaûŝim VGN, Dávka Fragmin® by mala byť upravená tak,, udržiavať terapeutické hladiny anti-Xa 1 IU / ml (rozsah 0.5-1.5 IU / ml), určenia, pre 4-6 hodín po injekcii. Ak sa hladiny anti-Xa pod alebo nad terapeutické rozmedzie, dávka Fragmin® by sa mala zvýšiť alebo znížiť, a meranie anti-Xa opakovanie po podaní 3-4 Novej dávky. By mala byť úprava dávky, aby sa dosiahlo terapeutické hladiny anti-Xa.

 

Vedľajší efekt

Vedľajšie účinky pozorované v priemere, 1% Pacienti.

Z hematopoetického systému a krvného zrážania: krvácajúce, hematóm v mieste vpichu, obratimaya neimmunnaya trombocytopénia, krvácajúce; v niektorých prípadoch – immunnaya trombocytopénia (s alebo bez trombotické komplikácie); Vývoj spinálnej alebo epidurálnej hematómu, peritoneálnej a vnútrolebečné krvácanie, niektoré z nich fatálne.

Zo zažívacieho systému: prechodné zvýšenie pečeňových transamináz (IS, GOLD).

Lokálne reakcie: bolestivosť v mieste vpichu; v niektorých prípadoch – nekróza kože.

Ostatné: alergické reakcie, v niektorých prípadoch – anafylaktickej reakcie.

 

Kontraindikácie

- Immunnaya trombocytopénia (vyzvannaya gyeparinom) histórie alebo podozrenie na ňu;

- Krvácanie (klinicky významné, napr, z krvi na pozadí žalúdočných vredov a / alebo dvanástnikových vredov, intrakraniálne krvácanie);

- Vyjadril poruchy zrážania krvi systému;

- Septicheskiy эndokardit;

- Nedávne poranenia alebo chirurgický zákrok na CNS, Tela, sluch;

- Precitlivenosť na liek;

- Precitlivenosť na druhú nízkomolekulárnych heparínov a / alebo heparín.

Vzhľadom k zvýšenému riziku krvácania Fragmin® vysoká dávka (použiteľný, napr, pre liečbu akútnej hlbokej žilovej trombózy, pľúcna embólia, nestabilná angina pectoris a infarkt myokardu bez patologického Q vlny na EKG) by nemal byť predpisovať pacientom, ktorá sa bude konať spinálnej alebo epidurálnej anestézii, alebo iné postupy, sprevádzané lumbálna punkcia.

FROM opatrnosť, najmä u pacientov v ranom pooperačnom období, Fragmin by mali byť menovaní® vysoká dávka (napr, pre liečbu akútnej hlbokej žilovej trombózy, pľúcna embólia, nestabilná angina pectoris a infarkt myokardu bez Q-vlny na elektrokardiograme); je potrebná opatrnosť Fragmin® u pacientov so zvýšeným rizikom krvácania, vr. Pacienti s trombocytopéniou, porucha funkcie krvných doštičiek, ťažkej pečeňovej alebo obličkovej nedostatočnosti, nekontrolovaná hypertenzia, hypertenzná alebo diabetická retinopatia.

 

Tehotenstvo a dojčenie

Pri aplikácii v tehotenstve nepreukázali žiadne nežiaduce účinky na tehotenstvo, rovnako ako zdravie plodu a novorodenca. Pri aplikácii Fragmin® počas tehotenstva, je riziko nežiaducich účinkov na plod považovaný za nízke. Však, pretože možnosť nepriaznivých účinkov nemožno vylúčiť, Fragmin® To môže byť podávaný iba za prísnych indikáciách, keď plánované prínosy pre matku nepreváži potenciálne riziko.

Ak je to nutné, použite Fragmin® počas tehotenstva, by mali byť sledovaní antikoagulačná účinnosť liečivá.

IN experimentálne štúdie To neodhalili žiadne teratogénne ani fetotoxický účinok lieku.

Netýka sa, či dalteparínom sodný je prepustený v materskom mlieku.

 

Upozornenie

Liek by sa nemal podávať I / m!

Počas anestézie u pacienta vykonaná (эpiduralьnoй / spinalьnoй anestézie) alebo prevedenie lumbálnej punkcii u pacientov, podstupujúcich antikoagulačnú liečbu, alebo ktorí plánovali uskutočniť antikoagulačnej terapie s nízkomolekulárny heparín pre prevenciu tromboembolických komplikácií, existuje zvýšené riziko miechového alebo epidurálneho hematómu, čo môže viesť k dlhšej alebo trvalej paralýze. Riziko týchto komplikácií sa zvyšuje pri použití trvalých epidurálnych katétrov pre podávanie analgetík alebo pri užívaní drog, ovplyvňujúce hemostázy (NSAID, inhibítory funkcie krvných doštičiek, iné antikoagulanciá). Riziko sa zvyšuje tiež so zranením a opakované epidurálnej alebo lumbálna punkcia. V takých prípadoch, pacienti by mali byť pod neustálym dohľadom pre včasné odhalenie nadmerné neurologickými príznakmi. Keď neurologické poruchy ukazuje naliehavá dekompresiu miechy.

Nie sú k dispozícii žiadne klinické údaje o použití Fragmin® zatiaľ čo pľúcna embólia u pacientov s poruchami krvného obehu, hypotenzia alebo šok.

S rýchlym rozvojom terapia Fragmin® trombocytopénia alebo trombocytopénia s počtom doštičiek menej 100 000/L je odporúčané vykonať test anti-doštičiek protilátky in vitro v prítomnosti heparínu alebo LMWH. V prípade, že výsledky tejto skúšky in vitro sú pozitívne alebo nejednoznačné alebo žiadne testovania bola vykonaná, Fragmin® by mal byť zrušený.

Monitorovanie Antikoagulačná aktivita Fragmin®, zvyčajne, nie je potrebné. Musí však byť vykonané za použitia Fragmin® deti, pacienti s nižšou ako normálnej telesnej hmotnosti alebo obezity, tehotné ženy, ako aj zvýšené riziko krvácania alebo trombózy znovu.

Vzorky krvi pre analýzu aktivity Fragmin® by mali byť vykonané v období, Ak je maximálna koncentrácia liečiva v krvnej plazme (3-4 h po s / c injekčne).

Pre stanovenie aktivity anti-Xa spôsobu laboratórnych testov výberu, ktorý používa chromogénneho substrátu. Nepoužívajte testy na stanovenie APTT a trombínu čas, preto, že tieto testy sú relatívne necitlivé k aktivite dalteparínom sodíka. Zvýšení dávky Fragmin® pre zvýšenie aPTT môže spôsobiť krvácanie.

Jednotky akcie Fragmin®, nefrakcionovaný heparín alebo iné nízkomolekulové heparíny nie sú rovnaké, takže nahradenie jednej drogy je požadované produkovať ďalší režim korekcie.

Pri použití viacdávkových fľaštičiek nepoužitý roztok musí byť zničené 14 dní po piercing zástrčky najprv ihly.

Použitie v pediatrii

K dispozícii sú len obmedzené údaje o bezpečnosti a účinnosti Fragmin® u detských pacientov. Pri aplikácii Fragmin® deti musia sledovať hladiny anti-Xa.

 

Nadmerná dávka

Príznaky: kedy sa môže vyvinúť nadmerné dávky hemoragické komplikácie. V prípade predávkovania, vo väčšine prípadov možné krvácanie z kože a slizníc, Tráviaci trakt a urogenitálneho. Zníženie krvného tlaku, pokles hematokritu a ďalšie príznaky môžu ukazovať skryté krvácanie.

Liečba: v prípade použitia Fragmin krvácania® by mal byť pozastavený, aby vyhodnotenie závažnosti krvácania a rizika trombózy.

Antikoagulačný účinok Fragmin® môžete vylúčiť zavedenie protamínsulfátu, je prostriedkom okamžitú liečbu. 1 mg protamínsulfátu čiastočne neutralizuje 100 JA(anti-Ha) dalteparínom sodný (a, Aj keď došlo k úplnému neutralizácia indukovaného zvýšenia doby zrážania krvi, z 25% na 50% anti-Xa aktivita dalteparínom sodný stále pretrváva.

 

Liekové interakcie

V aplikácii s liečivami, vliyayushtimi z gemostaz, trombolytická činidlá ako je napríklad (altepláza, streptokináza, urokynaza), nepriame antikoagulanciá, antagonisti vitamínu K, NSAID (vr. kyselina acetylsalicylová, Indometacín), rovnako ako inhibítory funkcie krvných doštičiek, antykoahulyantnoe Action Frahmyna® To môže byť zvýšená (zvýšené riziko krvácania).

Farmaceutické interakcie

Fragmin® je kompatibilný s izotonickým roztokom chloridu sodného (9 mg / ml), ISOtonický rastvorom dekstrozы (Glukóza) (50 mg / ml).

 

Podmienky zásobovanie lekární

Liečivo je šírený pod lekársky predpis.

 

Podmienky a termíny

Liek v fľaštičkách sa skladujú pri teplote najviac 30 ° C, striekačky – pri teplote nie vyššej ako 25 ° C,. Doba použiteľnosti – 3 rok.

Liek by mal byť uchovávaný mimo dosahu detí.

Tlačidlo Späť na začiatok