ENKORAT

Active materiāls: Valproiskābi
Kad ATH: N03AG01
CCF: Pretkrampju
Kad CSF: 02.05.05
Ražotājs: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Indija)

Zāļu forma, SASTĀVS UN PACKING

Tabletes, Zarnās šķīstoša apvalkota Rozā krāsa, apaļš, lēcveidīgs.

1 tab.
nātrija valproāts200 mg

Palīgvielas: koloidālais silīcija dioksīds, mikrokristāliskā celuloze, kukurūzas ciete, поливинилпирролидон K30, кальция силикат, magnija stearāts, Talka noskaidroti, nātrija cietes glikolāts (Type), gipromelloza 2910, diʙutilftalat, metakrilskābes (tips ar), Titāna dioksīds, краситель пунцовый 4R лаковый, Pigment yellow “Saules rieta” (Sunset Yellow) FCF лаковый.

10 Dators. – sloksnes alumīnija folijas (10) – iepakojumi kartona.

Tabletes, Zarnās šķīstoša apvalkota Rozā krāsa, apaļš, lēcveidīgs.

1 tab.
nātrija valproāts300 mg

Palīgvielas: koloidālais silīcija dioksīds, mikrokristāliskā celuloze, kukurūzas ciete, поливинилпирролидон K30, кальция силикат, magnija stearāts, Talka noskaidroti, nātrija cietes glikolāts (Type), gipromelloza 2910, diʙutilftalat, metakrilskābes (tips ar), Titāna dioksīds, краситель пунцовый 4R лаковый, Pigment yellow “Saules rieta” (Sunset Yellow) FCF лаковый.

10 Dators. – sloksnes alumīnija folijas (10) – iepakojumi kartona.

 

Farmakoloģiskā darbība

Pretepilepsijas līdzekļi, оказывает центральное миорелаксирующее и седативное действие. Механизм действия связан с повышением содержания ГАМК в ЦНС (за счет ингибирования ГАМК-трансферазы, а также с уменьшением обратного захвата ГАМК в головном мозге), в результате чего снижается возбудимость и судорожная готовность моторных зон головного мозга. По др. гипотезе, действует на участки постсинаптических рецепторов, имитируя или усиливая тормозящий эффект ГАМК. Возможное прямое влияние на активность мембран связано с изменениями проводимости для K+. Tas uzlabo garastāvokli un garīgo stāvokli pacientiem, Tā ir antiaritmisko darbību.

 

Liecība

Epilepsija atšķirīgs ģenēze. Эпилептические припадки (t.sk.. ģeneralizētas un parciālas, un uz fona organisku smadzeņu slimības). Изменения характера и поведения (sakarā ar epilepsiju). Febrilie krampji (bērni), детский тик. Маниакально-депрессивный психоз с биполярным течением, не поддающийся лечению препаратами Li+ или др. PM. Специфические синдромы (Vesta, Lennox-Gastaut sindroms).

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība, aknu mazspēja, острый и хронический гепатит, нарушения функции поджелудочной железы, porfīrija, gyemorragichyeskii diatyez, vыrazhennaya trombocitopēnija, grūtniecība (I trimestra), laktācija, bērnība (līdz 3 gadiem, кроме сиропа).C aprūpe. Kaulu smadzeņu hematopoēzes kavēšana (leikopēnija, trombocitopēnija, anēmija), органические заболевания головного мозга, заболевания печени и поджелудочной железы в анамнезе; hypoproteinemia, garīgā atpalicība bērniem, врожденные ферментопатии, nieru mazspēja, grūtniecība.

Blakus efekti

CNS: trīsas; reti – uzvedības izmaiņas, garastāvokļa vai psihisko stāvokli (depresija, noguruma sajūta, halucinācijas, agresivitāte, hiperaktīvs valsts, psihozes, neparasts uztraukums, nemiers vai uzbudināmība), ataksija, reibonis, miegainums, galvassāpes, encefalopātija, dizartrija, urīna nesaturēšana, stupors, traucējumi samaņas, koma. No sajūtām: diplopija, nistagmo, mirgot “muşek” pirms jūsu acīm. No gremošanas sistēmas: nelabums, vemšana, gastralgia, apetītes vai palielināta apetītes zudums, caureja, hepatīts; reti – aizcietējums, pankreatīts, līdz smago uzvar letālu (pirmais 6 mēnešu ārstēšanas, bieži 2-12 Saule). Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза: apspiešana kaulu smadzeņu asinsradi (anēmija, leikopēnija); trombocitopēnija, снижение содержания фибриногена и агрегации тромбоцитов, приводящие к развитию гипокоагуляции (сопровождается удлинением времени кровотечения, petehijas, zilumi, gematomami, кровоточивостью и др.). Metabolisms: samazinājums vai palielinājums ķermeņa masas. Alerģiskas reakcijas: ādas izsitumi, nātrene, tūska, fotosensitivitātes, ļaundabīgs eksudatīvais eritēma (Stīvensa-Džonsona sindroms). Laboratorijas rezultāti: giperkreatininemiя, ammoniemia, giperglicinemiя, giperʙiliruʙinemija, незначительное повышение активности “Aknu” transamināžu, LDH (ir atkarīga no devas). Par daļu no endokrīno sistēmu: dismenoreja, sekundārā amenoreja, krūšu palielināšanās, galaktoreja. Cits: perifēra tūska, алопеция.Передозировка. Simptomi: nelabums, vemšana, reibonis, caureja, elpošanas traucējumi, hypomyotonia, giporefleksiя, mioz, koma. Ārstēšana: kuņģa skalošana (ne vēlāk kā 10-12 nē), aktivētās ogles lietošana, diurez, dzīvībai svarīgu funkciju uzturēšanu, hemodialīze.

Dozēšanas un administrēšana

Iekšā, во время еды или сразу после еды, nesakošļājot, ar nelielu ūdens daudzumu, 2-3 vienreiz dienā. Сироп можно смешивать с любой жидкостью или добавлять к небольшому количеству пищи. Начальная доза при монотерапии для взрослых и детей с массой тела более 25 kg – 5-15 mg / kg / dienā, затем эту дозу постепенно повышают на 5-10 mg / kg / nedēļā. Maksimālā deva – 30 mg / kg / dienā (может быть увеличена при возможности организации контроля за концентрацией в плазме до 60 mg / kg / dienā). При комбинированной терапии у взрослых – 10-30 мг/кг/сут с последующим повышением дозы на 5-10 mg / kg / nedēļā. Детям при массе тела менее 25 кг средняя суточная доза при монотерапии – 15-45 mg / kg, maksimums – 50 mg / kg. Atkarībā no vecuma: jaundzimušo – 30 mg / kg, no 3 līdz 10 gadiem – 30-40 mg / kg / dienā, līdz 1 gads – uz 2 uzņemšana, у более старших – uz 3 uzņemšana. Kombinēta terapija – 30-100 mg / kg / dienā. Детям при массе тела менее 20 кг не следует применять таблетки с контролируемым высвобождением. In / strūklu, līdz 400-800 мг или в/в капельно, aprēķināts 25 mg / kg 24, 36, 48 nē. При решении перейти на в/в введение после перорального применения первое введение проводят в дозе 0.5-1 мг/кг/ч через 4-6 ч после последнего приема внутрь.

Brīdinājumi

Во время лечения целесообразен контроль активности “Aknu” transamināžu, bilirubīna, perifēro asiņu, тромбоцитов крови, состояния системы свертывания крови, активности амилазы (ik 3 Mēneši, особенно при комбинации с др. противоэпилептическими ЛС). Pacienti, которые получают др. pretepilepsijas zāles, перевод на прием вальпроевой кислотой следует проводить постепенно, panākt klīniski efektīvu devu pa 2 Saule, после чго возможна постепенная отмена др. противоэпилептических ЛС. Pacienti, не получавших лечения др. противоэпилептическими ЛС, klīniski efektīva deva jāsasniedz, 1 Saule. Риск развития побочных эффектов со стороны печени повышен при проведении комбинированной противосудорожной терапии, kā arī bērni. Не допускается прием напитков, kas satur etanols. Перед хирургическим вмешательством необходим общий анализ крови (t.sk.. trombocītu skaits), noteikšana asiņošanas laika, koagulācijas parametri. При возникновении на фоне лечения симптоматики “Akūts” живота до начала оперативного вмешательства рекомендуется определить уровень амилазы в крови для исключения острого панкреатита. Во время лечения следует учитывать возможное искажение результатов анализов мочи при сахарном диабете (sakarā ar augstāku saturu ketoproduktov), rādītāji vairogdziedzera funkcijas. При развитии любых острых серьезных побочных эффектов необходимо немедленно обсудить с врачом целесообразность продолжения или прекращения лечения. Для снижения риска развития диспепсических расстройств возможен прием спазмолитиков и обволакивающих ЛС. Резкое прекращение приема вальпроевой кислоты может привести к учащению эпилептических припадков. Laika posmā ārstēšanas jābūt uzmanīgiem braucot un citi mācība. potenciāli bīstamas darbības, prasa lielu koncentrēšanos un ātrumu psihomotoro reakciju.

Sadarbība

Вальпроевая кислота усиливает эффекты, t.sk.. sānu, pārējie. противоэпилептических ЛС (fenitoīns, lamotrigīns), Antidepresanti, антипсихотических ЛС (neiroleptiskie), anksiolītiķus, ʙarʙituratov, MAO inhibitori, thymoleptics, etanols. Добавление вальпроата к клоназепаму в единичных случаях может приводить к усилению выраженности абсансного статуса. При одновременном применении вальпроевой кислоты с барбитуратами или примидоном отмечается повышение их концентрации в плазме. Увеличивает T1/2 ламотриджина (подавляет ферменты печени, вызывает замедление метаболизма ламотриджина, вследствие чего T1/2 его удлиняется до 70 stundas pieaugušajiem un līdz 45-55 nē – bērni). Снижает клиренс зидовудина на 38%, при этом его T1/2 не изменяется. Tricikliskie antidepresanti, MAO inhibitori, antipsihoticalkie PP (neiroleptiskie) un tt. PM, снижающие порог судорожной активности, samazināt efektivitāti valproskābe. При сочетании с салицилатами наблюдается усиление эффектов вальпроевой кислоты (вытеснение из связи с белками плазмы), усиливает эффект антиагрегантов (ASK) un antikoagulantus. Kombinācijā ar fenobarbitāla, fenitoīns, karʙamazepinom, meflokvīnu samazināts saturu valproskābe serumā (paātrināt vielmaiņu). Felbamāts palielina koncentrāciju valproskābe plazmā 35-50% (jāpielāgo deva). При одновременном применении вальпроевой кислоты с этанолом и др. PM, CNS nomācošiem (tricikliskie antidepresanti, ингибиторы МАО и антипсихотические ЛС), Varbūt palielinās apspiešanu CNS. Etanols un citi. гепатотоксические ЛС увеличивают вероятность развития поражений печени. Вальпроевая кислота не вызывает индукции “Aknu” ферментов и не снижает эффективности пероральных контрацептивов. Миелотоксические ЛСповышение риска угнетения костномозгового кроветворения.

Atpakaļ uz augšu poga