ÈNKORAT

Δραστικό υλικό: Το βαλπροϊκό οξύ
Όταν ATH: N03AG01
CCF: Τα σπασμολυτικά
Όταν ΚΠΣ: 02.05.05
Κατασκευαστής: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Ινδία)

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χάπια, εντερικά επικαλυμμένα Ροζ χρώμα, γύρος, φακοειδή.

1 καρτέλα.
βαλπροϊκό νάτριο200 mg

Έκδοχα: κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, καλαμποκάλευρο, поливинилпирролидон K30, πυριτικό ασβέστιο, στεατικό μαγνήσιο, Ταλκ εκκαθαριστεί, γλυκολικό άμυλο νατρίου (Τύπος Α), gipromelloza 2910, diʙutilftalat, συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος (Πληκτρολογήστε με), Το διοξείδιο του τιτανίου, краситель пунцовый 4R лаковый, Κίτρινη χρωστική ουσία “Ηλιακή Δύση ηλίου” (Sunset Yellow) FCF лаковый.

10 PC. – λωρίδες αλουμινόχαρτου (10) – συσκευασίες από χαρτόνι.

Χάπια, εντερικά επικαλυμμένα Ροζ χρώμα, γύρος, φακοειδή.

1 καρτέλα.
βαλπροϊκό νάτριο300 mg

Έκδοχα: κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, καλαμποκάλευρο, поливинилпирролидон K30, πυριτικό ασβέστιο, στεατικό μαγνήσιο, Ταλκ εκκαθαριστεί, γλυκολικό άμυλο νατρίου (Τύπος Α), gipromelloza 2910, diʙutilftalat, συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος (Πληκτρολογήστε με), Το διοξείδιο του τιτανίου, краситель пунцовый 4R лаковый, Κίτρινη χρωστική ουσία “Ηλιακή Δύση ηλίου” (Sunset Yellow) FCF лаковый.

10 PC. – λωρίδες αλουμινόχαρτου (10) – συσκευασίες από χαρτόνι.

 

Φαρμακολογική δράση

Αντιεπιληπτικά, оказывает центральное миорелаксирующее и седативное действие. Механизм действия связан с повышением содержания ГАМК в ЦНС (за счет ингибирования ГАМК-трансферазы, а также с уменьшением обратного захвата ГАМК в головном мозге), в результате чего снижается возбудимость и судорожная готовность моторных зон головного мозга. По др. гипотезе, действует на участки постсинаптических рецепторов, имитируя или усиливая тормозящий эффект ГАМК. Возможное прямое влияние на активность мембран связано с изменениями проводимости для K+. Βελτιώνει τη διάθεση και την ψυχική κατάσταση των ασθενών, Έχει αντιαρρυθμική δράση.

 

Μαρτυρία

Επιληψία διαφορετικές γένεση. Эпилептические припадки (συμπ. γενικευμένες και εστιακές επιληπτικές κρίσεις, καθώς και για το φόντο του εγκεφάλου οργανικών ασθενειών). Изменения характера и поведения (λόγω της επιληψίας). Πυρετικών σπασμών (παιδιά), детский тик. Маниакально-депрессивный психоз с биполярным течением, не поддающийся лечению препаратами Li+ или др. PM. Специфические синдромы (Vesta, Lennox-Gastaut).

Αντενδείξεις

Υπερευαισθησία, ηπατική ανεπάρκεια, острый и хронический гепатит, нарушения функции поджелудочной железы, πορφυρία, gyemorragichyeskii diatyez, выраженная тромбоцитопения, εγκυμοσύνη (I τρίμηνο), γαλουχία, παιδική ηλικία (να 3 χρόνια, кроме сиропа).Γ φροντίδα. Αναστολή της αιμοποίησης του μυελού των οστών (λευκοπενία, θρομβοπενία, αναιμία), органические заболевания головного мозга, заболевания печени и поджелудочной железы в анамнезе; hypoproteinemia, νοητική καθυστέρηση στα παιδιά, врожденные ферментопатии, ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, εγκυμοσύνη.

Παρενέργειες

CNS: τρόμος; σπανίως – αλλαγές στην συμπεριφορά, διάθεση ή την ψυχική κατάσταση (κατάθλιψη, αίσθημα κόπωσης, ψευδαισθήσεις, επιθετικότητα, υπερκινητικά κατάσταση, ψυχώσεις, ασυνήθιστο ενθουσιασμό, νευρικότητα ή ευερεθιστότητα), αταξία, ζάλη, υπνηλία, πονοκέφαλος, εγκεφαλοπάθεια, δυσαρθρία, ενούρηση, νάρκη, διαταραχή της συνείδησης, κώμα. Από τις αισθήσεις: διπλωπία, nistagmo, αναβοσβήνει “muşek” θέαμα. Από το πεπτικό σύστημα: ναυτία, έμετος, γαστραλγία, μειωμένη όρεξη ή αυξημένη όρεξη, διάρροια, ηπατίτιδα; σπανίως – δυσκοιλιότητα, παγκρεατίτιδα, έως βαριές ήττες με μοιραία (πρώτος 6 μήνες θεραπείας, πιο συχνά στην 2-12 Ήλιος). Со стороны органов кроветворения и системы гемостаза: καταστολή του μυελού των οστών αιμοποίηση (αναιμία, λευκοπενία); θρομβοπενία, снижение содержания фибриногена и агрегации тромбоцитов, приводящие к развитию гипокоагуляции (сопровождается удлинением времени кровотечения, petehialnymi αιμορραγία, λογοκρίνονται, αιματώματα, кровоточивостью и др.). Μεταβολισμός: μείωση ή αύξηση στο δείκτη μάζας σώματος. Αλλεργικές αντιδράσεις: εξάνθημα, κνίδωση, αγγειοοίδημα, φωτοευαισθησία, κακοήθη εξιδρωματική ερύθημα (Σύνδρομο Stevens-Johnson). Εργαστηριακά ευρήματα: giperkreatininemiя, ammoniemia, gipyerglitsinyemiya, giperʙiliruʙinemija, незначительное повышение активности “Ηπατικός” τρανσαμινασών, LDH (δοσοεξαρτώμενη). Από την πλευρά του ενδοκρινικού συστήματος: δυσμηνόρροια, δευτεροπαθή αμηνόρροια, διεύρυνση του μαστού, γαλακτόρροια. Άλλα: περιφερικό οίδημα, алопеция.Передозировка. Συμπτώματα: ναυτία, έμετος, ζάλη, διάρροια, αναπνευστική δυσλειτουργία, hypomyotonia, giporefleksiя, mioz, κώμα. Θεραπεία: πλύση στομάχου (όχι αργότερα από 10-12 όχι), χορήγηση ενεργού άνθρακα, diurez, διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών, αιμοκάθαρση.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Μέσα, во время еды или сразу после еды, χωρίς μάσημα, με λίγο νερό, 2-3 μια φορά την ημέρα. Сироп можно смешивать с любой жидкостью или добавлять к небольшому количеству пищи. Начальная доза при монотерапии для взрослых и детей с массой тела более 25 κιλό – 5-15 mg / kg / ημέρα, затем эту дозу постепенно повышают на 5-10 мг/кг/нед. Η μέγιστη δόση – 30 mg / kg / ημέρα (может быть увеличена при возможности организации контроля за концентрацией в плазме до 60 mg / kg / ημέρα). При комбинированной терапии у взрослых – 10-30 мг/кг/сут с последующим повышением дозы на 5-10 мг/кг/нед. Детям при массе тела менее 25 кг средняя суточная доза при монотерапии – 15-45 mg / kg, ανώτατο όριο – 50 mg / kg. Ανάλογα με την ηλικία: νεογέννητος – 30 mg / kg, από 3 να 10 χρόνια – 30-40 mg / kg / ημέρα, να 1 έτος – σε 2 είσοδος, у более старших – σε 3 είσοδος. Η συνδυασμένη θεραπεία – 30-100 mg / kg / ημέρα. Детям при массе тела менее 20 кг не следует применять таблетки с контролируемым высвобождением. Στην / jet, με 400-800 мг или в/в капельно, υπολογίζεται 25 mg / kg για 24, 36, 48 όχι. При решении перейти на в/в введение после перорального применения первое введение проводят в дозе 0.5-1 мг/кг/ч через 4-6 ч после последнего приема внутрь.

Προσοχή

Во время лечения целесообразен контроль активности “Ηπατικός” τρανσαμινασών, χολερυθρίνη, περιφερικό αίμα, тромбоцитов крови, состояния системы свертывания крови, активности амилазы (κάθε 3 Μήνες, особенно при комбинации с др. противоэпилептическими ЛС). Ασθενείς, которые получают др. αντιεπιληπτικά φάρμακα, перевод на прием вальпроевой кислотой следует проводить постепенно, φθάνοντας μια κλινικά αποτελεσματική δόση 2 Ήλιος, после чго возможна постепенная отмена др. противоэпилептических ЛС. Ασθενείς, не получавших лечения др. противоэпилептическими ЛС, κλινικά αποτελεσματική δόση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω 1 Ήλιος. Риск развития побочных эффектов со стороны печени повышен при проведении комбинированной противосудорожной терапии, καθώς και σε παιδιά. Не допускается прием напитков, που περιέχουν αιθανόλη. Перед хирургическим вмешательством необходим общий анализ крови (συμπ. του αριθμού των αιμοπεταλίων), Ορισμός του χρόνος αιμορραγίας, koagulogramma. При возникновении на фоне лечения симптоматики “Οξύς” живота до начала оперативного вмешательства рекомендуется определить уровень амилазы в крови для исключения острого панкреатита. Во время лечения следует учитывать возможное искажение результатов анализов мочи при сахарном диабете (λόγω υψηλότερη περιεκτικότητα σε ketoproduktov), δείκτες της λειτουργίας του θυρεοειδούς. При развитии любых острых серьезных побочных эффектов необходимо немедленно обсудить с врачом целесообразность продолжения или прекращения лечения. Для снижения риска развития диспепсических расстройств возможен прием спазмолитиков и обволакивающих ЛС. Резкое прекращение приема вальпроевой кислоты может привести к учащению эпилептических припадков. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την οδήγηση και άλλες μάθημα. δυνητικά επικίνδυνες δραστηριότητες, απαιτούν υψηλή συγκέντρωση και την ταχύτητα των αντιδράσεων ψυχοκινητικής.

Συνεργασία

Вальпроевая кислота усиливает эффекты, συμπ. πλευρά, άλλοι. противоэпилептических ЛС (φαινυτοΐνη, λαμοτριγίνη), Αντικαταθλιπτικά, антипсихотических ЛС (νευροληπτικά), αγχολυτικά, ʙarʙituratov, Αναστολείς της ΜΑΟ, timoleptikov, αιθανόλη. Добавление вальпроата к клоназепаму в единичных случаях может приводить к усилению выраженности абсансного статуса. При одновременном применении вальпроевой кислоты с барбитуратами или примидоном отмечается повышение их концентрации в плазме. Увеличивает T1/2 ламотриджина (подавляет ферменты печени, вызывает замедление метаболизма ламотриджина, вследствие чего T1/2 его удлиняется до 70 ώρες σε ενήλικες και μέχρι 45-55 όχι – παιδιά). Снижает клиренс зидовудина на 38%, при этом его T1/2 не изменяется. Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, Αναστολείς της ΜΑΟ, antipsihoticalkie PP (νευροληπτικά) και κ.λπ.. PM, снижающие порог судорожной активности, μειώνουν τα οξέα του valproeva. При сочетании с салицилатами наблюдается усиление эффектов вальпроевой кислоты (вытеснение из связи с белками плазмы), усиливает эффект антиагрегантов (ΡΩΤΗΣΤΕ) και έμμεσες αντιπηκτικά. Όταν συνδυάζεται με φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη, karʙamazepinom, Mefloquine πτώση valproeva όξινο περιεχόμενο στον ορό του αίματος (επιτάχυνση του μεταβολισμού). Felbamate αυξάνει τη συγκέντρωση του βαλπροϊκού οξέος στο πλάσμα 35-50% (να απαιτήσει προσαρμογή της δόσης). При одновременном применении вальпроевой кислоты с этанолом и др. PM, Κατασταλτικά του ΚΝΣ (τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ингибиторы МАО и антипсихотические ЛС), μπορεί να αυξήσει την καταστολή του ΚΝΣ. Αιθανόλης και άλλων. гепатотоксические ЛС увеличивают вероятность развития поражений печени. Вальпроевая кислота не вызывает индукции “Ηπατικός” ферментов и не снижает эффективности пероральных контрацептивов. Миелотоксические ЛСповышение риска угнетения костномозгового кроветворения.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή