Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου του ιστότοπου omedicine.info

Αυτό το έγγραφο "Πολιτική Απορρήτου" (εφεξής «Πολιτική») αντιπροσωπεύει τους όρους χρήσης από τους Ιδιοκτήτες του ιστότοπου (εφεξής "εμείς" ή/και "Διοίκηση") Δεδομένα χρήστη Διαδικτύου (εφεξής "εσείς" ή/και "Χρήστης"), συλλέγονται χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο https://omedicine.info (εφεξής "Ιστότοπος").

1. Επεξεργασμένα δεδομένα

1.1. Δεν συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.

1.2. Ολα τα δεδομένα, συλλέγονται στον ιστότοπο, παρέχονται και γίνονται δεκτά σε ανώνυμη μορφή (εφεξής - "Ανώνυμα δεδομένα").

1.3. Τα ανώνυμα δεδομένα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, που δεν σας επιτρέπουν να αναγνωριστείτε:

1.3.1. Πληροφορίες, που παρέχετε για τον εαυτό σας μόνοι σας χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές φόρμες και τις ενότητες προγραμμάτων του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος ή του αριθμού τηλεφώνου ή/και της διεύθυνσης email.

1.3.2. Δεδομένα, τα οποία μεταδίδονται σε απρόσωπη μορφή σε αυτόματη λειτουργία, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογισμικού που χρησιμοποιείτε.

1.4. Η Διοίκηση έχει το δικαίωμα να θεσπίσει απαιτήσεις για τη σύνθεση των Απρόσωπων Δεδομένων Χρήστη, που συλλέγονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

1.5. Εάν ορισμένες πληροφορίες δεν επισημαίνονται ως απαιτούμενες, η παροχή ή η αποκάλυψή του πραγματοποιείται από τον Χρήστη κατά την κρίση του και με δική του πρωτοβουλία.

1.6. Η Διοίκηση δεν επαληθεύει την ακρίβεια των παρεχόμενων δεδομένων και εάν ο Χρήστης έχει την απαραίτητη συγκατάθεση για την επεξεργασία τους σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, υποθέτοντας, ότι ο Χρήστης ενεργεί καλόπιστα, με σύνεση και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρεί αυτές τις πληροφορίες ενημερωμένες και να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις για τη χρήση τους.

1.7. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τη δυνατότητα χρήσης λογισμικού τρίτων στον Ιστότοπο, ως αποτέλεσμα των οποίων τα πρόσωπα αυτά μπορούν να λαμβάνουν και να μεταδίδουν τα δεδομένα που καθορίζονται στην ενότητα 1.3 σε ανώνυμη μορφή.

Παράδειγμα! Το καθορισμένο λογισμικό τρίτων περιλαμβάνει συστήματα συλλογής στατιστικών επισκέψεων Google Analytics και Yandex.Metrika.

1.8. Η σύνθεση και οι προϋποθέσεις για τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων με χρήση λογισμικού τρίτων καθορίζονται απευθείας από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων τους και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • δεδομένα προγράμματος περιήγησης (τύπος, εκδοχή, κουλουράκι);
  • δεδομένα συσκευής και τοποθεσία;
  • δεδομένα λειτουργικού συστήματος (τύπος, εκδοχή, ανάλυση της οθόνης);
  • ζητήστε δεδομένα (ώρα, πηγή μετάβασης, διεύθυνση IP).

1.9. Η Διοίκηση δεν ευθύνεται για τη διαδικασία χρήσης των Ανώνυμων Δεδομένων Χρήστη από τρίτους.

2. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

2.1. Η διοίκηση χρησιμοποιεί τα δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.1.1. Επεξεργασία εισερχόμενων αιτημάτων και επικοινωνία με τον Χρήστη;

2.1.2. Υπηρεσία πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της διανομής διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού;

2.1.3. Διεξαγωγή μάρκετινγκ, στατιστική και άλλη έρευνα;

2.1.4. Στόχευση διαφημιστικού υλικού στον Ιστότοπο.

3. Απαιτήσεις προστασίας δεδομένων

3.1. Η διοίκηση αποθηκεύει δεδομένα και διασφαλίζει την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διανομή σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες και κανονισμούς.

3.2. Τα δεδομένα που λαμβάνονται διατηρούνται εμπιστευτικά, εκτός, όταν δημοσιοποιούνται από τον Χρήστη, καθώς και όταν οι τεχνολογίες και το λογισμικό τρίτων που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο ή οι ρυθμίσεις του λογισμικού που χρησιμοποιεί ο Χρήστης παρέχουν ανοιχτή ανταλλαγή με αυτά τα πρόσωπα ή/και άλλους συμμετέχοντες και χρήστες του Διαδικτύου.

3.3. Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας, η Διοίκηση έχει το δικαίωμα να αποθηκεύει αρχεία καταγραφής σχετικά με τις ενέργειες, δεσμεύεται από τον Χρήστη ως μέρος της χρήσης του ιστότοπου κατά τη διάρκεια 1 (Ενας) έτος.

4. Μεταφορά δεδομένων

4.1. Η διοίκηση έχει το δικαίωμα να μεταφέρει δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ο χρήστης έχει συναινέσει σε τέτοιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις του λογισμικού που χρησιμοποιείται, δεν περιορίζει την παροχή ορισμένων πληροφοριών;
  • Η μεταφορά είναι απαραίτητη ως μέρος της χρήσης από τον Χρήστη της λειτουργικότητας της Ιστοσελίδας;
  • Η διαβίβαση απαιτείται σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων;
  • Σε σχέση με τη μεταφορά της Ιστοσελίδας, χρήση ή ιδιοκτησία αυτού του τρίτου μέρους;
  • Μετά από αίτηση δικαστηρίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου κρατικού οργάνου στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος;
  • Για την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων της Διοίκησης σε σχέση με παραβιάσεις που διαπράττονται από τον Χρήστη.

5. Αλλαγή της Πολιτικής Απορρήτου

5.1. Αυτή η Πολιτική μπορεί να αλλάξει ή να τερματιστεί από τη Διοίκηση μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη.. Η νέα έκδοση της Πολιτικής τίθεται σε ισχύ από τη στιγμή της ανάρτησής της στον Ιστότοπο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νέα έκδοση της Πολιτικής.

5.2. Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής βρίσκεται στον Ιστότοπο στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://omedicine.info/policy

Η τρέχουσα έκδοση της Πολιτικής έχει ημερομηνία 10 Ιούλιος 2022 έτος.

Κουμπί επιστροφής στην κορυφή