Κατηγορία: Περιγραφή, Διάγνωση, θεραπεία ασθενειών

Ανεπάρκεια άλφα-1-αντιθρυψίνης – Της αποτυχίας – Ανεπάρκεια άλφα-1 αντιπρωτεάση

Описание дефицита Альфа-1-антитрипсина Альфа-1-антитрипсина (JSC) ανεπάρκεια είναι μια σπάνια γενετική διαταραχή, η οποία προκαλεί έλλειψη του ενζύμου ΑΑΤ. Μπορεί να προκαλέσει πνευμονική και ηπατική νόσο