Tsiprolet

Aktivní materiál: Ciprofloxacin
Když ATH: J01MA02
CCF: Fluorochinolon antibakteriální drog
Když CSF: 06.17.02.01
Výrobce: DR. REDDY`S LABORATORIES LTD. (Indie)

Léková forma, SLOŽENÍ A BALENÍ

Infuzní roztok ve formě transparentní, bezbarvá nebo světle žlutá kapalina.

1 ml1 fl.
Ciprofloxacin2 mg200 mg

Pomocné látky: chlorid sodný, kyselina mléčná, disodium эdetat, monohydrát kyseliny citronové, Hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, voda d / a.

100 ml – láhve (1) doplněn o poutko pro upevnění – balení karton.

 

Farmakologický účinek

Ciprofloxacin je antimikrobiální léčivo ze skupiny fluorochinolonů..

Mechanismus účinku ciprofloxacinu je spojen s účinkem na DNA gyrázu (topoizomeráza) bakterie, hraje důležitou roli při reprodukci bakteriální DNA. Lék má rychlý baktericidní účinek na mikroorganismy, v klidu, stejně jako reprodukce.

Spektrum účinku ciprofloxacinu zahrnuje následující typy gramů(-) Hraju(+) Mikroorganismy:

E-Coli, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (indol pozitivní a indol negativní) , Prozřetelnost, Moprganella, Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Рlesiomonas, Pasteurella, Klebsiellae, Campylobacter, Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Branham, Acinetobacter, Brucella, Staphylococcus, Sreptococcus agalactiae, Listeria, Corynebacterium, Chlamydie.

Ciprofloxacin je účinný proti bakteriím, produkující beta-laktamázu.

Citlivost na ciprofloxacin je různá: Gardnerella, Flavobacterium, Alkaligeny, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonie, Streptococcus viridans, Imunofluorescence, Mycobasterium tuberculosis, Mycobacterium

Nejčastěji odolné: Streptococcus faecium, Ureaplasma urealyticum, Nocardia asteroidy. Anaeroby jsou až na výjimky středně citlivé (Peptokok, Peptostreptokok) nebo odolné ( Bacteroides).

Ciprofloxacin nemá žádný účinek na Treponema pallidum a houby.

Rezistence na ciprofloxacin se vyvíjí pomalu a postupně, žádná plazmidová rezistence.

Ciprofloxacin je účinný proti patogenům, odolný, např, na beta-laktamová antibiotika, aminoglykosid nebo tetracyklin.

 

Farmakokinetika

Po intravenózním podání ciprofloxacinu vysoké plazmatické koncentrace (na 4 ug / ml) dosáhnout 20-30 zápis. Vazba na plazmatické proteiny je zanedbatelná (20-40%). Distribuční objem – 2-3 l / kg.

Ciprofloxacin dobře proniká do orgánů a tkání. Přibližně 2 hodin po požití nebo nitrožilním podání se nachází ve tkáních a tělesných tekutinách v mnohonásobně vyšších koncentracích, než sérum. Ciprofloxacin se z těla vylučuje převážně nezměněný, hlavně ledvinami.. Plazmatický poločas jako po perorálním podání, a po intravenózním podání se pohybuje od 3 na 5 hodiny.

Značné množství drogy je také vylučováno žlučí a stolicí., ke zpomalení vylučování tedy vede pouze výrazné postižení renálních funkcí.

 

Svědectví

Léčba nekomplikovaných a komplikovaných infekcí, způsobena infekcí, citlivý na lék:

 • infekce dýchacího ústrojí. Při ambulantní léčbě pneumokokové pneumonie není ciprofloxacin lékem první volby, ale je indikován na zápal plic, způsobené např. Klebsiellou, enterobacter, bakterie rodu Pseudomonas, hemofilní tyčinky, bakterie rodu Branhamella, legionella, stafylokoky;
 • infekce středního ucha a vedlejších nosních dutin, zvláště pokud jsou způsobeny gramnegativními bakteriemi, včetně bakterií rodu Pseudomonas, nebo stafylokoky;
 • oční infekce;
 • infekce močového traktu;
 • infekce kůže a měkkých tkání;
 • infekce kostí a kloubů;
 • pánevní infekce (včetně adnexitidy a prostatitidy); kapavka; Infekce GI;
 • infekce žlučníku a žlučových cest;;
 • zánět pobřišnice;
 • sepse.

Prevence a léčba infekcí u pacientů s nízkou imunitou (například během léčby imunosupresivy a neutropenie);

Selektivní dekontaminace střeva při léčbě imunosupresivy.

 

Režim dávkování

Při absenci zvláštních lékařských předpisů se doporučují následující přibližné dávky:

Indikace / Jednotlivá/denní dávka pro dospělé

Nekomplikované infekce dolních a horních močových cest / 2 x 100 mg

Komplikované infekce močových cest (v závislosti na závažnosti) / 2 x 200 mg

Cest dýchacích Infekce / 2 x 200-400 mg

Jiné infekce / 2 x 200-400 mg

Akutní kapavku a akutní nekomplikovanou cystitidu u žen lze léčit jednorázovou dávkou 200 mg (intravenózně).

S infekcí močových cest, včetně akutní nekomplikované kapavky, ciprofloxacin může být podáván intravenózně v dávce 100 mg 2 jednou denně.

U infekcí dýchacích cest se v závislosti na závažnosti a patogenu podává ciprofloxacin v dávce 200-400 mg 2 jednou denně, s jinými infekcemi – podle 200-400 mg 2 jednou denně. Když se stav pacienta zlepšuje, přecházejí na užívání léku uvnitř.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

S clearance kreatininu nižší než 20 ml / min ( nebo vyšší sérový kreatinin 3 mg/100 ml) jmenovaný: 2 polovina standardní dávky jednou denně, popř 1 jednou denně celou standardní dávku.

Pacienti s poruchou funkce jater:

Není nutná žádná úprava dávky.

Nemocný, nachází se na peritoneální dialýze :

Při peritonitidě se ciprofloxacin podává perorálně 0,5 g 4 krát denně nebo přidat lék ve formě infuzního roztoku v dávce 0,05 g 4 krát denně pro 1 l dialýza intraperitoneálně.

Doba použití:

Délka léčby závisí na závažnosti onemocnění, klinický průběh a výsledky bakteriologického vyšetření.

Přítomnost Tsiproletu ve dvou lékových formách umožňuje zahájit léčbu závažných infekcí intravenózně a pokračovat v ní perorálně.

Doporučuje se v léčbě pokračovat minimálně 3 dnů po normalizaci teploty nebo vymizení klinických příznaků. Délka léčby akutní nekomplikované kapavky a cystitidy je 1 den. Na infekce ledvin, močových cest a břicha – na 7 dnů. U osteomyelitidy může být průběh léčby až 2 měsíce. U jiných infekcí léčba – 7-14 dnů. U pacientů se sníženou imunitou se léčba provádí po celou dobu neutropenie..

Způsob použití:

Doba trvání infuze by měla být 30 min v dávce 200 mg 60 min v dávce 400 mg. Roztok léčiva lze podávat neředěný nebo po přidání do jiných infuzních roztoků.

Roztok ciprofloxacinu obsahuje 0,9% chlorid sodný a je kompatibilní s následujícími infuzními roztoky: 0,9% chlorid sodný, Zvoník, a Ringerův laktát Hartmannův roztok, 5% a 10% roztoky glukózy, 10% fruktózy řešení, a 5% roztok glukózy, Obsahuje 0,225% nebo 0,45% chlorid sodný.

 

Vedlejší efekt

Ciprofloxacin je pacienty dobře snášen. Během léčby ciprofloxacinem se mohou objevit následující příznaky:, obvykle reverzibilní, vedlejší efekty:

Kardiovaskulární systém: Ve velmi vzácných případech – tachykardie, návaly horka, migréna, mdloby.

Na části zažívacího traktu a játrech: nevolnost, zvracení, průjem, zažívací poruchy, žaludeční potíže, nadýmání, anorexie.

Nervový systém a mentalita: závrať, bolest hlavy, únava, nespavost, podráždění, tremor; Ve velmi vzácných případech: periferní senzorické poruchy, Pocení, nejistá chůze, konvulzivní záchvaty, pocit strachu a zmatku, noční můry, deprese, halucinace, poruchy chuti a čichu, poruchy zraku (diplopie, chromatopsie), hluk v uších, dočasná ztráta sluchu, zejména vysokých zvuků. V případě těchto reakcí byste měli okamžitě přestat užívat lék a informovat svého lékaře.

Z hematopoetického systému: eozinofilija, leukopenie, trombocytopenie, zřídka – leukocytóza, thrombocytosis, gemoliticheskaya anémie.

Alergické reakce immunopatologicakie: kožní vyrážky, svědění, drogová horečka, a fotosenzitivita; zřídka – angioedém, bronchospasmus, artralgii; zřídka – anafylaktický šok, mialgii, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, intersticiální nefritida, zánět jater.

Lokální reakce: flebitida

Muskuloskeletální systém: jsou tam jednotlivé zprávy, že použití ciprofloxacinu bylo doprovázeno rupturami šlach ramene, ruce a Achillova šlacha, vyžadující chirurgický zákrok. Pokud se objeví obtíže, léčba by měla být přerušena.. Vliv na laboratorní parametry: zvláště u pacientů s poruchou funkce jater může dojít k přechodnému zvýšení hladiny transamináz a alkalické fosfatázy, stejně jako cholestatická žloutenka: dočasné zvýšení koncentrace močoviny, sérový kreatinin a bilirubin, giperglikemiâ.

 

Kontraindikace

 • přecitlivělost na ciprofloxacin a další léky chinolonové skupiny
 • těhotenství
 • laktace
 • dětství a dospívání.

 

Těhotenství a kojení

Lék je kontraindikován.

 

Upozornění

Není dokumentováno.

 

Nadměrná dávka

Ty nejsou zastoupeny.

 

Lékové interakce

Při současném užívání ciprofloxacinu a theofylinu je třeba sledovat koncentraci theofylinu v krevní plazmě a upravit jeho dávku., tk. může dojít k nežádoucímu zvýšení koncentrace theofylinu v krevním séru a rozvoji odpovídajících nežádoucích účinků.

Při současném užívání ciprofloxacinu a cyklosporinu bylo v některých případech pozorováno zvýšení sérové ​​koncentrace kreatininu., Proto tito pacienti vyžadují časté (2 krát týdně) ovládání tohoto indikátoru.

Při současném užívání ciprofloxacinu a warfarinu může být účinek warfarinu zvýšen..

Pokusy na zvířatech ukázaly, že velmi vysoké dávky chinolonů a některých nesteroidních protizánětlivých léků (ale ne kyselina acetylsalicylová) může vyvolat záchvaty. U pacientů tohoto druhu však nebyly pozorovány žádné lékové interakce..

Ciprofloxacin lze použít v kombinaci s azlocilinem a ceftazidimem k léčbě infekcí, způsobené Pseudomonas, s mezlocilinem, azlocilin a další účinná beta-laktamová antibiotika – Při streptokokové infekce; s isoxazoylpeniciliny, vankomycin – Když stafylokokové infekce, metronidazole, klindamiцinom – za anaerobních infekcí.

 

Podmínky a termíny

Na suchém tmavém místě při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti – uvedeno na štítku.

Tlačítko Zpět nahoru