KORDIPIN HL

Aktivní materiál: Nifedipin
Když ATH: C08CA05
CCF: Kalьcievыh kanál blokátor. Antianginózní a lék proti.
ICD-10 kódy (svědectví): I10, i20, I20.1
Když CSF: 01.03.02
Výrobce: KRKA d.d. (Slovinsko)

Dávkování Form, Složení a balení

Pills, Film-coated, Modifikované uvolňování červenohnědý, kolo, čočkovitý.

1 poutko.
nifedipin40 mg

Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza, celulóza, laktóza, gipromelloza (methylhydroxypropylcelulóza), magnesium-stearát, Koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Složení skořepiny: gipromelloza (methylhydroxypropylcelulóza), makrogol 6000, makrogol 400, oxid železa červený barvivo (E172), Oxid titaničitý (E171), mastek.

10 PC. – puchýře (2) – balení karton.

 

Farmakologický účinek

Kalьcievыh kanál blokátor. Ингибирует ток ионов кальция через мембрану клеток сердечной мышцы и гладких мышц сосудов, что приводит к уменьшению накопления кальция внутри клеток. Это вызывает расширение коронарных артерий, периферических кровеносных сосудов, уменьшение ОПСС и, Tudíž, уменьшение постнагрузки на сердце, уменьшение сократимости миокарда и снижение потребности миокарда в кислороде.

Преимущественно в начале терапии возможно уменьшение ЧСС и сердечного выброса в результате активации рефлекса барорецепторов.

При длительной терапии нифедипином ЧСС и сердечный выброс возвращаются к значениям, которые имелись до начала терапии.

У пациентов с артериальной гипертензией наблюдается более выраженное снижение АД.

Преимущественно в начале терапии сердечный ритм и сердечный выброс могут снижаться в результате активации барорецепторов. При длительной терапии нифедипином сердечный ритм и сердечный выброс возвращаются к тем значениям, которые они имели до начала терапии. У пациентов с артериальной гипертензией наблюдается более выраженное снижение АД.

Продолжительность действия препарата – 24 žádná.

 

Farmakokinetika

Absorpce a distribuce

Высвобождение нифедипина из таблеток Кордипин® ХЛ медленное и практически линейное, что обеспечивает действие препарата в течение суток. После высвобождения нифедипин быстро и практически полностью абсорбируется из ЖКТ. Одновременный прием пищи ускоряет абсорбцию.

Cssmin достигается уже после приема первой дозы Кордипина ХЛ (přes 24 žádná), Cssmax нифедипина в крови отмечается через 5.0±2.7 ч.

Связывание нифедипина с белками плазмы – 94-99%.

Metabolismus a vylučování

Нифедипин практически полностью метаболизируется.

T1/2 составляет 14.9±6 ч. Méně 1% dávka s močí v nezměněné podobě, 70-80% dávka – ve formě metabolitů.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

При нарушениях функции почек возможно замедление выведения нифедипина.

 

Svědectví

- Arteriální hypertenze;

- Stabilní angina pectoris (angína);

- Angiospastic (vazospastická) angína.

 

Režim dávkování

Zřídit jednotlivě.

Препарат назначают в средней дозе 40 mg (1 tab.) 1 раз/сут как в начале терапии, так и при продолжительном лечении. При необходимости дозу увеличивают до максимальной – 80 mg (2 tab.)/sut 1 nebo 2 vstupné.

V případě chybějící příjmu další dávky, при следующем приеме не следует удваивать дозу.

Lék by měl být užíván po jídle. Brát prášky zcela, не разламывая и не разжевывая, se sklenicí vody.

 

Vedlejší efekt

Kardiovaskulární systém: příznaky nadměrné vazodilatace (asymptomatické snížení krevního tlaku, spěch krve do obličeje, zarudnutí obličeje, pocit tepla), tachykardie, tlukot srdce, arytmie, periferní edém, rozvoj nebo exacerbace městnavého srdečního selhání (чаще усугубление уже имевшейся), retrosternální bolest; zřídka – nadměrné snížení krevního tlaku, mdloby; v některých případech (zejména na počátku léčby) – angína (To vyžaduje odstranění léčiva); в единичных случаях – инфаркт миокарда.

Z centrálního a periferního nervového systému,: bolest hlavy, závrať, únava, slabost, ospalost; dlouhodobé použití ve vysokých dávkách – parestézie v končetinách, deprese, úzkost, extrapyramidová (parkinsonovu) porušení (ataxie, maska-jako tvář, míchání chůze, ztuhlost rukou a nohou, třes rukou a prstů, obtížné polykání).

Ze zažívacího systému: sucho v ústech, snížená chuť k jídlu, dyspepsie (nevolnost, průjem nebo zácpa); zřídka – giperplaziya vpravo (angiostaxis, bolestivost, otoky); Propafenon – abnormální funkce jater (intrahepatální cholestáza, zvýšení jaterních transamináz).

Ze strany hematopoézy: anémie, asymptomatická agranulocytóza, trombocytopenie, trombotsitopenicheskaya purpura, leukopenie.

Na straně pohybového aparátu: artritida; zřídka – artralgie, otoky kloubů, myalgie, zapadá horních a dolních končetin.

Z močového systému: zvýšení denní diurézy, zhoršení funkce ledvin (u pacientů s nedostatečností ledvin).

Dýchací systém: zřídka – potíže s dýcháním, kašel; zřídka – plicní edém, bronchospasmus.

Ze smyslů: zřídka rozmazané vidění (v t. žádná. Přechodné slepota při maximální koncentraci v plazmatické nifedipin).

Na straně endokrinního systému: zřídka – gynekomastie (u starších pacientů, полностью исчезает после отмены препарата), galaktorea.

Metabolismus: zřídka – giperglikemiâ, přibývání na váze.

Alergické reakce: zřídka – svědění, exfoliativní dermatitida; zřídka – autoimunitní hepatitida.

Dermatologické reakce: zřídka – vyrážka, fotodermatózy.

 

Kontraindikace

- Kardiogenní šok (riziko infarktu myokardu);

- Akutní fáze infarktu myokardu (během prvních 4 týdny);

- Vыrazhennыy aortální stenóza;

- Městnavé srdeční selhání (dekompenzované);

- Těžká hypotenze (systolický TK níže 90 mmHg.);

- Porfyrie;

- I trimestr těhotenství;

- Kojení;

- Až do 18 léta (Účinnost a bezpečnost nebyla stanovena);

- Nedostatek laktázy, galaktosemie, malabsorpce;

- Přecitlivělost na nifedipin nebo jiné složky léku;

- Přecitlivělost na jiné deriváty dihydropyridinu;

FROM opatrnost следует применять препарат при выраженном стенозе устья аорты или митрального клапана, hypertrofická obstrukční kardiomyopatie, выраженной брадикардии и тахикардии, SSS, maligní hypertenze, при инфаркте миокарда с левожелудочковой недостаточностью, chronické srdeční selhání, nestabilní angina, obstrukce zažívacího traktu, v II a III trimestru těhotenství, s mírnou až střední hypotenze, závažné porušování mozkové cirkulace, jaterní dysfunkce a / nebo ledvin, gemodialize (riziko hypotenze); одновременно с бета-адреноблокаторами, srdeční glykosidy, rifampicin; u starších pacientů.

 

Těhotenství a kojení

Назначение препарата Кордипин® ХЛ в I триместре беременности противопоказано. Во II и III триместрах применение возможно только в том случае, если предполагаемая польза терапии для матери, превышает потенциальный риск для плода.

Nifedipin je vylučován do mateřského mléka, поэтому при необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание.

 

Upozornění

Прекращать лечение препаратом Кордипин® ХЛ рекомендуется постепенно.

Je třeba si uvědomit, что в начале лечения возможно развитие стенокардии, zejména po nedávném náhlém přerušení beta-blokátorů (minulost by měly být postupně staženy). Назначение бета-адреноблокаторов пациентами, получающим Кордипин® ХЛ, необходимо проводить под тщательным врачебным контролем, поскольку при этом возможно чрезмерное снижение АД, a v některých případech – zhoršené příznaky srdečního selhání.

Диагностическими критериями для назначения препарата при ангиоспастической стенокардии являются: Klasický klinický obraz, doprovázený ST elevací, výskyt ergonovin indukované angíny nebo koronárních cév spasmy, identifikace koronární křeč během angiografie nebo detekci složky bez potvrzení angiospastic (např, na různých prahové napětí nebo nestabilní anginu pectoris, když EKG data ukazují přechodnou vasokonstrikci).

U pacientů s těžkou obstrukční kardiomyopatií, je zde riziko, zvýšit frekvenci, závažnost symptomů a trvání anginy útoků po nástupu nifedipin; в данном случае необходима отмена препарата Кордипин® ХЛ.

Pacienti, hemodialýzy, с высоким АД и необратимой почечной недостаточностью с уменьшенным ОЦК препарат следует применять с осторожностью, tk. může nastat prudký pokles krevního tlaku.

Следует тщательно контролировать состояние пациентов с нарушением функции печени и при необходимости уменьшить дозу препарата и/или применять другие лекарственные формы нифедипина.

Pokud se během léčby pacient potřeboval chirurgický zákrok v celkové anestezii, musíte informovat anesteziologa o povaze terapie.

Během léčby, pozitivní výsledky jsou možné v průběhu přímou reakcí Coombs a laboratorních testů pro antinukleárních protilátek.

С осторожностью следует назначать Кордипин® ХЛ одновременно с дизопирамидом и флекаинидом.

Účinky na schopnost řídit vozidla a řídících mechanismů

Někteří pacienti, zejména na počátku léčby, препарат может вызвать головокружение. Поэтому до тех пор, пока не будет установлена индивидуальная реакция больного на лечение, следует воздержаться от управления автомобилем и занятий другими потенциально опасными видами деятельности.

 

Nadměrná dávka

Příznaky: препарат вызывает периферическую вазодилатацию с выраженной и, možná, пролонгированной артериальной гипотензией: bolest hlavy, zarudnutí obličeje, dlouhý označené snížení krevního tlaku, inhibiční aktivita sinusovém uzlu, bradykardie a / nebo tachykardie, ʙradiaritmija. При тяжелом отравлении – ztráta vědomí, kóma.

Léčba: стандартные меры, направленные на выведение препарата из организма (jmenování aktivního uhlí, výplach žaludku), стабилизацию показателей гемодинамики; pečlivé sledování srdce, plíce a vylučovací systém.

Antidote jsou doplňky vápníku. Показано в/в введение 10% раствора кальция хлорида или кальция глюконата, с последующим переключением на длительную инфузию.

Vzhledem k vysokému stupni vazby na plazmatické proteiny, Hemodialýza není účinná.

Рекомендуется контролировать содержание глюкозы в крови (může snížit uvolňování inzulinu) elektrolyty a (Draslík, Vápník).

Клиренс нифедипина увеличивается у пациентов с недостаточностью функции печени.

 

Lékové interakce

Гипотензивный эффект усиливается при одновременном применении Кордипина® ХЛ с другими гипотензивными средствами, beta-blokátory, nitratami, cimetidin (v menší míře - Ranitidin), Anestetikum, Diuretika, tricyklická antidepresiva.

Гипотензивный эффект уменьшается при одновременном применении Кордипина® ХЛ с симпатомиметиками, NSAID, Estrogen, vápník suplementace.

При одновременном применении с нитратами усиливается тахикардия.

При одновременном применении Кордипина® ХЛ (как и других бокаторов кальциевых каналов) с такими антиаритмическими средствами как амиодарон, chinidin, disopyramid, flekainid, прокаинамид происходит усиление отрицательного инотропного эффекта. Drogy, způsobující prodloužení intervalu QT, могут повышать риск значительного удлинения интервала QT. Нифедипин вызывает понижение концентрации хинидина в плазме крови, Po zrušení nifedipinu může být prudký nárůst koncentrace chinidinu.

Нифедипин повышает плазменные концентрации дигоксина и теофиллина (при комбинации требуется контроль клинического эффекта и концентраций дигоксина и теофиллина в плазме крови).

Induktory mikrosomálních jaterních enzymů (vč. rifampicin) снижают концентрацию нифедипина в плазме крови.

Нифедипин способен вытеснять из связи с белками плазмы препараты, vyznačující se vysokým stupněm vazby (vč. непрямые антикоагулянты производные кумарина и индандиона, antikonvulziva, NSAID, chinony, salicilaty, sulfinpirazon), вследствие этого возможно увеличение их концентраций в плазме крови.

Нифедипин замедляет выведение винкристина из организма и может вызывать усиление побочного действия винкристина (при данной комбинации в случае необходимости дозу винкристина следует уменьшить).

Препараты лития могут усилить побочные эффекты нифедипина (nevolnost, zvracení, průjem, ataksiyu, tremor, hluk v uších).

В клинических исследованиях при одновременном назначении цефалоспоринов (např, cefixim) и нифедипина повышалась биодоступность цефалоспорина на 70%.

Нифедипин ингибирует метаболизм празозина и других альфа-адреноблокаторов, вследствие этого возможно усиление гипотензивного эффекта.

Грейпфрутовый сок угнетает метаболизм нифедипина, поэтому во время лечения Кордипином® ХЛ его употребление противопоказано.

 

Podmínky zásobování lékáren

Léčivo je šířen pod lékařský předpis.

 

Podmínky a termíny

Lék by měl být uchováván mimo dosah dětí na nebo nad 25 ° C. Doba použitelnosti – 3 rok.

Tlačítko Zpět nahoru