Fragminu

Aktivní materiál: Dalteparin sodný
Když ATH: B01AB04
CCF: Antikoagulační přímé akce – Heparin nizkomolyekulyarnyi
ICD-10 kódy (svědectví): I20.0, I21, i26, I74, I82
Když CSF: 01.12.11.06.02
Výrobce: PFIZER MFG. BELGIE N.V. (Belgie)

Dávkování Form, Složení a balení

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

0.2 ml
dalteparin sodný2500 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: chlorid sodný, Hydroxid sodný nebo Kyselina chlorovodíková q.s., voda d / a.

0.2 ml – skleněné injekční stříkačky s jednorázovou dávkou (5) – puchýře (2) – balení karton.

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

0.2 ml
dalteparin sodný5000 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: Hydroxid sodný nebo Kyselina chlorovodíková q.s., voda d / a.

0.2 ml – skleněné injekční stříkačky s jednorázovou dávkou (5) – puchýře (2) – balení karton.

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

0.3 ml
dalteparin sodný7500 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: voda d / a.

0.3 ml – skleněné injekční stříkačky s jednorázovou dávkou (5) – puchýře (2) – balení karton.

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

0.4 ml
dalteparin sodný10 000 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: voda d / a.

0.4 ml – skleněné injekční stříkačky s jednorázovou dávkou (5) – puchýře (1) – balení karton.

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

1 ml
dalteparin sodný10 000 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: chlorid sodný, Hydroxid sodný nebo Kyselina chlorovodíková q.s., voda d / a.

1 ml – ampule (10) – balení karton.

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

0.5 ml
dalteparin sodný12 500 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: voda d / a.

0.5 ml – skleněné injekční stříkačky s jednorázovou dávkou (5) – puchýře (1) – balení karton.

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

0.6 ml
dalteparin sodný15 000 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: voda d / a.

0.6 ml – skleněné injekční stříkačky s jednorázovou dávkou (5) – puchýře (1) – balení karton.

Řešení pro I / O a p / k úvodu jasný, bezbarvý nebo nažloutlý nádech.

0.72 ml
dalteparin sodný18 000 ME (anti-IIa)

Pomocné látky: voda d / a.

0.72 ml – skleněné injekční stříkačky s jednorázovou dávkou (5) – puchýře (1) – balení karton.

 

Farmakologický účinek

Antikoagulační přímé akce. Jedná se o nízkomolekulární heparin, zdůrazněno v kontrolovaném depolymerací (s kyselinou dusitou) Sodná sůl heparinu ze sliznice tenkého střeva vepře a podrobí dalšímu čištění za použití iontoměničové chromatografie. Skládá se z sulfatovaná polysacharidových řetězců, mající průměrnou molekulovou hmotnost 5000 Dalton; kde 90% mají molekulovou hmotnost v rozmezí od 2000 na 9000 Dalton; stupeň sulfatace – z 2 na 2.5 disacharidů.

Váže antitrombinu plazmu, čímž se inhibuje aktivitu faktoru Xa a trombinu. Antikoagulační účinek dalteparin sodný především z důvodu inhibice faktoru Xa; na koagulační čas významně ovlivňuje. Ve srovnání s heparin působí vliv slabě exprimován na ulpívání destiček a, tak, To má menší vliv na primární hemostáze.

 

Farmakokinetika

Farmakokinetické parametry dalteparin sodný se nemění v závislosti na velikosti dávky léku.

Vstřebávání

Poté, co je / c injekce biologická dostupnost dalteparin sodného přibližně 90%.

Dedukce

T1/2 Poté, co na / v úvodu 2 žádná, po s / na zavedení – 3-5 žádná. Dalteparin sodný vylučuje převážně ledvinami, ale biologicky aktivní fragmenty, jsou vylučovány močí, uboze dohodnuté. Moč se určuje méně 5% Anti-Xa aktivita. Clearance anti-Xa dalteparin plazmě po jednorázovém I / správy jako bolus 30 a 120 ME (анти-Away)/kg je v průměru 24,6 ± 5,4 a 15,6 ± 2,4 ml / h / kg, v daném pořadí,, na1/2 – 1.47± 0,3 a 2,5 ± 0,3 hod.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Pacienti s uremia T1/2 zvyšuje.

U pacientů s chronickým selháním ledvin, hemodialýzu, po jediné na / v dávce dalteparin sodný 5000 ME T1/2, opredelâûŝijsâ anti-IIa aktivita, To bylo 5,7 ± 2 hod a byl významně vyšší, než u zdravých dobrovolníků. Příslušně, takoví pacienti mohou očekávat výraznější akumulaci léku.

 

Svědectví

- Akutní hluboká žilní trombóza;

- Plicní embolie;

- Prevence srážení krve v mimotělním oběhu během hemodialýzy nebo hemofiltrace u pacientů s akutní nebo chronické selhání ledvin;

- Prevence trombózy v chirurgických zákroků;

- Prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s terapeutickými onemocnění, při akutní fázi a omezenou schopností pohybu a orientace (vč. za podmínek,, vyžadující klid na lůžku);

- Nestabilní angina pectoris a infarktu myokardu (bez patologických Q vlny na EKG);

- Dlouhodobá léčba (na 6 měsíce) aby se zabránilo opakování žilní trombózy a plicní embolie u pacientů s rakovinou.

 

Režim dávkování

Fragminu® nemůžete vstoupit do / m!

Léčba akutní hluboké žilní trombózy a plicní embolie

Fragminu® představil n / 1-2 x / den. Zároveň si můžete ihned začít léčbu s nepřímými antikoagulancii (antagonisté vitaminu K). Taková kombinace Léčba by měla pokračovat až do, zatímco index protrombin dosahuje terapeutických hladin (obvykle ne dříve než 5 dnů). Léčba pacientů ambulantně se může provádět v dávkách, doporučeno pro léčbu v nemocnici.

Pokud je podáván 1 Čas / den dávku, komponent 200 IU / kg tělesné hmotnosti, představil n /. Jednotlivá dávka by neměla překročit 18 000 ME. Monitorování antikoagulační aktivity léčiva, lze upustit.

Pokud je podáván 2 krát / den podávána 100 IU / kg s / c. Monitorování antikoagulační aktivity léčiva, lze upustit, ale je třeba vzít v úvahu, to může být požadováno při léčbě některých populace pacientů. Doporučená maximální koncentrace léčiva v plazmě by měla být 0.5-1 ME anti-IIa / ml.

Prevence srážení krve v mimotělním oběhu během hemodialýzy nebo hemofiltrace

Fragminu® zavedení / v.

U pacientů s chronickým selháním ledvin nebo u pacientů bez rizika krvácení, obvykle, To vyžaduje režim malé korekční, tak ve většině případů není třeba pro časté monitorování anti-Xa. V doporučených dávkách podávaných během dialýzy obvykle dosáhne úrovně aktivity anti-Xa 0.5-1 IU / ml. Na Doba trvání hemodialýzy nebo hemofiltrace ne více 4 žádná zavedením drog / jet na 30-40 IU / kg tělesné hmotnosti následuje / kapačkou rychlostí 10-15 IU / kg / h nebo jednorázová dávka bolusu 5000 ME. Na Doba trvání hemodialýzy nebo hemofiltrace více 4 žádná prováděny na / v medikaci bolusu na základě 30-40 IU / kg, po němž následuje / kapačkou rychlostí 10-15 IU / kg / h.

Při použití fragminu® v Pacienti akutní renální insuficience, nebo u pacientů s vysokým rizikem krvácení zavedením droga / jet je založena 5-10 IU / kg, následoval v / kapání sazbou 4-5 IU / kg / h. Při provádění tísňového dialýzu (pro akutní selhání ledvin) vyžaduje užší sledování anti-Xa aktivity, protože rozsah terapeutických dávek pro tyto pacienty je mnohem užší, než u pacientů, na chronické hemodialýze. Maximální doporučená hladina anti-Xa aktivity v plazmě by měla být v rámci 0.2-0.4 IU / ml.

Prevence trombózy u chirurgických zákroků

Fragminu® představil n /. Monitorování antikoagulační aktivitu, obvykle, není požadováno. Použití lék v doporučených dávkách Cmax plazmové od 0.1 na 0.4 ME anti-IIa / ml.

Na Provoz v obecném chirurgické praxi u pacientů s rizikem tromboembolických komplikací je lék podáván s / c v dávce 2500 Mě 2 hodin před operací, pak po operaci 2500 IU / den (každé ráno) během doby, zatímco je pacient na lůžku (obvykle 5-7 dnů).

Pacienti s dalšími rizikovými faktory pro tromboembolické příhody (vč. u pacientů s maligními nádory) Fragminu® To by mělo být aplikován během celého období, zatímco je pacient na lůžku (obvykle 5-7 dní nebo více). Proto na počátku léčby den před operací fragminu® injekčně s / c v dávce 5000 IU večer před chirurgickým zákrokem, pak po operaci 5000 IU každou noc. Na začátku léčby v den operace podáván s / C 2500 Mě 2 hodin před zákrokem a 2500 ME cherez 8-12 žádná, ale ne dříve než 4 hodin po skončení operace; pak další den každé ráno 5000 ME.

Na vedení ortopedické operace (např, během kyčelního kloubu) Fragminu® To je podáván po dobu až 5 týdnů po operaci, Výběrem jedné z alternativních dávkovacích režimech. Na začátku léčby se léčivo podává v dávce 5000 IU p / noc, před operací, pak 5000 IU každý večer po operaci. Na začátku léčby jednodenní chirurgie fragminu® injekčně s / c v dávce 2500 Mě 2 hodin před zákrokem a 2500 ME cherez 8-12 žádná, ale ne dříve než 4 h po operaci; pak další den každé ráno – podle 5000 ME.

Na začátku léčby, po chirurgickém zákroku je lék podáván s / c v dávce 2500 ME cherez 4-8 hodiny po operaci, ale ne dříve než 4 h po operaci; pak další den n / k k 5000 IU / den.

Profylaxe tromboembolických komplikací u pacientů s terapeutickými onemocnění, při akutní fázi a omezenou schopností pohybu a orientace (vč. za podmínek,, vyžadující klid na lůžku)

Fragminu® by mělo vstoupit v n / a pro 5000 ME 1 krát / den, obvykle v rámci 12-14 dnů nebo déle (u pacientů s pokračující omezenou pohyblivostí). Monitorování antikoagulační aktivitu, obvykle, není požadováno.

Nestabilní angina pectoris nebo infarkt myokardu bez patologických Q vlny na EKG

Monitorování antikoagulační aktivitu, obvykle, není požadováno, ale je třeba mít na paměti,, že může být nutné při léčení zvláštních skupin pacientů. Doporučená Cmax lék v plazmě by měly být 0.5-1 ME anti-IIa / ml (Současně je účelné provádět terapii kyseliny acetylsalicylové v dávce 75 na 325 mg / den). Fragminu® podávané s / c na 120 IU / kg tělesné hmotnosti každý 12 žádná. Maximální dávka nepřekročí 10 000 ME / poledne. Léčba by měla pokračovat až do, zatímco klinický stav pacienta bude stabilní (typicky alespoň 6 dnů) nebo delší (podle uvážení lékaře). Pak se přesuňte na doporučit dlouhodobou terapii fragminu® v konstantní dávce až do revaskularizace (perkutánní koronární intervence nebo bypass koronární roubování). Celková doba léčby by neměla přesáhnout 45 dnů.

Dávka Fragmina® vybírány na základě pohlaví a tělesné hmotnosti pacienta. Ženy vážení < 80 kg a muži vážení < 70 kg lék by měl být podáván s / c na 5000 IU každý 12 žádná. Ženy vážení ≥ 80 kg a muži vážení ≥ 70 kg by měl být podáván 7500 IU s / c každý 12 žádná.

Dlouhodobá léčba, aby se zabránilo opakování žilní tromboembolie u pacientů s rakovinou

1 měsíc – označit p / dávku 200 IU / kg tělesné hmotnosti 1 Čas / den. Maximální denní dávka – 18 000 MĚ.

2-6 měsíce – jmenovat n / dávka látky okolo 150 IU / kg tělesné hmotnosti 1 Čas / den, za použití injekční stříkačky s fixní dávce v tabulce 1.

Stůl 1. Stanovení dávky fragminu® v závislosti na tělesné hmotnosti léčebného období 2-6 měsíce.

Tělesná Hmotnost (kg)Dávka Fragmina® (MĚ)
≤ 567 500
57-6810 000
69-8212 500
83-9815 000
≥ 9918 000

Na trombocytopenie, vyvinutý proti chemoterapie s krevních destiček < 50 000/l využití fragminu® To by mělo být pozastaveno, dokud nárůst počtu krevních destiček v průběhu 50 000/l. Pro počtu krevních destiček od 50 000/l 100 000/l dávka by měla být snížena 17-33% vzhledem k počáteční dávkou, v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta v souladu s tabulkou 2. Při obnově počtu destiček na úroveň ≥ 100 000/l léku by měla být dána celou dávku.

Stůl 2. Snížení dávky fragminu® pro trombocytopenie 50 000/L-100000 / mikrolitr

Tělesná Hmotnost (kg)Plánovaná dávka fragminu® (MĚ)Snizhennaya dávka Fragmina® (MĚ)Snížení dávky (%)
≤ 567 5005 00033
57-6810 0007 50025
69-8212 50010 00020
83-9815 00012 50017
≥ 9918 00015 00017

U těžké renální insuficience s hladin kreatininu než v 3 doba, prevyšaûŝim VGN, dávka fragminu® To by mělo být nastaveno tak,, udržovat terapeutické hladiny anti-Xa 1 IU / ml (rozsah 0.5-1.5 IU / ml), určení, pro 4-6 hodin po injekci. Pokud hladina anti-Xa pod nebo nad terapeutické rozmezí, dávka fragminu® by se měla zvýšit nebo snížit, a měření anti-Xa opakování po podání 3-4 Nové dávky. By měla být úprava dávky k dosažení terapeutického hladiny anti-Xa.

 

Vedlejší efekt

Vedlejší účinky pozorované v průměru, 1% Pacienti.

Z hematopoetického systému a krevního srážení: krvácející, hematom v místě vpichu, obratimaya neimmunnaya trombocytopenie, krvácející; v některých případech – immunnaya trombocytopenie (s nebo bez trombotických komplikací); Vývoj spinální nebo epidurální hematomu, peritoneální a nitrolební krvácení, některé z nich fatální.

Ze zažívacího systému: přechodné zvýšení jaterních transamináz (IS, GOLD).

Lokální reakce: bolestivost v místě vpichu; v některých případech – nekróza kůže.

Ostatní: alergické reakce, v některých případech – anafylaktické reakce.

 

Kontraindikace

- Immunnaya trombocytopenie (způsobené heparinem) historie nebo podezření na ni;

- Krvácení (klinicky významné, např, z krve na pozadí žaludečních vředů a / nebo dvanáctníkových vředů, intrakraniální krvácení);

- Vyjádřil poruchy srážení krve systému;

- Bakteriální endokarditida;

- Nedávná poranění nebo chirurgický zákrok na CNS, Těla, sluch;

- Přecitlivělost na lék;

- Hypersenzitivita na jiné nízkomolekulárních heparinů a / nebo heparin.

Vzhledem ke zvýšenému riziku krvácení fragminu® vysoká dávka (použitelný, např, pro léčbu akutní hluboké žilní trombózy, plicní embolie, nestabilní angina pectoris a infarkt myokardu bez patologických Q vlny na EKG) by neměl být předepisován pacientům, který se plánuje uspořádat spinální nebo epidurální anestezii, nebo jiné postupy, doprovázeno lumbální punkce.

FROM opatrnost, zejména u pacientů v časném pooperačním období, Fragminu by měli být jmenováni® vysoká dávka (např, pro léčbu akutní hluboké žilní trombózy, plicní embolie, nestabilní angina pectoris a infarkt myokardu bez Q-vlny na elektrokardiogramu); je třeba opatrnosti fragminu® u pacientů se zvýšeným rizikem krvácení, vč. Pacienti s trombocytopenií, porucha funkce krevních destiček, závažná jaterní nebo renální insuficience, nekontrolovaná hypertenze, hypertenzní nebo diabetické retinopatie.

 

Těhotenství a kojení

Při aplikaci v těhotenství neprokázaly žádné nežádoucí účinky na těhotenství, stejně jako zdraví plodu a novorozence. Při použití fragminu® během těhotenství je riziko nežádoucích účinků na plod považován za nízké. Nicméně, protože možnost nepříznivých účinků nelze vyloučit, Fragminu® To může být podáván pouze za přísných indikacích, kdy zamýšlený přínos pro matku převáží potenciální riziko.

Pokud je to nutné, použijte fragminu® během těhotenství, by měli být sledováni antikoagulační účinnost léčiva.

IN experimentální studie neodhalily žádné teratogenní ani fetotoxický účinek léku.

Není nainstalován, zda dalteparin sodný je propuštěn v mateřském mléce.

 

Upozornění

Lék by neměl být podáván I / m!

Během anestezie u pacienta provedena (epidurální / spinální anestezie) nebo provedení lumbální punkci u pacientů, podstupujících antikoagulační léčbu, nebo kteří plánovali provést antikoagulační terapie s nízkomolekulární heparin pro prevenci tromboembolických komplikací, existuje zvýšené riziko spinálního nebo epidurálního hematomu, což může vést k dlouhodobému nebo trvalému ochrnutí. Riziko těchto komplikací se zvyšuje při použití trvalých epidurálních katetrů pro podávání analgetik nebo při používání drog, ovlivňující hemostáze (NSAID, inhibitory funkce krevních destiček, jiná antikoagulancia). Riziko se zvyšuje také se zraněním a opakované epidurální či lumbální punkce. V takových případech, pacienti by měli být pod neustálým dohledem pro včasnou detekci abnormálních neurologickými příznaky. Když neurologické poruchy ukazuje naléhavá dekompresi míchy.

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o použití fragminu® plicní embolie, zatímco u pacientů s poruchami krevního oběhu, hypotenze nebo šok.

S rychlým rozvojem terapie fragminu® trombocytopenie, nebo trombocytopenie s počtem destiček méně 100 000/L je doporučeno provést test anti-protilátky destiček in vitro za přítomnosti heparinu nebo LMWH. V případě, že výsledky této zkoušky in vitro jsou pozitivní nebo nejednoznačné nebo žádné testování byla provedena, fragminu® by měl být zrušen.

Monitorování Antikoagulační aktivita fragminu®, obvykle, není nutné. Musí však být provedeny za použití fragminu® děti, pacienti s nižší než normální tělesné hmotnosti nebo obezity, těhotné ženy, jakož i zvýšené riziko krvácení nebo re-trombózy.

Vzorky krve pro analýzu aktivity fragminu® by měly být provedeny v období, Pokud je maximální koncentrace léčiva v krevní plazmě (3-4 h po s / c injekčně).

Pro stanovení aktivity anti-Xa způsobu laboratorních testů výběru, který používá chromogenního substrátu. Nepoužívejte testy ke stanovení APTT a trombinu čas, proto, že tyto testy jsou relativně necitlivé k aktivitě dalteparin sodný. Zvýšení dávky fragminu® pro zvýšení aPTT může způsobit krvácení.

Jednotky akce fragminu®, nefrakcionovaný heparin nebo jiné nízkomolekulární hepariny nejsou stejné, takže výměna jedné drogy je požadováno produkovat další režim korekce.

Při použití vícedávkových lahviček nepoužitý roztok by měl být zničen prostřednictvím 14 dní po piercing zástrčky první jehly.

Použití v pediatrii

K dispozici jsou pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti fragminu® u dětských pacientů. Při použití fragminu® děti musí sledovat úroveň anti-Xa aktivity.

 

Nadměrná dávka

Příznaky: když se může nadměrné dávky vyvinout krvácivých komplikací. V případě předávkování, ve většině případů je možné, krvácení z kůže a sliznic, Gastrointestinální a urogenitální trakt. Snížení krevního tlaku, pokles hematokritu a další příznaky mohou indikovat skryté krvácení.

Léčba: v případě použití fragminu krvácení® To by mělo být pozastaveno pro posouzení závažnosti krvácení a rizika trombózy.

Antikoagulační účinek fragminu® můžete vyloučit zavedení protaminsulfátu, Jsme prostředky neodkladnou léčbu. 1 mg protamin sulfát částečně neutralizuje 100 MĚ(anti-IIa) dalteparin sodný (a, Ačkoli tam byla úplná neutralizace indukovaného zvýšení doby srážení krve, z 25% na 50% Anti-Xa aktivita dalteparin sodný stále přetrvává.

 

Lékové interakce

V aplikaci s léčivy, vliyayushtimi z gemostaz, trombolytická činidla jako je například (altepláza, streptokináza, urokynaza), nepřímé antikoagulancia, antagonisté vitaminu K, NSAID (vč. kyselina acetylsalicylová, Indomethacin), stejně jako inhibitory funkce krevních destiček, antikoagulační účinek fragminu® může být zvýšena (zvýšené riziko krvácení).

Farmaceutické interakce

Fragminu® je kompatibilní s izotonickým roztokem chloridu sodného (9 mg / ml), izotonické dextróza (Glukóza) (50 mg / ml).

 

Podmínky zásobování lékáren

Léčivo je šířen pod lékařský předpis.

 

Podmínky a termíny

Lék v lahvičkách se skladují při teplotě nepřevyšující 30 ° C, stříkačky – při teplotě ne vyšší než 25 ° C,. Doba použitelnosti – 3 rok.

Lék by měl být uchováván mimo dosah dětí.

Tlačítko Zpět nahoru