Abakavir + zidovudin + lamivudin: návod k použití léku, struktura, Kontraindikace

Držitel osvědčení o registraci: ATOL, LTD (Rusko)

Vyrobeno: OZÓN, LTD (Rusko)

ATX kód: J05AR04 (Zidovudin, lamivudin a abacavir)

Účinné látky Abacavir + Zidovudine + Lamivudin

  • zidovudin (zidovudin)WHO se zaregistrovala
  • abacavir (abakavir) WHO se zaregistrovala
  • lamivudin (lamivudin) WHO se zaregistrovala

Léková forma Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

[Léčivo je šířen pod lékařský předpis] Abakavir + zidovudin + lamivudin

Tab., Pokrýt. fólie Kryt, 300 mg + 150 mg + 300 mg: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 nebo 100 PC.

reg. №: LP-005757 z 28.08.19 – Aktuální

Forma produktu, balení a složení léku Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Pills, potažená bílým nebo téměř bílým filmem, Oválný, čočkovitý, s valium; na příčném řezu tablet jsou viditelné 2 vrstva: jádro je bílé nebo bílé se žlutavým nebo nahnědlým nádechem a skořápkou.

1 poutko.
abakavir sulfát351.3 mg,
což odpovídá obsahu abakaviru300 mg
zidovudin300 mg
lamivudin150 mg

Pomocné látky: mikrokrystalická celulóza (MKC-101) – 303.4 mg, krospovydon – 48.8 mg, povidon K-25 – 36 mg, magnesium-stearát – 24.4 mg, koloidní oxid křemičitý – 6.1 mg.

Složení skořepiny: Opadry II 85F48105 bílá – 30 mg, vč. polyvinylalkohol – 14.07 mg, makrogol – 7.08 mg, mastek – 5.22 mg, Oxid titaničitý – 3.63 mg.

3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (1) – balení karton.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (2) – balení karton.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (3) – balení karton.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (4) – balení karton.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (5) – balení karton.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (6) – balení karton.
3 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (10) – balení karton.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (1) – balení karton.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (2) – balení karton.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (3) – balení karton.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (4) – balení karton.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (5) – balení karton.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (6) – balení karton.
6 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (10) – balení karton.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (1) – balení karton.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (2) – balení karton.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (3) – balení karton.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (4) – balení karton.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (5) – balení karton.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (6) – balení karton.
10 PC. – obaly Valium polohopisné (PVC/hliníková fólie) (10) – balení karton.
10 PC. – banky (1) – balení karton.
20 PC. – banky (1) – balení karton.
30 PC. – banky (1) – balení karton.
40 PC. – banky (1) – balení karton.
50 PC. – banky (1) – balení karton.
60 PC. – banky (1) – balení karton.
100 PC. – banky (1) – balení karton.

Klinická a farmakologická skupina: Viricide, aktivní proti HIV
Farmakoterapeutická skupina: Protivirový [HIV] prostředky

Farmakologické působení Abakavir + Zidovudin + Lamivudin

Kombinovaná antivirová činidla. Abakavir, lamivudin a zidovudin – HIV nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, selektivně inhibují replikaci HIV-1 a HIV-2. Abakavir, lamivudin a zidovudin podstupují postupná stádia metabolismu zahrnující intracelulární kinázy a jsou přeměněny na odpovídající 5'-trifosfáty (TF). Abakavir-TF, lamivudin-TF a zidovudin-TF jsou substráty a kompetitivní inhibitory HIV reverzní transkriptázy.

Hlavní antivirový účinek účinných látek spočívá v jejich schopnosti začlenit se jako monofosfát do syntetizované DNA HIV., což vede k přerušení replikace. Příbuzenství lamivudinu, abakaviru a zidovudinu na DNA- polymerázy hostitelské buňky jsou mnohem nižší.

V in vitro získaných kmenech HIV, rezistentní na abakavir, mutace byly nalezeny v několika kodonech genu reverzní transkriptázy (Z) – M184V, K65R, L74V a Y115F. HIV rezistence na abakavir se vyvíjí pomalu in vitro a in vivo. Pro klinicky významné zvýšení inhibiční koncentrace ve vztahu k 50% kmeny IC50 (v 8 časy ohledně viru “divoký” typ) jsou vyžadovány mnohočetné mutace virového genomu. izoluje, rezistentní na abakavir, může být méně citlivý na účinek lamivudinu, zalcitabin a/nebo didanosin, ale zcela zachovat citlivost na zidovudin a stavudin. Selhání kombinace abakaviru, lamivudin a zidovudin na samém začátku léčby je obvykle způsobena pouze jednou mutací – M184V, proto použití této kombinace zachovává možnost širokého výběru režimů terapie druhé linie..

Farmakokinetika Abakavir + zidovudin + lamivudin

Perorální lamivudin, abakavir a zidovudin se rychle a dobře vstřebávají z gastrointestinálního traktu. Absolutní biologická dostupnost lamivudinu, abakaviru a zidovudinu po perorálním podání u dospělých 80-85%, 83% a 60-70%.

Vd lamivudin, abakavir a zidovudin s intravenózním podáním je průměr 1.3, 0.8 a 1.6 l/kg resp. Vazba lamivudinu na hlavní plazmatický protein, bílkovina, bezvýznamně (in vitro méně 36% sérový albumin), farmakokinetika lamivudinu je lineární. Zidovudin se váže na plazmatické proteiny at 34-38%. Podle studií in vitro, Abakavir se v terapeutických dávkách přibližně váže na sérové ​​proteiny 49%.

Lamivudin, abakavir a zidovudin procházejí BBB a nacházejí se v mozkomíšním moku (QMS). Poměr sérových koncentrací lamivudinu a zidovudinu k odpovídajícím koncentracím léčiva v CSF přes 2-4 h po perorálním podání průměrně asi 0.12 pro lamivudin a 0.5 pro zidovudin. Podle studií na pacientech infikovaných HIV, abakavir dobře proniká do CSF, zatímco AUC abakaviru v CSF je 30-44% z AUC abakaviru v plazmě. V klinické studii 1 fáze pro studium farmakokinetiky abakaviru, že skrze 1.5 hodin po podání dávky abakaviru 300 g 2 krát/den je jeho koncentrace v CSF 0.14 ug / ml. Při použití abakaviru v dávce 600 mg 2 krát/den, jeho koncentrace v CSF se zvyšuje s 0.13 ug / ml v 0.5-1 h po injekci, na 0.74 ug / ml v 3-4 žádná. Tak, i když koncentrace abakaviru v CSF přes 4 h po jeho podání v dávce 600 mg 2 časů/den a nedosahuje maxima, překračuje IC50 (0.8 μg / ml nebo 0.6 mmol / l) o 9 doba.

Abakavir je metabolizován převážně v játrech, pouze 2 % z přijaté dávky se vylučuje v nezměněné podobě ledvinami. U lidí je abakavir metabolizován, především, působením alkoholdehydrogenázy za vzniku 5′- karboxylové kyseliny a konjugací s kyselinou glukuronovou za vzniku 5'- glukuronid, které jsou asi 66% z celkového počtu, lék se vylučuje ledvinami.

Lamivudin je vylučován v nezměněné podobě ledvinami..

Zidovudin, především, metabolizován v játrech. Hlavním metabolitem zidovudinu v plazmě a moči je zidovudin 5'-glukuronid., který se vylučuje ledvinami a je přibližně 50-80% dávky. Další metabolity zidovudinu při parenterálním podání jsou 3′-amino-3′-deoxygimidin (AMT).

T1/2 lamivudin je 5-7 žádná. Průměrná systémová clearance lamivudinu je přibližně 0.32 l/h kg, většinu tvoří renální clearance (více 70%), prostřednictvím transportního systému organických kationtů. Studie u pacientů s renální insuficiencí prokázaly, že porucha funkce ledvin ovlivňuje vylučování lamivudinu.

Plazmatické hladiny zidovudinu jsou zvýšené u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin.

Průměrný T1/2 abakaviru je přibližně 1.5 žádná. Po opakovaných dávkách abakaviru v dávce 300 mg orálně 2 časů/den není pozorována významná kumulace. Eliminace abakaviru probíhá prostřednictvím jaterního metabolismu, po kterém následuje vylučování metabolitů převážně ledvinami.. O 83% podaná dávka abakaviru je vylučována ledvinami ve formě metabolitů a nezměněna, zbývající množství se vyloučí střevy.

Ve studiích zahrnujících pacienty s renální insuficiencí, že zhoršená funkce ledvin ovlivňuje vylučování lamivudinu v důsledku snížení renální clearance. Bylo to také ukázáno, že pacienti s těžkou poruchou funkce ledvin mají zvýšené plazmatické koncentrace zidovudinu. Abakavir je primárně metabolizován v játrech., méně 2% je vylučován ledvinami v nezměněné podobě. Farmakokinetika abakaviru u pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin je podobná jako u pacientů s normální funkcí ledvin..

Abakavir je metabolizován, hlavně, játra. Farmakokinetika abakaviru byla studována u pacientů s mírnou poruchou funkce jater. (5-6 poukazuje na Child-Pugh). Výsledky studie naznačují v průměru zvýšení AUC abakaviru 1.89 krát a zvýšení T1/2 abakaviru v 1.58 doba. Porucha funkce jater neovlivňuje AUC metabolitů abakaviru, snižuje se však rychlost jejich tvorby a vylučování.

Indikace účinných látek léku Abacavir + Zidovudine + Lamivudin

Léčba infekce HIV u dospělých a starších dětí 12 let v antiretrovirové terapii.

Dávkovací režim Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Způsob aplikace a režim dávkování konkrétního léku závisí na jeho formě uvolňování a dalších faktorech.. Optimální dávkovací režim stanoví lékař. Je třeba přísně dodržovat soulad lékové formy konkrétního léku s indikacemi pro použití a dávkovacím režimem..

Ústně. Užívá se jedna dávka kombinovaného léku 2 x / den.

Pokud je tělesná hmotnost dospívajícího nebo dospělého nižší 40 kg tato kombinace není použitelná, protože dávka každé účinné látky je fixní a není možné snížit dávku pro každou účinnou látku zvlášť.

V případě poruchy funkce jater a/nebo ledvin je nutná úprava dávkovacího režimu..

Nežádoucí účinky Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Příznaky hypersenzitivní reakce (RGCH)

Z hematopoetického systému: lymfopenie.

Z nervové soustavy: bolest hlavy, paresthesia.

Dýchací systém: dušnost, kašel, bolení v krku, syndrom respirační tísně, respirační nedostatečnost.

Ze zažívacího systému: nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha, ulcerace v ústech, zvýšení jaterních testů, selhání jater.

Z močového systému: zvýšení kreatininu v séru, selhání ledvin.

Kůže a podkožní tuk: vyrážka (makulopapulární nebo kopřivkový).

Na straně pohybového aparátu: myalgie, zřídka – myolýza, artralgie, Zvýšení CPK činnost.

Ostatní: horečka, cítit se unaveně, nevolnost, otok, lymfadenopatie, nízký krevní tlak, zánět spojivek, anafylaxe.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví, je nutné důkladné vyšetření pacienta k vyloučení reakce přecitlivělosti.. Pokud nelze vyloučit reakci přecitlivělosti, opětovné předepsání kombinace abakavir + lamivudin + zidovudin nebo jiné léky, obsahující abakavir, přísně kontraindikováno.

Stanovení četnosti nežádoucích účinků: Často (≥1 / 10); často (≥1 / 100, <1/10); zřídka (≥1 / 1000, <1/100); zřídka (≥1 / 10 000, <1/1000); zřídka (<1/10 000).

Abakavir – vedlejší účinky

Na straně imunitního systému: často – hypersenzitivní reakce.

Z nervové soustavy: často – bolest hlavy.

Ze zažívacího systému: často – anorexie, nevolnost, zvracení, průjem; zřídka – pankreatitida.

Metabolismus: často – hyperlaktatémie; zřídka – Laktátová acidóza.

Kůže a podkožní tuk: často – vyrážka (žádné systémové příznaky); zřídka – exsudativní erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza.

Ostatní: často – horečka, apatie, cítit se unaveně.

Lamivudin – vedlejší účinky

Z hematopoetického systému: zřídka – neutropenie, anémie, trombocytopenie; zřídka – istinnaya эritrotsitarnaya aplasia.

Metabolismus: často – hyperlaktatémie; zřídka – Laktátová acidóza.

Z nervové soustavy: často – bolest hlavy; zřídka – paresthesia, perifericheskaya neuropatie.

Ze zažívacího systému: často – nevolnost, zvracení, bolest v horní části břicha, průjem; zřídka – dočasné zvýšení AST, GOLD; zřídka – zvýšení aktivity sérové ​​amylázy, pankreatitida.

Kůže a podkožní tuk: často – vyrážka, alopecie.

Na straně pohybového aparátu: často – artralgie, poškození svalů; zřídka – raʙdomioliz.

Ostatní: často – cítit se unaveně, nevolnost, oteplení.

Někteří pacienti, kteří dostávali kombinovanou antiretrovirovou terapii, došlo k redistribuci/akumulaci tukové tkáně v těle. Četnost tohoto jevu závisí na mnoha faktorech., vč. z kombinace antiretrovirových léků.

Zidovudin – vedlejší účinky

Z hematopoetického systému: často- anémie (může být nutná krevní transfuze), neutropenie a leukopenie. Tyto nežádoucí účinky se pravděpodobněji vyskytnou při vysokých dávkách zidovudinu. (1200– 1500 mg/den), u pacientů s pokročilou infekcí HIV (zvláště se sníženou rezervou kostní dřeně před léčbou) a, zejména, u pacientů s počtem CD4+ buněk nižším než 100/mcL. U některých pacientů je nutné snížit dávku zidovudinu až do vysazení. U těchto pacientů se neutropenie vyskytuje častěji, kteří mají počet neutrofilů, Hladiny hemoglobinu a vitaminu B12 v séru jsou sníženy v době zahájení léčby zidovudinem. Zřídka – trombocytopenie a pancytopenie (s hypoplazií kostní dřeně); zřídka – istinnaya эritrotsitarnaya aplasia; zřídka – aplasticheskaya anémie.

Metabolismus: často – hyperlaktatémie; zřídka- Laktátová acidóza, anorexie; redistribuce/akumulace tukové tkáně (Četnost tohoto nežádoucího účinku závisí na mnoha faktorech., vč. ze specifické kombinace antiretrovirových léků).

Na straně psychiky: zřídka – úzkosti a deprese.

Z nervové soustavy: Často – bolest hlavy; často – závrať; zřídka – nespavost, paresthesia, ospalost, snížená duševní aktivita, křeče.

Na straně orgánu zorného: Neznámá frekvence – makulární edém, amblyopie, fotofobie.

Na straně orgánu sluchu: závrať, ztráta sluchu.

Kardiovaskulární systém: zřídka – kardiomyopatie.

Dýchací systém: zřídka – dušnost; zřídka – kašel.

Ze zažívacího systému: Často – nevolnost; často – zvracení, bolest břicha a průjem, zvýšená aktivita jaterních enzymů a koncentrace bilirubinu; zřídka – nadýmání; zřídka – pigmentace sliznice dutiny ústní, disgevziya, dyspepsie, pankreatitida, onemocnění jater, jako je těžká hepatomegalie se steatózou.

Kůže a podkožní tuk: zřídka – vyrážka a svědění; zřídka – pigmentace nehtů a kůže, Pocení.

Na straně pohybového aparátu: často – myalgie; zřídka – myopatie.

Z močového systému: zřídka – časté močení.

Z reprodukčního systému a mléčné žlázy: zřídka – gynekomastie.

Alergické reakce: zřídka – kopřivka.

Ostatní: často – celková malátnost; zřídka – horečka, syndrom generalizované bolesti a astenie; zřídka – zimnice, bolest na hrudi, příznaky podobné chřipce.

Kontraindikace použití Abacavir + Zidovudine + Lamivudin

Středně těžké až těžké selhání jater (třídy B a C na stupnici Child- Napít se); mírné selhání jater (Třída na Child-Pugh); zhoršení funkce ledvin (CC <50 ml / min); výrazný pokles obsahu neutrofilů (méně než 0,75×109l) nebo koncentrace hemoglobinu (méně 7.5 g / dl, nebo 4.65 mmol / l) kvůli obsahu zidovudinu; Věk do 12 léta (kvůli neschopnosti upravit dávku); hmotnost méně 40 kg.

Opatrně

Potlačení krvetvorby kostní dřeně (při koncentraci hemoglobinu nižší než 9 g / l (5.59 mmol / l) nebo je obsah neutrofilů v krvi menší než 1,0 × 109/l) může být nutná úprava dávky zidovudinu (s rozvojem těchto nežádoucích účinků, abakavir, zidovudin a lamivudin se používají jako samostatné přípravky); pankreatitida (vč. historie); gepatomegaliya, zánět jater, jakékoli rizikové faktory pro onemocnění jater; přítomnost rizikových faktorů pro rozvoj onemocnění koronárních tepen; Starší pacienti.

Abakavir + zidovudin + lamivudin – použití během těhotenství a kojení

Bezpečnost této kombinace u žen během těhotenství nebyla dosud studována.. Existují důkazy ze studií o účincích abakaviru, lamivudin a zidovudin na vývoj plodu u zvířat. Proto v těhotenství léky, obsahující tuto kombinaci se použije pouze v případě, Pokud předpokládané přínosy pro matku převáží riziko pro plod.

Vliv abakaviru, lamivudin a zidovudin na fertilitu u žen dosud nebyl studován. Pro zidovudin,, že jeho použití u mužů nemá vliv na počet, morfologie a motilita spermií.

Odborníci nedoporučují kojení pacientům infikovaným HIV, aby se zabránilo přenosu HIV na dítě. Protože abakavir, jeho metabolity a HIV přecházejí do mateřského mléka, kojení je kontraindikováno.

Žádost o porušení funkce jater – Abakavir + zidovudin + lamivudin

Použití léku je kontraindikováno v případech středně těžké a těžké jaterní dysfunkce..

Abakavir + zidovudin + lamivudin – Žádost o porušení funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin by měla být dávka lamivudinu snížena úměrně poklesu CC.. V tomto ohledu se nedoporučuje užívat lék na CC méně 50 ml / min.

Použití u dětí Abacavir + Zidovudine + Lamivudin

Kontraindikováno u dětí mladších let 12 let kvůli neschopnosti upravit dávku.

Upozornění – Abakavir + zidovudin + lamivudin

Užívání drog, obsahující tuto kombinaci je spojeno s rizikem rozvoje reakce přecitlivělosti (RGCH), charakterizované horečkou a/nebo vyrážkou a dalšími příznaky, svědčí o poškození více orgánů. HSR může být život ohrožující a ve vzácných případech může být fatální, pokud se neléčí. Riziko rozvoje HSR u této kombinace je významně zvýšeno u pacientů s pozitivním výsledkem testu na přítomnost alely HLA-B * 5701.. HSR u abakaviru však byly u pacientů pozorovány s nižší frekvencí, nenese tuto alelu.

Testování na přítomnost alely HLA-B*5701 by mělo být provedeno před zahájením léčby touto kombinací a také před obnovením léčby touto kombinací u pacientů s neznámým stavem alely HLA-B*5701., kteří dříve dobře snášeli léčbu abakavirem.

Nedoporučuje se používat u pacientů s alelou HLA-B * 5701, pokud pacienti, u kterých bylo podezření na HSR při užívání jakékoli jiné drogy, obsahující abakavir, bez ohledu na stav s ohledem na alelu HLA-B*5701.

Všichni pacienti, léčených touto kombinací, klinická diagnóza suspektní HSR by měla zůstat základem pro klinické rozhodování.

Při podezření na HSR by měla být léčba touto kombinací okamžitě ukončena i při absenci alely HLA-B*5701.. Zpoždění ukončení terapie touto kombinací po nástupu HSR může vést k život ohrožující situaci..

Obnovení užívání drog, obsahující abakavir po podezření na abakavir HSR, může vést k rychlému návratu příznaků během několika hodin, které mohou zahrnovat život ohrožující hypotenzi a smrt.

Při zvažování obnovení léčby abakavirem po ukončení léčby jakýmkoli lékem, obsahující abakavir z jakéhokoli důvodu, měl by být stanoven důvod přerušení léčby, bez ohledu na to, zda pacient nese alelu NHA-B * 5701. Pokud nelze vyloučit MIRV, léky nelze znovu nasadit, obsahující tuto kombinaci, stejně jako jakékoli jiné drogy, obsahující abakavir.

Pokud je vyloučeno MIRV, je možné obnovit terapii touto kombinací. Ve vzácných případech pacienti, z důvodů vysadil abakavir, jiné než příznaky HSR, také zaznamenali rozvoj život ohrožujících reakcí během několika hodin po obnovení léčby abakavirem. Znovuzahájení léčby touto kombinací nebo jinými léky, obsahující abakavir, by měla být provedena pouze v případě rychlého přístupu k lékařské péči.

Existují zprávy o rozvoji laktátové acidózy a těžké hepatomegalie se steatózou., vč. smrtelný, v důsledku antiretrovirové terapie nukleosidovými analogy ve formě samostatných léků, včetně abakaviru. lamivudin a zidovudin, nebo jejich kombinace. Podobné jevy byly zaznamenány především u žen..

Při použití této kombinace je třeba postupovat opatrně, zejména u pacientů s hepatomegalií, hepatitida nebo jiné rizikové faktory pro poškození jater a jaterní steatózu (včetně některých drog a alkoholu). Pacienti koinfikovaní virem hepatitidy C a pacienti, kteří jsou léčeni interferonem alfa a ribavirinom, může představovat zvláštní rizikovou skupinu. Tato kombinace by měla být přerušena, pokud se objeví klinické nebo laboratorní příznaky laktátové acidózy s hepatitidou nebo bez ní. (které zahrnují hepatomegalii a steatózu, i při absenci významného zvýšení aktivity aminotransferáz), symptomatická hyperlakgatemie a metabolická acidóza/laktátová acidóza, progresivní hepatomegalie nebo s rychlým zvýšením aktivity aminotransferáz.

Studie in vitro a in vivo prokázaly, že nukleosidové a nukleotidové analogy jsou schopny způsobit různé stupně mitochondriálního poškození. U HIV-negativních dětí byly zaznamenány případy mitochondriální dysfunkce, léčených intrauterinně a/nebo postnatálně nukleosidovými analogy. Hlavní nežádoucí účinky byly hematologické poruchy (anémie, neutropenie), metabolické poruchy (hyperlaktatémie, hyperlipasemii). Tyto nežádoucí účinky jsou často přechodné. Byly hlášeny některé neurologické poruchy s pozdním nástupem (zvýšení svalového tonusu, křeče, poruchy chování). Jsou tyto neurologické poruchy přechodné nebo trvalé?, v současnosti neznámý. Jakékoliv dítě, i HIV negativní, vystaveny in utero nukleosidovým a nukleotidovým analogům, Pokud jsou identifikovány relevantní známky nebo příznaky, měli by podstoupit klinické a laboratorní vyšetření k vyloučení mitochondriální dysfunkce. Tyto údaje neovlivňují současná národní doporučení pro použití APT u těhotných žen k prevenci vertikálního přenosu infekce HIV..

Léčba zidovudinem byla doprovázena ztrátou podkožního tuku. Výskyt a závažnost lipoatrofie souvisí s kumulativní expozicí. Tato ztráta tuku, který je nejvýraznější na obličeji, končetin a hýždí, může být pouze částečně reverzibilní, a zlepšení může nastat až několik měsíců po přechodu na léčebný režim, neobsahující zidovudin. Během léčby zidovudinem a jinými léky, obsahující zidovudin, pacienti by měli být pravidelně sledováni na známky lipoatrofie, a pokud je podezření na lipoatrofii, pokud je to možné, přejít na alternativní režim terapie.

Koncentrace lipidů a glukózy v krvi se mohou během antiretrovirové terapie zvýšit.. K tomuto procesu může také přispět kontrola nemocí a změny životního stylu.. Je třeba zvážit nutnost stanovení koncentrace sérových lipidů a glukózy v krvi.. Poruchy lipidů je třeba léčit, podle jejich klinických projevů.

Během léčby je nutné pečlivě sledovat hematologické parametry..

Pokud se objeví příznaky nebo laboratorní známky pankreatitidy, léčba by měla být okamžitě přerušena..

U pacientů s již existující poruchou funkce jater, včetně aktivní chronické hepatitidy, při kombinované APT dochází ke zvýšení frekvence jaterní dysfunkce. Tito pacienti by měli být sledováni v souladu se standardní klinickou praxí.. Pokud se jaterní funkce u těchto pacientů zhorší, je třeba zvážit přerušení nebo ukončení této kombinace..

U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, příjem kombinovaného APT, zvýšené riziko závažných a smrtelných jaterních nežádoucích účinků. V případě současného užívání antivirové léčby hepatitidy B nebo C, viz návod k použití těchto léčivých přípravků. Při přerušení léčby u pacientů se souběžnou virovou hepatitidou B je třeba sledovat jaterní testy a pravidelně měřit virovou zátěž., tk. možný recidiv hepatitidy po vysazení lamivudinu, který může být závažnější u pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater.

Naznačují to výsledky klinických studií a údaje po registraci, že u některých pacientů s chronickou hepatitidou B se po vysazení lamivudinu mohou objevit klinické a laboratorní příznaky recidivy hepatitidy, což může mít závažnější následky u pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater. Pokud se tato kombinace přeruší u pacientů se souběžnou virovou hepatitidou B, je třeba zvážit pravidelné sledování jaterních funkcí a markerů replikace viru hepatitidy B..

Při použití zidovudinu jako součásti léčebného režimu HIV se vyskytly případy exacerbace anémie při užívání ribavirin, přesný mechanismus tohoto jevu zůstává neznámý.. V tomto ohledu se současné užívání zidovudinu s ribavirinem nedoporučuje.. Pokud je zidovudin již zařazen do režimu kombinované antiretrovirové terapie, by měl zvážit jeho výměnu. To je zvláště důležité u pacientů s anamnézou anémie vyvolané zidovudinem..

Pokud mají HIV infikovaní pacienti s těžkou imunodeficiencí asymptomatické oportunní infekce nebo jejich reziduální účinky v době zahájení antiretrovirové terapie, může jeho podání aktivovat zánětlivý proces a vést ke zvýšení příznaků oportunních infekcí nebo jiným závažným následkům. Tyto reakce se obvykle objevují během prvních týdnů nebo měsíců po zahájení antiretrovirové terapie..

Autoimunitní onemocnění (jako je Graceova nemoc, polymyozitida a Guillainův syndrom- Barre) byly pozorovány na pozadí obnovení imunity, doba do nástupu se však lišila, a onemocnění se může objevit mnoho měsíců po zahájení terapie a mít atypický průběh.

Použití této kombinace nebo jiných antiretrovirových léků nevylučuje možnost rozvoje oportunních infekcí nebo jiných komplikací infekce HIV., proto by pacienti měli zůstat pod lékařským dohledem, zkušenosti s léčbou těchto onemocnění.

Navzdory, že etiologie osteonekrózy je multifaktoriální (včetně užívání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, těžká imunosuprese, Vysoký BMI), případy osteonekrózy byly nejčastější u pacientů s pokročilou infekcí HIV a/nebo dlouhodobým užíváním kombinované APT. Pacienti by měli navštívit lékaře, jestliže pociťují bolest a ztuhlost kloubů nebo potíže s pohybem.

Pacienti by měli být varováni o, že léčba antiretrovirovými léky nezabrání riziku přenosu HIV na jiné osoby pohlavním stykem a kontaminací krve. Pacienti by proto měli přijmout vhodná opatření.

Antiretrovirová léčba by měla být používána s opatrností, včetně abakaviru, pacientů s rizikem onemocnění koronárních tepen. Musí být přijata všechna opatření k minimalizaci ovlivnitelných rizikových faktorů (jako je hypertenze, hyperlipidemie, cukrovka a kouření).

Pacienti by měli být varováni před samoléčbou jakýmikoli léky..

Tato kombinace by se neměla používat s léky, obsahující lamivudin nebo emtricitabin.

Je třeba se vyhnout současnému užívání stavudinu a zidovudinu..

Užívání lamivudinu s kladribinem se nedoporučuje..

Lékové interakce Abakavir + zidovudin + lamivudin

Lékové interakce, kvůli přítomnosti abakaviru

Metabolismus abakaviru je narušen při užívání s ethanolem, což vede ke zvýšení AUC abakaviru přibližně o 41%. Vzhledem k bezpečnostnímu profilu abakaviru, tyto údaje nejsou považovány za klinicky významné. Abakavir nemá žádný vliv na metabolismus ethanolu.

Ve studii farmakokinetiky léků při užívání abakaviru (dávka 600 mg 2 x / den) a metadonu došlo ke snížení Cmax abakaviru o 35% a zkrácení doby pro dosažení Cmax o 1 žádná, nicméně AUC zůstala nezměněna. Změny farmakokinetiky abakaviru nebyly považovány za klinicky významné.. V této studii abakavir zvýšil průměrnou celkovou clearance metadonu o 22%. Tato změna nebyla u většiny pacientů považována za klinicky významnou., někdy však může být nutné upravit dávku metadonu.

Lékové interakce, kvůli přítomnosti lamivudinu

Užívání trimethoprimu/sulfamethoxazolu 160 mg/800 mg (co-trimoxazole) způsobuje zvýšení expozice lamivudinu 40%, kvůli přítomnosti trimethoprimu. Ale, s výjimkou pacientů s renální insuficiencí, úprava dávky lamivudinu není nutná.

Lamivudin může při užívání těchto léků inhibovat intracelulární fosforylaci zalcitabinu. V tomto ohledu se použití v kombinaci se zalcitabinem nedoporučuje..

Spolupráce, kvůli přítomnosti zidovudinu

Zidovudin neovlivňuje farmakokinetiku atovachonu. Farmakokinetické údaje tomu však nasvědčují, že atovachon snižuje rychlost metabolismu zidovudinu na jeho glukuronid (v ustáleném stavu se AUC zidovudinu zvyšuje o 33%, Cmax v plazmatickém glukuronidu je snížena o 19%). Při předepisování zidovudinu v dávkách 500-600 mg / den a souběžné 3týdenní léčbě akutní pneumocystové pneumonie s atovachonem se zvyšuje frekvence nežádoucích účinků, spojené se zvýšenými plazmatickými koncentracemi zidovudinu, nepravděpodobný. Pokud je nutné delší kombinované užívání těchto léků, doporučuje se pečlivé sledování klinického stavu pacienta..

Absorpce zidovudinu se při současném užívání tablet klarithromycinu snižuje.. Mezi užíváním klarithromycinu a zidovudinu je nutné dodržovat interval alespoň po dobu 2 žádná.

Někteří pacienti, léčených zidovudinem a fenytoinem, byl zjištěn pokles koncentrace fenytoinu v krvi, a v jednom případě došlo ke zvýšení koncentrace fenytoinu. Tato pozorování naznačují potřebu kontrolovat krevní koncentrace fenytoinu u pacientů, kteří současně užívají kombinaci zidovudinu + lamivudinu a fenytoinu.

Podle některých zpráv, probenecid zvyšuje střední T1/2 zidovudinu a AUC v důsledku inhibice tvorby glukuronidu. V přítomnosti probenecidu se renální vylučování glukuronidu snižuje a, možná, samotný zidovudin.

Omezená data ukazují, že kombinované použití zidovudinu a rifampicinu snižuje AUC zidovudinu o 48 ± 34 %. Klinický význam tohoto pozorování však není znám..

Zidovudin může při jejich současném použití inhibovat proces intracelulární fosforylace stavudinu.. Tak, Současné užívání stavudinu a kombinace zidovudin + lamivudin se nedoporučuje.

Nukleosidové analogy, narušení replikace DNA, jako ribavirin, může snížit antivirovou aktivitu zidovudinu in vitro. Současné užívání těchto léčivých přípravků se zidovudinem se nedoporučuje.. Došlo k nárůstu anémie, způsobené ribavirinem, když je zidovudin zahrnut do komplexní léčby infekce HIV. Užívání zidovudinu v kombinaci s ribavirinem se nedoporučuje kvůli zvýšenému riziku anémie..

Současné užívání zidovudinu a doxorubicinu se nedoporučuje z důvodu vzájemného oslabení aktivity každého z léčiv in vitro.

Při současném užívání s flukonazolem dochází ke zvýšení AUC zidovudinu o 74% inhibicí UDP-glukuronosyltransferázy. Vzhledem k omezeným údajům není klinický význam znám. Je nutné kontrolovat toxické účinky zidovudinu.

Při současném užívání s kyselinou valproovou dochází ke zvýšení AUC zidovudinu o 80% inhibicí UDP-glukuronosyltransferázy. Vzhledem k omezeným údajům není klinický význam znám. Je nutné kontrolovat toxické účinky zidovudinu.

Kyselina acetylsalicylová, kodein, morfium, Indomethacin, Ketoprofen, naproxen, oxazepam, Lorazepam, cimetidin, clofibrat, dapson, inosin pranobex (lék Groprinosin) schopný změnit metabolismus zidovudinu jako výsledek kompetitivní inhibice procesu glukuronidace nebo přímého potlačení metabolismu zidovudinu mikrozomálními jaterními enzymy. Před předepsáním těchto léků v kombinaci s kombinací zidovudin + lamivudin, zejména pro dlouhodobou léčbu, je třeba posoudit potenciální lékové interakce.

Současné použití, zejména pro léčbu akutních stavů, zidovudin a potenciálně nefrotoxické nebo myelosupresivní léky (např, systémové podávání pentamidinu, dapson, pyrimethamin, co-trimoxazole, Amphotericin B, flucitozina, ganciklovir, Interferon, vinkristin, vinblastin a doxorubicin) může také zvýšit riziko nežádoucích účinků zidovudinu. Pokud se zidovudin+lamivudin podává současně s kterýmkoli z těchto přípravků, je třeba pečlivě sledovat renální funkce a hematologické parametry a v případě potřeby snížit dávku jednoho nebo více přípravků..

Zbytečně. někteří pacienti, navzdory kombinaci, mohou se vyvinout oportunní infekce, může být zapotřebí další terapie k prevenci infekcí. Pro takovou profylaxi se používá kotrimoxazol., pentamidinový aerosol, pyrimethamin a acyklovir. Omezené údaje z klinických studií naznačují, že nedochází k významnému zvýšení výskytu nežádoucích účinků zidovudinu, pokud je užíván současně s těmito léky..

Tlačítko Zpět nahoru