Chính sách bảo mật

Chính sách về quyền riêng tư của trang web omedicine.info

Tài liệu này "Chính sách quyền riêng tư" (sau đây được gọi là "Chính trị") đại diện cho các điều khoản sử dụng của Chủ sở hữu trang web (sau đây được gọi là "chúng tôi" và / hoặc "Quản lý") Dữ liệu người dùng Internet (sau đây gọi là "bạn" và / hoặc "Người dùng"), được thu thập bằng cách sử dụng trang web https://omedicine.info (sau đây được gọi là "Trang web").

1. Dữ liệu đã xử lý

1.1. Chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng Trang web.

1.2. Tất cả dữ liệu, được thu thập trên trang web, được cung cấp và chấp nhận ở dạng ẩn danh (sau đây gọi là - "Dữ liệu ẩn danh").

1.3. Dữ liệu ẩn danh bao gồm các thông tin sau, điều đó không cho phép bạn được xác định:

1.3.1. Thông tin, mà bạn tự cung cấp về bản thân bằng cách sử dụng các biểu mẫu trực tuyến và mô-đun chương trình của Trang web, bao gồm tên hoặc số điện thoại và / hoặc địa chỉ email.

1.3.2. Dữ liệu, được truyền dưới dạng mạo danh ở chế độ tự động, tùy thuộc vào cài đặt của phần mềm bạn sử dụng.

1.4. Cơ quan quản lý có quyền thiết lập các yêu cầu đối với thành phần của Dữ liệu người dùng mạo danh, được thu thập bằng cách sử dụng Trang web.

1.5. Nếu thông tin nhất định không được đánh dấu theo yêu cầu, cung cấp hoặc tiết lộ của nó được thực hiện bởi Người dùng theo quyết định của riêng mình và theo sáng kiến ​​của riêng mình.

1.6. Cơ quan quản lý không xác minh tính chính xác của dữ liệu được cung cấp và liệu Người dùng có được sự đồng ý cần thiết đối với việc xử lý của họ theo Chính sách này hay không, giả định, rằng Người dùng đang hành động một cách thiện chí, thận trọng và thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giữ cho những thông tin đó được cập nhật và có được mọi sự đồng ý cần thiết cho việc sử dụng thông tin đó.

1.7. Bạn thừa nhận và chấp nhận khả năng sử dụng phần mềm của bên thứ ba trên Trang web, kết quả là những người đó có thể nhận và truyền dữ liệu được chỉ định trong điều 1.3 ở dạng ẩn danh.

Thí dụ! Phần mềm được chỉ định của các bên thứ ba bao gồm các hệ thống thu thập thống kê số lượt truy cập Google Analytics và Yandex.Metrika.

1.8. Thành phần và điều kiện để thu thập dữ liệu ẩn danh bằng phần mềm của bên thứ ba do chủ sở hữu bản quyền trực tiếp xác định và có thể bao gồm:

  • dữ liệu trình duyệt (kiểu, phiên bản, bánh quy);
  • dữ liệu thiết bị và vị trí;
  • dữ liệu hệ điều hành (kiểu, phiên bản, độ phân giải màn hình);
  • yêu cầu dữ liệu (thời gian, nguồn chuyển tiếp, địa chỉ IP).

1.9. Cơ quan quản lý không chịu trách nhiệm về quy trình sử dụng Dữ liệu người dùng được ẩn danh của các bên thứ ba.

2. Mục đích xử lý dữ liệu

2.1. Cơ quan quản lý sử dụng dữ liệu cho các mục đích sau:

2.1.1. Xử lý các yêu cầu đến và giao tiếp với Người dùng;

2.1.2. Dịch vụ thông tin, bao gồm phân phối các tài liệu quảng cáo và thông tin;

2.1.3. Thực hiện tiếp thị, thống kê và nghiên cứu khác;

2.1.4. Nhắm mục tiêu các tài liệu quảng cáo trên Trang web.

3. Yêu cầu bảo vệ dữ liệu

3.1. Cơ quan quản lý lưu trữ dữ liệu và đảm bảo bảo vệ chúng khỏi bị truy cập và phân phối trái phép theo các quy tắc và quy định nội bộ.

3.2. Dữ liệu nhận được được giữ bí mật, ngoại trừ, khi chúng được công khai bởi Người dùng, cũng như khi các công nghệ và phần mềm của các bên thứ ba được sử dụng trên Trang web hoặc cài đặt của phần mềm được Người dùng sử dụng cung cấp trao đổi cởi mở với những người này và / hoặc những người tham gia và người dùng Internet khác.

3.3. Để nâng cao chất lượng công việc, Phòng Hành chính có quyền lưu trữ các tệp nhật ký về các hành, được Người dùng cam kết như một phần của việc sử dụng Trang web trong 1 (Một) năm.

4. Truyền dữ liệu

4.1. Ban quản trị có quyền chuyển dữ liệu cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  • Người dùng đã đồng ý với những hành động đó, bao gồm cả các trường hợp Người dùng sử dụng cài đặt của phần mềm được sử dụng, không giới hạn việc cung cấp một số thông tin nhất định;
  • Việc chuyển giao là cần thiết như là một phần của việc Người dùng sử dụng chức năng của Trang web;
  • Việc chuyển giao được yêu cầu phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu;
  • Liên quan đến việc chuyển giao Trang web, sử dụng hoặc tài sản của bên thứ ba đó;
  • Theo yêu cầu của tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác trong khuôn khổ thủ tục do luật định;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Ban quản trị liên quan đến các hành vi vi phạm của Người sử dụng.

5. Thay đổi Chính sách Bảo mật

5.1. Chính sách này có thể được Ban quản trị đơn phương thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng.. Phiên bản mới của Chính sách có hiệu lực kể từ khi được đăng trên Trang web, trừ khi được cung cấp bởi phiên bản mới của Chính sách.

5.2. Phiên bản hiện tại của Chính sách có trên Trang web trên Internet tại https://omedicine.info/policy

Phiên bản hiện tại của Chính sách ngày 10 Tháng bảy 2022 năm.

Nút quay lại đầu trang