Phương pháp Berman – Việc phát hiện ấu trùng giun trong phân

Phương pháp này dựa trên khả năng của ấu trùng giun di chuyển về phía nhiệt.

Phương pháp phát hiện ấu trùng giun trong phân của Berman

Vào cuối thu hẹp của một phễu thủy tinh cao su Wear ống với clip và tăng cường nó trên một đứng kim loại. Các phễu được đặt một lưới kim loại, PA là 5-10 g phân. Nâng net, lấp phễu gia nhiệt đến 40-50 ° C nước để, phần dưới của lưới điện trong phân đã được đắm mình trong nước. Ấu trùng từ phân động chuyển vào trong nước ấm, và tích lũy ở đáy của ống cao su, đặt trên phễu. Xuyên qua 4 h kẹp trên ống được mở ra và các chất lỏng thoát nước vào một hoặc hai ống ly tâm. Sau khi ly tâm trong 2-3 phút gạn được chiết nhanh, và phần dư được chuyển lên lam kính và quan sát dưới kính hiển vi.

Dự thảo tìm ra ấu trùng strongiloida.

Nghiên cứu được tiến hành đối với nghi ngờ strongyloidosis.

Nút quay lại đầu trang