Hoại tử legkogo – tình trạng và đờm

Hoại tử legkogo (hoại tử rộng lớn của các mô phổi, không có ranh giới rõ ràng) đặc trưng bởi việc phát hành một lượng lớn đờm màu hơi xám nâu trộn với máu và phát âm thối mùi. Khi bạn đang đứng trong nó là tốt, như trong áp xe phổi, hình thành bởi ba lớp.

Soi kính hiển vi của lớp thấp của chất nhầy tìm thấy mảnh vụn từ các bạch cầu bị phá vỡ với những giọt nhỏ chất béo, sắc tố carbon, hemosiderin, tinh thể acid béo, và miếng nhỏ của hoại tử - sợi đàn hồi và collagen và các tinh thể gematoidina. Kiểm tra vi khuẩn học tiết lộ thực vật phong phú, bao gồm các vi sinh vật khác nhau và cầu khuẩn kỵ khí.

Nút quay lại đầu trang