NOLPAZA

Aktivt material: Pantoprazol
När ATH: A02BC02
CCF: Inhibitor N+-K+-ATPas. Mot magsår läkemedel
ICD-10 koder (vittnesmål): E16.8, K21, K21.0, K25, K26, K27
När CSF: 11.01.03
Tillverkare: KRKA D.D.. (Slovenien)

doseringsform, sammansättning och förpackning

Piller, enterodragerade ljust gulbrun färg, Oval, något bikonkav; presentationer – vikt från vitt till ljusbrunt, med en grov yta, pläteringsskikt med en Ijusbrun färg.

1 flik.
pantoprazolnatrium-seskvihydrat22.55 mg,
som motsvarar innehållet i pantoprazol20 mg

Hjälpämnen: mannitol, krospovydon, vattenfritt natriumkarbonat,, sorbitol, kalciumstearat.

Sammansättningen av skalet: gipromelloza, povidon, Titandioxid (E171), färgämne järnoxid gul (E172), propylenglykol, dispersion Eudragit L30D (en sampolymer av metakrylsyra och etylakrylat (1:1) varians 30%, vatten, natriumlaurylsulfat, polysorbat-80), talk, makrogol 6000.

14 PC. – blåsor (1) – förpackningar kartong.
14 PC. – blåsor (2) – förpackningar kartong.

Piller, enterodragerade ljust gulbrun färg, Oval, något bikonkav; presentationer – vikt från vitt till ljusbrunt, med en grov yta, pläteringsskikt med en Ijusbrun färg.

1 flik.
pantoprazolnatrium-seskvihydrat45.10 mg,
som motsvarar innehållet i pantoprazol40 mg

Hjälpämnen: mannitol, krospovydon, vattenfritt natriumkarbonat,, sorbitol, kalciumstearat.

Sammansättningen av skalet: gipromelloza, povidon, Titandioxid (E171), färgämne järnoxid gul (E172), propylenglykol, dispersion Eudragit L30D (en sampolymer av metakrylsyra och etylakrylat (1:1) varians 30%, vatten, natriumlaurylsulfat, polysorbat-80), talk, makrogol 6000.

14 PC. – blåsor (1) – förpackningar kartong.
14 PC. – blåsor (2) – förpackningar kartong.

 

Farmakologisk verkan

Mot magsår läkemedel. Det hämmar enzymet H -K -ATPas (protonpumps) i magsäckens parietalceller, och därmed blockerar, det sista steget i syntesen av saltsyra. Detta leder till en minskning i basal och stimulerad sekretion av saltsyra, oavsett vilken typ av stimulus.

Efter en enstaka oral dos av läkemedlet 20 mg pantoprazol åtgärder utvecklas inom den första timmen, den maximala effekten uppnås genom 2-2.5 Nej. Ingen effekt på motilitet i mag-tarmkanalen. Efter utsättande sekretorisk aktivitet helt återställd av 3-4 Nätter.

 

Farmakokinetik

Absorption

Pantoprazol absorberas snabbt från mag-tarmkanalen, FRÅNmakh uppnås genom 2-2.5 timmar efter intag och är 1-1.5 ig / ml, vari värdet av Cmakh Det förblir konstant under upprepad dosering. Biotillgängligheten av läkemedlet är 77%. Samtidig födointag påverkar inte AUC, FRÅNmakh och biotillgänglighet; det finns bara en förändring i början av läkemedlet.

Fördelning

Plasmaproteinbindningen – om 98%. Vd är approximativt 0.15 l / kg, och avslut - 0.1 L / h / kg.

Metabolism

Pantoprazol metaboliseras nästan fullständigt i levern. Det är en hämmare av isozymet CYP2C19.

Avdrag

T1/2 – 1 Nej. På grund av den specifika bindningen av pantoprazol med protonpumps parietalceller från T1/2 Det är inte korrelerar med den tid som den terapeutiska effekten. Utsöndringen av metaboliter (80%) – främst genom njurarna; resterande del utsöndras i gallan. Huvudmetaboliten, bestämdes i serum och urin, – desmetilpantoprazol, som är konjugerat med sulfat. T1/2 desmetilpantoprazola (om 1.5 Nej) mycket mer, än T1/2 pantoprazol.

Farmakokinetik i speciella patientgrupper

Vid kronisk njursvikt (inkl. patienter, hemodialys) inga förändringar krävs doser. T1/2 – kort, hos friska individer. Pantoprazol i mycket små mängder kan visas genom dialys.

Hos patienter med levercirros (Klasserna A och B på Child-Pugh klassificering) vid mottagandet av pantoprazol dos 20 mg / dag T1/2 ökar till 3-6 Nej, AUC ökar 3-5 tid, och Cmakh – i 1.3 faldigt jämfört med friska individer.

Den lilla ökning av AUC och C ökningmakh äldre patienter jämfört med motsvarande uppgifter i yngre patienter är inte kliniskt signifikanta.

 

Vittnesbörd

- Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), inkl. erosiv eller ulcerös refluxesofagit och symptom i samband med GERD (halsbränna, sura uppstötningar, smärta vid sväljning);

- Erosiv och sårbildning i magen och tolvfingertarmen, i samband med att ta NSAID;

- Magsår och duodenalsår, Behandling och förebyggande;

- Helicobacter pylori i kombination med två antibiotika;

- Zollinger-Ellisons syndrom och andra patologiska tillstånd, associerad med ökad gastrisk sekretion.

 

Dosregim

Läkemedlet tas oralt. Tabletterna ska sväljas hela, utan att tugga eller bryta en, dricka en liten mängd vätska, innan du äter, vanligen före frukost. När det tas två gånger en andra dos rekommenderas att tas före en måltid.

Vid GERD, inkl. erosiv och ulcerös esofagit och refluxassocierade symptom (halsbränna, sura uppstötningar, smärta vid sväljning) lätt nivå, den rekommenderade dosen – 20 mg/dag, måttlig och svår – 40-80 mg/dag. Symtomlindring sker typiskt inom 2-4 veckor. terapi är 4-8 veckor.

Till förebyggande, och även som en underhållsterapi förlängd utse 20 mg/dag, Vid behov öka dosen till 40-80 mg/dag. Du kan ta emot läkemedlet “på begäran” i händelse av symptom.

Vid eroderande och sårbildning i magen och tolvfingertarmen, i samband med att ta NSAID, den rekommenderade dosen – 40-80 mg/dag. Den behandlingskur – 4-8 veckor.

Till förebyggande av erosiva lesioner på bakgrunden av långvarig användning av NSAID – av 20 mg.

Till behandling och förebyggande av magsår och duodenalsår utse 40-80 mg/dag. Den kur under exacerbation av duodenalsår är vanligtvis 2 Veckans, magsår – 4-8 veckor. Vid behov behandlingstiden ökar.

Till utrotning av Helicobacter pylori (i kombination med antibiotika) den rekommenderade dosen – 40 mg 2 två gånger dagligen i kombination med två antibiotika, Vanligtvis terapiförloppet av H. pylori 7-14 dagar.

Vid Zollinger-Ellisons syndrom och andra patologiska tillstånd, associerad med ökad gastrisk sekretion, Den rekommenderade startdosen av pantoprazol långtidsbehandling 80 mg/dag, razdelennaya av 2 inträde. Därefter kan den dagliga dosen titreras enligt utgångsnivån magsekretion. Möjligen en tillfällig ökning av den dagliga dosen av pantoprazol till 160 mg för en tillfredsställande magsaftsekretion. Behandlingstiden väljs individuellt.

I patienter med gravt nedsatt leverfunktion pantoprazol dosen bör inte överstiga 40 mg / dag och ska regelbundet övervaka aktiviteten av leverenzymer, speciellt under långvarig behandling pantoprazol. En ökning av leverenzymer rekommenderas att ta bort läkemedlet.

I äldre patienter och patienter med njursjukdom den maximala dagliga dosen av pantoprazol – 40 mg.

I de äldre, mottagande eradikeringsbehandling Helicobacter pylori, Behandlingens längd är vanligtvis inte mer än 7 dagar.

 

Sidoeffekt

Från sidan av blodbildningen: sällan – leukopeni, trombocytopeni.

Från matsmältningssystemet: ofta – buksmärtor, diarré, förstoppning, flatulens; sällan – illamående, kräkningar; sällan – muntorrhet; sällan – ökning av levertransaminaser och GGT, allvarlig leverskada, orsakar gulsot med eller utan leversvikt.

På den del av immunsystemet: sällan – anafylaktiska reaktioner, inklusive anafylaktisk chock.

På den del av rörelseapparaten: sällan – artralgi; sällan – myalgi.

Från den centrala och perifera nervsystemet: ofta – huvudvärk; sällan – yrsel, synnedsättning (suddig syn); sällan – depression.

Med urin- och könsorganen: sällan – interstitiell nefrit.

Allergiska reaktioner: sällan – klåda, hudutslag; sällan – nässelfeber, angioödem, Stevens-Johnson syndrom, erythema multiforme, eller Lyells syndrom, ljuskänslighet.

Annat: sällan – perifert ödem, hypertermi, svaghet, smärtsam spänning av mjölkkörtlarna, förhöjda triglycerider.

Med utvecklingen av allvarliga biverkningar av läkemedelsbehandling bör avbrytas.

 

Kontra

- Dyspepsi nevroticheskogo genesis;

- Barn upp till ålder 18 år (effekt och säkerhet har inte studerats);

- Överkänslighet mot pantoprazol eller andra ingredienser.

Nolypaza soderzhit sorbitol, så läkemedlet rekommenderas inte för patienter med sällsynta ärftliga fruktosintolerans.

FRÅN FÖRSIKTIGHET bör förskrivas under graviditeten, laktation, leverinsufficiens, riskerna för brist på cyanokobalamin (särskilt mot hypo- och aklorhydri).

 

Graviditet och amning

Erfarenhet av pantoprazol på gravida kvinnor är begränsad. Under graviditet och amning endast får användas, om de positiva effekterna för modern överväger den potentiella risken för fostret och barnet. Uppgifter om fördelning av pantoprazol i bröstmjölk är inte.

 

Försiktighetsåtgärder

Innan behandling är nödvändig för att utesluta förekomsten av cancer (endoskopisk kontroll, eventuellt med biopsi – särskilt magsår), tk. behandling, maskyruya symptom, kan fördröja korrekt diagnos.

Om efter 4 veckor pantoprazol terapi i en patient inte är den önskade terapeutiska effekten, Det ska analyseras.

I likhet med andra protonpumpshämmare, pantoprazol kan minska absorptionen av cyanokobalamin (vitamin B12) på antagandet av fonem- och aklorhydri. Speciellt bör det övervägas när långtidsbehandling och hos patienter med riskfaktorer för brist på vitamin B12.

Genomföra långtidsbehandling, särskilt när det gäller mer än 1 år, Det kräver regelbunden patientövervakning.

Effekter på förmågan att framföra fordon och förvaltningsmekanismer

Läkemedlet påverkar inte förmågan att köra bil eller andra tekniska medel.

 

Överdosering

Överdosering symtom hos människa är inte kända.

Behandling: Det finns ingen specifik antidot. Vid överdos, brukar åtföljas av tecken på förgiftning, begagnade avgiftning aktiviteter. Behandling av symtomatisk.

 

Läkemedelsinteraktioner

Nolpaza minskar absorptionen av läkemedel, biotillgänglighet som är beroende av pH i magsäcken, och sugs vid surt pH (t.ex, ketokonazol).

Pantoprazol metaboliseras i levern av cytokrom P450 enzymsystem. Vi kan inte utesluta interaktioner av pantoprazol med droger, metaboliseras av samma system. Icke desto mindre, I kliniska studier fanns ingen signifikant interaktion med digoxin, diazepamom, diklofenak, etanol, fenytoin, glibenklamid, karʙamazepinom, koffein, metoprolol, naproxen, nifedipin, piroksikamom, teofyllin och p-piller.

Även om samtidig användning av warfarin i kliniska farmakokinetiska studier fick inga signifikanta interaktioner, Det noterade flera separata Change meddelanden MHO. Patienter, mottagande kumarinantikoagulantia, samtidigt med pantoprazol, att regelbundet övervaka protrombintiden eller MHO.

Samtidigt tar pantoprazol med antacida eventuella läkemedelsinteraktioner inte är registrerade.

 

Villkor för tillhandahållande av apotek

Läkemedlet är släppt under receptet.

 

Villkor

Läkemedlet ska förvaras utom räckhåll för barn vid eller över 30 ° C. Hållbarhetstid – 2 år.

Tillbaka till toppen-knappen