Услови коришћења веб странице

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1.1. Овај кориснички уговор (у даљем тексту – Уговор) односи се на сајт омедицине.инфо, налази на https://omedicine.info

1.2. Сајт омедицине.инфо (даље - Веб страница) је власништво власника сајтова.

1.3. Овај Уговор регулише однос између Администрације сајта хттпс://omedicine.info (у даљем тексту – Администрација сајта) и Корисник овог сајта.

1.4. Администрација сајта задржава право промене у било ком тренутку, додати или уклонити клаузуле овог Уговора без обавештавања Корисника.

1.5. Коришћење Сајта од стране Корисника значи прихватање Уговора и промена, сачињене овом Уговору.

1.6. Корисник је лично одговоран за проверу овог Уговора
промене у њему.

2. ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА

2.1. Следећи изрази имају следећа значења за сврхе овог Уговора:

2.1.1 omedicine.info – Интернет-ресурс, налази на имену домена https://omedicine.info, обављање делатности путем Интернет ресурса и повезаних услуга (sledeći – Сајт).

2.1.2. омедицине.инфо - сајт, који садрже информације о Роби и/или Услугама и/или Друге вредности за корисника, Продавце и/или Исполнителе услуг, дозвољавајући избор, ред и (или) куповину Робе, и/или примање услуге.

2.1.3. Администрација сајта - овлашћени запослени за управљање Сајтом, делујући у име власника сајтова.

2.1.4. Корисник сајта (sledeći – Корисник) - лице, имају приступ сајту, путем Интернета и коришћењем Сајта.

2.1.5. Садржај сајта (даље – Садржај) – заштићени резултати интелектуалне делатности, укључујући и текстове књижевних дела, њихова имена, предговор, напомене, чланци, илустрације, покрива, музичка дела са или без текста, графика, текст, фотографски, деривати, композитна и друга дела, корисничких интерфејса, визуелни интерфејси, називи заштитних знакова, логос, компјутерски програми, База података, као и дизајн, структура, избор, координација, изглед, општи стил и распоред овог садржаја, укључени у Сајт и друге објекте интелектуалне својине заједно и/или одвојено, садржане на сајту https://omedicine.info.

3. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

3.1. Предмет овог Уговора је да се Кориснику омогући приступ Роби и/или услугама које се пружају на Сајту.

3.1.1. Сајт пружа Кориснику следеће врсте услуга (услуге):

  • пружајући Кориснику могућност постављања порука, коментари, рецензије корисника, оцена садржаја сајта;
  • упознавање са робом/услугом, објављено на Сајту;
  • избор и наручивање робе/услуга за накнадну куповину или регистрацију на овом сајту.

3.1.2. Све постојеће (заиста
функционисање) тренутно услуге (Услуге) Сајт, као и сваки наредни
модификације и додатне услуге које се појављују у будућности (Услуге).

3.2. Приступ сајту је бесплатан.

3.3. Овај Уговор је јавна понуда. Приступањем Сајту, Корисник
сматра се да је приступила овом Уговору.

3.4. Коришћење материјала и услуга Сајта регулисано је важећим правилима
законодавство.

4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНАКА

4.1. Администрација сајта има право:

4.1.1. Промените правила коришћења Сајта, и изменити садржај овог сајта. Промене ступају на снагу од тренутка објављивања нове верзије Уговора на Сајту.

4.2. Корисник има право:

4.2.1. Користите све услуге доступне на Сајту, и купити било коју Робу и/или Услуге, понуђено на сајту.

4.2.2. Постављајте сва питања, везане за услуге сајта:

  • путем е-поште:
  • преко обрасца за повратне информације, налази на:

4.2.3. Користите Сајт искључиво у сврхе и на начин, предвиђено Уговором и није забрањено законом.

4.2.5. Захтевајте од администрације да сакрије све информације о кориснику.

4.2.6. Користите информације о сајту у комерцијалне сврхе без посебне дозволе.

4.3. Корисник Сајта се обавезује:

4.3.1. Дајте додатне информације на захтев Администрације сајта, који је директно повезан са услугама које пружа овај сајт.

4.3.2. Поштујте имовинска и неимовинска права аутора и других носилаца ауторских права приликом коришћења Сајта.

4.3.3. Не предузимај ништа, што се може сматрати кршењем нормалног рада Сајта.

4.3.4. Немојте дистрибуирати коришћењем Сајта било какве поверљиве и законом заштићене информације о физичким или правним лицима.

4.3.5. Избегавајте било какву акцију, услед чега може бити повређена поверљивост података заштићених законом.

4.3.6. Немојте користити Сајт за дистрибуцију промотивних информација, другачије осим уз сагласност Администрације сајта.

4.3.7. Не користите услуге у ту сврху:

4.3.7.1. повреде права малолетника и (или) нанети им на било који начин.

4.3.7.2. кршење права мањина.

4.3.7.3. лажно представљање друге особе или представника организације и (или) заједнице без довољних права, укључујући и запослене на овом сајту.

4.3.7.4. лажно представљање својстава и карактеристика било које робе и/или услуге, објављено на Сајту.

4.3.7.5. нетачно поређење добара и/или услуга, као и формирање негативних ставова према личностима, (Не) коришћење одређених добара и/или услуга, или осуде таквих лица.

4.3.7.6. преузимања садржаја, што је противзаконито, крши било каква права трећих лица; промовише насиље, окрутност, мржње и (или) расна дискриминација, националним, сексуални, религиозни, друштвени знаци; садржи лажне информације и (или) увреде конкретних људи, организације, власти.

4.3.7.7. навођење на чињење противправних радњи, као и помоћ појединцима, чије су радње усмерене на кршење ограничења и забрана.

4.3.8. Обезбедите тачност датих информација

4.3.9. Осигурајте сигурност личних података од приступа трећих лица.

4.4. Кориснику је забрањено:

4.4.1. Користите било који уређај, програме, procedura, алгоритми и методе, аутоматски уређаји или еквивалентни ручни процеси за приступ, аквизиције, копирање или праћење садржаја Сајта.

4.4.2. Ометају правилно функционисање Сајта.

4.4.3. Заобиђите навигацијску структуру Сајта на било који начин да бисте добили или покушали да добијете било коју информацију, докумената или материјала на било који начин, који нису посебно представљени услугама овог сајта.

4.4.4. Неовлашћен приступ функцијама Сајта, било које друге системе или мреже, везано за овај сајт, као и свака услуга, понуђено на сајту.

4.4.4. Нарушити систем безбедности или аутентификације на Сајту или на било којој мрежи, који се односе на Сајт.

4.4.5. Извршите обрнуто тражење, пратите или покушајте да пратите било коју информацију о било ком другом кориснику сајта.

4.4.6. Користите сајт и његов садржај у било коју сврху, забрањено законом, као и подстицати било какву незакониту или другу активност, кршење права Сајта или других лица.

5. КОРИШЋЕЊЕ САЈТА

5.1. Сајт и садржај, укључени у Сајт, власништво и којом управља Администрација сајта.

5.2. Садржај Сајта је заштићен ауторским правима, закон о жиговима, као и друга права, везано за интелектуалну својину, и закон о нелојалној конкуренцији.

5.3. Овај Уговор се примењује на све додатне услове за куповину Робе и/или пружање услуга, обезбеђено на сајту.

5.4. Информације, објављено на Сајту не треба тумачити као промену овог Уговора.

5.5. Администрација сајта има право да у било ком тренутку изврши измене у листи Роба и услуга без обавештавања Корисника, понуђено на сајту, и (или) њихове цене.

5.6. Документ из ст 5.7. овог Уговора регулише у релевантном делу и примењује се на коришћење од стране Корисника сајта.

5.7. Правила о приватности: https://omedicine.info/policy

5.8. Било који од докумената, наведено у ставу 5.7 овог Уговора може се ажурирати. Промене ступају на снагу од тренутка када су објављене на Сајту..

6. ОДГОВОРНОСТ

6.1. Сваки губитак, које Корисник може претрпјети у случају намјерног или непромишљеног кршења било које одредбе овог Уговора, као и због неовлашћеног приступа комуникацијама другог Корисника, Администрација сајта се не надокнађује.

6.2. Администрација сајта није одговорна за:

6.2.1. Кашњења или неуспеси у процесу трансакције, изазвано вишом силом, као и сваки случај кварова у телекомуникацијама, рачунар, електричних и других сродних система.

6.2.2. Дејства преносних система, банке, система плаћања и за кашњења у вези са њиховим радом.

6.2.3. Правилно функционисање Сајта, ако, уколико Корисник нема потребне
техничка средства за његово коришћење, нити је у обавези да корисницима обезбеди такве алате.

7. КРШЕЊЕ УСЛОВА КОРИСНИЧКОГ УГОВОРА

7.1. Администрација сајта има право да открије информације о кориснику, ако важећи закон захтева или дозвољава такво откривање.

7.2. Администрација сајта има право, без претходног обавештења Корисника, да прекине и (или) блокирају приступ сајту, ако је Корисник прекршио овај Уговор или услове коришћења Сајта садржане у другим документима, као и у случају укидања Сајта или због техничког квара или проблема.

7.3. Администрација сајта није одговорна према кориснику или трећим лицима за прекид приступа сајту у случају кршења било које одредбе овог уговора или другог документа од стране корисника, који садржи услове коришћења сајта.

8. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

8.1. У случају било каквих несугласица или спорова између Страна овог Уговора, предуслов пре одласка на суд је подношење тужбе (писмени предлог за добровољно решење спора).

8.2. Прималац захтева унутар 30 календарских дана од дана пријема, писмено обавештава подносиоца притужбе о резултатима разматрања притужбе.

8.3. Ако је спор немогуће решити на добровољној основи, било која од страна има право да се обрати суду за заштиту својих права., који су им одобрени важећим законодавством.

8.4. Сваки захтев у вези са условима коришћења сајта мора бити поднет 5 дана након што је настао узрок тужбе, са изузетком заштите ауторских права за материјале Сајта заштићене у складу са законом. У случају кршења услова из овог става, сваки захтев суд оставља без разматрања..

9. ДОДАТНИ УСЛОВИ

9.1. Администрација сајта не прихвата контра понуде корисника у вези са изменама овог корисничког уговора.

9.2. Рецензије корисника, објављено на Сајту, нису поверљиве информације и може их користити Администрација сајта без ограничења.

Дугме за повратак на врх