Правила о приватности

Политика приватности веб странице омедицине.инфо

Овај документ "Политика приватности" (у даљем тексту "Политика") представља услове коришћења од стране власника сајтова (у даљем тексту „ми“ и/или „Администрација“) Подаци корисника Интернета (у даљем тексту „ви“ и/или „Корисник“), прикупљени помоћу сајта https://omedicine.info (у даљем тексту "Сајт").

1. Обрађени подаци

1.1. Не прикупљамо ваше личне податке користећи Сајт.

1.2. Сви подаци, прикупљени на сајту, достављене и прихваћене у анонимном облику (у даљем тексту - "Анонимни подаци").

1.3. Анонимизовани подаци укључују следеће информације, који не дозвољавају да будете идентификовани:

1.3.1. Информације, које сами пружате о себи користећи онлајн обрасце и програмске модуле Сајта, укључујући име или број телефона и/или адресу е-поште.

1.3.2. Подаци, који се преносе у безличном облику у аутоматском режиму, у зависности од подешавања софтвера који користите.

1.4. Управа има право да утврди услове за састав Неличних података корисника, који се прикупљају коришћењем Сајта.

1.5. Уколико одређени подаци нису означени као потребни, његово пружање или откривање врши Корисник по сопственом нахођењу и на сопствену иницијативу.

1.6. Администрација не проверава тачност датих података и да ли Корисник има неопходну сагласност за њихову обраду у складу са овом Политиком., претпостављајући, да Корисник поступа у доброј вери, опрезно и чини све разумне напоре да такве информације буду ажурне и прибаве све неопходне сагласности за њихову употребу.

1.7. Прихватате и прихватате могућност коришћења софтвера треће стране на Сајту, услед чега таква лица могу да примају и преносе податке наведене у тачки 1.3 у анонимном облику.

Пример! Наведени софтвер трећих страна укључује системе за прикупљање статистике посета Гоогле Аналитицс и Иандек.Метрица.

1.8. Састав и услове за прикупљање анонимних података помоћу софтвера треће стране одређују директно њихови носиоци ауторских права и могу укључивати:

  • подаци претраживача (тип, Verzija, колачић);
  • податке о уређају и локацију;
  • подаци о оперативном систему (тип, Verzija, резолуција екрана);
  • захтевати податке (време, транзициони извор, ИП адреса).

1.9. Управа није одговорна за поступак коришћења Анонимизованих корисничких података од стране трећих лица.

2. Сврхе обраде података

2.1. Управа користи податке у следеће сврхе:

2.1.1. Обрада долазних захтева и комуникација са Корисником;

2.1.2. Информативна служба, укључујући дистрибуцију рекламних и информативних материјала;

2.1.3. Спровођење маркетинга, статистичка и друга истраживања;

2.1.4. Циљање рекламних материјала на сајту.

3. Захтеви за заштиту података

3.1. Администрација чува податке и обезбеђује њихову заштиту од неовлашћеног приступа и дистрибуције у складу са интерним правилима и прописима.

3.2. Примљени подаци се чувају као поверљиви, осим, када их Корисник објави, као и када технологије и софтвер трећих лица који се користе на Сајту или подешавања софтвера које користи Корисник омогућавају отворену размену са овим лицима и/или другим учесницима и корисницима Интернета.

3.3. У циљу побољшања квалитета рада, Управа има право да чува лог фајлове о акцијама, извршио Корисник као део коришћења Сајта током 1 (Једно) година.

4. Пренос података

4.1. Администрација има право да пренесе податке трећим лицима у следећим случајевима:

  • Корисник је пристао на такве радње, укључујући случајеве у којима Корисник користи подешавања коришћеног софтвера, не ограничавајући пружање одређених информација;
  • Пренос је неопходан као део корисниковог коришћења функционалности Сајта;
  • Пренос је потребан у складу са сврхом обраде података;
  • У вези са преносом Сајта, коришћење или власништво таквог трећег лица;
  • На захтев суда или другог овлашћеног државног органа у оквиру поступка утврђеног законом;
  • За заштиту права и легитимних интереса Администрације у вези са повредама које је починио Корисник.

5. Промена политике приватности

5.1. Ову Политику Администрација може једнострано променити или укинути без претходне најаве Корисника.. Нова верзија Политике ступа на снагу од тренутка објављивања на Сајту, осим ако је другачије предвиђено новом верзијом Политике.

5.2. Актуелна верзија Политике налази се на веб страници на Интернету на адреси https://omedicine.info/policy

Актуелна верзија Политике датира 10 Јул 2022 година.

Дугме за повратак на врх