Abacavir + Zidovudin + Lamivudin: instruksjoner for bruk av medisinen, struktur, Kontra

Innehaver av registreringsbevis: ATOLL, LTD (Russland)

Laget: OZON, LTD (Russland)

ATX-kode: J05AR04 (Zidovudine, lamivudin og abakavir)

Virkestoffer Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

  • zidovudin (zidovudin)WHO registrert
  • abakavir (abakavir) WHO registrert
  • lamivudin (lamivudin) WHO registrert

Doseringsform Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

[Stoffet er utgitt under resept] Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Tab., dekke. filmkappe, 300 mg + 150 mg + 300 mg: 3, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60 eller 100 PC.

reg. : LP-005757 fra 28.08.19 – Nåværende

Produktform, emballasje og sammensetning av stoffet Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Piller, filmbelagt hvit eller nesten hvit, Oval, lenticular, med Valium; på tverrsnittet av tablettene er synlige 2 lag: kjernen er hvit eller hvit med en gulaktig eller brunaktig fargetone og skallet.

1 Kategorien.
abakavirsulfat351.3 mg,
som tilsvarer innholdet av abakavir300 mg
zidovudin300 mg
lamivudin150 mg

Stoffene: mikrokrystallinsk cellulose (MCC-101) – 303.4 mg, krospovydon – 48.8 mg, povidon K-25 – 36 mg, magnesiumstearat – 24.4 mg, kolloidalt silisiumdioksid – 6.1 mg.

Sammensetningen av skallet: Opadry II 85F48105 hvit – 30 mg, inkl. polyvinylalkohol – 14.07 mg, makrogol – 7.08 mg, talkum – 5.22 mg, Titandioksid – 3.63 mg.

3 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (1) – pakker papp.
3 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (2) – pakker papp.
3 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (3) – pakker papp.
3 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (4) – pakker papp.
3 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (5) – pakker papp.
3 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (6) – pakker papp.
3 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (10) – pakker papp.
6 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (1) – pakker papp.
6 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (2) – pakker papp.
6 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (3) – pakker papp.
6 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (4) – pakker papp.
6 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (5) – pakker papp.
6 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (6) – pakker papp.
6 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (10) – pakker papp.
10 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (1) – pakker papp.
10 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (2) – pakker papp.
10 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (3) – pakker papp.
10 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (4) – pakker papp.
10 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (5) – pakker papp.
10 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (6) – pakker papp.
10 PC. – pakninger Valium posisjonell (PVC/aluminiumsfolie) (10) – pakker papp.
10 PC. – banker (1) – pakker papp.
20 PC. – banker (1) – pakker papp.
30 PC. – banker (1) – pakker papp.
40 PC. – banker (1) – pakker papp.
50 PC. – banker (1) – pakker papp.
60 PC. – banker (1) – pakker papp.
100 PC. – banker (1) – pakker papp.

Klinisk og farmakologisk gruppe: Viricid, aktiv mot HIV
Farmakoterapeutisk gruppe: Antiviral [HIV] hjelp

Farmakologisk virkning Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Kombinerte antivirale midler. Abakavir, lamivudin og zidovudin – HIV-nukleosid revers transkriptasehemmere, selektivt hemme HIV-1 og HIV-2 replikasjon. Abakavir, lamivudin og zidovudin gjennomgår suksessive stadier av metabolisme som involverer intracellulære kinaser og omdannes til de tilsvarende 5'-trifosfatene (TF). Abacavir-TF, lamivudin-TF og zidovudin-TF er substrater og konkurrerende hemmere av HIV revers transkriptase.

Den viktigste antivirale effekten av de aktive stoffene ligger i deres evne til å bli inkorporert som et monofosfat i det syntetiserte HIV-DNA., fører til brudd i replikasjonen. Slektskap med lamivudin, abakavir og zidovudin til DNA- vertscellepolymeraser er mye lavere.

In vitro oppnådde HIV-stammer, resistent mot abakavir, mutasjoner er funnet i flere kodoner av revers transkriptase-genet (FRA) – М184V, K65R, L74Vи Y115F. HIV-resistens mot abakavir utvikler seg sakte in vitro og in vivo. For en klinisk signifikant økning i hemmende konsentrasjon ift 50% stammer IC50 (i 8 ganger angående viruset “vill” Type) flere mutasjoner av det virale genomet er nødvendig. Isolerer, resistent mot abakavir, kan være mindre følsomme for virkningen av lamivudin, zalcitabin og/eller didanosin, men beholder fullstendig følsomheten overfor zidovudin og stavudin. Mislykket kombinasjon av abakavir, lamivudin og zidovudin helt i begynnelsen av behandlingen skyldes vanligvis kun én mutasjon – М184V, Derfor bevarer bruken av denne kombinasjonen muligheten for et bredt utvalg av andrelinjebehandlingsregimer..

Farmakokinetikk Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Oralt lamivudin, abakavir og zidovudin absorberes raskt og godt fra mage-tarmkanalen. Absolutt biotilgjengelighet av lamivudin, abakavir og zidovudin etter oral administrering hos voksne er hhv 80-85%, 83% og 60-70%.

Vd lamivudin, abakavir og zidovudin ved intravenøs administrering er et gjennomsnitt 1.3, 0.8 og 1.6 l/kg henholdsvis. Binding av lamivudin til hovedplasmaproteinet, albumin, ubetydelig (in vitro mindre 36% serumalbumin), Farmakokinetikken til lamivudin er lineær. Zidovudin binder seg til plasmaproteiner kl 34-38%. I følge in vitro-studier, Abacavir i terapeutiske doser binder seg til serumproteiner i ca 49%.

Lamivudine, abakavir og zidovudin krysser BBB og finnes i cerebrospinalvæsken (QMS). Forholdet mellom serumkonsentrasjoner av lamivudin og zidovudin og tilsvarende legemiddelkonsentrasjoner i CSF gjennom 2-4 t etter oral administrering gjennomsnitt ca 0.12 for lamivudin og 0.5 for zidovudin. Ifølge studier på HIV-smittede pasienter, abakavir trenger godt inn i CSF, mens AUC for abakavir i CSF er 30-44% fra AUC for abakavir i plasma. I en klinisk studie 1 fase for å studere farmakokinetikken til abakavir er vist, hva er gjennom 1.5 timer etter administrering av abakavir i en dose 300 g 2 ganger/dag er konsentrasjonen i CSF 0.14 ug / ml. Når du bruker abakavir i en dose 600 mg 2 ganger/dag, øker konsentrasjonen i CSF med 0.13 mcg/ml via 0.5-1 h etter injeksjon, til 0.74 mcg/ml via 3-4 Nei. Dermed, selv om konsentrasjonen av abakavir i CSF gjennom 4 time etter administrering i en dose 600 mg 2 ganger/dag og når ikke et maksimum, den overstiger IC50 (0.8 g / ml eller 0.6 mmol / l) omtrent 9 tid.

Abacavir metaboliseres hovedsakelig i leveren, bare 2 % fra den aksepterte dosen utskilles uendret av nyrene. Hos mennesker metaboliseres abakavir, primært, under påvirkning av alkoholdehydrogenase med dannelse av 5′- karboksylsyre og ved konjugering med glukuronsyre for å danne 5'- glukuronid, som handler om 66% av totalt antall, stoffet skilles ut gjennom nyrene.

Lamivudin elimineres uendret ved renal utskillelse..

Zidovudine, primært, omsettes i leveren. Hovedmetabolitten til zidovudin i plasma og urin er zidovudin 5'-glukuronid., som skilles ut av nyrene og er ca 50-80% av dosen. Andre metabolitter av zidovudin når det administreres parenteralt er 3′-amino-3′-deoksyhymidin (AMT).

T1 / 2 lamivudin er 5-7 Nei. Gjennomsnittlig systemisk clearance av lamivudin er ca 0.32 l/t kg, det meste er renal clearance (mer 70%), via det organiske kationtransportsystemet. Studier på pasienter med nyresvikt har vist, at nedsatt nyrefunksjon påvirker utskillelsen av lamivudin.

Plasmanivåer av zidovudin er økte hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

Gjennomsnittlig T1/2 av abakavir er ca 1.5 Nei. Etter flere doser av abakavir i en dose 300 mg peroralt 2 signifikant akkumulering ganger/dag observeres ikke. Eliminering av abakavir skjer via levermetabolisme, etterfulgt av utskillelse av metabolitter hovedsakelig via nyrene.. Omtrent 83% den administrerte dosen av abakavir skilles ut av nyrene i form av metabolitter og uendret, den resterende mengden skilles ut gjennom tarmene.

I studier som involverte pasienter med nyresvikt,, at nedsatt nyrefunksjon påvirker utskillelsen av lamivudin på grunn av redusert renal clearance. Det ble også vist, at pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon har økte plasmakonsentrasjoner av zidovudin. Abacavir metaboliseres hovedsakelig i leveren., mindre 2% det skilles ut av nyrene uendret. Farmakokinetikken til abakavir hos pasienter med nyresykdom i sluttstadiet er lik den hos pasienter med normal nyrefunksjon..

Abacavir metaboliseres, hovedsakelig, leveren. Farmakokinetikken til abakavir er studert hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon. (5-6 peker på Child-Pugh). Resultatene av studien indikerer en økning i AUC for abakavir i gjennomsnitt 1.89 ganger og en økning i T1/2 av abakavir i 1.58 ganger. Nedsatt leverfunksjon påvirker ikke AUC for abakavirmetabolitter, imidlertid reduseres hastigheten for deres dannelse og utskillelse.

Indikasjoner på de aktive stoffene i stoffet Abacavir + Zidovudine + Lamivudine

Behandling av HIV-infeksjon hos voksne og eldre barn 12 år i antiretroviral terapi.

Doseringsregime Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Påføringsmetoden og doseringsregimet for et bestemt medikament avhenger av dets frigjøringsform og andre faktorer.. Det optimale doseringsregimet bestemmes av legen. Overholdelse av doseringsformen til et bestemt legemiddel med indikasjoner for bruk og doseringsregime bør observeres strengt..

Muntlig. En enkelt dose av kombinasjonsmedisinen tas 2 ganger / dag.

Hvis kroppsvekten til en tenåring eller voksen er under 40 kg denne kombinasjonen er ikke aktuelt, siden dosen av hvert virkestoff er fast og det ikke er mulig å redusere dosen for hvert virkestoff separat.

Ved nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon er korrigering av doseringsregimet nødvendig..

Bivirkninger Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Symptomer på en overfølsomhetsreaksjon (RGCH)

Fra blodkreft system: lymfopeni.

Fra nervesystemet: hodepine, parestesi.

Åndedrettssystemet: tungpustethet, hoste, sår hals, respiratorisk distress syndrom, respirasjonssvikt.

Fra fordøyelsessystemet: kvalme, oppkast, diaré, magesmerter, sårdannelse i munnen, økning i leverfunksjonstester, leversvikt.

Fra urinveiene: øker konsentrasjonen av creatinine, nyresvikt.

Fra huden og subkutant fett: utslett (makulær-papulær eller urtikariell).

På den delen av muskel- og skjelettsystemet: myalgi, sjelden – myolyse, artralgi, Øk CPK aktivitet.

Andre: feber, trøtt, utilpasshet, ødem, lymfadenopati, lavt blodtrykk, konjunktivitt, anafylaksi.

Hvis noen av disse symptomene vises, er en grundig undersøkelse av pasienten nødvendig for å utelukke en overfølsomhetsreaksjon.. Hvis en overfølsomhetsreaksjon ikke kan utelukkes, ny resept av kombinasjonen av abakavir + lamivudin + zidovudin eller andre legemidler, som inneholder abakavir, strengt kontraindisert.

Fastsettelse av frekvensen av bivirkninger: Ofte (≥1 / 10); ofte (≥1 / 100, <1/10); sjelden (≥1 / 1000, <1/100); sjelden (≥1 / 10 000, <1/1000); sjelden (<1/10 000).

Abakavir – bivirkninger

På den delen av immunsystemet: ofte – overfølsomhetsreaksjoner.

Fra nervesystemet: ofte – hodepine.

Fra fordøyelsessystemet: ofte – anoreksi, kvalme, oppkast, diaré; sjelden – pankreatitt.

Metabolisme: ofte – hyperlaktatemi; sjelden – Melkesyreacidose.

Fra huden og subkutant fett: ofte – utslett (ingen systemiske symptomer); sjelden – eksudativ erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.

Andre: ofte – feber, apati, trøtt.

Lamivudine – bivirkninger

Fra blodkreft system: sjelden – nøytropeni, anemi, trombocytopeni; sjelden – ekte erytrocyttaplasi.

Metabolisme: ofte – hyperlaktatemi; sjelden – Melkesyreacidose.

Fra nervesystemet: ofte – hodepine; sjelden – parestesi, perifericheskaya nevropati.

Fra fordøyelsessystemet: ofte – kvalme, oppkast, smerter i øvre del av magen, diaré; sjelden – midlertidig økning i AST, GOLD; sjelden – økning i serumamylaseaktivitet, pankreatitt.

Fra huden og subkutant fett: ofte – utslett, alopecia.

På den delen av muskel- og skjelettsystemet: ofte – artralgi, muskelskade; sjelden – raʙdomioliz.

Andre: ofte – trøtt, utilpasshet, temperaturøkning.

Noen pasienter, som fikk antiretroviral kombinasjonsbehandling, det var en omfordeling/akkumulering av fettvev i kroppen. Hyppigheten av dette fenomenet avhenger av mange faktorer., inkl. fra en kombinasjon av antiretrovirale legemidler.

Zidovudine – bivirkninger

Fra blodkreft system: ofte- anemi (blodoverføring kan være nødvendig), nøytropeni og leukopeni. Det er mer sannsynlig at disse bivirkningene oppstår ved høye doser zidovudin. (1200–1500 mg/dag), hos pasienter med avansert HIV-infeksjon (spesielt med redusert benmargsreserve før behandling) og, spesielt, hos pasienter med CD4+ celletall mindre enn 100/mcL. Hos noen pasienter er det nødvendig å redusere dosen av zidovudin frem til seponering. Nøytropeni forekommer hyppigere hos disse pasientene, som har nøytrofiltall, serumhemoglobin og vitamin B12-nivåer er redusert ved oppstart av zidovudinbehandling. Sjelden – trombocytopeni og pancytopeni (med benmargshypoplasi); sjelden – ekte erytrocyttaplasi; sjelden – aplasticheskaya anemi.

Metabolisme: ofte – hyperlaktatemi; sjelden- Melkesyreacidose, anoreksi; omfordeling/akkumulering av fettvev (Hyppigheten av denne bivirkningen avhenger av mange faktorer., inkl. fra en spesifikk kombinasjon av antiretrovirale legemidler).

Fra siden av psyken: sjelden – angst og depresjon.

Fra nervesystemet: Ofte – hodepine; ofte – svimmelhet; sjelden – søvnløshet, parestesi, døsighet, redusert mental aktivitet, kramper.

På den delen av organet syn: Ukjent frekvens – makulaødem, amblyopi, lysskyhet.

Av hørselen kroppen: vertigo, hørselstap.

Kardiovaskulære systemet: sjelden – kardiomyopati.

Åndedrettssystemet: sjelden – tungpustethet; sjelden – hoste.

Fra fordøyelsessystemet: Ofte – kvalme; ofte – oppkast, magesmerter og diaré, økt aktivitet av leverenzymer og bilirubinkonsentrasjon; sjelden – flatulens; sjelden – pigmentering av munnslimhinnen, disgevziya, dyspepsi, pankreatitt, leversykdom, slik som alvorlig hepatomegali med steatose.

Fra huden og subkutant fett: sjelden – utslett og kløe; sjelden – pigmentering av negler og hud, Svette.

På den delen av muskel- og skjelettsystemet: ofte – myalgi; sjelden – myopati.

Fra urinveiene: sjelden – hyppig vannlating.

Fra reproduksjonssystemet og brystkjertelen: sjelden – gynekomasti.

Allergiske reaksjoner: sjelden – elveblest.

Andre: ofte – generell sykdomsfølelse; sjelden – feber, generalisert smertesyndrom og asteni; sjelden – lav kroppstemperatur, brystsmerter, influensalignende symptomer.

Kontraindikasjoner for bruk av Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Moderat til alvorlig leversvikt (klasse B og C på Child-skalaen- Drikke); mild leversvikt (Klasse A på Child-Pugh); nedsatt nyrefunksjon (CC <50 ml / min); uttalt reduksjon i innholdet av nøytrofiler (mindre enn 0,75×109l) eller hemoglobinkonsentrasjon (mindre 7.5 g / dl, eller 4.65 mmol / l) på grunn av innholdet av zidovudin; Alder til 12 år (på grunn av manglende evne til å justere dosen); vekt mindre 40 kg.

Nøye

Hemming av benmargshematopoiesis (ved en hemoglobinkonsentrasjon mindre enn 9 g / l (5.59 mmol / l) eller innholdet av nøytrofiler i blodet er mindre enn 1,0 × 109 / l) dosejustering av zidovudin kan være nødvendig (med utviklingen av disse bivirkningene, abakavir, zidovudin og lamivudin brukes som separate preparater); pankreatitt (inkl. historie); gepatomegaliya, hepatitt, noen risikofaktorer for leversykdom; tilstedeværelsen av risikofaktorer for utvikling av koronarsykdom; eldre pasienter.

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin – bruk under graviditet og amming

Sikkerheten til denne kombinasjonen hos kvinner under graviditet er ennå ikke studert.. Det er bevis fra studier på effekten av abakavir, lamivudin og zidovudin om fosterutvikling hos dyr. Derfor, under graviditet, narkotika, som inneholder denne kombinasjonen brukes bare hvis, dersom den forventede fordelen for moren oppveier risikoen for fosteret.

Påvirkning av abakavir, lamivudin og zidovudin på fertilitet hos kvinner er ennå ikke studert. For zidovudin,, at bruken hos menn ikke påvirker antallet, morfologi og motilitet av sædceller.

Eksperter anbefaler ikke amming til HIV-infiserte pasienter, for å unngå å overføre HIV til et barn. Fordi abakavir, metabolittene og HIV går over i morsmelk, amming er kontraindisert.

Søknad om brudd på leverfunksjonen – Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Bruken av stoffet er kontraindisert i tilfeller av moderat og alvorlig leverdysfunksjon..

Abacavir + Zidovudin + Lamivudin – Søknad om brudd på nyrefunksjonen

Hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon bør dosen av lamivudin reduseres proporsjonalt med reduksjonen i CC.. I denne forbindelse anbefales det ikke å bruke stoffet for CC mindre 50 ml / min.

Bruk hos barn Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Kontraindisert hos barn under alderen 12 år på grunn av manglende evne til å justere dosen.

Forsiktighetsregler – Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Bruk av legemidler, inneholder denne kombinasjonen er forbundet med en risiko for å utvikle en overfølsomhetsreaksjon (RGCH), preget av feber og/eller utslett og andre symptomer, tyder på skade på flere organer. HSR kan være livstruende og kan i sjeldne tilfeller være dødelig hvis den ikke behandles. Risikoen for å utvikle HSR med denne kombinasjonen er betydelig økt hos pasienter med et positivt testresultat for tilstedeværelse av HLA-B * 5701-allelen.. Imidlertid ble HSR for abakavir observert med en lavere frekvens hos pasienter, bærer ikke dette allelet.

Testing for tilstedeværelse av HLA-B*5701-allelen bør utføres før behandlingsstart med kombinasjonen, og også før behandling med denne kombinasjonen gjenopptas hos pasienter med ukjent status for HLA-B*5701-allelen., som tidligere har tolerert abakavirbehandling godt.

Anbefales ikke for bruk hos pasienter med HLA-B * 5701-allelen, hvis pasienter, hos hvem HSR ble mistenkt under bruk av et annet medikament, som inneholder abakavir, uavhengig av status med hensyn til HLA-B*5701-allelen.

Alle pasienter, behandlet med denne kombinasjonen, den kliniske diagnosen av mistenkt HSR bør fortsatt være grunnlaget for klinisk beslutningstaking.

Hvis det er mistanke om HSR, bør behandlingen med denne kombinasjonen avbrytes umiddelbart, selv i fravær av HLA-B*5701-allelen.. Forsinkelse i å stoppe behandlingen med denne kombinasjonen etter utbruddet av HSR kan føre til en livstruende situasjon..

Gjenoppta bruken av narkotika, som inneholder abakavir etter mistenkt abakavir HSR, kan føre til at symptomene raskt kommer tilbake i løpet av få timer, som kan omfatte livstruende hypotensjon og død.

Når du vurderer å gjenoppta behandling med abakavir etter avsluttet behandling med et hvilket som helst medikament, som inneholder abakavir av en eller annen grunn, bør årsaken til å seponere behandlingen fastslås, uavhengig av om pasienten bærer NHA-B * 5701-allelen. Hvis MIRV ikke kan utelukkes, medisiner kan ikke startes på nytt, som inneholder denne kombinasjonen, så vel som andre rusmidler, som inneholder abakavir.

Hvis MIRV er ekskludert, det er mulig å gjenoppta behandlingen med denne kombinasjonen. I sjeldne tilfeller pasienter, seponerte abakavir av årsaker, annet enn symptomene på HSR, bemerket også utviklingen av livstruende reaksjoner innen få timer etter gjenopptatt behandling med abakavir. Restart av behandlingen med denne kombinasjonen eller andre legemidler, som inneholder abakavir, bør kun utføres hvis det er rask tilgang til medisinsk behandling.

Det er rapporter om utvikling av laktacidose og alvorlig hepatomegali med steatose., inkl. fatal, på grunn av antiretroviral terapi med nukleosidanaloger i form av separate legemidler, inkludert abakavir. lamivudin og zidovudin, eller deres kombinasjoner. Lignende fenomener ble notert hovedsakelig hos kvinner..

Forsiktighet bør utvises ved bruk av denne kombinasjonen, spesielt hos pasienter med hepatomegali, hepatitt eller andre risikofaktorer for leverskade og leversteatose (inkludert visse rusmidler og alkohol). Pasienter som samtidig er infisert med hepatitt C-virus og pasienter, som behandles med alfa-interferon og ribavirin, kan utgjøre en spesiell risikogruppe. Denne kombinasjonen bør seponeres hvis det er kliniske eller laboratoriemessige tegn på laktacidose med eller uten hepatitt. (som inkluderer hepatomegali og steatose, selv i fravær av en betydelig økning i aminotransferaseaktiviteter), symptomatisk hyperlakgatemi og metabolsk acidose/laktacidose, progressiv hepatomegali eller med en rask økning i aminotransferaseaktivitet.

In vitro og in vivo studier har vist, at nukleosid- og nukleotidanaloger er i stand til å forårsake ulik grad av mitokondriell skade. Det har vært tilfeller av mitokondriell dysfunksjon hos HIV-negative barn, behandles intrauterint og/eller postnatalt med nukleosidanaloger. De viktigste bivirkningene var hematologiske lidelser (anemi, nøytropeni), metabolske forstyrrelser (hyperlaktatemi, hyperlipasemi). Disse bivirkningene er ofte forbigående. Noen nevrologiske lidelser med sent debut er rapportert (økning i muskeltonus, kramper, adferdsforstyrrelser). Er disse nevrologiske lidelsene forbigående eller permanente?, foreløpig ukjent. Hvilket som helst barn, selv HIV-negative, eksponert in utero for nukleosid og nukleotidanaloger, bør gjennomgå klinisk og laboratorieundersøkelse for å utelukke mitokondriell dysfunksjon hvis relevante tegn eller symptomer er identifisert. Disse dataene påvirker ikke gjeldende nasjonale anbefalinger for bruk av APT hos gravide kvinner for å forhindre vertikal overføring av HIV-infeksjon..

Behandling med zidovudin ble ledsaget av tap av subkutant fett. Forekomsten og alvorlighetsgraden av lipoatrofi er relatert til kumulativ eksponering. Dette fetttapet, som er mest uttalt i ansiktet, lemmer og bakdel, kan bare delvis reverseres, og bedring kan ikke skje før noen måneder etter bytte til behandlingsregime, som ikke inneholder zidovudin. Under behandling med zidovudin og andre legemidler, som inneholder zidovudin, Pasienter bør overvåkes regelmessig for tegn på lipoatrofi, og hvis det er mistanke om lipoatrofi, om mulig, bytt til et alternativt behandlingsregime.

Serumlipid- og blodsukkerkonsentrasjoner kan øke under antiretroviral behandling.. Sykdomskontroll og livsstilsendringer kan også bidra til denne prosessen.. Behovet for å bestemme konsentrasjonen av serumlipider og blodsukker bør vurderes.. Lipidforstyrrelser må behandles, i henhold til deres kliniske manifestasjoner.

Under behandlingen er det nødvendig å nøye overvåke hematologiske parametere..

Hvis det oppstår symptomer eller laboratoriebevis på pankreatitt, bør behandlingen avbrytes umiddelbart..

Hos pasienter med allerede eksisterende nedsatt leverfunksjon, inkludert aktiv kronisk hepatitt, det er en økning i frekvensen av leverdysfunksjon med kombinert APT. Disse pasientene bør følges opp i samsvar med standard klinisk praksis.. Hvis leverfunksjonen forverres hos slike pasienter, bør det vurderes å suspendere eller seponere denne kombinasjonen..

Hos pasienter med kronisk hepatitt B eller C, mottar kombinert APT, økt risiko for alvorlige og dødelige leverbivirkninger. Ved samtidig bruk av antiviral behandling for hepatitt B eller C, se bruksanvisningen for disse legemidlene. Når behandlingen avbrytes hos pasienter med samtidig viral hepatitt B, bør leverfunksjonstester overvåkes og virusmengden måles regelmessig., tk. mulig tilbakefall av hepatitt etter seponering av lamivudin, som kan være mer alvorlig hos pasienter med dekompensert leversykdom.

Resultatene fra kliniske studier og data etter registrering indikerer det, at hos noen pasienter med kronisk hepatitt B, når lamivudin seponeres, kan kliniske og laboratoriemessige tegn på tilbakefall av hepatitt forekomme, som kan ha mer alvorlige konsekvenser hos pasienter med dekompensert leversykdom. Hvis denne kombinasjonen seponeres hos pasienter med samtidig viral hepatitt B, bør periodisk overvåking av leverfunksjon og markører for hepatitt B-virusreplikasjon vurderes..

Når du bruker zidovudin som en del av et HIV-behandlingsregime, har det vært tilfeller av forverring av anemi mens du tar ribavirin, den nøyaktige mekanismen til dette fenomenet er fortsatt ukjent.. I denne forbindelse anbefales ikke samtidig bruk av zidovudin med ribavirin.. Hvis zidovudin allerede er inkludert i et antiretroviralt kombinasjonsbehandlingsregime, bør vurdere å erstatte den. Dette er spesielt viktig for pasienter med en historie med zidovudin-indusert anemi..

Hvis HIV-infiserte pasienter med alvorlig immunsvikt har asymptomatiske opportunistiske infeksjoner eller deres gjenværende effekter på tidspunktet for oppstart av antiretroviral behandling, kan administreringen aktivere den inflammatoriske prosessen og føre til en økning i symptomene på opportunistiske infeksjoner eller andre alvorlige konsekvenser. Disse reaksjonene oppstår vanligvis i løpet av de første ukene eller månedene etter oppstart av antiretroviral behandling..

Autoimmune sykdommer (som Graces sykdom, polymyositt og Guillains syndrom- Barre) ble observert på bakgrunn av gjenoppretting av immunitet, imidlertid varierte tiden før debuterte, og sykdommen kan oppstå mange måneder etter behandlingsstart og ha et atypisk forløp.

Bruk av denne kombinasjonen eller andre antiretrovirale legemidler utelukker ikke muligheten for å utvikle opportunistiske infeksjoner eller andre komplikasjoner av HIV-infeksjon., derfor bør pasienter forbli under medisinsk tilsyn, erfaring med behandling av disse sykdommene.

Til tross for, at etiologien til osteonekrose er multifaktoriell (inkludert å ta kortikosteroider, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon, høy BMI), tilfeller av osteonekrose var mest vanlig hos pasienter med avansert HIV-infeksjon og/eller langtidsbruk av kombinert APT. Pasienter bør oppsøke lege, hvis de opplever smerter og stivhet i leddene eller problemer med å bevege seg.

Pasienter bør advares om, at behandling med antiretrovirale legemidler ikke forhindrer risikoen for overføring av HIV til andre gjennom seksuell kontakt og blodforurensning. Derfor bør pasienter ta passende forholdsregler.

Antiretroviral terapi bør brukes med forsiktighet, inkludert abakavir, pasienter med risiko for koronarsykdom. Alle tiltak må iverksettes for å minimere modifiserbare risikofaktorer (slik som hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes og røyking).

Pasienter bør advares mot selvmedisinering med medisiner..

Denne kombinasjonen bør ikke brukes sammen med legemidler, som inneholder lamivudin eller emtricitabin.

Samtidig bruk av stavudin og zidovudin bør unngås..

Bruk av lamivudin med kladribin anbefales ikke..

Legemiddelinteraksjoner Abacavir + Zidovudin + Lamivudin

Legemiddelinteraksjoner, på grunn av tilstedeværelsen av abakavir

Metabolismen av abakavir er svekket når det tas sammen med etanol, noe som resulterer i en økning i AUC for abakavir med ca 41%. Gitt sikkerhetsprofilen til abakavir, disse dataene anses ikke som klinisk signifikante. Abacavir har ingen effekt på etanolmetabolismen.

I en studie av farmakokinetikken til legemidler mens du tar abakavir (dose 600 mg 2 ganger / dag) og metadon, var det en reduksjon i Cmax for abakavir med 35% og redusere tiden for å nå Cmax med 1 Nei, AUC forble imidlertid uendret. Endringer i farmakokinetikken til abakavir ble ikke ansett som klinisk signifikante.. I denne studien økte abakavir gjennomsnittlig total clearance av metadon med 22%. Denne endringen ble ikke ansett som klinisk signifikant hos de fleste pasienter., noen ganger kan det imidlertid være nødvendig å justere dosen av metadon.

Legemiddelinteraksjoner, på grunn av tilstedeværelsen av lamivudin

Tar trimetoprim/sulfametoksazol 160 mg / 800 mg (kotrimoksazol) forårsaker økt eksponering for lamivudin 40%, på grunn av tilstedeværelsen av trimetoprim. Men, unntatt hos pasienter med nyresvikt, dosejustering av lamivudin er ikke nødvendig.

Lamivudin kan hemme intracellulær fosforylering av zalcitabin mens du tar disse legemidlene. I denne forbindelse anbefales ikke bruk i kombinasjon med zalcitabin..

Samarbeid, på grunn av tilstedeværelsen av zidovudin

Zidovudin påvirker ikke farmakokinetikken til atovakvon. Imidlertid tyder farmakokinetiske data på det, at atovakvon reduserer metabolismen av zidovudin til glukuronid (ved steady state øker AUC for zidovudin med 33%, Cmax i plasmaglukuronid reduseres med 19%). Når du foreskriver zidovudin i doser på 500-600 mg / dag og et samtidig 3-ukers behandlingsforløp av akutt pneumocystis lungebetennelse med atovakvon, en økning i frekvensen av bivirkninger, assosiert med forhøyede plasmakonsentrasjoner av zidovudin, usannsynlig. Hvis mer langvarig kombinert bruk av disse legemidlene er nødvendig, anbefales nøye overvåking av pasientens kliniske tilstand..

Absorpsjonen av zidovudin reduseres når klaritromycin-tabletter tas samtidig.. Det er nødvendig å observere intervallet mellom å ta klaritromycin og zidovudin i minst 2 Nei.

Noen pasienter, behandlet med zidovudin pluss fenytoin, en reduksjon i konsentrasjonen av fenytoin i blodet ble oppdaget, og i ett tilfelle var det en økning i konsentrasjonen av fenytoin. Disse observasjonene indikerer behovet for å kontrollere blodkonsentrasjonen av fenytoin hos pasienter, som tar kombinasjonen zidovudin + lamivudin og fenytoin samtidig.

Ifølge enkelte rapporter, probenecid øker gjennomsnittlig T1/2 for zidovudin og AUC som følge av hemming av dannelsen av glukuronid. I nærvær av probenecid reduseres nyreutskillelsen av glukuronid og, kanskje, selve zidovudinen.

Begrensede data viser, at kombinert bruk av zidovudin og rifampicin reduserer AUC for zidovudin med 48±34 %. Den kliniske betydningen av denne observasjonen er imidlertid ukjent..

Zidovudin kan hemme prosessen med intracellulær fosforylering av stavudin ved samtidig bruk.. Dermed, samtidig bruk av stavudin og kombinasjonen av zidovudin + lamivudin anbefales ikke.

Nukleosidanaloger, forstyrrer DNA-replikasjonen, såsom ribavirin, kan redusere den antivirale aktiviteten til zidovudin in vitro. Samtidig bruk av disse legemidlene og zidovudin anbefales ikke.. Det var en økning i anemi, forårsaket av ribavirin når zidovudin er inkludert i den komplekse behandlingen av HIV-infeksjon. Bruk av zidovudin i kombinasjon med ribavirin anbefales ikke på grunn av økt risiko for anemi..

Samtidig bruk av zidovudin og doksorubicin anbefales ikke på grunn av gjensidig svekkelse av aktiviteten til hvert av legemidlene in vitro..

Ved samtidig bruk med flukonazol, en økning i AUC for zidovudin med 74% ved hemming av UDP-glukuronosyltransferase. Gitt de begrensede dataene er den kliniske betydningen ukjent. Det er nødvendig å kontrollere de toksiske effektene av zidovudin.

Ved samtidig bruk med valproinsyre, en økning i AUC for zidovudin med 80% ved hemming av UDP-glukuronosyltransferase. Gitt de begrensede dataene er den kliniske betydningen ukjent. Det er nødvendig å kontrollere de toksiske effektene av zidovudin.

Acetylsalisylsyre, kodein, morfin, Indomethacin, Ketoprofen, naproxen, oxazepam, Lorazepam, cimetidin, clofibrate, dapson, inosine pranobex (stoffet Groprinosin) i stand til å endre metabolismen av zidovudin som et resultat av konkurrerende hemming av prosessen med glukuronidering eller direkte undertrykkelse av metabolismen av zidovudin av mikrosomale leverenzymer. Før du foreskriver disse legemidlene i kombinasjon med kombinasjonen av zidovudin + lamivudin, spesielt for langtidsbehandling, potensielle legemiddelinteraksjoner må vurderes.

Samtidig bruk, spesielt for behandling av akutte tilstander, zidovudin og potensielt nefrotoksiske eller myelosuppressive legemidler (f.eks, systemisk administrering av pentamidin, dapsone, pyrimetamin, co-trimoksazol, Amfotericin B, flucitozina, ganciclovir, interferon, vincristine, vinblastin og doksorubicin) kan også øke risikoen for bivirkninger av zidovudin. Hvis zidovudin+lamivudin administreres sammen med noen av disse midlene, bør nyrefunksjonen og hematologiske parametere overvåkes nøye og dosen av ett eller flere legemidler reduseres om nødvendig..

Unødvendig. noen pasienter, til tross for kombinasjonen, opportunistiske infeksjoner kan utvikle seg, tilleggsbehandling kan være nødvendig for å forhindre infeksjoner. For slik profylakse brukes ko-trimoksazol., pentamidin aerosol, pyrimetamin og acyklovir. Begrensede data fra kliniske studier tyder på at det ikke er noen signifikant økning i forekomsten av bivirkninger av zidovudin når det brukes samtidig med disse legemidlene..

Tilbake til toppen-knappen