Vilkår for bruk av nettstedet

VILKÅR FOR BRUK

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. Denne brukeravtalen (heretter - Avtale) viser til nettstedet ommedicine.info, ligger ved https://omedicine.info

1.2. Nettstedet ommedicine.info (videre - Nettsted) er eiendommen til nettstedeierne.

1.3. Denne avtalen regulerer forholdet mellom nettstedadministrasjonen https://omedicine.info (heretter - Site Administration) og brukeren av dette nettstedet.

1.4. Nettstedets administrasjon forbeholder seg retten til å endre når som helst, legge til eller fjerne klausuler i denne avtalen uten å varsle brukeren.

1.5. Bruk av nettstedet av brukeren betyr aksept av avtalen og endringer, gjort til denne avtalen.

1.6. Brukeren er personlig ansvarlig for å sjekke denne avtalen for
endringer i den.

2. DEFINISJONER AV VILKÅR

2.1. Følgende vilkår har følgende betydninger for formålene med denne avtalen:

2.1.1 ommedicine.info - Internettressurs, ligger på et domenenavn https://omedicine.info, utføre sine aktiviteter gjennom Internett-ressursen og relaterte tjenester (videre – Nettsted).

2.1.2. ommedicine.info - nettsted, som inneholder informasjon om varene og/eller tjenestene og/eller andre verdier for brukeren, Selgere og/eller tjenesteleverandører, tillater et valg, bestille og (eller) kjøp av varene, og/eller motta en tjeneste.

2.1.3. Nettstedadministrasjon - autoriserte ansatte til å administrere nettstedet, opptrer på vegne av nettstedeierne.

2.1.4. Nettstedbruker (videre – Bruker) - ansikt, ha tilgang til nettstedet, via Internett og ved å bruke nettstedet.

2.1.5. Nettstedets innhold (videre - Innhold) – beskyttede resultater av intellektuell aktivitet, inkludert tekster av litterære verk, navnene deres, forord, merknader, artikler, illustrasjoner, dekker, musikalske verk med eller uten tekst, grafikk, tekst, fotografisk, derivater, sammensatte og andre arbeider, brukergrensesnitt, visuelle grensesnitt, varemerkenavn, logoer, dataprogrammer, Database, samt design, struktur, valg, koordinasjon, utseende, generell stil og arrangement av dette innholdet, inkludert på nettstedet og andre gjenstander av immaterielle rettigheter samlet og/eller hver for seg, som finnes på nettstedet https://omedicine.info.

3. AVTALENS EMNE

3.1. Emnet for denne avtalen er å gi brukeren tilgang til varene og/eller tjenestene som tilbys på nettstedet.

3.1.1. Nettstedet gir brukeren følgende typer tjenester (tjenester):

  • gi brukeren mulighet til å legge ut meldinger, kommentarer, brukeranmeldelser, vurdering av nettstedinnhold;
  • kjennskap til varer/tjenester, lagt ut på nettstedet;
  • valg og bestilling av varer/tjenester for påfølgende kjøp eller registrering på dette nettstedet.

3.1.2. Alle eksisterende (egentlig
fungerer) for øyeblikket tjenester (Tjenester) Nettstedet, samt eventuelle påfølgende
endringer og tilleggstjenester som vises i fremtiden (Tjenester).

3.2. Tilgang til nettstedet er gratis.

3.3. Denne avtalen er et offentlig tilbud. Ved å gå inn på nettstedet, brukeren
anses å ha sluttet seg til denne avtalen.

3.4. Bruken av materialer og tjenester på nettstedet er underlagt gjeldende regler
lovgivning.

4. RETTIGHETER OG PLIKTER TIL PARTENE

4.1. Nettstedets administrasjon har rett:

4.1.1. Endre reglene for bruk av nettstedet, og endre innholdet på denne siden. Endringene trer i kraft fra det øyeblikket den nye versjonen av avtalen er publisert på nettstedet.

4.2. Brukeren har rett:

4.2.1. Bruk alle tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, og kjøpe eventuelle varer og/eller tjenester, tilbys på nettstedet.

4.2.2. Still spørsmål, relatert til nettstedtjenester:

  • via epost:
  • via tilbakemeldingsskjemaet, ligger ved:

4.2.3. Bruk nettstedet utelukkende for formålene og på den måten, fastsatt av avtalen og ikke forbudt ved lov.

4.2.5. Krev at administrasjonen skjuler all informasjon om brukeren.

4.2.6. Bruk nettstedets informasjon til kommersielle formål uten spesiell tillatelse.

4.3. Brukeren av nettstedet forplikter seg:

4.3.1. Gi tilleggsinformasjon på forespørsel fra nettstedadministrasjonen, som er direkte relatert til tjenestene som tilbys av dette nettstedet.

4.3.2. Respekter eiendoms- og ikke-eiendomsrettighetene til forfattere og andre rettighetshavere når du bruker nettstedet.

4.3.3. Ikke gjør noe, som kan anses å krenke den normale driften av nettstedet.

4.3.4. Ikke distribuer ved hjelp av nettstedet konfidensiell og juridisk beskyttet informasjon om enkeltpersoner eller juridiske personer.

4.3.5. Unngå enhver handling, som et resultat av at konfidensialiteten til informasjon beskyttet ved lov kan bli krenket.

4.3.6. Ikke bruk nettstedet til å distribuere reklameinformasjon, annet enn med samtykke fra nettstedadministrasjonen.

4.3.7. Ikke bruk tjenester til formålet:

4.3.7.1. brudd på mindreåriges rettigheter og (eller) skade dem på noen måte.

4.3.7.2. brudd på minoriteters rettigheter.

4.3.7.3. utgi seg for en annen person eller representant for en organisasjon og (eller) samfunn uten tilstrekkelige rettigheter, inkludert for de ansatte på denne siden.

4.3.7.4. feilrepresentasjon av egenskapene og egenskapene til noen varer og/eller tjenester, lagt ut på nettstedet.

4.3.7.5. feil sammenligning av varene og/eller tjenestene, samt dannelsen av negative holdninger til personer, (ikke) bruk av visse varer og/eller tjenester, eller fordømmelse av slike personer.

4.3.7.6. innholdsnedlastinger, som er ulovlig, krenker eventuelle rettigheter til tredjeparter; fremmer vold, grusomhet, hat og (eller) rasediskriminering, nasjonal, seksuell, religiøs, sosiale tegn; inneholder falsk informasjon og (eller) fornærmelser mot bestemte personer, organisasjoner, autoriteter.

4.3.7.7. tilskyndelse til å begå ulovlige handlinger, samt hjelp til enkeltpersoner, hvis handlinger er rettet mot å bryte restriksjoner og forbud.

4.3.8. Sikre nøyaktigheten av informasjonen som gis

4.3.9. Sikre sikkerheten til personopplysninger fra tredjeparts tilgang.

4.4. Brukeren er forbudt:

4.4.1. Bruk hvilken som helst enhet, programmer, prosedyrer, algoritmer og metoder, automatiske enheter eller tilsvarende manuelle prosesser for tilgang, oppkjøp, kopiere eller spore innholdet på nettstedet.

4.4.2. Forstyrre funksjonen til nettstedet.

4.4.3. Omgå navigasjonsstrukturen til nettstedet på noen måte for å innhente eller forsøke å innhente informasjon, dokumenter eller materialer på noen måte, som ikke er spesifikt representert av tjenestene til dette nettstedet.

4.4.4. Uautorisert tilgang til funksjonene til nettstedet, andre systemer eller nettverk, relatert til dette nettstedet, samt enhver tjeneste, tilbys på nettstedet.

4.4.4. Bryt sikkerheten eller autentiseringssystemet på nettstedet eller på et hvilket som helst nettverk, relatert til nettstedet.

4.4.5. Utfør et omvendt oppslag, spore eller forsøke å spore informasjon om andre brukere av nettstedet.

4.4.6. Bruk nettstedet og dets innhold til ethvert formål, forbudt ved lov, samt oppfordre til ulovlig aktivitet eller annen aktivitet, brudd på rettighetene til nettstedet eller andre personer.

5. BRUK AV SIDEN

5.1. Nettsted og innhold, inkludert på nettstedet, eies og drives av nettstedadministrasjonen.

5.2. Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerkeloven, samt andre rettigheter, knyttet til åndsverk, og urettferdig konkurranselovgivning.

5.3. Denne avtalen gjelder alle tilleggsvilkår for kjøp av varene og/eller levering av tjenester, gitt på nettstedet.

5.4. Informasjon, lagt ut på nettstedet skal ikke tolkes som en endring av denne avtalen.

5.5. Nettstedets administrasjon har rett til å gjøre endringer i listen over varer og tjenester når som helst uten å varsle brukeren, tilbys på nettstedet, og (eller) prisene deres.

5.6. Dokumentet nevnt i paragraf 5.7. av denne avtalen styrer i den relevante delen og gjelder bruken av brukeren av nettstedet.

5.7. Personvernerklæring: https://omedicine.info/policy

5.8. Noen av dokumentene, oppført i avsnitt 5.7 i denne avtalen kan oppdateres. Endringer trer i kraft fra det øyeblikket de er publisert på nettstedet..

6. ET ANSVAR

6.1. Ethvert tap, som brukeren kan pådra seg i tilfelle et forsettlig eller hensynsløst brudd på noen bestemmelse i denne avtalen, samt på grunn av uautorisert tilgang til kommunikasjon fra en annen bruker, Stedsadministrasjonen refunderes ikke.

6.2. Nettstedets administrasjon er ikke ansvarlig for:

6.2.1. Forsinkelser eller feil i transaksjonsprosessen, forårsaket av force majeure, samt ethvert tilfelle av funksjonsfeil i telekommunikasjon, datamaskin, elektriske og andre relaterte systemer.

6.2.2. Handlinger av overføringssystemer, banker, betalingssystemer og for forsinkelser knyttet til deres arbeid.

6.2.3. Riktig funksjon av nettstedet, når, hvis brukeren ikke har det nødvendige
tekniske midler for bruk, det er heller ikke forpliktet til å gi brukere slike verktøy.

7. BRUDD PÅ VILKÅRENE I BRUKERAVTALEN

7.1. Nettstedets administrasjon har rett til å utlevere informasjon om brukeren, hvis gjeldende lov krever eller tillater slik offentliggjøring.

7.2. Nettstedets administrasjon har rett til, uten forvarsel til brukeren, å avslutte og (eller) blokkere tilgangen til nettstedet, hvis brukeren har brutt denne avtalen eller vilkårene for bruk av nettstedet som finnes i andre dokumenter, samt ved oppsigelse av siden eller på grunn av en teknisk feil eller et problem.

7.3. Nettstedets administrasjon er ikke ansvarlig overfor brukeren eller tredjeparter for oppsigelse av tilgangen til nettstedet i tilfelle brukerens brudd på noen bestemmelse i denne avtalen eller annet dokument, som inneholder vilkårene for bruk av nettstedet.

8. TVISTERLØSNING

8.1. I tilfelle uenigheter eller tvister mellom partene i denne avtalen, er en forutsetning før du går til retten å fremme et krav (skriftlig forslag til frivillig løsning av tvisten).

8.2. Krav mottaker innen 30 kalenderdager fra datoen for mottak, varsler klageren skriftlig om resultatet av behandlingen av klagen.

8.3. Hvis det er umulig å løse tvisten på frivillig basis, har en av partene rett til å søke domstolen for å få beskyttelse av sine rettigheter, som er gitt dem etter gjeldende lovgivning.

8.4. Ethvert krav angående vilkårene for bruk av nettstedet må bringes inn 5 dager etter at søksmålsgrunnen oppsto, med unntak av opphavsrettslig beskyttelse for materialene på nettstedet som er beskyttet i samsvar med loven. I tilfelle brudd på betingelsene i denne paragrafen, etterlates ethvert krav av retten uten vederlag..

9. YTTERLIGERE VILKÅR

9.1. Nettstedets administrasjon godtar ikke mottilbud fra brukeren angående endringer i denne brukeravtalen.

9.2. Brukeranmeldelser, lagt ut på nettstedet, er ikke konfidensiell informasjon og kan brukes av nettstedadministrasjonen uten begrensninger.

Tilbake til toppen-knappen