FOZIKARD

Actief materiaal: Fosinopril
Wanneer ATH: C09AA09
CCF: ACE-remmer
ICD-10 codes (getuigenis): ik10, I50.0
Wanneer CSF: 01.04.01.03
Fabrikant: Actavis hf. (IJsland)

Dosage Form, samenstelling en verpakking

Pillen rondje, Valium, wit of bijna wit, aanwijzing letters enerzijds “FL” en Cijfers “5”.

1 tab.
fosinoprilnatrium5 mg

Hulpstoffen: lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, voorverstijfseld maïszetmeel (zetmeel 1500), microkristallijne cellulose, glyceroldibehenaat.

14 PC. – blaren (2) – packs karton.

Pillen rondje, Valium, wit of bijna wit, aanwijzing letters enerzijds “FL” en Cijfers “10”.

1 tab.
fosinoprilnatrium10 mg

Hulpstoffen: lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, voorverstijfseld maïszetmeel (zetmeel 1500), microkristallijne cellulose, glycerol dibegenat.

14 PC. – blaren (2) – packs karton.

Pillen rondje, Valium, wit of bijna wit, aanwijzing letters enerzijds “FL” en Cijfers “20”.

1 tab.
fosinoprilnatrium20 mg

Hulpstoffen: lactosemonohydraat, natriumcroscarmellose, voorverstijfseld maïszetmeel (zetmeel 1500), microkristallijne cellulose, glycerol dibegenat.

14 PC. – blaren (2) – packs karton.

 

Farmacologische werking

ACE-remmer. Fosinopril – ester, waarvan het lichaam gevormd actieve metaboliet – fosinoprilaat.

Fozinoprilat verhindert de omzetting van angiotensine I naar angiotensine II vasoconstrictor verbinding, waardoor vasodilatatie.

De drug heeft een anti-hypertensieve, vazodilatirtee, diureticum en kaliumsparende effecten.

Het bloeddrukverlagende effect is te wijten aan remming van het metabolisme en bradykinine, die heeft een sterk vaatverwijdend effect.

De daling van de bloeddruk niet gepaard met veranderingen in de BCC, cerebrale en renale doorbloeding, bloedtoevoer naar de interne organen, skeletspier, huid, reflexactiviteit van het myocardium.

Het antihypertensieve effect van het geneesmiddel gedurende een langdurige behandeling gehandhaafd, Tolerantie voor het geneesmiddel niet ontwikkelt. Na orale bloeddrukverlagend effect ontwikkelt zich binnen 1 Nee, bereikt door middel van 2-6 h en opgeslagen 24 Nee.

 

Farmacokinetiek

Absorptie

Na orale toediening, absorptie uit het maagdarmkanaal bij benadering 30-40%. De mate van absorptie is onafhankelijk van de voedselinname, maar de snelheid van de absorptie kan worden vertraagd. Cmax fozinoprilata plasma bereikt door 3 Nee.

Distributie

Plasmaproteïnebinding – 95%. Fosinopril heeft een betrekkelijk kleine VD. Niet oversteken van de BBB.

Metabolisme

Het slijmvlies van het maagdarmkanaal, en, gedeeltelijk, lever fosinopril gehydrolyseerd tot fozinoprilata.

Aftrek

Fozinoprilat uitgescheiden in gal en urine. T1/2 fozinoprilata is ongeveer 11.5 Nee.

 

Getuigenis

- Arteriële hypertensie;

- Congestief hartfalen (in een combinatietherapie).

 

Doseringsschema

Vóór de behandeling hypertensie, misschien, moet niet meer van toepassing voor de bloeddrukverlagende behandeling voor een paar dagen voordat u start met Fozikarda®.

De initiële dosis is 10 mg 1 tijd / dag. In de toekomst moet de dosering worden gekozen afhankelijk van de dynamiek van bloeddrukverlagende. De gemiddelde dosis onderhoud is 10-40 mg 1 tijd / dag. Bij afwezigheid van een positief effect van monotherapie Fozikardom® mogelijke extra diuretica.

Als de behandeling Fozikardom® begint op de achtergrond diureticum therapie, haar eerste dosis mag niet hoger zijn dan 10 mg met zorgvuldige medische begeleiding.

Bij de behandeling chronisch hartfalen initiële dosis Fozikarda® is 10 mg 1 tijd / dag. Verder is de dosis geselecteerd in overeenstemming met de dynamiek van de therapeutische werkzaamheid, toenemende op 10 mg met wekelijkse intervallen. De maximale dosering is 40 mg / dag. Misschien extra diuretica.

 

Bijwerking

Cardiovasculair systeem: bloeddrukdaling, orthostatische hypotensie, tachycardie, hartslag, Aritmie, angina, myocardiaal infarct, pijn op de borst.

Uit het spijsverteringsstelsel: misselijkheid, braken, constipatie, ileus, stomatitis, glossitis, indigestie, buikpijn, anorexia, cholestatische geelzucht, pancreatitis, hepatitis.

Het ademhalingssysteem: droge hoest, kortademigheid, keelholteontsteking, laringit, sinusitis, longinfiltraten, bronchospasme, disfonija.

Uit de urinewegen: ontwikkeling of verergering van de symptomen van chronisch nierfalen, proteïnurie, oligurija.

Vanuit de centrale en perifere zenuwstelsel: beroerte, Cerebrale ischemie, duizeligheid, hoofdpijn, zwakte, gehoor en visuele handicap, ruis in de oren, aandoeningen van het evenwichtsorgaan; bij gebruik in hoge doses – slapeloosheid, angst, depressie, verwarring, paresthesie.

Allergische reacties: huiduitslag, jeuk, angio-oedeem.

Uit de laboratoriumparameters: giperkreatininemiя, toenemende concentraties ureum, verhoging van levertransaminasen, giperʙiliruʙinemija, hyperkaliëmie, giponatriemiya, afname van het hemoglobinegehalte en hematocriet, neutropenie, leukopenie, eozinofilija, verhoogde bezinking.

 

Contra

- Erfelijk of idiopathisch angio-oedeem (incl. geschiedenis) Na toediening van andere ACE remmers;

- Zwangerschap;

- Borstvoeding (borstvoeding);

- Kindertijd en adolescentie up 18 jaar;

- Overgevoeligheid voor fosinopril en andere ingrediënten.

VAN voorzichtigheid Gebruik bij patiënten met nierinsufficiëntie, giponatriemii (het risico van uitdroging, hypotensie, chronisch nierfalen), bilaterale nierarteriestenose of stenose van de slagader naar een enkele nier, aortastenose, toestand na niertransplantatie, wanneer desensibilisatie, systemische bindweefselziekten, incl. SLE, Sclerodermie (verhoogd risico op neutropenie of agranulocytose), hemodialyse, cerebrovasculaire aandoeningen (incl. cerebrovasculaire insufficiëntie), bij IBS, chronisch hartfalen III en IV functionele klasse NYHA classificatie, suikerziekte, onderdrukking van het beenmerg hematopoiëse, hyperkaliëmie, bij oudere patiënten, met een dieet met restrictie zout, onder omstandigheden, gepaard met een afname in de bcc (incl. diarree, rvote).

 

Zwangerschap en borstvoeding

Application Fozikarda® gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en borstvoeding.

 

Waarschuwingen

Patiënten met ernstige hypertensie of gelijktijdig gedecompenseerde chronisch hartfalen moet beginnen behandeling Fozikardom® in het ziekenhuis.

Voor en tijdens de behandeling met geneesmiddelen vereist controle van de bloeddruk, nierfunctie, de kaliumconcentratie, hemoglobinegehalte, creatinine, ureum, concentratie van elektrolyten en leverenzymen in het bloed.

Terwijl het nemen Fozikarda® dienen periodiek controleren het aantal leukocyten in perifeer bloed, vooral bij patiënten met een verhoogd risico op neutropenie (Als de nierfunctie en systemische bindweefselziekten). Door het verhoogde risico op arteriële hypotensie moet voorzichtig zijn bij het toedienen van het geneesmiddel aan patiënten, We zijn op een zoutloos dieet of malosolevoy.

Gebruik in Pediatrics

De veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel Fozikard® bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Effecten op het vermogen om voertuigen en mechanismen voor het beheer rijden

Wees voorzichtig bij het rijden of het doen van enig ander werk, vereisen meer aandacht, vanwege het mogelijk optreden van duizeligheid, vooral na de eerste dosis Fozikarda® patiënten, terwijl het nemen van diuretica.

 

Overdose

Symptomen: duidelijke vermindering van de bloeddruk, bradycardie, schok, verstoring van water- en elektrolytenbalans, acuut nierfalen, verdoving.

Behandeling: stoppen met de drug, Plaats de patiënt in rugligging met opgetrokken benen. In lichte gevallen van overdosering – maagspoeling, introductie van sorbents en natriumsulfaat binnen 30 minuten na toediening. Door het verminderen van de bloeddruk – in / bij introductie van catecholamines, ангиотензина II; bradycardie – gebruik van pacemaker. Hemodialyse nyeeffyektivyen.

 

Geneesmiddelinteracties

Antihypertensiva, Urineafdrijvend, opioïde analgetica, middelen voor algemene anesthesie terwijl het gebruik van Fozikardom® versterken het bloeddrukverlagend effect.

NSAID's en oestrogene drugs, terwijl het verminderen van het gebruik van bloeddrukverlagende effect Fozikarda®.

In een toepassing Fozikarda® met kaliumsupplementen, kaliumsparende diuretica verhogen het risico van hyperkaliëmie.

Fozikard® versterkt hypoglykemische effect van sulfonylureumderivaten, insuline.

In een toepassing Fozikarda® met allopurinol, cytostatica, immunosuppressiva, procaïnamide verhoogt het risico van leukopenie.

Bij gelijktijdige ontvangst Fozikarda® zouten van lithium in het bloed kan de concentratie van lithium verhogen.

 

Voorwaarden voor de levering van apotheken

Het geneesmiddel wordt afgegeven onder de voorgeschreven.

 

Voorwaarden en bepalingen

Het geneesmiddel moet buiten het bereik van kinderen te worden opgeslagen op of boven 25 ° C. Houdbaarheid – 2 jaar.

Terug naar boven knop