Etoposide-Teva: instructies voor het gebruik van het medicijn, structuur, Contra

Actief materiaal: Etoposide
Wanneer ATH: L01CB01
CCF: Anti-drug
Wanneer CSF: 22.03.01
Fabrikant: Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Etoposide-Teva: doseringsvorm, samenstelling en verpakking

Oplossing voor infusie geconcentreerd duidelijk, geelachtig, licht viskeuze, vrij van zichtbare mechanische deeltjes.

1 ml1 fl.
etoposide20 mg1 g

Hulpstoffen: Citroenzuur watervrij, Twin-80, ethanol absolute, propyleenglycol 300.

50 ml – flessen (1) – Kartonnen dozen.

Oplossing voor infusie geconcentreerd duidelijk, geelachtig, licht viskeuze, vrij van zichtbare mechanische deeltjes.

1 ml1 fl.
etoposide20 mg100 mg

Hulpstoffen: Citroenzuur watervrij, Twin-80, ethanol absolute, propyleenglycol 300.

5 ml – flessen (1) – Kartonnen dozen.

Oplossing voor infusie geconcentreerd duidelijk, geelachtig, licht viskeuze, vrij van zichtbare mechanische deeltjes.

1 ml1 fl.
etoposide20 mg200 mg

Hulpstoffen: Citroenzuur watervrij, Twin-80, ethanol absolute, propyleenglycol 300.

10 ml – flessen (1) – Kartonnen dozen.

Oplossing voor infusie geconcentreerd duidelijk, geelachtig, licht viskeuze, vrij van zichtbare mechanische deeltjes.

1 ml1 fl.
etoposide20 mg400 mg

Hulpstoffen: Citroenzuur watervrij, Twin-80, ethanol absolute, propyleenglycol 300.

20 ml – flessen (1) – Kartonnen dozen.

Oplossing voor infusie geconcentreerd duidelijk, geelachtig, licht viskeuze, vrij van zichtbare mechanische deeltjes.

1 ml1 fl.
etoposide20 mg500 mg

Hulpstoffen: Citroenzuur watervrij, Twin-80, ethanol absolute, propyleenglycol 300.

25 ml – flessen (1) – Kartonnen dozen.

Etoposide-Teva: farmacologisch effect

Etoposide is een semi-synthetisch derivaat van podofyllotoxine.,gebruikt als een antitumormiddel. Etoposide heeft een cytotoxisch effect door DNA-schade.. Het medicijn blokkeert mitose,celdood veroorzakend in de G2-fase en de late S-fase van de mitotische cyclus. Hoge concentraties van het medicijn veroorzaken cellysis in de premitotische fase. Etoposide remt ook de penetratie van nucleotiden door het plasmamembraan., die interfereert met de synthese en reparatie van DNA.

Etoposide-Teva: farmacokinetiek

Na toediening wordt het medicijn gevonden in speeksel, in gebakken stoffen, milt, nier,myometrium, in mindere mate in het pleuravocht, gal, hersenweefsel.

Etoposide passeert de placenta en in geringe mate – door de bloed-hersenbarrières heen. De waarden van de concentratie van etoposide in het hersenvocht variëren van niet-detecteerbare waarden tot 5% concentratie in bloedplasma. Er zijn geen gegevens over de uitscheiding van het geneesmiddel in de moedermelk.. Plasma eiwitbinding is ongeveer 90%.

Etoposide wordt uitgebreid gemetaboliseerd in het lichaam. De isolatie van etoposide wordt in dit geval in twee fasen uitgevoerd.. Bij volwassenen met een normale nier- en leverfunctie is de gemiddelde halfwaardetijd in de beginfase ongeveer 1,5 uur met een eliminatiehalfwaardetijd in de laatste fase binnen 5-11 uur. De totale klaring bij volwassenen varieert van 19-28 ml/min./m2. De renale klaring is 30 – 40% van de totale opruiming. Etoposide wordt uitgescheiden in de urine als onveranderd geneesmiddel en metabolieten. (over 40% van de toegediende dosis) gedurende 48-72 uur. 2 – 16% uitgescheiden in de ontlasting.

Etoposide-Teva: getuigenis

De belangrijkste indicaties voor het gebruik van Etoposide zijn kiemceltumoren van de testis en eierstokken., kleincellige longkanker.

Van etoposide is gemeld dat het effectief is bij de behandeling van blaaskanker., Ziekte van Hodgkin, non-Hodgkin-lymfoom, acute monoblastische en myeloïde leukemie, Ewing-sarcoom, trofoblastische tumoren, maagkanker, Kaposi-sarcoom en neuroblastoom.

Etoposide-Teva: het doseringsregime

Etoposide maakt deel uit van veel chemotherapieregimes, In dit verband, bij het kiezen van de toedieningsweg, regime en doses in elk individueel geval moeten worden geleid door de gegevens van speciale literatuur.

De doses etoposide zijn: 50-100 mg/m2 per dag voor 5 dagen, herhalende cycli elke 3-4 van de week.

Het regime van toediening van etoposide om de andere dag wordt ook vaak gebruikt. – in de 1e, 3-e en 5e dag.

Herhaalde cursussen worden alleen uitgevoerd na normalisatie van perifere bloedparameters.

Bij het kiezen van een dosis moet rekening worden gehouden met het myelosuppressieve effect van andere geneesmiddelen in combinatie., evenals het effect van eerdere bestralingstherapie en chemotherapie. De oplossing moet vóór gebruik visueel worden geïnspecteerd op deeltjes of verkleuring..

Vóór toediening wordt etoposide verdund 0,9% natriumchloride-oplossing of 5% dextrose/glucose-oplossing tot eindconcentratie 0,2 – 0,4 mg / ml. Sta geen contact toe met gebufferde waterige oplossingen met een pH hoger dan 8.

Etoposide wordt toegediend als een intraveneuze infusie van 30-60 minuten.

Etoposide-Teva: bijwerking

Vanaf het hematopoietische systeem: De afname van het aantal leukocyten en bloedplaatjes hangt af van de toegediende dosis en is de belangrijkste dosisbeperkende toxische manifestatie van etoposide.. De maximale afname van het aantal granulocyten wordt meestal waargenomen op 7-14 dag na toediening van het geneesmiddel. Trombocytopenie komt minder vaak voor, en de maximale afname van het aantal bloedplaatjes wordt waargenomen op 9-16 dag na toediening van etoposide. Herstel van bloedparameters vindt meestal plaats op 20 dag na standaarddosis. Bloedarmoede is zeldzaam.

Uit het spijsverteringsstelsel: Misselijkheid en braken komen voor bij ongeveer een derde van de patiënten. Meestal zijn deze verschijnselen matig., en het komt zelden voor dat de behandeling vanwege hen wordt gestaakt. Anti-emetica zijn geïndiceerd om deze bijwerkingen onder controle te houden.. Behalve, diarree, buikpijn, stomatitis, esophagitis, dysfagie, anorexia. Soms is er sprake van milde voorbijgaande hyperbilirubinemie en een toename van serumtransaminasen. Dit komt vaker voor bij doses, overschrijding aanbevolen.

Cardiovasculair systeem: Met snelle intraveneuze toediening, 1-2% patiënten ondervonden een tijdelijke verlaging van de bloeddruk, die gewoonlijk herstelt wanneer de infusie wordt gestopt en vocht of andere ondersteunende zorg wordt gegeven. Als het nodig is om de toediening van etoposide te hervatten, moet de toedieningssnelheid worden verlaagd.

Allergische reacties: Symptomen, lijkt op anafylactische, zoals koude rillingen, koorts, tachycardie, bronchospasme, kortademigheid, apneu. Deze reacties treden gewoonlijk op tijdens of onmiddellijk na toediening van etoposide en verdwijnen wanneer de infusie wordt stopgezet.. Er zijn echter ook doden gemeld., geassocieerd met bronchospasme. Als dergelijke reacties optraden, werd de therapie stopgezet en werden, indien nodig, vasopressorgeneesmiddelen toegediend., corticosteroïden, antihistaminica en uitgevoerde infusie-transfusietherapie.

Van de kant van de aanhangsels van de huid en huidverzorging: Omkeerbare alopecia, soms leidend tot volledige haaruitval, komt voor in de buurt 66% patiënten. Pigmentatie verschijnt ook, jeuk, krapivnicы. In één geval werd een herhaling van stralingsdermatitis waargenomen..

Etoposide-Teva: Contra

  • Verhoogde gevoeligheid voor het geneesmiddel;
  • Ernstige myelosuppressie;
  • Uitingen van de lever;
  • Acute infecties;
  • Zwangerschap en borstvoeding.

Etoposide-Teva: Zwangerschap en borstvoeding

Het geneesmiddel is gecontra-indiceerd.

Etoposide-Teva: speciale instructies

Etoposide is alleen bedoeld voor intraveneuze infusie., andere toedieningswegen zijn niet toegestaan.

De introductie van het medicijn moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren, om extravasatie tijdens infusie te voorkomen. Maar, als extravasatie heeft plaatsgevonden, de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:: perfusie moet worden gestopt, zodra er een branderig gevoel is; rond het getroffen gebied om subcutane injecties met corticosteroïden te maken (hydrocortison); toepassen op het getroffen gebied 1% hydrocortisonzalf tot dan, totdat het erytheem verdwijnt; Breng een droog verband aan op het getroffen gebied 24 uur.

Etoposide bevat ethanol als hulpstof: dit kan een risicofactor zijn voor patiënten, die lijden aan een leverziekte, alcoholisme en epilepsie, ook voor kinderen.

Etoposide-Teva: overdosis

Gevallen van overdosering bij het gebruik van etoposide bij mensen zijn nog niet geregistreerd.. Het kan worden aangenomen, dat de belangrijkste verschijnselen van een overdosis toxische effecten op het bloed en het maagdarmkanaal zouden zijn. In dergelijke gevallen is voornamelijk symptomatische therapie geïndiceerd..

Er is geen specifiek antidotum.

Etoposide-Teva: geneesmiddelinteractie

Het antitumoreffect van etoposide wordt versterkt wanneer het wordt gebruikt in combinatie met cisplatine., men moet echter rekening houden met, dat patiënten, eerder behandeld met cisplatine, de uitscheiding van etoposide kan verminderd zijn.

Etoposide mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen in dezelfde oplossing..

Etoposide-Teva: opslagvoorwaarden

Bewaren op een plaats beschermd tegen licht en buiten het bereik van kinderen bij een temperatuur 15-25 ° C.

Houdbaarheid: 3 jaar.

Terug naar boven knop