ESTULIK

Actief materiaal: Guanfaцin
Wanneer ATH: C02AC02
CCF: Stimulant van de centrale alfa2-adrenoreceptorov. Antihypertensiva
Wanneer CSF: 01.09.01.01
Fabrikant: EGIS PHARMACEUTICALS Plc (Hongarije)

Farmaceutische VORM, SAMENSTELLING EN PACKAGING

Pillen wit of geelachtig wit, rondje, vlak, afgeschuind, met valium enerzijds en gegraveerd met de gestileerde letter E anderzijds; met weinig of geen geur.

1 tab.
guanfatsina hydrochloride1.15 mg,
die overeenkomt met de inhoud guanfatsina1 mg

Hulpstoffen: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, povidon, stearinezuur.

10 PC. – blaren (2) – packs karton.

 

Farmacologische werking

Antihypertensiva. Het werkingsmechanisme wordt in verband gebracht met stimulatie van centrale a2-adrenoreceptorov, wat leidt tot een vermindering van het sympathische. Het resultaat is een vermindering van de systemische vaatweerstand en verlaagt de bloeddruk.
Estulik geen effect op de activiteit van het hart. De verlaging van de hartfrequentie wordt gecompenseerd door een verhoging van de systolische volume. Geen effect op de bloeddruk regelmechanismen ofwel in rust, of tijdens het sporten.
De drug is niet veranderingen in de nierfunctie veroorzaken: natriumretentie is niet waargenomen, water, er geen overmatige uitscheiding van kalium. Glomerulaire filtratiesnelheid blijft constant, zelfs bij patiënten met klinische tekenen van nierfalen. Het vermindert plasmarenineactiviteit.
Het antihypertensieve effect van langdurige.

 

Getuigenis

Arteriële hypertensie (als monotherapie of in combinatietherapie), inclusief:
- Primaire hypertensie;
- Renovasculaire hypertensie.

 

Doseringsschema

Bij ernstige hypertensie tabletten Estulik combinatie met diuretica kunnen worden aangevuld met bèta-blokker of een vasodilator. Vanwege de farmacologische eigenschappen van het geneesmiddel, hypertensieve patiënten, lijden aan obstructieve longziekte en luchtwegen, hartfalen of nierinsufficiëntie, en ik graad AV-blok tolereren Estulik.
Volwassenen aan het begin van de behandeling geneesmiddel wordt voorgeschreven in een dosis 0.5-1 mg (1/2-1 tab.) 1 tijd / dag. Indien nodig kan de dosis worden verhoogd tot 0.5-1 mg / dag met tussenpozen van niet minder dan 1 weken om de gewenste bloeddruk te bereiken. De gemiddelde effectieve dosis 2-3 mg.
Estulik genomen 1 tijd / dag voor het slapen gaan.
Als BP neemt niet af tijdens monotherapie, Daarnaast kunt u diuretica toewijzen, vasodilatatoren, bètablokkers ISA (pindolol, oxprenolol).
In patiënten ernstige nierinsufficiëntie, niet op de dialyse, de dagelijkse dosis moet worden verlaagd.

 

Bijwerking

Uit het spijsverteringsstelsel: beschikbaar (vooral bij hoge initiële doses of een sterke verhoging van de dosis) droge mond; in sommige gevallen – verminderde eetlust, misselijkheid.
CNS: mogelijk (vooral bij hoge initiële doses of een sterke verhoging van de dosis) verdoving, zich moe voelen, slaperigheid, hoofdpijn; in sommige gevallen – verwarring.
Ander: in sommige gevallen – impotentie.
De meeste bijwerkingen, doorgaans, passeert bij voortgezette behandeling.

 

Contra

- Overgevoeligheid voor guanfacine en andere ingrediënten.
Het wordt niet aanbevolen voor de behandeling van patiënten met AV-blok II en III mate (tk. Informatie over de veiligheid van het geneesmiddel bij deze patiënten is niet genoeg).

 

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding is mogelijk in gevallen, wanneer de verwachte voordeel van de behandeling voor de moeder opweegt tegen het mogelijke risico voor de foetus of zuigeling.
Gegevens, bekrachtiging negatieve effect van het geneesmiddel op de foetus Estulik ontbreken pasgeborene.
IN experimentele studies lieten geen teratogeen effect van de drug.

 

Waarschuwingen

Met de nodige voorzichtigheid en onder constante medische begeleiding moet worden gegeven Estulik patiënten met cerebrovasculaire of coronaire insufficiëntie, vooral bij het opgeven van een beroerte of een ernstige hartziekte.
Terwijl ontwenningsverschijnselen zijn zeldzaam, De behandeling moet langzaam en geleidelijk worden gestopt.
Vermijd het gelijktijdige gebruik van een Estulika antagonisten2-adrenoreceptorov (fentolamine, joximʙin).
Het moet met voorzichtigheid worden gebruikt in de drug gelijktijdig met sympathicomimetica, b-adrenerge blokkers, neuroleptica.
IN experimentele studies ontvangen gegevens, waaruit blijkt dat de afwezigheid van eventuele beperkingen op het gebruik van het geneesmiddel bij de mens Estulik. In studies bij muizen en ratten werd geen kankerverwekkende effecten van de drug.
Effecten op het vermogen om voertuigen en mechanismen voor het beheer rijden
Estulik kan verslechtering van psychomotorische reacties van de patiënt veroorzaken. In dit opzicht is het niet aanbevolen indrijven van motorvoertuigen en potentieel gevaarlijk materiaal enige tijd in de beginfase van de behandeling of bij toenemende doses (Deze periode is afhankelijk van de respons van de individuele patiënt op de behandeling).

 

Overdose

Symptomen: mogelijk slaperigheid, hypotensie, bradycardie.
Behandeling: symptomatische behandeling, maagspoeling, eventueel infuus izuprela, monitoring van de toestand van de patiënt.
Het geneesmiddel wordt niet weergegeven tijdens de dialyse.

 

Geneesmiddelinteracties

Antagonisten van een2-adrenoreceptorov (fentolamine, ioximʙin) het effect van Estulika verminderen.
In een applicatie met de werking van sympathicomimetica afneemt Estulika.
Wanneer gelijktijdige toediening Estulika bètablokkers de hartslag te veel kan afnemen. Het is minder waarschijnlijk bij gebruik van het geneesmiddel in combinatie met een beta-blokker met de ISA.
In een toepassing Estulika met neuroleptica kan sedatie verhogen.
Farmaceutische onverenigbaarheid van het geneesmiddel is niet bekend Estulik.

 

Voorwaarden en bepalingen

Het geneesmiddel moet onder normale omstandigheden bij kamertemperatuur worden bewaard (от 15 ° до 25 ° C). Houdbaarheid – 3 jaar.

 

Voorwaarden voor de levering van apotheken

Het geneesmiddel wordt afgegeven onder de voorgeschreven.

Terug naar boven knop