Dasar Privasi

dasar privasi tapak web omedicine.info

Dokumen ini "Dasar Privasi" (selepas ini dirujuk sebagai "Politik") mewakili syarat penggunaan oleh Pemilik Tapak (selepas ini dirujuk sebagai "kami" dan/atau "Pentadbiran") Data pengguna Internet (selepas ini "anda" dan/atau "Pengguna"), dikumpul menggunakan tapak https://omedicine.info (selepas ini dirujuk sebagai "Tapak").

1. Data yang diproses

1.1. Kami tidak mengumpul data peribadi anda menggunakan Laman ini.

1.2. Semua data, dikumpul di Laman, disediakan dan diterima dalam bentuk tanpa nama (selepas ini - "Data tanpa nama").

1.3. Data awanama termasuk maklumat berikut, yang tidak membenarkan anda dikenal pasti:

1.3.1. Maklumat, yang anda berikan tentang diri anda sendiri menggunakan borang dalam talian dan modul program Tapak, termasuk nama atau nombor telefon dan/atau alamat e-mel.

1.3.2. Data yang, yang dihantar dalam bentuk tidak peribadi dalam mod automatik, bergantung pada tetapan perisian yang anda gunakan.

1.4. Pentadbiran mempunyai hak untuk menetapkan keperluan untuk komposisi Data Pengguna Tidak Peribadi, yang dikumpul dengan menggunakan Laman ini.

1.5. Jika maklumat tertentu tidak ditanda seperti yang diperlukan, peruntukan atau pendedahannya dilakukan oleh Pengguna atas budi bicaranya sendiri dan atas inisiatifnya sendiri.

1.6. Pentadbiran tidak mengesahkan ketepatan data yang diberikan dan sama ada Pengguna mempunyai persetujuan yang diperlukan untuk pemprosesan mereka mengikut Dasar ini, mengandaikan, bahawa Pengguna bertindak dengan suci hati, secara berhemat dan membuat setiap usaha yang munasabah untuk memastikan maklumat tersebut dikemas kini dan mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan untuk penggunaannya.

1.7. Anda mengakui dan menerima kemungkinan menggunakan perisian pihak ketiga di Laman ini, akibatnya orang tersebut boleh menerima dan menghantar data yang dinyatakan dalam klausa 1.3 dalam bentuk tanpa nama.

Contoh! Perisian pihak ketiga yang ditentukan termasuk sistem untuk mengumpul statistik lawatan Google Analitis dan Yandex.Metrika.

1.8. Komposisi dan syarat untuk mengumpul data tanpa nama menggunakan perisian pihak ketiga ditentukan secara langsung oleh pemegang hak cipta mereka dan mungkin termasuk:

  • data pelayar (Jenis, Versi, biskut);
  • data peranti dan lokasi;
  • data sistem pengendalian (Jenis, Versi, resolusi skrin);
  • meminta data (masa, sumber peralihan, alamat IP).

1.9. Pentadbiran tidak bertanggungjawab terhadap prosedur untuk menggunakan Data Pengguna Tanpa Nama oleh pihak ketiga.

2. Tujuan pemprosesan data

2.1. Pentadbiran menggunakan data untuk tujuan berikut:

2.1.1. Memproses permintaan masuk dan komunikasi dengan Pengguna;

2.1.2. Perkhidmatan maklumat, termasuk pengedaran bahan pengiklanan dan maklumat;

2.1.3. Menjalankan pemasaran, statistik dan penyelidikan lain;

2.1.4. Menyasarkan bahan pengiklanan di Tapak.

3. Keperluan perlindungan data

3.1. Pentadbiran menyimpan data dan memastikan perlindungan mereka daripada akses dan pengedaran yang tidak dibenarkan mengikut peraturan dan peraturan dalaman.

3.2. Data yang diterima dirahsiakan, kecuali, apabila ia didedahkan kepada umum oleh Pengguna, serta apabila teknologi dan perisian pihak ketiga yang digunakan di Laman atau tetapan perisian yang digunakan oleh Pengguna menyediakan pertukaran terbuka dengan orang ini dan/atau peserta dan pengguna Internet lain..

3.3. Untuk meningkatkan kualiti kerja, Pentadbiran mempunyai hak untuk menyimpan fail log tentang tindakan tersebut, dilakukan oleh Pengguna sebagai sebahagian daripada penggunaan Tapak semasa 1 (satu) tahun.

4. Pemindahan data

4.1. Pentadbiran mempunyai hak untuk memindahkan data kepada pihak ketiga dalam kes berikut:

  • Pengguna telah bersetuju dengan tindakan sedemikian, termasuk kes di mana Pengguna menggunakan tetapan perisian yang digunakan, tidak mengehadkan penyediaan maklumat tertentu;
  • Pemindahan adalah perlu sebagai sebahagian daripada penggunaan fungsi Tapak oleh Pengguna;
  • Pemindahan diperlukan mengikut tujuan pemprosesan data;
  • Berhubung dengan pemindahan Tapak, penggunaan atau harta pihak ketiga tersebut;
  • Atas permintaan mahkamah atau badan negeri lain yang diberi kuasa dalam rangka prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang;
  • Untuk melindungi hak dan kepentingan sah Pentadbiran berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna.

5. Menukar Dasar Privasi

5.1. Polisi ini boleh diubah atau ditamatkan oleh Pentadbiran secara unilateral tanpa notis terlebih dahulu kepada Pengguna.. Versi baharu Polisi mula berkuat kuasa dari saat ia disiarkan di Tapak, melainkan diperuntukkan sebaliknya oleh versi baharu Polisi.

5.2. Versi semasa Polisi terletak di Laman Web di Internet di https://omedicine.info/policy

Versi semasa Polisi bertarikh 10 Julai 2022 tahun.

Butang kembali ke atas