Svetainės naudojimo sąlygos

NAUDOJIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši vartotojo sutartis (toliau – Sutartis) nurodo svetainę omedicine.info, esantis adresu https://omedicine.info

1.2. Svetainė omedicine.info (toliau - Svetainė) yra svetainės savininkų nuosavybė.

1.3. Ši sutartis reglamentuoja santykius tarp svetainės administracijos https://omedicine.info (toliau – Svetainės administravimas) ir šios svetainės Vartotojas.

1.4. Svetainės administracija pasilieka teisę bet kada keisti, pridėti arba pašalinti šios Sutarties punktus nepranešęs Vartotojui.

1.5. Vartotojo naudojimasis Svetaine reiškia sutikimą su Sutartimi ir pakeitimais, sudarytas prie šios Sutarties.

1.6. Vartotojas yra asmeniškai atsakingas už šios Sutarties patikrinimą
pokyčiai joje.

2. TERMINŲ APIBRĖŽIMAI

2.1. Šios Sutarties tikslais šios sąvokos turi tokias reikšmes:

2.1.1 omedicine.info – interneto šaltinis, esantis domeno varde https://omedicine.info, vykdo savo veiklą per interneto šaltinį ir susijusias paslaugas (toliau – Interneto svetainė).

2.1.2. omedicine.info – svetainė, kurioje yra informacija apie prekes ir (arba) paslaugas ir (arba) kitas vartotojui skirtas vertybes, Pardavėjai ir (arba) paslaugų teikėjai, leidžiantis rinktis, užsakyti ir (arba) Prekių pirkimas, ir (arba) gauti paslaugą.

2.1.3. Svetainės administravimas – įgalioti darbuotojai valdyti Svetainę, veikiantis svetainės savininkų vardu.

2.1.4. Svetainės naudotojas (toliau – Vartotojas) - veidas, turintys prieigą prie Svetainės, per internetą ir naudojantis Svetaine.

2.1.5. Svetainės turinys (toliau - Turinys) – saugomi intelektinės veiklos rezultatai, įskaitant literatūros kūrinių tekstus, jų vardai, pratarmė, anotacijos, straipsnius, iliustracijos, viršeliai, muzikiniai kūriniai su tekstais arba be jų, grafinis, tekstą, fotografinis, dariniai, kompoziciniai ir kiti darbai, vartotojo sąsajos, vaizdinės sąsajos, prekių ženklų pavadinimai, logotipai, kompiuterines programas, Duomenų bazė, taip pat dizainas, struktūra, pasirinkimas, koordinacija, išvaizda, bendras šio Turinio stilius ir išdėstymas, įtraukti į Svetainę ir kitus intelektinės nuosavybės objektus kartu ir (arba) atskirai, esančios svetainėje https://omedicine.info.

3. SUTARTIES SUBJEKTAS

3.1. Šios Sutarties tikslas – suteikti Vartotojui prieigą prie Svetainėje teikiamų prekių ir (arba) paslaugų.

3.1.1. Svetainėje Vartotojui teikiamos šių tipų paslaugos (paslaugos):

  • suteikiant Vartotojui galimybę skelbti žinutes, komentarus, vartotojų atsiliepimai, svetainės turinio įvertinimas;
  • susipažinimas su prekėmis/paslaugomis, paskelbta Svetainėje;
  • prekių/paslaugų pasirinkimas ir užsakymas vėlesniam pirkimui ar registracijai šioje Svetainėje.

3.1.2. Visi esami (tikrai
veikiantis) šiuo metu paslaugos (Paslaugos) Svetainė, taip pat bet kokie vėlesni
ateityje pasirodysiančios modifikacijos ir papildomos paslaugos (Paslaugos).

3.2. Prieiga prie svetainės suteikiama nemokamai.

3.3. Ši sutartis yra viešas pasiūlymas. Prisijungdamas prie Svetainės, Vartotojas
laikoma prisijungusia prie šios Sutarties.

3.4. Svetainės medžiagų ir paslaugų naudojimą reglamentuoja galiojančios taisyklės
teisės aktų.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Svetainės administracija turi teisę:

4.1.1. Pakeiskite naudojimosi svetaine taisykles, ir keisti šios svetainės turinį. Pakeitimai įsigalioja nuo naujos Sutarties versijos paskelbimo Svetainėje momento.

4.2. Vartotojas turi teisę:

4.2.1. Naudokitės visomis svetainėje esančiomis paslaugomis, ir pirkti bet kokias prekes ir (arba) paslaugas, siūloma Svetainėje.

4.2.2. Užduokite bet kokius klausimus, susijusios su svetainės paslaugomis:

  • elektroniniu paštu:
  • per atsiliepimų formą, esantis adresu:

4.2.3. Naudokite Svetainę tik tokiais tikslais ir būdu, numatyta Sutartyje ir nedraudžiama įstatymų.

4.2.5. Reikalauti, kad administracija paslėptų bet kokią informaciją apie vartotoją.

4.2.6. Naudokite svetainės informaciją komerciniais tikslais be specialaus leidimo.

4.3. Svetainės naudotojas įsipareigoja:

4.3.1. Svetainės administracijos prašymu pateikite papildomos informacijos, kuris yra tiesiogiai susijęs su šios Svetainės teikiamomis paslaugomis.

4.3.2. Naudodamiesi svetaine gerbkite autorių ir kitų autorių teisių turėtojų turtines ir neturtines teises.

4.3.3. Nesiimkite jokių veiksmų, kuris gali būti laikomas pažeidžiančiu įprastą Svetainės veikimą.

4.3.4. Naudodami Svetainę neplatinkite jokios konfidencialios ir teisiškai saugomos informacijos apie fizinius ar juridinius asmenis.

4.3.5. Venkite bet kokių veiksmų, dėl ko gali būti pažeistas įstatymų saugomas informacijos konfidencialumas.

4.3.6. Nenaudokite svetainės reklaminei informacijai platinti, kitaip nei gavus svetainės administracijos sutikimą.

4.3.7. Nenaudokite paslaugų tam tikslui:

4.3.7.1. nepilnamečių teisių pažeidimai ir (arba) bet kokiu būdu jiems pakenkti.

4.3.7.2. mažumų teisių pažeidimas.

4.3.7.3. apsimetimas kitu asmeniu ar organizacijos atstovu ir (arba) bendruomenės, neturinčios pakankamai teisių, įskaitant šios svetainės darbuotojus.

4.3.7.4. neteisingas bet kokių Prekių ir (arba) paslaugų savybių ir savybių pateikimas, paskelbta Svetainėje.

4.3.7.5. neteisingas Prekių ir/ar Paslaugų palyginimas, taip pat neigiamo požiūrio į asmenis formavimas, (ne) naudojant tam tikras prekes ir (arba) paslaugas, arba tokių asmenų pasmerkimas.

4.3.7.6. turinio atsisiuntimai, kuri yra neteisėta, pažeidžia bet kokias trečiųjų asmenų teises; skatina smurtą, žiaurumas, neapykanta ir (arba) rasinė diskriminacija, nacionalinis, seksualinis, religinis, socialiniai ženklai; yra melagingos informacijos ir (arba) konkrečių žmonių įžeidinėjimai, organizacijose, autoritetai.

4.3.7.7. skatinimas atlikti neteisėtus veiksmus, taip pat pagalba asmenims, kurių veiksmais siekiama pažeisti apribojimus ir draudimus.

4.3.8. Užtikrinkite pateiktos informacijos tikslumą

4.3.9. Užtikrinti asmens duomenų saugumą nuo trečiųjų šalių prieigos.

4.4. Vartotojui draudžiama:

4.4.1. Naudokite bet kokį įrenginį, programas, procedūros, algoritmai ir metodai, automatiniai įrenginiai arba lygiaverčiai rankiniai prieigos procesai, įsigijimų, kopijuoti ar sekti svetainės turinį.

4.4.2. Sutrikdyti tinkamą Svetainės veikimą.

4.4.3. Bet kokiu būdu apeiti Svetainės naršymo struktūrą, kad gautumėte ar bandytumėte gauti bet kokią informaciją, dokumentus ar medžiagas bet kokiomis priemonėmis, kurios nėra konkrečiai atstovaujamos šios Svetainės paslaugos.

4.4.4. Neteisėta prieiga prie Svetainės funkcijų, bet kokios kitos sistemos ar tinklai, susijusi su šia svetaine, taip pat bet kokia paslauga, siūloma Svetainėje.

4.4.4. Pažeisti Svetainės ar bet kurio tinklo saugumo ar autentifikavimo sistemą, susiję su Svetaine.

4.4.5. Atlikite atvirkštinę paiešką, sekti arba bandyti sekti bet kokią informaciją apie bet kurį kitą svetainės naudotoją.

4.4.6. Naudokite svetainę ir jos turinį bet kokiam tikslui, draudžia įstatymai, taip pat kurstyti bet kokią neteisėtą veiklą ar kitą veiklą, pažeidžiant Svetainės ar kitų asmenų teises.

5. SVETAINĖS NAUDOJIMAS

5.1. Svetainė ir turinys, įtraukta į Svetainę, priklauso Svetainės administracijai ir ją valdo.

5.2. Svetainės turinys yra saugomas autorių teisių, prekių ženklų įstatymas, taip pat kitas teises, susijusių su intelektine nuosavybe, ir nesąžiningos konkurencijos teisės.

5.3. Ši Sutartis taikoma visoms papildomoms Prekių pirkimo ir/ar paslaugų teikimo sąlygoms, pateikta Svetainėje.

5.4. Informacija, paskelbti svetainėje, neturėtų būti suprantami kaip šios sutarties pakeitimas.

5.5. Svetainės administracija turi teisę bet kada, nepranešusi Vartotojui, keisti Prekių ir paslaugų sąrašą, siūloma Svetainėje, ir (arba) jų kainos.

5.6. punkte nurodytas dokumentas 5.7. šios Sutarties nuostatos reglamentuoja atitinkamoje dalyje ir taikomos Svetainės naudotojui.

5.7. Privatumo politika: https://omedicine.info/policy

5.8. Bet kuris iš dokumentų, pastraipoje išvardytų 5.7 šios Sutarties punktas gali būti atnaujintas. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento..

6. ATSAKOMYBĖ

6.1. Bet koks praradimas, kuriuos Vartotojas gali patirti tyčiniu ar neapgalvotu bet kurios šios Sutarties nuostatos pažeidimu, taip pat dėl ​​neteisėtos prieigos prie kito Vartotojo pranešimų, Svetainės administracijai nekompensuojama.

6.2. Svetainės administracija neatsako už:

6.2.1. Sandorio proceso vėlavimai arba gedimai, sukeltas force majeure, taip pat bet kokie telekomunikacijų gedimų atvejai, kompiuteris, elektros ir kitos susijusios sistemos.

6.2.2. Perdavimo sistemų veiksmai, bankai, mokėjimo sistemas ir už vėlavimus, susijusius su jų darbu.

6.2.3. Tinkamas svetainės veikimas, kada, jei Vartotojas neturi būtinų
jo naudojimo technines priemones, taip pat neprivalo teikti naudotojams tokių priemonių.

7. VARTOTOJO SUTARTIES SĄLYGŲ PAŽEIDIMAS

7.1. Svetainės administracija turi teisę atskleisti informaciją apie Vartotoją, jei taikomi įstatymai reikalauja arba leidžia tokį atskleidimą.

7.2. Svetainės administracija turi teisę iš anksto nepranešusi Vartotojui nutraukti ir (arba) blokuoti prieigą prie svetainės, jei Vartotojas pažeidė šią Sutartį arba kituose dokumentuose nurodytas Svetainės naudojimo sąlygas, taip pat nutraukus Svetainės veiklą arba dėl techninio gedimo ar problemos.

7.3. Svetainės administracija neatsako vartotojui ar trečiosioms šalims už prieigos prie Svetainės nutraukimą, jei vartotojas pažeidžia bet kurią šios sutarties ar kito dokumento nuostatą., kuriame yra Svetainės naudojimo sąlygos.

8. GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Iškilus nesutarimams ar ginčams tarp šios Sutarties Šalių, būtina sąlyga prieš kreipiantis į teismą yra pareikšti ieškinį (rašytinis pasiūlymas dėl savanoriško ginčo sprendimo).

8.2. Paraiškos gavėjas viduje 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos, raštu praneša pareiškėjui apie skundo nagrinėjimo rezultatus.

8.3. Jeigu ginčo savanoriškai išspręsti neįmanoma, bet kuri iš Šalių turi teisę kreiptis į teismą dėl savo teisių gynimo., kuriuos jiems suteikia galiojantys teisės aktai.

8.4. Bet kokia pretenzija dėl Svetainės naudojimo sąlygų turi būti pareikšta 5 dienų nuo ieškinio pagrindo atsiradimo, išskyrus Svetainės medžiagos, saugomos pagal įstatymus, autorių teisių apsaugą. Pažeidus šios dalies sąlygas, bet koks ieškinys teismo paliekamas nenagrinėtas..

9. PAPILDOMOS SĄLYGOS

9.1. Svetainės administracija nepriima priešinių Vartotojo pasiūlymų dėl šios Vartotojo sutarties pakeitimų.

9.2. Vartotojų atsiliepimai, paskelbta Svetainėje, nėra konfidenciali informacija ir Svetainės administracija gali ja naudotis be apribojimų.

Mygtukas Atgal į viršų