Privatumo politika

omedicine.info svetainės privatumo politika

Šis dokumentas „Privatumo politika“ (toliau – „Politika“) atspindi svetainės savininkų naudojimo sąlygas (toliau – „mes“ ir (arba) „Administracija“) interneto vartotojo duomenys (toliau „jūs“ ir (arba) „vartotojas“), surinkta naudojantis svetaine https://omedicine.info (toliau – „Svetainė“).

1. Apdoroti duomenys

1.1. Mes nerenkame jūsų asmens duomenų naudodamiesi svetaine.

1.2. Visi duomenys, surinkti Svetainėje, pateikta ir priimta anonimine forma (toliau – „Anoniminiai duomenys“).

1.3. Anonimizuoti duomenys apima šią informaciją, kurios neleidžia tavęs identifikuoti:

1.3.1. Informacija, kuriuos pateikiate apie save patys naudodami internetines Svetainės formas ir programų modulius, įskaitant vardą arba telefono numerį ir (arba) el. pašto adresą.

1.3.2. Duomenys, kurie yra perduodami beasmene forma automatiniu režimu, priklausomai nuo jūsų naudojamos programinės įrangos nustatymų.

1.4. Administracija turi teisę nustatyti Neasmeninio Vartotojo duomenų sudėties reikalavimus, kurie renkami naudojantis Svetaine.

1.5. Jei tam tikra informacija nepažymėta kaip reikalaujama, jo teikimą ar atskleidimą Vartotojas atlieka savo nuožiūra ir savo iniciatyva.

1.6. Administracija netikrina pateiktų duomenų tikslumo ir ar Vartotojas turi būtiną sutikimą, kad jie būtų tvarkomi pagal šią Politiką, darant prielaidą, kad Vartotojas elgiasi sąžiningai, apdairiai ir deda visas pagrįstas pastangas, kad tokia informacija būtų atnaujinta ir gautų visus būtinus sutikimus ją naudoti.

1.7. Jūs pripažįstate ir sutinkate su galimybe Svetainėje naudoti trečiosios šalies programinę įrangą, dėl ko tokie asmenys gali gauti ir perduoti 1.3 punkte nurodytus duomenis anonimizuota forma.

Pavyzdys! Nurodytoje trečiųjų šalių programinėje įrangoje yra „Google Analytics“ ir „Yandex.Metrika“ apsilankymų statistikos rinkimo sistemos.

1.8. Anoniminių duomenų rinkimo naudojant trečiosios šalies programinę įrangą sudėtį ir sąlygas tiesiogiai nustato jų autorių teisių turėtojai ir gali apimti:

  • naršyklės duomenis (tipas, versija, sausainis);
  • įrenginio duomenis ir vietą;
  • operacinės sistemos duomenis (tipas, versija, Ekrano skiriamoji geba);
  • prašyti duomenų (laikas, perėjimo šaltinis, IP adresas).

1.9. Administracija neatsako už trečiųjų šalių anoniminių Vartotojo duomenų naudojimo tvarką.

2. Duomenų tvarkymo tikslai

2.1. Administracija naudoja duomenis šiais tikslais:

2.1.1. Gaunamų užklausų apdorojimas ir bendravimas su Vartotoju;

2.1.2. Informacijos tarnyba, įskaitant reklamos ir informacinės medžiagos platinimą;

2.1.3. Rinkodaros vykdymas, statistiniai ir kiti tyrimai;

2.1.4. Reklaminės medžiagos nukreipimas svetainėje.

3. Duomenų apsaugos reikalavimai

3.1. Administracija saugo duomenis ir užtikrina jų apsaugą nuo neteisėtos prieigos ir platinimo pagal vidaus taisykles ir nuostatas.

3.2. Gauti duomenys laikomi konfidencialiais, išskyrus, kai juos Naudotojas paviešina, taip pat kai Svetainėje naudojamos trečiųjų šalių technologijos ir programinė įranga arba Vartotojo naudojamos programinės įrangos nustatymai numato atvirą apsikeitimą su šiais asmenimis ir/ar kitais dalyviais ir interneto vartotojais..

3.3. Siekdama gerinti darbo kokybę, Administracija turi teisę saugoti žurnalo failus apie veiksmus, Vartotojas įsipareigojo naudodamasis Svetaine 1 (Vienas) metai.

4. Duomenų perdavimas

4.1. Administracija turi teisę perduoti duomenis tretiesiems asmenims šiais atvejais:

  • Vartotojas sutiko su tokiais veiksmais, įskaitant atvejus, kai Vartotojas naudoja naudojamos programinės įrangos nustatymus, neribojantis tam tikros informacijos teikimo;
  • Perdavimas yra būtinas, nes Vartotojas naudojasi Svetainės funkcijomis;
  • Perduoti reikia pagal duomenų tvarkymo tikslus;
  • Ryšium su Svetainės perdavimu, tokios trečiosios šalies naudojimas ar nuosavybė;
  • Teismo ar kitos įgaliotos valstybės institucijos prašymu įstatymų nustatyta tvarka;
  • Ginti Administracijos teises ir teisėtus interesus, susijusius su Vartotojo padarytais pažeidimais.

5. Privatumo politikos keitimas

5.1. Šią Politiką Administracija gali pakeisti arba nutraukti vienašališkai, iš anksto neįspėjusi Vartotojo.. Nauja Politikos versija įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje momento, jei naujoje Politikos redakcijoje nenumatyta kitaip.

5.2. Dabartinė Politikos versija pateikiama Interneto svetainėje adresu https://omedicine.info/policy

Dabartinė Politikos versija data 10 liepos mėn 2022 metai.

Mygtukas Atgal į viršų