Verkkosivuston käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1. Tämä käyttösopimus (jäljempänä - sopimus) viittaa sivustoon omedicine.info, sijaitsee https://omedicine.info

1.2. Sivusto omedicine.info (edelleen - Verkkosivusto) on sivuston omistajien omaisuutta.

1.3. Tämä sopimus säätelee sivuston hallinnon https välistä suhdetta://omedicine.info (jäljempänä - Sivuston hallinta) ja tämän sivuston käyttäjä.

1.4. Sivuston ylläpito pidättää oikeuden muutoksiin milloin tahansa, lisätä tai poistaa tämän sopimuksen lausekkeita ilmoittamatta siitä käyttäjälle.

1.5. Käyttäjän Sivuston käyttö tarkoittaa Sopimuksen ja muutosten hyväksymistä, tehty tähän sopimukseen.

1.6. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa tämän sopimuksen tarkistamisesta
muutoksia siinä.

2. TERMIEN MÄÄRITELMÄT

2.1. Seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset tämän sopimuksen tarkoituksissa:

2.1.1 omedicine.info - Internet-lähde, sijaitsee verkkotunnuksessa https://omedicine.info, harjoittaa toimintaansa Internet-resurssin ja siihen liittyvien palvelujen kautta (edelleen – Verkkosivusto).

2.1.2. omedicine.info - sivusto, sisältää tietoja Tavaroista ja/tai Palveluista ja/tai muista arvoista käyttäjälle, Myyjät ja/tai palveluntarjoajat, antaa valinnan, tilaa ja (tai) tavaroiden osto, ja/tai palvelun vastaanottaminen.

2.1.3. Sivuston hallinta - valtuutetut työntekijät hallitsemaan sivustoa, toimii sivuston omistajien puolesta.

2.1.4. Sivuston käyttäjä (edelleen – Käyttäjä) - kasvot, joilla on pääsy Sivustolle, Internetin kautta ja Sivuston kautta.

2.1.5. Sivuston sisältö (edelleen - Sisältö) – henkisen toiminnan suojattuja tuloksia, mukaan lukien kirjallisten teosten tekstit, heidän nimensä, esipuhe, huomautuksia, artikkeleita, kuvituksia, kannet, musiikkiteoksia sanoituksella tai ilman, graafinen, teksti, valokuvaus, johdannaiset, komposiitti- ja muita teoksia, käyttöliittymät, visuaaliset käyttöliittymät, tavaramerkkien nimet, logot, tietokoneohjelmat, Tietokanta, samoin kuin suunnittelu, rakenne, valinta, koordinaatio, ulkomuoto, tämän sisällön yleinen tyyli ja järjestely, Sisältyvät Sivustoihin ja muihin immateriaaliomaisuuteen kaikki yhdessä ja/tai erikseen, sisältyvät sivustoon https://omedicine.info.

3. SOPIMUKSEN AIHE

3.1. Tämän Sopimuksen tarkoituksena on tarjota Käyttäjälle pääsy Sivustolla tarjottuihin tavaroihin ja/tai palveluihin.

3.1.1. Sivusto tarjoaa Käyttäjälle seuraavan tyyppisiä palveluita (palvelut):

  • tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden lähettää viestejä, kommentteja, käyttäjien arvostelut, sivuston sisällön luokitus;
  • tavaroisiin/palveluihin tutustuminen, julkaistu Sivustolla;
  • tavaroiden/palvelujen valinta ja tilaaminen myöhempää ostoa tai rekisteröintiä varten tällä sivustolla.

3.1.2. Kaikki olemassa olevat (Todella
toiminta) tällä hetkellä palvelut (Palvelut) Sivusto, sekä kaikki myöhemmät
muutokset ja lisäpalvelut tulevat näkyviin tulevaisuudessa (Palvelut).

3.2. Sivustolle on ilmainen pääsy.

3.3. Tämä sopimus on julkinen tarjous. Sivustolle siirtymällä Käyttäjä
katsotaan liittyneen tähän sopimukseen.

3.4. Sivuston materiaalien ja palvelujen käyttöä säätelevät voimassa olevat säännöt
lainsäädäntöä.

4. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

4.1. Sivuston hallinnolla on oikeus:

4.1.1. Muuta Sivuston käytön sääntöjä, ja muokata tämän sivuston sisältöä. Muutokset astuvat voimaan heti, kun uusi Sopimuksen versio julkaistaan ​​Sivustolla.

4.2. Käyttäjällä on oikeus:

4.2.1. Käytä kaikkia Sivuston palveluita, ja ostaa tavaroita ja/tai palveluita, tarjotaan Sivustolla.

4.2.2. Esitä kysymyksiä, liittyvät sivuston palveluihin:

  • sähkopostilla:
  • palautelomakkeen kautta, sijaitsee:

4.2.3. Käytä Sivustoa vain tarkoituksiin ja tavalla, Sopimuksessa määrätään, eikä niitä ole laissa kielletty.

4.2.5. Vaadi hallintoa piilottamaan kaikki käyttäjää koskevat tiedot.

4.2.6. Käytä sivuston tietoja kaupallisiin tarkoituksiin ilman erityistä lupaa.

4.3. Sivuston käyttäjä sitoutuu:

4.3.1. Anna lisätietoja sivuston hallinnon pyynnöstä, joka liittyy suoraan tämän sivuston tarjoamiin palveluihin.

4.3.2. Kunnioita tekijöiden ja muiden tekijänoikeuksien haltijoiden omaisuutta ja ei-omistusoikeuksia käyttäessäsi Sivustoa.

4.3.3. Älä tee mitään, jonka voidaan katsoa rikkovan Sivuston normaalia toimintaa.

4.3.4. Älä jaa Sivuston avulla luottamuksellisia ja lainsuojattuja tietoja yksityishenkilöistä tai oikeushenkilöistä.

4.3.5. Vältä kaikkia toimia, jonka seurauksena lailla suojatun tiedon luottamuksellisuutta voidaan loukata.

4.3.6. Älä käytä Sivustoa myynninedistämistietojen levittämiseen, muuten kuin sivuston hallinnon suostumuksella.

4.3.7. Älä käytä palveluita tähän tarkoitukseen:

4.3.7.1. alaikäisten oikeuksien loukkaukset ja (tai) vahingoittaa heitä millään tavalla.

4.3.7.2. vähemmistöjen oikeuksien loukkaaminen.

4.3.7.3. esiintyä toisena henkilönä tai organisaation edustajana ja (tai) yhteisöille ilman riittäviä oikeuksia, myös tämän sivuston työntekijöille.

4.3.7.4. antaa vääriä tietoja minkä tahansa Tavaran ja/tai palvelun ominaisuuksista, julkaistu Sivustolla.

4.3.7.5. tavaroiden ja/tai palveluiden virheellinen vertailu, sekä negatiivisten asenteiden muodostumista ihmisiä kohtaan, (ei) käyttää tiettyjä tavaroita ja/tai palveluita, tai tällaisten henkilöiden tuomitseminen.

4.3.7.6. sisällön lataukset, mikä on laitonta, loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia; edistää väkivaltaa, julmuutta, viha ja (tai) rotusyrjintä, kansallinen, seksuaalinen, uskonnollinen, sosiaalisia merkkejä; sisältää vääriä tietoja ja (tai) loukkauksia tiettyjä ihmisiä kohtaan, järjestöt, viranomaiset.

4.3.7.7. kannustaminen laittomiin tekoihin, sekä apua yksilöille, joiden toiminta tähtää rajoitusten ja kieltojen rikkomiseen.

4.3.8. Varmista annettujen tietojen oikeellisuus

4.3.9. Varmista henkilötietojen turvallisuus kolmansien osapuolten pääsyltä.

4.4. Käyttäjä on kielletty:

4.4.1. Käytä mitä tahansa laitetta, ohjelmia, menettelyt, algoritmeja ja menetelmiä, automaattiset laitteet tai vastaavat manuaaliset prosessit pääsyä varten, hankinnat, Sivuston sisällön kopioiminen tai seuranta.

4.4.2. Häiritsee Sivuston asianmukaista toimintaa.

4.4.3. Ohita Sivuston navigointirakenne millään tavalla saadaksesi tai yrittääksesi saada tietoja, asiakirjoja tai materiaaleja millään tavalla, joita tämän sivuston palvelut eivät nimenomaisesti edusta.

4.4.4. Luvaton pääsy Sivuston toimintoihin, muita järjestelmiä tai verkkoja, liittyvät tähän sivustoon, samoin kuin mikä tahansa palvelu, tarjotaan Sivustolla.

4.4.4. Rikkoa Sivuston tai minkä tahansa verkon suojaus- tai todennusjärjestelmää, liittyvät sivustoon.

4.4.5. Suorita käänteinen haku, seurata tai yrittää seurata mitä tahansa tietoa muista Sivuston käyttäjistä.

4.4.6. Käytä Sivustoa ja sen sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen, lailla kielletty, sekä yllyttää laittomaan toimintaan tai muuhun toimintaan, Sivuston tai muiden henkilöiden oikeuksien loukkaaminen.

5. SIVUSTON KÄYTTÖ

5.1. Sivusto ja sisältö, mukana Sivustossa, omistaa ja ylläpitää sivuston hallinto.

5.2. Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkkilaki, samoin kuin muut oikeudet, immateriaalioikeuksiin liittyen, ja vilpillinen kilpailulaki.

5.3. Tämä sopimus koskee kaikkia tavaroiden ostamisen ja/tai palvelujen tarjoamisen lisäehtoja, tarjotaan Sivustolla.

5.4. Tiedot, Sivustolla julkaistuja tietoja ei tule tulkita muutokseksi tähän sopimukseen.

5.5. Sivuston ylläpidolla on oikeus tehdä muutoksia Tavaroiden ja palveluiden luetteloon milloin tahansa ilmoittamatta siitä Käyttäjälle, tarjotaan Sivustolla, ja (tai) niiden hintoja.

5.6. Kohdassa tarkoitettu asiakirja 5.7. Tämän sopimuksen säännökset koskevat asianomaista osaa ja koskevat Sivuston käyttäjän käyttöä.

5.7. Tietosuojakäytäntö: https://omedicine.info/policy

5.8. Mikä tahansa asiakirjoista, kohdassa lueteltu 5.7 tämän sopimuksen kohtaa voidaan päivittää. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne julkaistaan ​​Sivustolla..

6. VASTUU

6.1. Mikä tahansa menetys, joita käyttäjälle voi aiheutua tämän sopimuksen minkä tahansa määräyksen tahallisesta tai piittaamattomasta rikkomisesta, samoin kuin luvaton pääsy toisen käyttäjän viestintään, Sivuston hallinnointia ei korvata.

6.2. Sivuston hallinto ei ole vastuussa:

6.2.1. Viivästykset tai epäonnistumiset tapahtumaprosessissa, ylivoimaisen esteen aiheuttama, sekä kaikki tietoliikennehäiriöt, tietokone, sähköjärjestelmät ja muut niihin liittyvät järjestelmät.

6.2.2. Siirtojärjestelmien toiminnot, pankit, maksujärjestelmistä ja heidän työhönsä liittyvistä viivästyksistä.

6.2.3. Sivuston asianmukainen toiminta, kun, jos Käyttäjällä ei ole tarvittavaa
teknisiä keinoja sen käyttöön, sillä ei myöskään ole velvollisuutta tarjota käyttäjille tällaisia ​​työkaluja.

7. KÄYTTÖSOPIMUKSEN EHTOJEN RIKKOMINEN

7.1. Sivuston hallinnolla on oikeus luovuttaa tietoja Käyttäjästä, jos sovellettava laki vaatii tai sallii tällaisen paljastamisen.

7.2. Sivuston ylläpidolla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjälle irtisanoa ja (tai) estää pääsyn Sivustolle, jos Käyttäjä on rikkonut tätä sopimusta tai muihin asiakirjoihin sisältyviä Sivuston käyttöehtoja, sekä silloin, kun Sivusto lakkaa toimimasta tai johtuen teknisestä viasta tai ongelmasta.

7.3. Sivuston ylläpitäjä ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille pääsyn lopettamisesta sivustolle, jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen tai muun asiakirjan määräystä., sisältää Sivuston käyttöehdot.

8. RIITOJEN RATKAISEMINEN

8.1. Mikäli tämän Sopimuksen osapuolten välillä ilmenee erimielisyyksiä tai riita-asioita, oikeuteen menemisen edellytyksenä on kanteen nostaminen (kirjallinen ehdotus riidan vapaaehtoiseksi ratkaisemiseksi).

8.2. Vaatimuksen vastaanottaja sisällä 30 kalenteripäivänä vastaanottopäivästä, ilmoittaa valittajalle kirjallisesti valituksen käsittelyn tuloksista.

8.3. Jos erimielisyyttä ei voida ratkaista vapaaehtoisesti, jommallakummalla osapuolella on oikeus vedota tuomioistuimeen oikeuksiensa turvaamiseksi, jotka heille myönnetään voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

8.4. Kaikki Sivuston käyttöehtoja koskevat vaatimukset on esitettävä sisällä 5 päivää kanteen syyn ilmaantumisen jälkeen, lukuun ottamatta tekijänoikeussuojaa Sivuston materiaalille, joka on suojattu lain mukaisesti. Jos tämän kohdan ehtoja rikotaan, tuomioistuin jättää vaatimuksen harkitsematta..

9. LISÄEHTOJA

9.1. Sivuston hallinto ei ota vastaan ​​Käyttäjän vastatarjouksia tämän käyttösopimuksen muutoksista.

9.2. Käyttäjien arviot, julkaistu Sivustolla, eivät ole luottamuksellisia tietoja, ja sivuston hallinto voi käyttää niitä rajoituksetta.

Takaisin alkuun -painike