Tietosuojakäytäntö

omedicine.info -sivuston tietosuojakäytäntö

Tämä asiakirja "Tietosuojakäytäntö" (jäljempänä "politiikka") edustaa sivuston omistajien käyttöehtoja (jäljempänä "me" ja/tai "hallinto") Internetin käyttäjätiedot (jäljempänä "sinä" ja/tai "käyttäjä"), kerätty sivuston avulla https://omedicine.info (jäljempänä "sivusto").

1. Käsitellyt tiedot

1.1. Emme kerää henkilötietojasi Sivuston avulla.

1.2. Kaikki tiedot, kerätty sivustolle, toimitetaan ja hyväksytään nimettömässä muodossa (jäljempänä - "Anonyymit tiedot").

1.3. Anonymisoidut tiedot sisältävät seuraavat tiedot, jotka eivät salli sinua tunnistaa:

1.3.1. Tiedot, jonka annat itsestäsi käyttämällä Sivuston online-lomakkeita ja ohjelmamoduuleja, mukaan lukien nimi tai puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.

1.3.2. Data, jotka lähetetään persoonattomassa muodossa automaattisessa tilassa käyttämäsi ohjelmiston asetuksista riippuen.

1.4. Ylläpidolla on oikeus asettaa vaatimuksia persoonallisten käyttäjätietojen koostumukselle, jotka kerätään käyttämällä Sivustoa.

1.5. Jos tiettyjä tietoja ei ole merkitty vaadituiksi, sen tarjoamisen tai julkistamisen suorittaa Käyttäjä oman harkintansa mukaan ja omasta aloitteestaan.

1.6. Hallinto ei tarkista annettujen tietojen paikkansapitävyyttä eikä sitä, onko Käyttäjällä tarvittava suostumus tietojen käsittelyyn tämän käytännön mukaisesti, olettaen, että käyttäjä toimii hyvässä uskossa, varovaisesti ja tekee kaikkensa pitääkseen tällaiset tiedot ajan tasalla ja saadakseen kaikki tarvittavat luvat niiden käyttöön.

1.7. Ymmärrät ja hyväksyt mahdollisuuden käyttää sivustolla kolmannen osapuolen ohjelmistoja, jonka seurauksena tällaiset henkilöt voivat vastaanottaa ja välittää kohdassa 1.3 määriteltyjä tietoja anonymisoidussa muodossa.

Esimerkki! Kolmansien osapuolten määritellyt ohjelmistot sisältävät järjestelmiä vierailutilastojen keräämiseen Google Analytics ja Yandex.Metrika.

1.8. Kolmannen osapuolen ohjelmistoja käyttämällä anonymisoitujen tietojen keräämisen koostumuksen ja ehdot määrittävät suoraan tekijänoikeuksien haltijat, ja ne voivat sisältää:

  • selaimen tiedot (tyyppi, Versio, evästeen);
  • laitteen tiedot ja sijainti;
  • käyttöjärjestelmän tiedot (tyyppi, Versio, näytön resoluutio);
  • pyytää tietoja (aika, siirtymälähde, IP-osoite).

1.9. Hallinto ei ole vastuussa menettelystä, jolla kolmannet osapuolet käyttävät anonymisoituja käyttäjätietoja.

2. Tietojen käsittelyn tarkoitukset

2.1. Hallinto käyttää tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

2.1.1. Saapuvien pyyntöjen käsittely ja yhteydenpito Käyttäjän kanssa;

2.1.2. Tietopalvelu, mukaan lukien mainos- ja tiedotusmateriaalin jakelu;

2.1.3. Markkinoinnin toteuttaminen, tilastollinen ja muu tutkimus;

2.1.4. Mainosmateriaalin kohdistaminen Sivustolla.

3. Tietosuojavaatimukset

3.1. Hallinto säilyttää tiedot ja varmistaa niiden suojan luvattomalta käytöltä ja jakelulta sisäisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

3.2. Vastaanotetut tiedot pidetään luottamuksellisina, paitsi, kun käyttäjä on julkistanut ne, sekä kun Sivustolla käytetyt kolmansien osapuolten tekniikat ja ohjelmistot tai Käyttäjän käyttämien ohjelmistojen asetukset mahdollistavat avoimen vaihdon näiden henkilöiden ja/tai muiden osallistujien ja Internetin käyttäjien kanssa.

3.3. Työn laadun parantamiseksi hallinnolla on oikeus tallentaa toimista lokitiedostoja, Käyttäjä on sitoutunut osana Sivuston käyttöä aikana 1 (Yksi) vuosi.

4. Tiedonsiirto

4.1. Hallinnolla on oikeus siirtää tietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

  • Käyttäjä on suostunut sellaisiin toimiin, mukaan lukien tapaukset, joissa Käyttäjä käyttää käytetyn ohjelmiston asetuksia, ei rajoita tiettyjen tietojen antamista;
  • Siirto on tarpeen osana Käyttäjän Sivuston toimintojen käyttöä;
  • Siirto on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten mukaisesti;
  • Sivuston siirron yhteydessä, kolmannen osapuolen käyttöön tai omaisuuteen;
  • Tuomioistuimen tai muun valtuutetun valtion elimen pyynnöstä laissa säädetyn menettelyn puitteissa;
  • Suojellakseen hallinnon oikeuksia ja oikeutettuja etuja käyttäjän tekemien rikkomusten yhteydessä.

5. Tietosuojakäytännön muuttaminen

5.1. Hallinto voi muuttaa tai irtisanoa tätä käytäntöä yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta Käyttäjälle.. Käytännön uusi versio tulee voimaan siitä hetkestä, kun se on julkaistu sivustolla, ellei käytännön uudessa versiossa toisin määrätä.

5.2. Käytännön nykyinen versio löytyy Internet-sivustolta osoitteessa https://omedicine.info/policy

Käytännön nykyinen versio päivätty 10 heinäkuu 2022 vuosi.

Takaisin alkuun -painike