Veebisaidi kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. See kasutajaleping (edaspidi – Leping) viitab saidile omedicine.info, asub https://omedicine.info

1.2. Sait omedicine.info (edasi - Veebisait) on saidi omanike omand.

1.3. See leping reguleerib suhteid saidi administratsiooni https://omedicine.info (edaspidi – saidi haldamine) ja selle saidi kasutaja.

1.4. Saidi administratsioon jätab endale õiguse igal ajal muudatusi teha, lisada või eemaldada käesoleva lepingu punkte ilma kasutajat teavitamata.

1.5. Saidi kasutamine kasutaja poolt tähendab Lepingu ja muudatustega nõustumist, käesolevale lepingule tehtud.

1.6. Kasutaja vastutab isiklikult käesoleva lepingu kontrollimise eest
muutused selles.

2. TERMINITE MÕISTED

2.1. Järgmistel mõistetel on käesoleva lepingu tähenduses järgmine tähendus:

2.1.1 omedicine.info – Interneti-ressurss, asub domeeninimel https://omedicine.info, teostab oma tegevust Interneti-ressursi ja sellega seotud teenuste kaudu (edasi – Veebisait).

2.1.2. omedicine.info – sait, mis sisaldab teavet kaupade ja/või teenuste ja/või muude kasutaja väärtuste kohta, Müüjad ja/või teenusepakkujad, valiku võimaldamine, tellida ja (või) Kauba ostmine, ja/või teenuse saamine.

2.1.3. Saidi administreerimine – saidi haldamiseks volitatud töötajad, tegutsedes saidi omanike nimel.

2.1.4. Saidi kasutaja (edasi – Kasutaja) - nägu, saidile juurdepääsu omamine, Interneti kaudu ja saiti kasutades.

2.1.5. Saidi sisu (edasi - Sisu) – kaitstud intellektuaalse tegevuse tulemused, sealhulgas kirjandusteoste tekstid, nende nimed, eessõna, annotatsioonid, artiklid, illustratsioonid, kaaned, muusikateosed tekstiga või ilma, graafiline, tekst, fotograafiline, derivaadid, komposiit- ja muud tööd, kasutajaliidesed, visuaalsed liidesed, kaubamärkide nimed, logod, arvutiprogrammid, Andmebaas, samuti disain, struktuur, valik, koordineerimine, välimus, selle sisu üldine stiil ja paigutus, sisalduvad saidil ja muudes intellektuaalomandi objektides koos ja/või eraldi, saidil sisalduvad https://omedicine.info.

3. LEPINGU SUBJEKT

3.1. Selle lepingu eesmärk on võimaldada kasutajale juurdepääs saidil pakutavatele kaupadele ja/või teenustele.

3.1.1. Sait pakub Kasutajale järgmist tüüpi teenuseid (teenuseid):

  • Kasutajale sõnumite postitamise võimaluse pakkumine, kommentaarid, kasutajate arvustused, saidi sisu reiting;
  • kaupade/teenustega tutvumine, saidile postitatud;
  • kaupade/teenuste valimine ja tellimine hilisemaks ostmiseks või sellel saidil registreerimiseks.

3.1.2. Kõik olemasolevad (tõesti
toimiv) hetkel teenused (Teenused) Sait, kui ka kõik järgnevad
tulevikus ilmuvad muudatused ja lisateenused (Teenused).

3.2. Juurdepääs saidile on tasuta.

3.3. Käesolev leping on avalik pakkumine. Saidile sisenedes Kasutaja
loetakse käesoleva lepinguga ühinenuks.

3.4. Saidi materjalide ja teenuste kasutamist reguleerivad kehtivad reeglid
seadusandlus.

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Saidi administratsioonil on õigus:

4.1.1. Muutke saidi kasutamise reegleid, ja muuta selle saidi sisu. Muudatused jõustuvad Lepingu uue versiooni saidil avaldamise hetkest.

4.2. Kasutajal on õigus:

4.2.1. Kasutage kõiki saidil saadaolevaid teenuseid, ja osta kaupu ja/või teenuseid, saidil pakutud.

4.2.2. Esitage küsimusi, saiditeenustega seotud:

  • meili teel:
  • tagasiside vormi kaudu, asub:

4.2.3. Kasutage saiti ainult eesmärkidel ja viisil, Lepinguga ette nähtud ja seadusega keelatud.

4.2.5. Nõua administraatorilt kasutaja kohta igasuguse teabe peitmist.

4.2.6. Kasutage saidi teavet ärilistel eesmärkidel ilma eriloata.

4.3. Saidi kasutaja kohustub:

4.3.1. Esitage saidi administratsiooni nõudmisel lisateavet, mis on otseselt seotud sellel saidil pakutavate teenustega.

4.3.2. Austage saidi kasutamisel autorite ja teiste autoriõiguste valdajate varalisi ja mittevaralisi õigusi.

4.3.3. Ärge võtke midagi ette, mida võib pidada saidi normaalse töö rikkumiseks.

4.3.4. Ärge levitage saidi kaudu konfidentsiaalset ja seadusega kaitstud teavet üksikisikute või juriidiliste isikute kohta.

4.3.5. Vältige igasugust tegevust, mille tulemusena võidakse rikkuda seadusega kaitstud teabe konfidentsiaalsust.

4.3.6. Ärge kasutage saiti reklaamiteabe levitamiseks, muul viisil kui saidi administratsiooni nõusolekul.

4.3.7. Ärge kasutage teenuseid sel eesmärgil:

4.3.7.1. alaealiste õiguste rikkumised ja (või) kahjustada neid mingil viisil.

4.3.7.2. vähemuste õiguste rikkumine.

4.3.7.3. teise isiku või organisatsiooni esindajana esinemine ja (või) piisavate õigusteta kogukondadele, sealhulgas selle saidi töötajate jaoks.

4.3.7.4. mis tahes kaupade ja/või teenuste omaduste ja omaduste vale esitamine, saidile postitatud.

4.3.7.5. kaupade ja/või teenuste vale võrdlus, samuti negatiivsete hoiakute kujunemine isikute suhtes, (ei) teatud kaupade ja/või teenuste kasutamine, või selliste isikute hukkamõistmine.

4.3.7.6. sisu allalaadimine, mis on ebaseaduslik, rikub kolmandate isikute õigusi; propageerib vägivalda, julmus, vihkamine ja (või) rassiline diskrimineerimine, rahvuslik, seksuaalne, religioosne, sotsiaalsed märgid; sisaldab valeandmeid ja (või) konkreetsete inimeste solvamine, organisatsioonid, ametiasutused.

4.3.7.7. õigusvastaseid tegusid toime panema õhutamine, samuti üksikisikute abistamine, kelle tegevus on suunatud piirangute ja keeldude rikkumisele.

4.3.8. Tagada esitatud teabe täpsus

4.3.9. Tagada isikuandmete turvalisus kolmandate isikute juurdepääsu eest.

4.4. Kasutaja on keelatud:

4.4.1. Kasutage mis tahes seadet, programmid, menetlused, algoritmid ja meetodid, automaatsed seadmed või samaväärsed käsitsi protsessid, omandamised, saidi sisu kopeerimine või jälgimine.

4.4.2. Häirima saidi nõuetekohast toimimist.

4.4.3. Minge teabe hankimiseks või hankimise katseks mistahes viisil mööda saidi navigeerimisstruktuurist, dokumente või materjale mis tahes viisil, mida selle saidi teenused konkreetselt ei esinda.

4.4.4. Volitamata juurdepääs saidi funktsioonidele, mis tahes muud süsteemid või võrgud, selle saidiga seotud, samuti mis tahes teenust, saidil pakutud.

4.4.4. Rikkuda saidi või mis tahes võrgu turva- või autentimissüsteemi, saidiga seotud.

4.4.5. Tehke pöördotsing, jälgida või püüda jälgida mis tahes teavet mis tahes teise saidi kasutaja kohta.

4.4.6. Kasutage saiti ja selle sisu mis tahes eesmärgil, seadusega keelatud, samuti õhutada igasugusele ebaseaduslikule tegevusele või muule tegevusele, saidi või teiste isikute õiguste rikkumine.

5. SAIDI KASUTAMINE

5.1. Sait ja sisu, lisatud saidile, kuulub saidi administratsioonile ja haldab seda.

5.2. Saidi sisu on kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiseadus, samuti muid õigusi, intellektuaalomandiga seotud, ja kõlvatu konkurentsi seadus.

5.3. Käesolev leping kehtib kõikidele Kauba ostmise ja/või teenuste osutamise lisatingimustele, pakutud saidil.

5.4. teave, saidile postitatud ei tohiks tõlgendada selle lepingu muudatusena.

5.5. Saidi administratsioonil on õigus kaupade ja teenuste loendis igal ajal muudatusi teha ilma kasutajat teavitamata, saidil pakutud, ja (või) nende hindu.

5.6. Lõikes nimetatud dokument 5.7. Käesoleva lepingu punkt reguleerib vastavas osas ja kehtib saidi kasutajapoolse kasutamise kohta.

5.7. Privaatsuspoliitika: https://omedicine.info/policy

5.8. Ükskõik milline dokumentidest, punktis loetletud 5.7 võib ajakohastada. Muudatused jõustuvad nende saidil avaldamise hetkest..

6. VASTUTUS

6.1. Igasugune kaotus, mis võib kasutajal tekkida käesoleva lepingu mis tahes sätte tahtliku või hoolimatu rikkumise korral, samuti volitamata juurdepääsu tõttu teise Kasutaja suhtlusele, Saidi haldamist ei hüvitata.

6.2. Saidi administratsioon ei vastuta:

6.2.1. Viivitused või tõrked tehinguprotsessis, vääramatu jõu tõttu, samuti telekommunikatsiooni rikete korral, arvuti, elektri- ja muud seotud süsteemid.

6.2.2. Ülekandesüsteemide toimingud, pangad, maksesüsteemide ja nende tööga seotud viivituste eest.

6.2.3. Saidi nõuetekohane toimimine, millal, kui Kasutajal vajalikku pole
tehnilisi vahendeid selle kasutamiseks, samuti ei ole tal kohustust pakkuda kasutajatele selliseid tööriistu.

7. KASUTAJALEPINGU TINGIMUSTE RIKKUMINE

7.1. Saidi administratsioonil on õigus avaldada teavet Kasutaja kohta, kui kohaldatav seadus nõuab või lubab sellist avalikustamist.

7.2. Saidi administratsioonil on õigus ilma Kasutajat ette teatamata lõpetada ja (või) blokeerige juurdepääs saidile, kui kasutaja on rikkunud käesolevat lepingut või muudes dokumentides sisalduvaid saidi kasutustingimusi, samuti saidi tegevuse lõpetamise või tehnilise rikke või probleemi tõttu.

7.3. Saidi administratsioon ei vastuta kasutaja ega kolmandate isikute ees saidile juurdepääsu lõpetamise eest, kui kasutaja rikub käesoleva lepingu või muu dokumendi sätteid., mis sisaldab saidi kasutustingimusi.

8. VAIDLUSTE LAHENDUS

8.1. Lepingu poolte vaheliste erimeelsuste või vaidluste korral on kohtusse pöördumise eeltingimuseks nõude esitamine (kirjalik ettepanek vaidluse vabatahtlikuks lahendamiseks).

8.2. Nõude saaja sees 30 kalendripäeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast, teatab kaebuse esitajale kirjalikult kaebuse läbivaatamise tulemustest.

8.3. Kui vaidlust ei ole võimalik vabatahtlikult lahendada, on kummalgi poolel õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse., mis on neile antud kehtivate õigusaktidega.

8.4. Kõik saidi kasutustingimustega seotud nõuded tuleb esitada 5 päeva pärast hagi põhjuse ilmnemist, välja arvatud seadusega kaitstud saidi materjalide autoriõiguste kaitse. Käesoleva lõike tingimuste rikkumise korral jätab kohus nõude läbi vaatamata..

9. LISATINGIMUSED

9.1. Saidi administratsioon ei võta vastu kasutajalt vastupakkumisi selle kasutajalepingu muudatuste kohta.

9.2. Kasutajate ülevaated, saidile postitatud, ei ole konfidentsiaalne teave ja saidi administratsioon võib neid piiranguteta kasutada.

Tagasi üles nupp