Privaatsuspoliitika

omedicine.info veebisaidi privaatsuspoliitika

See dokument "Privaatsuspoliitika" (edaspidi "poliitika") esindab saidi omanike kasutustingimusi (edaspidi "meie" ja/või "haldus") Interneti kasutaja andmed (edaspidi "teie" ja/või "kasutaja"), saidi abil kogutud https://omedicine.info (edaspidi "sait").

1. Töödeldud andmed

1.1. Me ei kogu saidi kaudu teie isikuandmeid.

1.2. Kõik andmed, saidil kogutud, anonüümses vormis (edaspidi - "Anonüümsed andmed").

1.3. Anonüümseks muudetud andmed sisaldavad järgmist teavet, mis ei võimalda teid tuvastada:

1.3.1. Teave, mille esitate Saidi veebivorme ja programmimooduleid kasutades enda kohta iseseisvalt, sealhulgas nimi või telefoninumber ja/või e-posti aadress.

1.3.2. Andmed, mis edastatakse isikustamata kujul automaatrežiimis, olenevalt teie kasutatava tarkvara sätetest.

1.4. Administratsioonil on õigus kehtestada nõudeid Isikuvabade Kasutajaandmete koosseisule, mis kogutakse saidi abil.

1.5. Kui teatud andmed ei ole nõutavaks märgitud, selle esitamise või avalikustamise teostab Kasutaja omal äranägemisel ja omal algatusel.

1.6. Administratsioon ei kontrolli esitatud andmete õigsust ega seda, kas Kasutajal on nende töötlemiseks vastavalt käesolevale poliitikale vajalik nõusolek, eeldades, et Kasutaja tegutseb heas usus, ettenägelikult ja teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et hoida sellist teavet ajakohasena ja hankida selle kasutamiseks kõik vajalikud nõusolekud.

1.7. Te tunnistate ja nõustute võimalusega kasutada saidil kolmanda osapoole tarkvara, mille tulemusena on sellistel isikutel võimalik saada ja edastada punktis 1.3 nimetatud andmeid anonüümsel kujul.

Näide! Kolmandate osapoolte määratud tarkvara sisaldab süsteeme Google Analyticsi ja Yandex.Metrika külastuste statistika kogumiseks.

1.8. Kolmanda osapoole tarkvara abil anonüümseks muudetud andmete kogumise koostise ja tingimused määravad otse nende autoriõiguste omanikud ning need võivad hõlmata:

  • brauseri andmed (tüüp, versioon, küpsis);
  • seadme andmed ja asukoht;
  • operatsioonisüsteemi andmed (tüüp, versioon, ekraani resolutsioon);
  • nõuda andmeid (aeg, üleminekuallikas, IP-aadress).

1.9. Administratsioon ei vastuta anonüümseks muudetud kasutajaandmete kasutamise korra eest kolmandate isikute poolt.

2. Andmetöötluse eesmärgid

2.1. Administratsioon kasutab andmeid järgmistel eesmärkidel:

2.1.1. Sissetulevate päringute töötlemine ja suhtlemine Kasutajaga;

2.1.2. Infoteenus, sealhulgas reklaami- ja teabematerjalide levitamine;

2.1.3. Turunduse läbiviimine, statistilised ja muud uuringud;

2.1.4. Reklaammaterjalide sihtimine saidil.

3. Andmekaitsenõuded

3.1. Administratsioon säilitab andmeid ja tagab nende kaitse volitamata juurdepääsu ja levitamise eest vastavalt sise-eeskirjadele.

3.2. Saadud andmeid hoitakse konfidentsiaalsena, välja arvatud, kui kasutaja need avalikustab, samuti kui saidil kasutatavad kolmandate isikute tehnoloogiad ja tarkvara või kasutaja kasutatava tarkvara sätted võimaldavad avatud vahetust nende isikute ja/või teiste osalejate ja Interneti kasutajatega..

3.3. Töö kvaliteedi tõstmiseks on administratsioonil õigus salvestada toimingute kohta logifaile, kasutaja poolt saidi kasutamise osana 1 (Üks) aasta.

4. Andmete ülekanne

4.1. Administratsioonil on õigus edastada andmeid kolmandatele isikutele järgmistel juhtudel:

  • Kasutaja on selliste toimingutega nõustunud, sealhulgas juhud, kus Kasutaja kasutab kasutatava tarkvara sätteid, ei piira teatud teabe esitamist;
  • Ülekandmine on vajalik osana kasutaja poolt saidi funktsionaalsuse kasutamisest;
  • Edastamine on vajalik kooskõlas andmetöötluse eesmärkidega;
  • Seoses Saidi üleandmisega, sellise kolmanda osapoole kasutamine või vara;
  • Kohtu või muu volitatud riigiorgani nõudmisel seadusega kehtestatud korra raames;
  • Administratsiooni õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks seoses Kasutaja poolt toime pandud rikkumistega.

5. Privaatsuspoliitika muutmine

5.1. Administratsioon võib seda poliitikat ühepoolselt muuta või lõpetada, ilma Kasutajat ette teatamata.. Poliitika uus versioon jõustub selle saidile postitamise hetkest, kui poliitika uues versioonis ei ole sätestatud teisiti.

5.2. Poliitika praegune versioon asub veebisaidil Internetis aadressil https://omedicine.info/policy

Poliitika praegune versioon dateeritud 10 juulil 2022 aasta.

Tagasi üles nupp