Kyselina clodronová

Když ATH:
M05BA02

Farmakologický účinek.
Inhibici kostní resorpce.

Aplikace.

Osteoporóza a osteolýza vyplývající ze zvýšené kostní resorpce (zhoubné novotvary и метастазирование), hyperkalcémie zhoubné nádory. Prevence rozvoje kostních metastáz primárního karcinomu prsu.

Kontraindikace.

Přecitlivělost.

Vedlejší účinky.

Редко — диспепсия, zhoršení funkce ledvin, proteinurie, zvýšená hladina kreatininu, увеличение активности ЩФ, незначительная гипокальциемия.

Spolupráce.

Vápník, žláza, антациды снижают эффективность. Аминогликозиды могут привести к выраженной гипокальциемии.

Nadměrná dávka.

Příznaky: zvýšení kreatininu v séru, hypokalcemie (с клиническими проявлениями и без них). После отмены препарата уровень кальция в плазме нормализуется самостоятельно в течение 4 Noci.

Dávkování a správa.

Uvnitř, / Kapání. При тяжелой гиперкальциемии и сильных болях в костях следует начинать с в/в (Kapání) введения препарата — 3–5 мг/кг в течение 3–5 дней с переходом на пероральный прием. При миеломной болезни — 1,6–2,4 г/сут внутрь, раке молочной железы — 2,4–3,2 г/сут с дальнейшим снижением дозы до 1,6 g / den, раке предстательной железы — 1,6–3,2 г/сут.

Bezpečnostní opatření.

Следует соблюдать осторожность при в/в введении пациентам с выраженной почечной недостаточностью (Je vhodné snížit dávku). При появлении побочных эффектов со стороны ЖКТ необходима корректировка дозы. Показан регулярный контроль уровня кальция в плазме крови. S rozvojem hypokalcemie se doporučuje krátké přerušení léčby. На период терапии рекомендуется ограничивать употребление продуктов, богатых кальцием (mléko, sýr, zelí, salát, ředkvičky, meruňky, Jahoda, лимоны). Vápník (показаны) не должны приниматься одновременно с клодроновой кислотой (требуется 1–2-часовой интервал).

Upozornění.

Не следует одновременно применять другие бифосфонаты.

Tlačítko Zpět nahoru