เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. บทบัญญัติทั่วไป

1.1. ข้อตกลงผู้ใช้นี้ (ต่อไปนี้ - ข้อตกลง) หมายถึงเว็บไซต์ omedicine.info, ตั้งอยู่ที่ https://omedicine.info

1.2. เว็บไซต์ omedicine.info (เพิ่มเติม - เว็บไซต์) เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเว็บไซต์.

1.3. ข้อตกลงนี้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการดูแลเว็บไซต์ https://omedicine.info (ต่อไปนี้ - การดูแลเว็บไซต์) และผู้ใช้ไซต์นี้.

1.4. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา, เพิ่มหรือลบข้อของข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ.

1.5. การใช้ไซต์โดยผู้ใช้หมายถึงการยอมรับข้อตกลงและการเปลี่ยนแปลง, ที่ทำขึ้นตามข้อตกลงนี้.

1.6. ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงนี้สำหรับ
การเปลี่ยนแปลงในนั้น.

2. คำจำกัดความของข้อกำหนด

2.1. ข้อกำหนดต่อไปนี้มีความหมายดังต่อไปนี้สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้:

2.1.1 omedicine.info - แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต, อยู่ในชื่อโดเมน https://omedicine.info, ดำเนินกิจกรรมผ่านทรัพยากรอินเทอร์เน็ตและบริการที่เกี่ยวข้อง (ต่อไป – เว็บไซต์).

2.1.2. omedicine.info - เว็บไซต์, มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือค่าอื่นๆ สำหรับผู้ใช้, ผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการ, ให้ทางเลือก, สั่งซื้อและ (หรือ) ซื้อสินค้า, และ/หรือรับบริการ.

2.1.3. การดูแลไซต์ - พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดการไซต์, ดำเนินการในนามของเจ้าของเว็บไซต์.

2.1.4. ผู้ใช้เว็บไซต์ (ต่อไป – ผู้ใช้) - ใบหน้า, มีการเข้าถึงเว็บไซต์, ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ไซต์.

2.1.5. เนื้อหาเว็บไซต์ (เพิ่มเติม - เนื้อหา) – ปกป้องผลลัพธ์ของกิจกรรมทางปัญญา, รวมทั้งข้อความวรรณกรรม, ชื่อของพวกเขา, คำนำ, คำอธิบายประกอบ, บทความ, ภาพประกอบ, ปก, งานดนตรีที่มีหรือไม่มีเนื้อเพลง, กราฟิก, ข้อความ, ถ่ายรูป, อนุพันธ์, งานประกอบและงานอื่นๆ, อินเทอร์เฟซผู้ใช้, อินเทอร์เฟซภาพ, ชื่อเครื่องหมายการค้า, โลโก้, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูล, เช่นเดียวกับการออกแบบ, โครงสร้าง, ทางเลือก, การประสานงาน, การปรากฏ, ลักษณะทั่วไปและการจัดเรียงของเนื้อหานี้, รวมอยู่ในไซต์และวัตถุอื่น ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเข้าด้วยกันและ / หรือแยกจากกัน, ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ https://omedicine.info.

3. เรื่องของข้อตกลง

3.1. หัวข้อของข้อตกลงนี้คือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินค้าและ / หรือบริการที่มีให้บนไซต์.

3.1.1. เว็บไซต์ให้บริการประเภทต่อไปนี้แก่ผู้ใช้ (บริการ):

  • ให้ผู้ใช้มีโอกาสโพสต์ข้อความ, ความคิดเห็น, บทวิจารณ์ของผู้ใช้, การจัดเรตเนื้อหาเว็บไซต์;
  • ทำความคุ้นเคยกับสินค้า/บริการ, โพสต์บนเว็บไซต์;
  • การเลือกและการสั่งสินค้า/บริการสำหรับการซื้อหรือการลงทะเบียนในภายหลังบนไซต์นี้.

3.1.2. ที่มีอยู่ทั้งหมด (จริงๆ
ทำงาน) ในขณะนี้บริการ (บริการ) เว็บไซต์, ตลอดมา
การปรับเปลี่ยนและบริการเพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (บริการ).

3.2. เข้าถึงเว็บไซต์ได้ฟรี.

3.3. ข้อตกลงนี้เป็นข้อเสนอสาธารณะ. โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ ผู้ใช้
ถือว่าได้ลงนามในข้อตกลงนี้.

3.4. การใช้วัสดุและบริการของไซต์อยู่ภายใต้กฎของปัจจุบัน
กฎหมาย.

4. สิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

4.1. ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์:

4.1.1. เปลี่ยนกฎการใช้ไซต์, และแก้ไขเนื้อหาของไซต์นี้. การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับตั้งแต่เมื่อมีการเผยแพร่ข้อตกลงเวอร์ชันใหม่บนไซต์.

4.2. ผู้ใช้มีสิทธิ:

4.2.1. ใช้บริการทั้งหมดที่มีบนเว็บไซต์, และซื้อสินค้าและ/หรือบริการใดๆ, นำเสนอบนเว็บไซต์.

4.2.2. ถามคำถามใด ๆ, ที่เกี่ยวข้องกับการบริการเว็บไซต์:

  • โดยอีเมล:
  • ผ่านแบบฟอร์มคำติชม, ตั้งอยู่ที่:

4.2.3. ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะเท่านั้น, กำหนดโดยข้อตกลงและไม่ได้ห้ามโดยกฎหมาย.

4.2.5. ต้องการให้ผู้ดูแลระบบซ่อนข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้.

4.2.6. ใช้ข้อมูลเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตพิเศษ.

4.3. ผู้ใช้เว็บไซต์ตกลง:

4.3.1. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามคำขอของผู้ดูแลเว็บไซต์, ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับบริการของเว็บไซต์นี้.

4.3.2. เคารพในทรัพย์สินและสิทธิ์ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้เขียนและผู้ถือลิขสิทธิ์อื่น ๆ เมื่อใช้ไซต์.

4.3.3. ไม่ทำอะไร, ซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดการทำงานปกติของไซต์.

4.3.4. ห้ามแจกจ่ายข้อมูลที่เป็นความลับและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคล.

4.3.5. หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ, อันเป็นผลให้ความลับของข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอาจถูกละเมิด.

4.3.6. ห้ามใช้ไซต์เพื่อแจกจ่ายข้อมูลส่งเสริมการขาย, นอกเหนือจากความยินยอมของผู้ดูแลเว็บไซต์.

4.3.7. ห้ามใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์:

4.3.7.1. การละเมิดสิทธิของผู้เยาว์และ (หรือ) ทำร้ายพวกเขาในทางใดทางหนึ่ง.

4.3.7.2. การละเมิดสิทธิของชนกลุ่มน้อย.

4.3.7.3. การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือตัวแทนขององค์กรและ (หรือ) ชุมชนที่ไม่มีสิทธิเพียงพอ, รวมถึงพนักงานของเว็บไซต์นี้ด้วย.

4.3.7.4. บิดเบือนคุณสมบัติและลักษณะของสินค้าและ / หรือบริการใด ๆ, โพสต์บนเว็บไซต์.

4.3.7.5. การเปรียบเทียบสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่ถูกต้อง, รวมทั้งการก่อตัวของทัศนคติเชิงลบต่อบุคคล, (ไม่) การใช้สินค้าและ/หรือบริการบางอย่าง, หรือประณามบุคคลดังกล่าว.

4.3.7.6. ดาวน์โหลดเนื้อหา, ที่ผิดกฎหมาย, ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม; ส่งเสริมความรุนแรง, ความโหดร้าย, ความเกลียดชังและ (หรือ) เหยียดผิว, ระดับชาติ, ทางเพศ, เคร่งศาสนา, สัญญาณสังคม; มีข้อมูลเท็จและ (หรือ) ดูถูกเฉพาะบุคคล, องค์กร, เจ้าหน้าที่.

4.3.7.7. ชักจูงให้กระทำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย, ตลอดจนช่วยเหลือบุคคลทั่วไป, ซึ่งการกระทำที่มุ่งเป้าไปที่การละเมิดข้อจำกัดและข้อห้าม.

4.3.8. รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ให้มา

4.3.9. รับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม.

4.4. ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาต:

4.4.1. ใช้อุปกรณ์ใดก็ได้, โปรแกรม, ขั้นตอน, อัลกอริทึมและวิธีการ, อุปกรณ์อัตโนมัติหรือกระบวนการด้วยตนเองที่เทียบเท่าสำหรับการเข้าถึง, การเข้าซื้อกิจการ, คัดลอกหรือติดตามเนื้อหาของไซต์.

4.4.2. รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของไซต์.

4.4.3. ข้ามโครงสร้างการนำทางของไซต์ในลักษณะใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือพยายามรับข้อมูลใด ๆ, เอกสารหรือวัสดุโดยวิธีใด ๆ, ซึ่งไม่ได้นำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยบริการของเว็บไซต์นี้.

4.4.4. การเข้าถึงฟังก์ชั่นของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต, ระบบหรือเครือข่ายอื่นใด, ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้, ตลอดจนบริการต่างๆ, นำเสนอบนเว็บไซต์.

4.4.4. ละเมิดระบบความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องบนไซต์หรือบนเครือข่ายใด ๆ, ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์.

4.4.5. ทำการค้นหาแบบย้อนกลับ, ติดตามหรือพยายามติดตามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่นของไซต์.

4.4.6. ใช้ไซต์และเนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ, ต้องห้ามตามกฎหมาย, รวมทั้งปลุกระดมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่น ๆ, ละเมิดสิทธิ์ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น.

5. การใช้ไซต์

5.1. เว็บไซต์และเนื้อหา, รวมอยู่ในไซต์, เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยผู้ดูแลเว็บไซต์.

5.2. เนื้อหาของเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, กฎหมายเครื่องหมายการค้า, ตลอดจนสิทธิอื่นๆ, ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา, และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม.

5.3. ข้อตกลงนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมทั้งหมดสำหรับการซื้อสินค้าและ / หรือการให้บริการ, ให้บริการบนเว็บไซต์.

5.4. ข้อมูล, โพสต์บนเว็บไซต์ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้.

5.5. ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการสินค้าและบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ, นำเสนอบนเว็บไซต์, และ (หรือ) ราคาของพวกเขา.

5.6. เอกสารที่อ้างถึงในวรรค 5.7. ของข้อตกลงนี้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องและนำไปใช้กับการใช้งานโดยผู้ใช้เว็บไซต์.

5.7. นโยบายความเป็นส่วนตัว: https://omedicine.info/policy

5.8. เอกสารใดๆ, ระบุไว้ในวรรค 5.7 ของข้อตกลงนี้อาจมีการปรับปรุง. การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับตั้งแต่เผยแพร่บนเว็บไซต์.

6. ความรับผิดชอบ

6.1. การสูญเสียใด ๆ, ซึ่งผู้ใช้อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีการละเมิดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อของบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้, เช่นเดียวกับการเข้าถึงการสื่อสารของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต, ไม่คืนเงินค่าบริหารจัดการเว็บไซต์.

6.2. ผู้ดูแลเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบสำหรับ:

6.2.1. ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในกระบวนการธุรกรรม, เกิดจากเหตุสุดวิสัย, ตลอดจนกรณีการขัดข้องในกิจการโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์, ระบบไฟฟ้าและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

6.2.2. การดำเนินการของระบบโอน, ธนาคาร, ระบบการชำระเงินและสำหรับความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา.

6.2.3. การทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์, เมื่อ, หากผู้ใช้ไม่มีความจำเป็น
วิธีการทางเทคนิคสำหรับการใช้งาน, และไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใด ๆ ที่จะให้เครื่องมือดังกล่าวแก่ผู้ใช้.

7. การละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงผู้ใช้

7.1. ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้, หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว.

7.2. ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าเพื่อยุติและ (หรือ) ปิดกั้นการเข้าถึงไซต์, หากผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้หรือข้อกำหนดการใช้งานของไซต์ที่มีอยู่ในเอกสารอื่น, รวมทั้งในกรณีที่มีการยกเลิกไซต์หรือเนื่องจากความผิดปกติหรือปัญหาทางเทคนิค.

7.3. ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือเอกสารอื่น ๆ, ที่มีเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์.

8. การแก้ไขข้อพิพาท

8.1. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนการขึ้นศาลคือการยื่นคำร้อง (ข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการระงับข้อพิพาทโดยสมัครใจ).

8.2. ผู้รับการเรียกร้องภายใน 30 วันตามปฏิทินนับแต่วันที่ได้รับ, แจ้งผลการพิจารณาคำร้องให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร.

8.3. หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทด้วยความสมัครใจได้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อคุ้มครองสิทธิของตน, ที่ได้รับจากกฎหมายปัจจุบัน.

8.4. การเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานของไซต์จะต้องนำมาภายใน 5 วันหลังจากเหตุแห่งการกระทำเกิดขึ้น, ยกเว้นการคุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย. ในกรณีละเมิดเงื่อนไขในวรรคนี้ ศาลจะยกคำร้องใด ๆ ไว้โดยไม่พิจารณา.

9. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

9.1. การดูแลเว็บไซต์ไม่ยอมรับข้อเสนอโต้แย้งจากผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงผู้ใช้นี้.

9.2. รีวิวจากผู้ใช้, โพสต์บนเว็บไซต์, ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับและสามารถใช้งานได้โดยผู้ดูแลไซต์โดยไม่มีข้อจำกัด.

กลับไปด้านบนปุ่ม