Ljud i lungorna, andningsljud: vad är detta, orsaker, symptom, diagnostik, behandling, förebyggande

Andningsljud; Lungljud; Andningsljud

lungljud, även känd som andningsljud, är ljud, genereras av luftens rörelse genom andningsorganen. De kan ge värdefull information om lunghälsa och funktion., därför används de ofta av sjukvårdspersonal för att diagnostisera och övervaka olika andningssjukdomar..

Vad är lungblåsljud?

Andningsljud är ljud, produceras av luftens rörelse genom andningsorganen, inklusive bronkier, luftstrupe och lungor. De hörs vanligtvis med ett stetoskop., och de kan delas in i två huvudkategorier: vesikulära och enstaka.

 • Blåsljud från lungorna är normalt, låga och kontinuerliga ljud, som härrör från luftens passage genom lungorna. De brukar beskrivas som väsande andning, väsande eller visslande ljud.
 • Negativt blåsljud från lungorna, å andra sidan, är onormala ljud, till följd av förändringar i den normala andningsprocessen. De kan tyda på lungproblem, som vätskeansamling, inflammation eller blockering av luftvägarna.

Orsaker till ljud i lungorna

Ljud i lungorna kan orsakas av olika faktorer., Inklusive:

 • Andningssjukdomar: vissa luftvägssjukdomar, såsom bronkit, astma och lunginflammation, kan orsaka förändringar i normal andning, vilket leder till onormala ljud i lungorna.
 • vätskeansamling: Ansamling av vätska i lungorna, t.ex, pleurautgjutning, kan orsaka onormala ljud i lungorna.
 • Luftvägsobstruktion: Luftvägsobstruktion, t.ex, främmande kropp eller tumör, kan orsaka förändringar i normalt luftflöde genom lungorna, vilket leder till onormala ljud i lungorna.
 • Inflammation: Inflammation i luftvägarna, t.ex, med bronkit eller astma, kan orsaka förändringar i normalt luftflöde genom lungorna, vilket leder till onormala ljud i lungorna.

Symtom på blåsljud i lungorna

Symtom på lungblåsljud kan variera beroende på den bakomliggande orsaken. Några av de vanligaste symtomen inkluderar:

 • väsande andning: högt pipande ljud när du andas, vanligtvis indikerar förträngning eller blockering av luftvägarna.
 • SKRAMLANDE: poppande eller sprakande ljud, hörbart under inandning eller utandning, tyder på ansamling av vätska i lungorna eller inflammation i luftvägarna.
 • Stridor: högt musikaliskt ljud vid andning, indikerar partiell obstruktion av de övre luftvägarna.
 • SKRAMLANDE: pipande eller gurglande ljud, hörbart under inandning eller utandning, indikerar ansamling av vätska i lungorna.

När ska man kontakta en vårdpersonal

Om du upplever något av ovanstående symtom, det är viktigt att träffa en läkare så snart som möjligt. Tidig diagnos och behandling kan förhindra försämring och förbättra den övergripande prognosen.

Diagnos av lungljud

Diagnos av blåsljud börjar vanligtvis med en fysisk undersökning och sjukdomshistoria.. Din läkare kan också använda ett stetoskop för att lyssna på din andning., som kan hjälpa till att identifiera eventuella onormala ljud.

Andra diagnostiska tester kan också behövas, inklusive lungröntgen, datortomografi, lungfunktionstester och bronkoskopi. Dessa tester kan hjälpa till att fastställa den bakomliggande orsaken till onormala lungljud och ordinera lämplig behandling..

Behandling av lungljud

Behandling för lungblåsljud beror på den bakomliggande orsaken. Några vanliga behandlingar inkluderar:

 • Bronkdilaterare: dessa mediciner kan hjälpa till att öppna luftvägarna och förbättra andningen genom att slappna av i musklerna runt luftvägarna.
 • Kortikosteroider: dessa läkemedel kan minska inflammation och svullnad i luftvägarna, gör andningen lättare.
 • Antibiotika: om orsaken till onormala ljud i lungorna är en infektion, antibiotika kan hjälpa till att behandla infektionen och minska symtomen.
 • Kislorodnaya terapi: om det finns syrebrist i blodet kan extra syre behövas för att förbättra andningen och förhindra komplikationer.
 • Kirurgiskt ingrepp: i vissa fall kan operation krävas för att lindra luftvägsobstruktion eller reparera lungskador.

Hembehandling för lungljud

Förutom medicin finns det flera huskurer., som kan hjälpa till att lindra symtom på lungblåsljud och förbättra andningen. Några av dessa inkluderar:

 • Upprätthåller en hälsosam livsstil: detta inkluderar regelbunden träning, hälsosam kost och rökavvänjning.
 • Undvik Triggers. Om du har en luftvägssjukdom, såsom astma eller bronkit, undvika triggers, som damm, rök och kall luft, det kan hjälpa till att minska symtomen och förbättra andningen.
 • Användning av luftfuktare. Att bibehålla luftfuktigheten i ditt hem kan hjälpa till att minska torrhet och irritation i luftvägarna., gör andningen lättare.
 • Efterlevnad av hygienregler: att tvätta händerna regelbundet och undvika nära kontakt med personer som är sjuka kan hjälpa till att förebygga luftvägsinfektioner och minska symtomen.

Förebyggande av lungljud

Det bästa sättet att förebygga blåsljud från lungorna är att leva en hälsosam livsstil och undvika dåliga vanor och tillstånd., som kan skada ditt andningsorgan. Några förebyggande åtgärder inkluderar:

 • Förebyggande av exponering för föroreningar och irriterande ämnen: detta inkluderar att sluta röka, förebyggande av exponering för passiv rökning och förebyggande av exponering för förorenad luft.
 • Regelbunden träning: Regelbunden träning kan hjälpa till att hålla dina lungor friska och förbättra den allmänna andningsfunktionen..
 • Att upprätthålla en hälsosam vikt. Att vara överviktig eller fet kan belasta dina lungor extra mycket och göra det svårt att andas., så att bibehålla en hälsosam vikt är viktigt för andningshälsa.
 • Vaccinering: vaccination mot luftvägsinfektioner, som influensa och lunginflammation, kan hjälpa till att förebygga luftvägsinfektioner och minska symtomen.

Sammanfattningsvis, lungljud kan ge värdefull information om lunghälsa och funktion, och tidig diagnos och behandling är avgörande för att förhindra förvärring av tillståndet. Att vidta åtgärder för att upprätthålla en hälsosam livsstil och undvika vanor och tillstånd, som kan skada andningsorganen, du kan förhindra blåsljud från lungorna och säkerställa optimal andningshälsa.

Använda källor och litteratur

Bollen JW, Dains I, Flynn JA, Solomon BS, Stewart RW. Bröst och lungor. I: Bollen JW, Dains I, Flynn JA, Solomon BS, Stewart RW, eds. Siedels guide till fysisk undersökning. 9e uppl. St. Louis, MO: Elsevier; 2019:kille 14.

kraft m. Närma sig patienten med luftvägssjukdom. I: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil medicin. 26e uppl. Philadelphia, PA: Elsevier ; 2020:kille 77.

Tillbaka till toppen-knappen