Makrogol

När ATH:
A06AD15

Farmakologisk verkan

Den osmotiska laxermedel. Polyetylenglykol med en molekylvikt 4000. Laxerande effekt drivs av förmågan att öka volymen av tarminnehåll, på grund av att vätskan som finns däri, vilket leder till ökad peristaltiken.

Farmakokinetik

Det är inte absorberas från mag-tarmkanalen och metaboliseras.

Vittnesbörd

Symtomatisk behandling av förstoppning hos vuxna.

Dosregim

Muntligen vid en dos 10-20 g / dag.

Sidoeffekt

Kanske: allergiska reaktioner, magont, diarré (vid mottagande av hög dos).

Kontra

Ulcerativa lesioner i slemhinnan i kolon, partiell eller fullständig tarmobstruktion, buksmärta av okänd etiologi.

Försiktighetsåtgärder

Vi rekommenderar inte långvarig användning.

Läkemedelsinteraktioner

Med samtidigt intag av andra läkemedel kan minska absorptionen av.

Tillbaka till toppen-knappen