Folsyra

När ATH:
B03BB01

Karakteristik.

Den gula eller gul-orange kristallint pulver. Praktiskt taget olöslig i vatten och alkohol, lättlösligt i alkalier. Hygroskopisk. Sönderdelas för ljus.

Farmakologisk åtgärd.
Fyll bristen på folsyra, hematopoetisk.

Tillämpning.

Megaloblastnaya anemi, sprue, läkemedel och strålning anemi och leukopeni, postrezektsionnaya anemi, kronisk gastroenterit, intestinala tuberkulos, folsyrabrist.

Kontra.

Överkänslighet.

Bieffekter.

Allergiska reaktioner: bronkospasm, эritema, feber, hudutslag.

Samverkan.

Dela med smärtstillande medel, antikonvulsiva medel, antaцidami, kolestyramin, sulьfanilamidami, antibiotika, minskar effekten av cytostatika.

Dosering och administration.

Inuti. Dagliga behov av folsyra är för barn 1-6 månader- 25 g, 6-12 månader — 35 g, 1-3 år 50 g, 4-6 År - 75 g, 7-10 år — 100 g, 11-14 År - 150 g, 15 år och äldre — 200 g, för gravida kvinnor — 400 g, under amning-260-280 µg. Med ett medicinskt syfte utse inåt till 5 mg 1 en gång om dagen. Behandlingens 20-30 dagar.

Tillbaka till toppen-knappen